Mali grad

T e D n i (K) Občine

25.12.2017

 

Oddelek za družbene dejavnosti

Dela v Maistrovi hiši potekajo skladno s pogodbo in terminskim planom.

V torek, 19. decembra, je v telovadnici Osnovne šole Stranje potekal medgeneracijski praznični koncert. Učenkam in učencem Osnovne šole Stranje so se pridružile pevke in pevci Društva upokojencev Kamnik pod vodstvom zborovodkinje Karle Urh. Zbrane pa sta ob tej priložnosti pozdravila tudi podžupan Matej Slapar in ravnatelj Osnovne šole Stranje Boris Jemec, ki sta vsem zaželela lepe misli ob skorajšnjem zaključku leta.

Varovance društva Sožitje Kamnik je v soboto, 23. decembra, obiskal Božiček. Srečanje je potekalo v Osnovni šoli Stranje, kjer so učenci pod strokovnim vodstvom Mire Papež vsem prisotnim pripravili gledališko igro o Kekcu, Bedancu in teti Pehti. Srečanja se je udeležil tudi župan Marjan Šarec, ki je zbranim zaželel lepe in mirne praznike.

Oddelek za razvoj in investicije

Na občini Kamnik je potekalo koordinacijsko srečanje vseh partnerjev projekta Vodne zgodbe Kamniško Savinjskih Alp (LAS Srce Slovenije, LAS Gorenjska košarica, LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline). V prvi fazi izvedbe je Jamarski klub Kamnik analiziral več kot 70 vodnih virov v Kamniško Savinjskih Alpah. Analize bodo ponovili tudi v spomladanskem času. Na sestanku so bile določene aktivnosti in terminski plan njihove izvedbe za leto 2018. Velik del aktivnosti bo namenjen oblikovanju skupnih zgodb Kamniško Savinjskih Alp, tako s področja narave kot kulture. Organizirani bodo tudi festivali pitne vode, kot promocijski dogodki za ozaveščanje o pomembnosti čiste pitne vode.

Občina Kamnik je pilotna občina projekta PlurAlps, ki se ukvarja z migracijami in kulturno raznolikostjo v Alpah. V okviru projekta je bil razpisan natečaj za primere dobrih praks na temo vključevanja priseljencev, na katerega se je prijavila Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik, v sodelovanju z Vrtcem Zarja. V knjižnici so uredili medkulturno knjižnično zbirko, v vrtcu premično knjižno zbirko in skupaj so izvedli različne dogodke za promocijo zbirk, spoznavanje različnih kultur, izmenjavo dobrih praks, posvetovanje o vključevanju priseljencev v izobraževanje. Izvajajo tudi tečaje slovenščine za tujce. Projekt PlurAlps se je začel novembra 2016 in bo trajal do oktobra 2019. Njegovo izvajanje sofinancirata Evropski sklad za regionalni razvoj prek Interregovega programa za območje Alp in nemško Zvezno ministrstvo za okolje, varstvo narave, gradnjo in varnost reaktorjev. Medtem, ko se številne podeželske občine in regije v Alpah soočajo z velikimi demografskimi izzivi, kot sta staranje in odseljevanje prebivalstva, pa v številnih krajih nastajajo inovativni modeli socialnega vključevanja novih priseljencev v lokalno skupnost in na trg dela. Priseljenci so lahko mlade družine, sezonski delavci v turističnem ali kmetijskem sektorju ali pa ljudje, ki zaradi vojnih razmer bežijo iz matične države in iščejo novo domovino zase in za svojo družino. Več o projektu najdete na spletni strani http://www.alpine-space.eu/projects/pluralps/en/home.

V sredo, 20. decembra, je bilo izvedeno javno odpiranje ponudb za javno naročilo »Sanacija kanalizacije in vodovoda na Levstikovi ulici«. Na naročilo je prispelo 8 ponudb, katere bo naročnik pregledal in na osnovi analize izbral ekonomsko najugodnejšega ponudnika.

V petek, 22. decembra, pa je bilo izvedeno javno odpiranje ponudb za javno naročilo »Sanacija kanalizacije in vodovoda na Žebljarski poti«. Na naročilo so prispele 4 ponudbe, katere bo naročnik ravno tako pregledal in na osnovi analize izbral ekonomsko najugodnejšega ponudnika.

