Mali grad

T e D n i (K) Občine

26.05.2014

 

Oddelek za gospodarske javne službe

Na objektu Titanova brv čez Kamniško Bistrico je izvajalec v prejšnjem tednu opravil naslednja dela:

Pogodbeni stranki sta v mesecu maju sklenili aneks, kjer je izvajalec SGP Graditelj d. d., nominiral podizvajalca za izdelavo jeklene konstrukcije Klemaks Metal d. o. o..

V torek, 20. maja, smo v družbi Klemaks Metal d. o. o. sprejeli naslednji sklep: v ponedeljek, 9. junija, bodo pričeli z montažo brvi. Pred montažo brvi se celotna jeklena konstrukcija zaščiti z vročim cinkanjem ter z 2 slojnim finalnim premazom v barvi RAL 9006.

V času del je vzpostavljena popolna zapora objekta. Vse občane in občanke naprošamo, da upoštevajo prometno signalizacijo.

Prekrškovni organ Občine Kamnik je v ponedeljek, 19. 5. 2014, ob Hotelu Malograjski dvor – Trg prijateljstva, zamenjal parkirni avtomat. Parkirnina za parkirano vozilo se plačuje tako kot na ostalih parkiriščih v občini Kamnik, in sicer med delovnikom od ponedeljka do petka od 7. do 15. ure. Parkomat sprejema kovance v vrednosti 10, 20, 50 centov, ter 1 in 2 evra, denarja pa ne vrača.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

V skladu z najemnimi/zakupnimi pogodbami za najem  »vrtičkov«, ki se nahajajo na površinah, ki so v lasti Občine Kamnik so bili posredovani plačilni nalogi za plačilo letne najemnine.

V preteklem tednu so bili izdani sklepi o sofinanciranju ukrepov - naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah  ter naložbe v opravljanje storitev in trženje proizvodov in storitev s kmetij. Po pravnomočnosti sklepov bodo vlagateljem posredovane v podpis tudi pogodbe o sofinanciranju.

V skladu s sprejetim proračunom Občine Kamnik za leto 2014 ter s 5. členom Pravilnika   o postopkih zadolževanja občin je pri zadolžitvi v skupni letni višini več kot 400.000 evrov potrebno imenovati neodvisnega finančnega ter pravnega svetovalca z ustrezno strokovno usposobljenostjo in ustreznimi izkušnjami s področja finančnega svetovanja. Le ti opravijo posle svetovanja v zvezi z izborom kreditodajalca, pogajanja pred sklenitvijo pogodbe o zadolžitvi in ostalimi potrebnimi aktivnostmi v postopku zadolževanja. V preteklem tednu je bila sprejeta odločitev o izbiri, in sicer družba Cautela pros d.o.o. iz Ljubljane.

V torek, 20. maja, je v Ljubljani potekal posvet na temo »Delovanje sistema enotnega zakladniškega računa s poudarkom na vključevanju EZR občin v EZR države«. Na posvetu je bilo predstavljeno delovanje sistema, kako se lahko občina s svojim EZR vključi v EZR države, kakšne so prednosti vključevanja občin v ta sistem in drugo. Občina Kamnik za enkrat še ni vključena v sistem EZR države, dejstvo pa je da predlog novele zakona o javnih financah predvideva na tem področju spremembe, tako da v prihodnje ni izključena priključitev občine v EZR države, saj so predvideni pogoji upravljanja EZR občine zelo zahtevni.

Oddelek za družbene dejavnosti

V torek, 20. maja, je v Matični knjižnici Kamnik ob prisotnosti župana Marjana Šarca in konzulke Veleposlaništva Bosne in Hercegovine Azre Popović  v okviru skupnega projekta med Matično knjižnico ter Zasebnim vrtcem Zarja »Jezik: moj, tvoj, naš« potekal bosanski večer. Ob tej priložnosti je vrtec od slovensko-bosanskega pesnika Josipa Ostija in novinarja Aleksandra Mlača prejel donacijo knjig. Dogodek je potekal tudi v znamenju solidarnosti s prizadetimi od katastrofalnih poplavna Balkanu; župan občine Kamnik je ob tej priliki gospe konzulki izročil bon v vrednosti 1000 evrov.

