Mali grad

T e D n i (K) Občine

26.03.2018

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Sanacija zajede na desni strani brežine Tuhinjščice pri Stebljevku

Izvajalec del, Hidrotehnik d.d., je nadaljeval s sanacijo zajede na desni strani brežine Tuhinjščice, kjer je visoka voda povzročila poškodbo na brežini in s tem ogrozila traso kanalizacijskega omrežja. Pričeli so s postavitvijo kamnite zložbe, ki bo preprečila nadaljnje zajedanje vode v brežino.

T e D n i (K) Občine

Obnova vodovoda in ceste na Cesti treh talcev

Izvajalec del, Komunalno podjetje Kamnik d.d., je pričel z izkopom in deli na prvem odseku Ceste treh talcev, kjer bo saniran vodovod in na novo zgrajena cesta.  V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Sanacija kanalizacije in vodovoda na Levstikovi ulici

Izpeljan je bil uvodni sestanek v sklopu projekta »Sanacija kanalizacije in vodovoda na Levstikovi ulici«. Izvajalec del bo EURO GRAD d.o.o. v partnerstvu s podjetjem MAGG d.o.o., dela pa se bodo izvajala ob popolni zapori ceste. Z deli se bo pričelo v torek, 3. aprila 2018, med prebivalce pa je že bilo poslano pisno obvestilo z natančnejšimi informacijami.

Sanacija kanalizacije in vodovoda na Žebljarski poti

Izpeljan je bil uvodni sestanek v sklopu projekta »Sanacija kanalizacije in vodovoda na Žebljarski poti«. Izvajalec del bo LAVACO d.o.o., dela pa se bodo izvajala ob popolni zapori ceste. Z deli se bo pričelo v torek, 3. aprila 2018, med prebivalce pa je že bilo poslano pisno obvestilo z natančnejšimi informacijami.

Sanacija odpadne in padavinske kanalizacije na Palovški cesti

Izpeljan je bil uvodni sestanek v sklopu projekta »Odpadna in padavinska kanalizacija na Palovški cesti«. Dela bodo potekala v mesecu maju, in sicer med objektoma Palovška cesta 22 in 27. Izvajalec del bo Hidrotehnik d.d., v času del pa bo veljala popolna zapora ceste, ki povezuje Kamnik s Palovčami, Veliko Lašno, Vranjo Pečjo, Trobelnim in nekaterimi drugimi naselji. Obvoz bo potekal preko naselja Vaseno.

Javni razpis za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva ter podeželja v občini Kamnik za leto 2018

V petek, 16. marca 2018, je potekel rok za oddajo vlog na javni razpis za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva ter podeželja v občini Kamnik za leto 2018. Na razpisane ukrepe se je skupaj prijavilo 100 prosilcev, od tega:

Oddelek za družbene dejavnosti

V Dnevnem centru za mlajše invalidne osebe so varovanci skupaj s strokovnima delavkama pretekli četrtek v Centru pripravili srčno povabilo na srečanje ob začetku pomladi, ki smo se ga na oddelku z veseljem udeležili.

Oddelek za razvoj in investicije

P+R KAMNIK

Občina Kamnik je prejšnji teden oddala prijavo na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti. V pozivu so bile upravičene operacije za investicije v vozlišča P+R (parkiraj in presedi), ki bodo prispevale k izboljšanju zraka v mestih ter k boljši povezanosti urbanih območij z zaledjem. V skladu s pogoji javnega razpisa je Občina Kamnik prijavila projekt ureditve parkirišča in kolesarnice na Grabnu. Vozlišče P+R KAMNIK je opredeljeno kot vozlišče za nadaljevanje poti predvsem dnevnih migrantov v Ljubljano, saj je locirano neposredno ob končnem železniškem postajališču Kamnik Graben. Omogoča parkiranje osebnih avtomobilov in koles ter prestopanje na javni potniški promet – vlak. Za izvedbo izbranih projektov je predvideno sofinanciranje s sredstvi evropske kohezijske politike v višini do 80 odstotkov upravičenih stroškov operacije.

Mednarodni projekt PlurAlp

Na natečaj  Alpine Pluralism Award 2018, katerega namen je nagraditi ukrepe, ki podpirajo vključevanje priseljencev v alpski regiji, so prispeli tudi trije predlogi iz Slovenije. Med njimi je tudi predlog Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik z naslovom »Jezik: moj, tvoj, naš … medkulturni dialog in vzdrževanje jezikovne diverzitete«. Razglasitev nagrad bo potekala 16. in 17. maja na konferenci projekta PlurAlps v Torinu. Mednarodni projekt, v katerem sodeluje tudi Občina Kamnik kot opazovalec in pilotna občina, se ukvarja z integracijo priseljencev v alpskih regijah. Več o projektu lahko pogledate na naslednjem PlurAlps videu na povezavi: www.youtube.com/watch?v=L-0EFBhwKYg.

Regionalna kolesarska povezava Kamnik, Mengeš, Trzin , Mestna občina Ljubljana

Občinski svet Občine Mengeš je sprejel investicijski dokument za projekt Regionalna kolesarska povezava Kamnik – Mengeš – Trzin – MOL. Tako smo vse sodelujoče občine sprejele dokument in ga tudi uvrstile v svoje proračune (oziroma NRP). Tudi država, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo ima to traso uvrščeno v svoj Načrt razvojnih programov. V letošnjem letu bomo občine začele z izdelavo idejne zasnove za umestitev kolesarske povezave v prostor. Projekt je prepoznan kot pomemben regijski projekt, pri katerem bomo občine tesno sodelovale z državo in je v celoti ocenjen na nekaj manj kot 4 milijone evrov.

