Mali grad

T e D n i (K) Občine

26.08.2013

 

Oddelek za gospodarske javne službe

Z današnjim dnem, torej s ponedeljkom, 26. 8. 2013, ne velja več VELIKA POŽARNA OGROŽENOST na območju občine Kamnik.

Na vodotoku Kamniška Bistrica so se začela dela za odstranitev plavja, drevja, nanošenega materiala in sip, ki so močno zmanjševala pretočnost reke preko jezu. Posledično je prihajalo do poplav, saj je voda prestopila levi breg in poplavljala bližnje stanovanjske objekte. Z ureditvijo struge pri Stolovem jezu se bo poplavna ogroženost na tem območju zmanjšala. Nosilec investicije je Agencija RS za okolje, ki je upravljalec vodotoka, Občina Kamnik pa bo sofinancirala ureditev.

V teh dneh so poskusno zasvetile luči javne razsvetljave v Velikem Hribu. Naselje Veliki Hrib je bilo do poletja 2012 opremljeno z javno razsvetljavo. Kabel javne razsvetljave je bil obešen na drogove elektrovodov, skupaj z nekaterimi svetilkami. Družba Elektro je v letu 2012 zgradila v naselju Veliki Hrib novo transformatorsko postajo in izvedla podzemni razvod nizke napetosti, obstoječ sistem pa podrla. Tako je naselje ostalo brez javne razsvetljave. Ob izkopih Elektra je KPK po odločitvi Občine s sredstvi tekočega vzdrževanja položil zaščitne cevi in zgradil jaške za javno razsvetljavo.  Občina Kamnik je v proračunu za leto 2013 zagotovila 17.000 evrov za ponovno vzpostavitev javne razsvetljave na tem območju. V mesecu juliju je KPK v zaščitne cevi uvlekla 700 m kabla, postavila 4 nove svetilke, eno svetilko prestavila, pri transformatorski postaji postavila novo odjemno mesto in prižigališče ter sistem povezala. Pred dnevi je bilo pridobljeno elektroenergetsko soglasje. Po podpisu aneksa k pogodbi za dobavo električne energije bodo luči polno zasvetile.

V torek, 20. avgusta, je bil v podjetju »Gasilska vozila Pušnik« opravljen pregled izdelave vozila GVC 16/25 Prostovoljnega gasilskega društva Kamnik. S strani predstavnikov društva Kamnik je bila pregledana namestitev in pritrditev opreme, ki je vgrajena in pritrjena na vozilo. Pri ogledu je bila določena še razporeditev opreme, predvsem v kabini in v zadnjem delu vozila, ter električna oprema potrebna za delovanje naprav vgrajenih v vozilo. S strani proizvajalca je predvideno dokončanje vozila v zadnjem tednu avgusta. Ogleda izdelave vozila se je udeležil tudi župan Marjan Šarec.  S samo izdelavo so bili gasilci kot tudi župan zadovoljni. Dogovorjeno je bilo, da se pred dokončanjem vozila in predajo izvede še končana kontrola izvedbe in testiranje vgrajene oprem kot tudi celotnega vozila.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve je v preteklem tednu nadaljeval s postopki za brezplačen prenos zemljišč, ki v naravi predstavljajo kategorizirano občinsko cesto ali javno pot, formalno-pravno pa so bila še v lasti fizičnih oseb.

Omeniti je potrebno tudi, da se je iztekel rok za prijavo na javni razpis za oddajo poslovnega prostora v Motniku v najem. Na objavljeni razpis ni prispela nobena prijava.

Oddelek za družbene dejavnosti

Simbioza bo letos že tretjič povezala Slovenijo v tednu med 21. do 25. oktobrom. Osnovno poslanstvo Simbioze ostaja sodelovanje in prenos znanja med generacijami ter spodbujanje vseživljenjskega učenja. Cilj projekta je dvig računalniške pismenosti in zanimanje za učenje e-veščin med starejšimi; želi jim pomagati pri (prvem) stiku z računalnikom in internetom. Po drugi strani med mladimi promovira vrednote prostovoljstva, odgovornosti in krepi proaktiven odnos do družbe in lastne prihodnosti. Vsaka izkušnja, doživetje namreč šteje. Brezplačne delavnice bodo potekale v Svetovalni pisarni za starejše občane na Tomšičevi ulici 23 v Kamniku, in sicer pod vodstvom Zavoda Oreli. Več informacij o projektu na povezavi http://www.simbioza.eu/sl/2013/

S strani Rdečega križa Kamnik smo prejeli poročilo o izvedenih letovanjih za zdravstveno in socialno ogrožene otroke iz naše občine, za katere smo letos namenili sredstva v višini 5.900 evrov. Na Debelem rtiču je od 8. 7. do 18. 7. 2013 letovalo 34 otrok in od 7. 8. do 14. 8. 2013 8 otrok, v Savudriji je od 16. 7. do 26. 7. 2013 letovalo 23 otrok in od 26. 7. do 5. 8. 2013 25 otrok. Skupine otrok so spremljali vzgojitelji in pedagoški vodja. Vsi otroci, ki so letovali, so imeli pred odhodom na letovanje opravljen zdravniški pregled z navedbo diagnoze, terapije, ki jim jih je nudila zdravstvena oskrba na letovanju. Otroci so se v skupine dobro vživeli, skupine so bile strokovno dobro oblikovane, po starosti, spolu in socialni prilagoditvi.