Slovenski okoljski javni sklad (Eko sklad) je objavil Javni razpis NVO17 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij na področju varstva okolja in podnebnih sprememb. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje ozaveščevalnih, izobraževalnih in promocijskih projektov nevladnih organizacij za:

Upravičeni prijavitelji so društva in zasebni zavodi, ki lahko po tem javnem razpisu za posamezni projekt zaprosijo za sofinanciranje od najmanj 20.000 evrov do največ 60.000 evrov oziroma do 95 odstotkov upravičenih stroškov projekta. Razliko najmanj 5 odstotka upravičenih stroškov morajo kriti prijavitelji ali njihovi partnerji iz lastnih sredstev ali drugih virov. Lastni prispevek se lahko v višini do 4.000 evrov zagotovi v naravi s prostovoljskim delom. Rok za osebno oddajo vlog je 22. januar 2018, do 12. ure oziroma morajo biti vloge oddane na pošto priporočeno najkasneje do vključno 22. januarja 2018.

Razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani Eko sklada https://www.ekosklad.si/razpisi/prikazi/tenderID=125 .

Zainteresirane (upravičene) lokalne  izvajalce okoljevarstvenih vsebin pozivamo, da preučijo možnost kandidiranja na omenjenem razpisu.

Policijska postaja Kamnik

ZASEG TABLET FLURMIDAL

Policisti so imeli v Kamniku v postopku osebo, ki ji imela pri sebi 10 tablet Flurmidala. Tablete so bile proti Potrdilu o zasegu zasežene, saj obstaja utemeljen sum, da gre za tablete, ki se nahajajo na listi prepovedanih substanc. Po analizi bo zoper kršitelja, uveden postopek o prekršku.

PROMETNA NESREČA PRI QLANDIJI

Policisti so pri trgovskem centru Qlandija obravnavali prometno nesrečo zaradi neupoštevanja prometne signalizacije. V nesreči je nastala le materialna škoda. Povzročitelju je bil na kraju izdan plačilni nalog.

PROMETNA NESREČA S POBEGOM

Patrulja je bila poslana na regionalno cesto Kamnik-Ločica, kjer se je zgodila prometna nesreča s pobegom. Z zbiranjem obvestil in ogledom kraja je bilo ugotovljeno, da je neznani voznik osebnega avtomobila vozil v smeri Ločice, pri tem pa sta se z nasproti vozečim neznanim vozilom oplazila z vzvratnimi ogledali. Po trčenju se je prijaviteljica ustavila, drugi udeleženec pa je s kraja odpeljal. Materialna škoda znaša približno 300 evrov.

SPOR MED BRATOMA V KOMENDI

Patrulja je bila poslana v Komendo, kjer je prišlo do spora in fizičnega prerivanja med bratoma. V postopku je bilo ugotovljeno, da je starejši brat nasilen do svojega brata, za kar policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil. Po zbranih obvestilih bo napisan ustrezen akt, o zadevi pa bomo obveščali center za socialno delo.

NUDENJE ASISTENCE ZDRAVSTVENEMU DOMU KAMNIK

Patrulja ja na zaprosilo ZD Kamnik z reševalci odšla v Trobelno, kjer so osebju Zdravstvenega doma Kamnik nudili pomoč pri hospitalizaciji občanke, saj se je njeno zdravstveno stanje poslabšalo. Za nadaljnjo oskrbo so poskrbeli reševalci.      

NESREČA PRI DELU V PODJETJU MESO KAMNIK

Policisti so bili obveščeni o nesreči pri delu, ki se je zgodila v podjetju Meso Kamnik.  Ugotovljeno je bilo, da se je zaposleni v podjetju pri opravljanju razkoževanja trupa živali z nožem zabodel v predel trebuha in zadobil LTP. Pri delu ni uporabljal zaščitnih sredstev (žičnatega kovinskega predpasnika). O zadevi bodo policisti zbirali obvestila in po zbranih obvestilih zoper delavca podali kazensko ovadbo za kaznivo dejanje ogrožanje varnosti pri delu.

DIMNIŠKI POŽAR V MEKINJAH

Patrulja je bila poslana v Mekinje, ker je prišlo do dimniškega požara. Na kraju je bilo ugotovljeno, da so v dimniku zagorele saje, ki so jih gasilci tudi pogasili. Dimnik je bil pred kratkim pregledan in očiščen s strani dimnikarja. Ker pri tem ni nastala materialna škoda in ker niso ugotovili znakov kaznivega dejanja, se je zadeva beležila kot evidenca.

POVOŽENJE DIVJADI V PODGORJU

Patrulja je bila obveščena o prometni nesreči z udeležbo divjadi v Podgorje. Ugotovljeno je bilo, da je prišlo do povoženja divjadi. Na vozilu je nastala materialna škoda.

POŽIG KOMBINIRANEGA VOZILA NA OŠEVKU

Policisti so bili zjutraj obveščeni o požaru na kombiniranem vozilu na Oševku. Patrulja je zavaroval kraj požar do prihoda kriminalističnega tehnika, ki je opravil ogled. Po opravljenem ogledu in zbranih obvestilih bo obveščeno državno tožilstvo.        


<< Nazaj | Novice