Mali grad

T e D n i (K) Občine

25.01.2021

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Izgradnja sekundarne kanalizacije v Srednji vasi

V začetku meseca januarja, je Komunalno podjetje Kamnik d. o. o., dogradilo še manjkajoči odsek kanalizacije v Srednji vasi SR 1-3.

Izbrani izvajalec del je po krajši prekinitvi del, zaradi vremenskih razmer, v preteklem tednu ponovno začel z deli.  

Nadaljevanje kanalizacije Markovo – Poreber

V okviru projekta izgradnje sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini je potrebno zgraditi še manjkajoči odsek kanalizacije za odpadno vodo Markovo – Poreber.

Oddelek za družbene dejavnosti

Oddelek za družbene dejavnosti je objavila dva javna razpisa, in sicer Javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v letu 2021 ter Javni razpis za sofinanciranje obnove sakralnih objektov v občini Kamnik v letu 2021. Oba javna razpisa sta odprta do 24.2.2021 do 12. ure.

Javni za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v letu 2021

Občina Kamnik bo v skladu s 5. členom Pravilnika o sofinanciranju  mladinskih programov in projektov v Občini Kamnik (v nadaljevanju: pravilnik) sofinancirala programe in projekte, ki spodbujajo udejstvovanje mladih, na način, da spodbujajo njihovo neformalno izobraževanje, raziskovalno delo ter nasploh delujejo preventivno ter s tem posledično tudi prispevajo k zmanjšanju različnih odklonskih vedenj med mladimi.

Mladinski program (dejavnost) je kontinuirano izvajanje in koordiniranje mladinskih aktivnosti skozi celo leto (srečanja najmanj enkrat tedensko, najmanj devet mesecev v letu).

Mladinski projekt je posamična aktivnost izvajalca – posamični zaključen enkratni dogodek (npr. predavanja, okrogla miza, tabor ipd.).

Cilj sofinanciranja je spodbujanje mladinskih programov (dejavnosti) in projektov, ki:

Predmet sofinanciranja ne morejo biti mladinski programi (dejavnosti) in projekti, ki imajo naravo:

Javni razpis za sofinanciranje obnove sakralnih objektov v občini Kamnik v letu 2021

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje obnove sakralnih objektov v Občini Kamnik. Skupna višina sredstev je do 20.000 evrov.

Razpisane so naslednje vsebine sofinanciranja:

Oddelek za razvoj in investicije

Poročevalsko okolje za spremljanje dogodkov in nesreč na vodovodnih sistemih

Projekt MUHA (Obvladovanje tveganj vezanih na vode z vidika različnih nevarnosti) je z novim letom vstopil v tretjo periodo projekta, ki bo trajala vse do junija. V drugi periodi smo izpeljali dve večji akciji. Štabna soba Civilne zaščite Kamnik je bila opremljena z novo strojno in programsko IT opremo ter s komunikacijskimi napravami, vzpostavilo pa se je tudi poročevalsko okolje za spremljanje dogodkov in nesreč na vodovodnih sistemih.

Namen poročevalskega sistema je zbiranje vseh dogodkov, povezanih z vodovodnim sistemom. Vsak posameznik, ki bo opazil kakršnokoli nepravilnost na vodovodnem sistemu, bo imel možnost o tem poročati preko tega sistema. Poleg zbiranja podatkov, bo sistem omogočal tudi nadaljnjo analizo in obdelavo prejetih podatkov. Analiza dogodkov na vodovodnih sistemih bo podpora pri zasnovi obvladovanja tveganj oskrbe s pitno vodo. Na podlagi zaznanih tveganj se bodo potem lahko oblikovali potrebni ukrepi. To bo pilotna akcija, ki se bo izvajala tudi v drugih državah, katerih ustanove so partnerice pri projektu MUHA.

Poročevalska platforma za spremljanje dogodkov in nesreč na vodovodnih sistemih je trenutno še v fazi zaključnih usklajevanj. Ko bo sistem dokončan, bomo o tem obvestili občane, ki bodo imeli tako možnost prispevati k varni oskrbi s pitno vodo.

Vsi partnerji projekta smo del jadransko-jonske regije, projekt sofinancira transnacionalni program Interreg ADRION.

Policijska postaja Kamnik

POZABIL DENAR NA BANKOMATU  

Občan se je zglasil na Policijski postaji Kamnik Kamnik in povedal, da je na bankomatu na bencinskem servisu na Perovem v Kamniku dvignil denar, ki ga je nato pozabil v reži bankomata. Najditelja naprošamo, da ga prinese na Policijsko postajo Kamnik.

POSKUS VLOMA V VOZILO

Neznanec je v Kamniku z neznanim predmetom razbil zadnje vetrobransko steklo na parkiranem tovornem vozilu in s tem povzročil materialno škodo. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na  okrožno državno tožilstvo.