Na portalu Kamra je objavljena digitalna zbirka Neveljski  mamut. Pričujoča zbirka je plod sodelovanja velikega poznavalca omenjene tematike, prof. Danijela Bezka in Matične knjižnice Kamnik. V knjižnici se je s temo in njenim vnosom na portal Kamra ukvarjala in oblikovala bibliotekarka in etnologinja Milena Glušič. Matična knjižnica Kamnik je prvič pripravila razstavo in prireditev o mamutu leta 2008, ob 70. letnici najdbe okostja v Nevljah pri Kamniku. V letu 2013 je minilo 75 let od odkritja, kar so svečano prireditvijo in razstavo z naslovom Pričevalci obeležili Matična knjižnica Kamnik, OŠ Frana Albrehta in Krajevna skupnost Nevlje. Za zanimivo in bogato slikovito gradivo so poskrbeli g. Matjaž Šporar, Josip Sadnikar in Prirodoslovni muzej iz Ljubljane.

Letošnji »EXTEMPORE« posvečen Dušanu Lipovcu slavi 10 obletnico. Na velikem likovnem dogodku v soboto, 31. maja 2014, bo nagrade in priznanja likovnim stvaritvam  podelila tudi strokovna komisija v sestavi Anamarija Stibilj Šajn, umetnostna zgodovinarka in likovna kritičarka, Saša Bučan, kustosinja in umetnostna zgodovinarka ter Črtomir Frelih, akademski slikar in grafik. Poleg »extempora« se pripravlja tudi razstava Dušana Lipovca – izbor stvaritev iz zapuščine zaslužnega Kamničana, akademskega slikarja, mentorja in likovnega publicista v prostorih Občine Kamnik.   Uradna otvoritev razstave bo v sredo, 28. maja 2014, ob 15.30 uri, na kateri bo o avtorjevi umetniški poti in pomenu njegove ustvarjalnosti spregovorila umetnostna zgodovinarka Saša Bučan, z glasbo pa bo srečanje pospremil pianist Gregor Ftičar.

V organizaciji Medobčinskega muzeja Kamnik se je v sredo, 21. maja, v Rojstni hiši Rudolfa Maistra odvijal »Maistrov večer«, predavanje dr. Igorja Grdine, zgodovinarja in literarnega zgodovinarja z naslovom »100-letnica prve svetovne vojne«.

Pretekli petek je v Kamniku potekala vseslovenska prireditev Žogarija, ki so se je v velikem številu udeležile vse kamniške osnovne šole ter OŠ Dob, ki je na koncu tudi zmagala, OŠ Toma Brejca je osvojila drugo mesto ter POŠ Nevlje tretje mesto. OŠ Marije Vere so prejeli pokal za naj fairplay ekipo.

Dela na atletski stezi in večnamenskem prostoru na štadionu Prijateljstva v Mekinjah potekajo po terminskem planu.

Oddelek za urejanje prostora

V preteklem tednu je župan Občine Kamnik Marjan Šarec, nosilce urejanja prostora, ki v zakonsko določenem roku niso podali mnenja k OPN pozval, da le to storijo v 15 dneh. Zakonski določen rok za podajo mnenj k OPN se je iztekel v preteklem tednu. V zakonsko določenem 30 dnevnem roku smo na Oddelek za urejanje prostora prejeli 12 mnenj, kar je približno tretjina od vseh. Nekateri nosilci urejanja prostora so v mnenjih podali še nekaj pripomb oziroma zahtev, ki jih mora načrtovalec prostorskega akta dopolniti v in ponovno poslati v pregled.