Zavod Oreli skupaj z Las Srce Slovenije in Evropskim kmetijskim skladom za razvoj podeželja vpisuje v  brezplačno izobraževanje pri projektu: Razvoj inovativnosti med generacijami na podeželju z vključevanjem ranljivih skupin.

Na Stadionu Prijateljstva v Mekinjah se je pod novoizvoljenim vodstvom Nogometnega kluba Kamnik zgledno uredila tekaška steza, ki jo v rekreativne namene uporablja vse več občanov in članov kamniških športnih klubov oziroma društev. Dotrajane tribune za igralce in delegate so nadomestili z novimi, tako da je igrišče zgledno urejeno in pripravljeno na novo ligaško sezono. Sredstva za ureditev tekaške steze, igralne površine in nove tribune je zagotovil nogometni klub.

V drugem tednu septembra se bo pričela 1. faza sanacije stavbe na stadionu, za kar je zagotovljenih 60.000 evrov.

V Domu kulture v Kamniku se nadaljujejo dela postavitve novih tribun.

Obnova spomenika NOB Rudnik se je v tem tednu po pripravi v delavnici pričela na terenu. Dela potekajo pod gradbenim in nadzorom strokovnih služb ZVKD. Obnova spomenika bo zaključena do konca meseca avgusta.

Matična knjižnica Kamnik pripravlja projekt »Kamniško – Komendski biografski leksikon«. Leksikone kadrovsko izvaja s pomočjo prostovoljcev in javnega delavca, pod strokovnim vodstvom bibliotekarja zaposlenega v MKK. V leksikon je že v tem trenutku vključenih 130 znanih Kamničanov, katerega bodo še nadgrajevali. Za promocijo omenjenega leksikona je MKK že za čas festivala Kamfest pripravila zloženko z naslovom »Malo mesto velikih ljudi; po Kamniku z znanimi Kamničani«. Projekt bo zaključen v mesecu novembru.

Prav tako Matična knjižnica Kamnik zaključuje svojo 10. jubilejno sezono Poletnega družinskega branja, ki poteka od 1. julija do konca avgusta in je namenjena spodbujanju družinskega branja in širjenju veselja do branja med različnimi generacijami.

V tem tednu pričenjamo z novim ciklusom razstav v občinski stavbi. V prostorih Občine Kamnik je že postavljena razstava posvečena 100 letnici rojstva Viktorja Repanška, očeta prvih sort krompirja v organizaciji KS Kamnik Center. Viktor Repanšek je bil uspešen  strokovnjak, član številnih združenj doma in v tujini in je za svoja dela prejel več priznanj. Med drugim ga je predsedstvo države odlikovalo z redom dela z zlatim vencem, z redom dela z bronastim vencem, Biotehniška fakulteta v Ljubljani mu je podelila Jesenkovo priznanje za življenjsko delo, Občina Kamnik pa mu je podelila naziv častni občan. Uradna otvoritev razstave bo v sredo, 28. 8. 2013, ob 15.30 uri, v preddverju občinske stavbe.

Policijska postaja Kamnik

Policisti so obravnavali vlom v osebni avtomobil v okolici Kamnika. Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je neznani storilec tekom noči vlomil v osebni avtomobil znamke Audi in iz notranjosti odtujil denarnico z vsebino. Z dejanjem je neznani storilec oškodovanca oškodoval za okoli 300 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so obravnavali požig več smetnjakov v Kamniku. Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je neznani storilec v nočnem času v Kamniku zažgal zabojnik za smeti, pri čemer se je ogenj razširil še na tri bližnje zabojnike za smeti in pročelje bližnjega objekta. Požar so pogasili gasilci PGD Kamnik. Z dejanjem je neznani storilec povzročil za okoli 1000 evrov materialne škode. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o tatvini varilnega aparata v okolici Kamnika. Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je neznani storilec v nočnem času iz z žičnato ograjo zavarovanega skladiščnega prostora odtujil varilni aparat. Z dejanjem je storilec povzročil za približno 4000 evrov materialne škode. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o prometni nesreči v okolici Kamnika. Policisti so na kraju ugotovili, da je 58-letna kolesar vozil po regionalni cesti Kamnik Ločica. Pri odcepu za Cirkuše je izgubil nadzor nad kolesom, zapeljal na levi rob vozišča, od tam pa izven vozišča, kjer je padel z kolesa. Kolesar je v prometni nesreči utrpel hude telesne poškodbe in je bil z reševalnim vozilom odpeljan v UBKC. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo na podlagi zbranih obvestil izvedli ustrezen ukrep.

 


<< Nazaj | Novice