Mali grad

T e D n i (K) Občine

25.07.2011

 

Oddelek za gospodarske javne službe 

Spodnje Stranje

Na državni cesti R1-225 Kamnik - Stahovica v naselju Spodnje Stranje so v celoti  zaključena vsa gradbena dela (ukrep za umirjanje, cesta, pločnik, most, javna razsvetljava, ureditev zelenic), tako da promet nemoteno poteka v obeh smereh.

 

Varovalne ograje

Na nevarnih odsekih občinskih cest je bilo nameščenih 650 metrov novih varovalnih ograj. Prioritete postavitve ograj so bile šolske poti, kjer potekajo šolski prevozi otrok ter večji vzponi oziroma nakloni cest. Vrednost investicije znaša 24.000 evrov.  

 

Ureditev Habjanove ulice

V naslednjih dneh bo zaključena investicija ureditve Habjanove ulice v Šmarci, kjer bo izvedeno odvodnjavanje, zamenjava tampona in asfaltiranje v dolžini 53 metrov. Vrednost investicije znaša 11.500 evrov.

 

 

Nova ograja na otroškem igrišču

Na otroškem igrišču med Klavčičevo ulico in Ulico Vilka Rožiča je bila odstranjena stara dotrajana lesena ograja. Zgrajena je nova, dva metra visoka ograja, sestavljena iz panelnih elementov, ki so jekleni, vroče cinkani in plastificirani s poliestrom. S tem je na otroškem igrišču, ki je bilo leta 2008 temeljito obnovljeno, še bolje poskrbljeno za varnost številnih otrok, ki se tam igrajo.

Kljub temu, da je že več let igrišče ponoči zaklenjeno, so nepridipravi plezali čez leseno ograjo, se ponoči zadrževali na igrišču, za seboj pa pustili nesnago. Spomladi se je vandalizem stopnjeval, uničenih je bilo nekaj skoraj novih igral, policija pa kljub prijavam ni učinkovito ukrepala.

Za gradnjo nove ograje ter popravilo oziroma zamenjavo uničenih igral je bilo porabljenih preko 13.000 evrov proračunskih sredstev.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

Občinski svet Občine Kamnik je na zadnji seji imenoval predstavnike Občine Kamnik v skupščino družbe Velika planina d.o.o. Z namenom seznanitve imenovanih predstavnikov z nalogami in pristojnostmi je v petek 22. julija v prostorih urada župana potekal sestanek, na katerem je bil določen terminski plan dela ter prioritetne naloge.

V preteklem tednu je bila v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije, OE Ljubljana izdelana analiza poslovanja gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov v letu 2010. Iz analize izhaja, da se poslovanje gospodarskih družb v letu 2010 v primerjavi z letom 2009 ni poslabšalo, drugačne pa so razmere pri poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov ter na trgu delovne sile, kjer so se razmere v letu 2010 še poslabšale.

Ob rednih obveznostih (finančno-računovodska opravila, izdajanje soglasij za obratovanje gostinskih lokalov, stojnične prodaje) se je pripravljala tudi obrazložitev polletne realizacije odhodkovnih postavk, ki sodijo v pristojnost oddelka za gospodarske dejavnosti in finance.

 


<< Nazaj | Novice