Javna naročila

Dne 23. 3. 2018 je bilo na Portalu javnih naročil in uradni spletni strani Občine Kamnik objavljeno javno naročilo po odprtem postopku »Sanacija Kamniške Bistrice, odsek od Volčjega potoka do Kamnika od km 16+179 do km 18+390 I. in II. faza«. Ponudniki so povabljeni k oddaji svojih ponudb do četrtka, 19. 4. 2018, do 9. ure.

Policijska postaja Kamnik

TATVINA DENARNCE

Policisti smo bili obveščeni, da je nekdo v lokalu Pod skalo izvršil tatvino denarnice. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je dejanje storila ženska, ki je bila izsledena. Zasežena ji je bila denarnic in vrnjena oškodovancu. Zoper njo bo podana kazenska ovadba.

SPOR MED ZNANCEMA

Na Kranjski cesti sta se sprla dva znanca. Ker sta s tem kršila javni red in mir, zoper njiju sledi ustrezen ukrep.

PROMETNA NESREČA V POTOKU V TUHINJU

Voznik tovornega vozila je vozil vzvratno po parkirišču in trčil v pešca, ki je prečkal dovoz parkirišča. Vozniku tovornega vozila je bil zaradi nepravilnega premika z vozilom izdan plačilni nalog.

POŠKODOVANJE VOZILA NA ŠUTNI

Neznani storilec je na Šutni z ostrim predmetom poškodoval lak osebnega avtomobila in s tem povzročil za približno 300 evrov materialne škode. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

SPOR V DRUŽINI

Policisti so bili obveščeni, da je prišlo do spora v družini na območju Kamnika. Po zbranih obvestilih je bil izdan plačilni nalog zaradi kršitve Zakona o varstvu javnega reda in miru.

SPOR MED OBČANOMA

Na enem izmed kamniških parkirišč sta se dve osebi sprli zaradi uporabe parkirnih prostorov. Ugotovljena je bila kršitev po Zakonu o varstvu javnega reda in miru.

VLOM V VOZILO

Neznani storilec je preko noči na Ljubljanski cesti vlomil v kombinirano vozilo in iz vozila odtujil vinjeto. S tem je povzročil za približno 300 evrov materialne škode. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

PIJANI VOZNIK V SUHADOLAH

Patrulja je imela v postopku voznika, ki je vozil pod vplivom alkohola. Zoper voznika bo podan obdolžilni predlog na pristojno sodišče. 

SPOR V DRUŽINI

Policisti so bili obveščeni, da je v eni izmed družin v Kamniku prišlo do spora glede plačila stroškov za kurjavo. Po zbranih obvestilih je bil izdan plačilni nalog zaradi kršitve Zakona o varstvu javnega reda in miru.

PROMETNA NESREČA S POBEGOM

Na Ljubljanski cesti je na parkirnem prostoru pri lokalu Carpe Diem neznani voznik trčil v tovorno vozilo in s kraja odpeljal. Policisti o nesreči še zbirajo obvestila.

NEZAGOTOVITEV FIZIČNEGA VARSTVA PSA

Na območju Komende se je sprehajal pes, ki ni bil na povodcu. Ugotovljena je bila lastnica psa, ki ji bo izdan plačilni nalog zaradi kršitve Zakona o zaščiti živali.

POSKUS VLOMA V HIŠO

Na območju Komende je prišlo do poskusa vloma v stanovanjsko hišo. Pri tem je nastala materialna škoda. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

PIJANI VOZNIK NA KRIŽU

Patrulja je imela v postopku voznika, ki je vozil pod vplivom alkohola. Zoper voznika bo podan obdolžilni predlog na pristojno sodišče. 

PROMETNA NESREČA NA GLAVARJEVI

Nekaj pred polnočjo so bili policisti obveščeni, da je v Komendi prišlo do prometne nesreče, v kateri je bil poškodovan tudi hidrant. Z zbranimi obvestili in opravljenim ogledom kraja je bilo ugotovljeno, da je voznik kombiniranega tovornega vozila znamke Peugeot Expert vozil po Glavarjevi ulici iz smeri Komende proti Mostam ter pri Glavarjevi ulici 66, zaradi vožnje preblizu desnega roba vozišča, s sprednjim delom zadel v drog obcestne razsvetljave in hidrant. Policisti so vozniku izdali plačilni nalog, mu odvzeli vozniško dovoljenje in ga, skupaj z obdolžilnim predlogom, poslali še na Okrožno sodišče v Kamniku.

PRODAJA SREČK NA SEJMU

Na sejmu v Komendi so policisti izsledili žensko, ki je nezakonito prodajala srečke. Pri tem so zasegli vrečko z 12 ovojnicami. O prekršku bo obveščen Tržni inšpektorat Republike Slovenije.

NESREČA PRI DELU

V okolici Kamnika se je zgodila nesreča pri delu, in sicer se je občan poškodoval pri delu z ročno krožno žago. V UBCK Ljubljana je bil odpeljan z reševalnim vozilom, kjer je bilo ugotovljeno, da gre za lažje poškodbe.

POŠKDOVANE PNEVMATIKE NA VOZILU

Neznani storilec je preko noči na območju Kamnika prerezal vse štiri pnevmatike na osebnem avtomobilu. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

NAJDENE IGLE PRI TRANSFORMATORJU NA KOLODVORSKI

Na Kolodvorski ulici v Kamniku so bile najdene nezavarovane uporabljene igle. Za odstranitev igel je poskrbela pristojna služba. Glede na sam dogodek pa bomo policisti v prihodnje tam izvajali tudi poostreno kontrolo območja.


<< Nazaj | Novice