NAJDEN MOBILNI TELEFON

Občan je na Veliki Planini na poti našel mobilni telefon znamke Samsung in ga predal policistom, ki so ga proti zapisniku o najdenih stvareh prevzeli in ga vrnili lastniku. 

IZGUBIL DENAR     

Občan je na pešpoti od Mercator centra Kamnik do pekarne Evropa in nato še na relaciji do Petrola na Perovem izgubil denar v višini 2.000-2.500 evrov, ki ga je imel v žepu hlač. Najditelja vljudno naprošamo, da denar nemudoma prinese na policijsko postajo.

POŠKODOVANJE FASADE V ŠMARCI   

Neznani storilec je v Šmarci z mastjo namazal zgornji del fasade na betonski ograji ob stanovanjski hiši in povzročil materialno škodo. Po zbranih obvestilih sledi kazenska ovadba na pristojno sodišče.

ODPRT LOKAL IN TOČENJE ALKOHOLNE PIJAČE  

Policisti so pri kontroli mestnega jedra ugotovili, da lokal na avtobusni postaji v Kamniku, kljub prepovedi po Zakonu o nalezljivih boleznih obratuje. Na terasi lokala so gostje uživali pijače in se družili v skupini brez primerne obvezne zaščite. Sledi predlog drugemu prekrškovnemu organu.

NASILJE V DRUŽINI IN PRIDRŽANJE

Policisti so na območju Komende obravnavali kaznivo dejanje Nasilje v družini po 191 KZ-1. Ugotovljeno je bilo, da je nekdanji partner prišel na naslov in kljub izrečeni sodni prepovedi poškodoval vhodna vrata in vstopil v stanovanje. Nato je izvajal psihično in fzično nasilje nad partnerko in njenim sinom ter ju med tem tudi telesno poškodoval. Policisti so storilcu odvzeli prostost in ga pridržali. V nadaljevanju je bil priveden k dežurni preiskovalni sodnici Okrožnega sodišča v Ljubljani, ki je zanj odredila sodno prepoved približanja na 100 metrov oškodovancema v trajanju enega meseca.

POSKUS VLOMA V STANOVANJSKO HIŠO     

Policisti so na Perovem obravnavali poskus vloma v stanovanjsko hišo, kjer je neznani storilec na vzvod skozi balkonska drsna vrata poskušal vlomiti, vendar je od dejanja odstopil. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno tožilstvo.

INTERVENCIJA      

Policisti so v Kamniku obravnavali intervencijo, kjer se je kršitelj nedostojno vedel do prijaviteljice, nanjo vpil, jo žalil z neprimernimi besedami, zaradi dejanj se je počutila prizadeto in užaljeno. Sledi zbiranje obvestil in plačilni nalog za kršitelja po Zakonu o javnem redu in miru.

NAJDEN DENAR NA BANKOMATU  

Občanka se je zglasila na policijski postaji in prinesla najden denar, ki ga je našla na Perovem pri trgovini Tuš na bankomatu Nove Ljubljanske banke. Napisan je bil zapisnik o najdenih stvareh, občan/ka, ki je pozabil denar pa se lahko zglasi na policijski postaji ter denar prevzame.

GLASNA GLASBA    

Policisti so v Kamniku obravnavali kršitev po Zakonu o varstvu javnega reda in miru zaradi predvajanja glasne glasbe v stanovanju. Kršitelju bo izdan plačil nalog.  

ZASEG PREPOVEDANE SNOVI

Policist je v poslovni coni Žeje kršitelju na podlagi zakona o prekrških in proti Potrdilu o zasegu predmetov zasegel okoli 0,5 g posušene snovi rastlinskega izvora, za katero se sumi, da gre za prepovedano drogo. Po analizi bo zoper kršitelja, uveden hitri postopek.

ZAČASNI ODVZEM VOZNIŠKEGA DOVOLJENJA

Policisti so imeli v postopku voznika osebnega vozila, za katerega so ugotovili, da je le ta vozil pod vplivom alkohola. Zaradi navedenega so policisti vozniku začasno odvzeli vozniško dovoljenje in ga bodo skupaj z obdolžilnim predlogom poslali na pristojno sodišče.

VLOM V STANOVANJSKO HIŠO V KOMENDI

Neznanec je z neznanim predmetom na vzvod skozi vrata terase vlomil v nenaseljeno hišo, iz katere je odtujil manjšo vsoto denarja in daljinec za garažna vrata. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

TATVINA OTROŠKIH ČEVLJEV    

Neznani storilec je izpred vhoda stanovanja v stanovanjskem bloku v Kamniku odtujil dva para otroških čevljev in povzročil materialno škodo. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na  okrožno državno tožilstvo.


<< Nazaj | Novice