Opravili smo tudi več terenskih ogledov v zvezi z lokacijskimi informacijami in soglasji za odmike od parcelnih mej, zlasti gre tu za odmike od javnih cest. Pri terenskih ogledih večkrat ugotavljamo, da gre za že izvedena dela. Investitorji podajo vlogo za odmik šele potem, ko pride do prijave inšpekcijskim službam ali pa do spora med sosedi. Občina je tako največkrat postavljena pred izvršeno dejstvo, zahteve po korekcijah ali dodatnih pogojih pa so največkrat napačno razumljene. Občina mora pri tem vedno zaščititi javni interes, prometno varnost in zagotavljanje enakih pogojev za vse občane.

Veliko vlog za odmike od parcelnih mej je podanih tudi potem, ko so investitorji že podali vloge za izdajo gradbenega dovoljenja na Upravni enoti Kamnik. Ko le- ta ugotovi, da vloga ni popolna (ker manjka soglasje za odmik od parcelne meje z zemljišči, ki so v lasti Občine Kamnik), zahteva dopolnitev vloge. Tudi v teh primerih je Občina Kamnik bolj ali manj postavljena pred izvršena dejstva, saj je projektna dokumentacija že izdelana, dodatne zahteve in pogoji pa bi narekovale spremembo projekta. Zato svetujemo vsem investitorjem oziroma projektantom, da si soglasje Občine Kamnik pridobijo v fazi projektiranja, ko se posegi še načrtujejo (kot je to pravilno; velja enako kot za ostale projektne pogoje), saj so v tej fazi še možna usklajevanja. To bo pomenilo oddajo usklajene projektne dokumentacije in s tem hitrejšo izdajo gradbenega dovoljenja.

Policijska postaja Kamnik

Obveščeni smo bili o tatvini v poslovnem objektu v Kamniku. Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je neznani storilec preko noči iz varovanega poslovnega objekta v Kamniku odtujil večje število medeninastih tračnih koles. Z dejanjem je oškodovanca oškodoval za okoli 3.000 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o vlomu v gostinski lokal v Kamniku. Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je neznani storilec preko noči vlomil v gostinski lokal v Kamniku in iz notranjosti odtujil denar. Z dejanjem je oškodovanca oškodoval za okoli 500 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so imeli v Kamniku postopek s 24-letnim voznikom osebnega avtomobila. Pri postopku je bilo ugotovljeno, da je 24-letnik vozil osebni avtomobil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Zaradi navedenega prekrška in predhodno ugotovljenih kršitev mu je bil začasno zasežen osebni avtomobil. Zoper kršitelja bo podan obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče.

Policisti so imeli v Kamniku postopek s 33-letnim voznikom traktorja. Pri postopku je bilo ugotovljeno, da je 33-letnik vozil neregistriran traktor brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Zaradi navedenega prekrška in predhodno ugotovljenih kršitev mu je bil začasno zasežen traktor. Zoper kršitelja bo podan obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče.

Obveščeni smo bili o vlomu v gostinski lokal v okolici Kamnika. Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je neznani storilec preko noči vlomil v gostinski lokal v okolici Kamnika in iz notranjosti odtujil cigarete, denar in alkoholno pijačo. Z dejanjem je oškodovanca oškodoval za okoli 3.000 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so imeli v Kamniku postopek z 19-letnikom iz Kamnika. Pri postopku je bil zasežen manjši skupek neznane snovi zeleno-rjave barve za katerega se sumi, da gre za prepovedano drogo konopljo. Zoper 19-letnika bodo policisti napisali odločbo o prekršku.

Policisti so imeli v Kamniku postopek s 39-letnim voznikom osebnega avtomobila. Zaradi suma, da je vozil pod vplivom alkohola je bil odrejen in opravljen preizkus alkoholiziranosti v izdihanem zraku z alkotestom, ki je ob pravilni uporabi pokazal 0.99 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Kršitelju je bilo začasno odvzeto vozniško dovoljenje, zoper navedenega pa bo podan obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče.

Obveščeni smo bili o vlomu v stanovanjsko hišo v okolici Kamnika. Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je neznani storilec preko noči vlomil v stanovanjsko hišo v okolici Kamniku in iz notranjosti odtujil denar. Z dejanjem je oškodovanca oškodoval za okoli 300 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

 


<< Nazaj | Novice