Mali grad

T e D n i (K) Občine

23.11.2015

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Oskrba s pitno vodo na območju Domžale – Kamnik

ODSEK 3: vodovod Duplica - Volčji Potok (I. faza)

V preteklem tednu je izvajalec del nadaljeval z deli na območju ob Arboretumu v Volčjem Potoku. Izvaja se vodovodna povezava DN 100 do občinske meje z občino Domžale s prevezavo obstoječega sekundarnega vodovoda. Hkrati se izvaja sanacija ceste z dograditvijo pločnika. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Zaradi del je predvidena zapora ceste. Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občankam in občanom ob trasi izgradnje ter ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale – Kamnik

1. Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Tunjiški Mlaki

Košiše

Izvajalec del je v preteklem tednu nadaljeval z izgradnjo stranskih kanalov na območju Košiš. Izvajalec trenutno polaga kanalizacijo DN 250 z odcepi DN 160. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Tunjice

Izvajalec del je v preteklem tednu nadaljeval z izgradnjo stranskih kanalov na območju okoli Podružnične šole Tunjice. Prav tako se izvajajo še zadnji odcepi kanalizacije na cesti proti Vrhovju. Izvajalec trenutno polaga kanalizacijo DN 250 z odcepi DN 160. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

2. Povezovalni kanali od Kamnika do Šmartnega v Tuhinju

Nevlje

Izvajalec del je nadaljeval z deli po kolovozni poti do Vrhpolj pri Kamniku. Izvajalec polaga kanalizacijo DN 300. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Podhruška

Izvajalec del je nadaljeval z deli na območju Podhruške proti Srednji vasi. Izvajalec polaga kanalizacijo DN 300 ter vodovod DN 150. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

3. Nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale - Kamnik

V preteklem tednu je družba SGP Pomgrad d. d., Murska Sobota s podizvajalcem GH Holding d. d., Ljubljana nadaljevala z deli na nadgradnji CČN Domžale – Kamnik.

Nadgradnja CČN bo obsegala izgradnjo nove aerobne biološke stopnje za doseganje terciarnega čiščenja z SBR tehnologijo (sekvenčni reaktorji) in izgradnjo vstopnega objekta za sprejem večje količine odpadne vode in ustrezno mehansko predčiščenje, kar bo povečalo obratovalno varnost. Zmogljivost nadgrajene CČN bo 149.000 PE (populacijski ekvivalent), kar pomeni, da bo sprejela odpadno vodo vseh prebivalcev na sprejemnem območju in ostale odpadne in padavinske vode. Po nadgradnji bo CČN četrti največji sistem za čiščenje odpadne vode v Sloveniji in bo zagotavljal parametre kakovosti čiščene vode za izpust v vodotok, reko Kamniško Bistrico. Kakovost čiščene vode po nadgradnji bo pod zakonsko zahtevanimi parametri, in sicer pod 10 mg/l celotnega dušika in pod 1 mg/l celotnega fosforja. Projekt bo pomembno prispeval k izboljšanju kakovosti reke Kamniške Bistrice in bo uredil problematiko čiščenja odpadne vode v regiji vsaj za prihodnjih 30 let.

Rekonstrukcija LC št. 160011 Podgorje – Kamnik

V preteklih tednih je izvajalec opravil naslednja dela, in sicer:

Dela še niso zaključena, zato vse občanke in občane naprošamo, da upoštevajo prometno signalizacijo.

Oddelek za družbene dejavnosti

Na Oddelku za družbene dejavnosti smo si skupaj s podžupanom Igorjem Žavbijem ogledali kuhinjo na Osnovni šoli Šmartno v Tuhinju, ki je postala občutno premajhna za trenutne potrebe. Po temeljitem premisleku in analizi različnih opcij, smo se dogovorili, da se pristopi k razširitvi trenutne kuhinje. Ker navedena investicija zaradi omejenih proračunskih sredstev v prihodnjem proračunskem letu ni možna, bomo skušali v tem času pridobiti projekt in vsa potrebna dovoljenja, medtem ko bomo z izgradnjo prizidka nadaljevali v prihodnjih letih, v odvisnosti od razpoložljivih proračunskih sredstev. Ker pa je potrebno situacijo rešiti tudi za čas do zagotovitve novih prostorskih kapacitet, smo se določili, da bo do izgradnje prizidka kuhinja zgolj razdelilna, zato bo šola pristopila k izvedbi ustreznih postopkov.

Udeležili smo se tradicionalnega slovenskega zajtrka v Vrtcu Antona Medveda Kamnik, v enoti Tinkara. Otroci so skupaj z vzgojiteljicami pripravili lep program, prikazali so postopek, kako priti »od zrna do kruha«, zapeli dve pesmici ter predstavnike Občine Kamnik in Sveta zavoda vrtca pogostili s tradicionalnim slovenskim zajtrkom, ki so ga pripravili sami. Hkrati je potekalo tudi odprtje senzorne sobe, namenjene individualni obravnavi otrok s posebnimi potrebami. Soba je opremljena z različnimi pripomočki za ustvarjanje, kot je na primer peč za glino. Otroci so sedaj tako pridobili pogoje za razvijanje senzorne integracije, strokovni delavci pa dobre pogoje za delo z najobčutljivejšo populacijo.

Komisija za dodelitev sredstev za enkratne denarne pomoči je pretekli teden obravnavala še zadnjih 19 vlog in s tem v celoti razdelila sredstva, ki so bila namenjena za lajšanje socialnih in materialnih stisk v tem letu. Prosilci bodo lahko ponovno vlagali vloge z januarjem 2016.

Oddelek za razvoj in investicije

V ponedeljek, 16. 11. 2015, je v prostorih Občine Kamnik potekalo srečanje slovenskih in avstrijskih predstavnikov v zvezi z dogovarjanjem za sodelovanje na čezmejnih projektih. Poleg predstavnikov Občine Kamnik, Borisa Ravbarja, Katje Kunstelj in Barbare Strajnar, sta bila s slovenske strani prisotna še Vida Černe iz Občine Kranjska Gora in Uroš Brankovič iz Centra za trajnostni razvoj podeželja Kranj. S strani avstrijskih partnerjev so se srečanja udeležili regionalni menedžer za Spodnje Koroško Peter Plaimer, Peter Krištof iz Kmetijsko gozdarske zbornice avstrijske Koroške in Robert Unglaub iz podjetja Archi Noah. Občine Spodnje Koroške, Kranjska Gora in Kamnik se že dobro poznamo in smo v preteklosti že večkrat sodelovale v okviru Omrežja Alpskih občin.

Diskusija je tekla o razvojnih temah različnih področij. Ugotovili smo, da imamo skupne interese na najrazličnejših področjih kot so: razvoj kmetijstva s poudarkom na oživljanju in spodbujanju gojenja tradicionalnih ogroženih rastlin, razvoj regionalnih produktov in oživljanje regionalne identitete, sodelovanje izobraževalnih ustanov, okoljske inovacije, turizem, zdravstveni turizem, eko turizem, ohranjanje narave, obnovljivi viri energije, zmanjšanje brezposelnosti, socialno podjetništvo, sodelovanje kulturnih ustanov, mobilnost – kolesarjenje, peš hoja, JPP, zmanjševanje CO2, vključevanje mladih v regionalni razvoj, ohranjanje tradicionalne arhitekture, gastronomija, ozaveščanje o pomenu in vrednosti alpskih vodnih izvirov in podobno.  Do naslednjega srečanja, ki se bo odvijalo v Avstriji, bomo oblikovali konkretne projektne predloge in za njih poskušali pridobiti evropska sredstva.

Policijska postaja Kamnik

Policisti Policijske postaje Kamnik so v Mostah pri Komendi obravnavali delovno nesrečo, kjer si je delavec pri izkopu ob razširitvi križišča poškodoval roko. Do hujših poškodb ni prišlo.

Policisti Policijske postaje Kamnik so obravnavali vlom v stanovanjsko hišo na območju Kamnika. Na kraju je bilo ugotovljeno, da je, zaenkrat še neznani storilec, vlomil v stanovanjsko hišo skozi vrata, nato pa iz notranjosti odtujil več kosov zlatnine. Nastala materialna škoda za približno 3.000 evrov. Policisti bodo na tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Patrulja Policijske postaje Kamnik je bila poslana v pisarno podjetja v Kamniku, kjer je storilec, zaradi nestrinjanja z izdanim računom, udaril uslužbenko. Na kraj je bilo tudi poklicano reševalno vozilo Zdravstvenega doma dr. Julija Polca Kamnik. Prijaviteljica ni bila huje poškodovana. Policisti bodo zoper storilca ustrezno ukrepali.

Policisti Policijske postaje Kamnik so bili poslani pred lokal v Kamniku, kjer je zaradi prekomerne opitosti obležal mlajši moški. Na kraj je bilo poklicano reševalno vozilo Zdravstvenega doma dr. Julija Polca Kamnik, ki je opitega moškega odpeljalo v UBKC v Ljubljani, zoper njega pa sledi plačilni nalog zaradi kršenja javnega reda in miru.

Na Policijski postaji Kamnik se je zglasil oškodovanec in prijavil tatvino kolesa. Policisti so ugotovili, da je neznani storilec v času med 13.30 in 13.40 izpred stanovanjskega bloka na Ljubljanski cesti odtujil starejše moško treking kolo, znamke Dakota, modre barve, z rdečimi platišči. Nastala je materialna škoda za približno 100 evrov. Sledi kazenska ovadba.

Patrulja Policijske postaje Kamnik je v krožišču pri nakupovalnem centru Qlandia obravnavala prometno nesrečo, kjer je zaradi neprilagojene hitrosti enega izmed udeležencev prišlo do trčenja med dvema voziloma. Nastala materialna škoda za približno 4.000 evrov, povzročitelju je bila izdana globa, do telesnih poškodb pa ni prišlo.

Policisti Policijske postaje Kamnik so bili poslani v župnišče v Stranjah, kjer je neznani storilec vlomil v prostore, nato pa s kraja zbežal in s seboj odnesel le par obuval. Materialna škoda znaša približno 400 evrov. Sledi kazenska ovadba na tožilstvo.

Policisti Policijske postaje Kamnik so obravnavali prometno nesrečo na Ljubljanski cesti v Kamniku, kjer je prišlo to trčenja med dvema voziloma. Pred prihodom policistov sta se udeleženca že sama dogovorila in nista potrebovala obravnave policistov.

Policisti so bili poslani v Oševek, kjer je prišlo do dimniškega požara. Na kraju je bilo ugotovljeno, da so se v dimniku v stanovanjski hiši vžgale saje. Na kraju so gasilci preventivno pregledali dimnik in okolico. Materialna škoda ni nastala.


<< Nazaj | Novice