Mali grad

T e D n i (K) Občine

23.07.2012

 

Oddelek za gospodarske javne službe 

Izvajalec del Strmina d.o.o. zaključuje sanacijo plazu nad javno potjo JP 661131 pri objektu Markovo 3B v strugi »Markovskega grabna«. Podporna konstrukcije iz kamna v betonu dolžine 33 metrov in višine 1,80 metrov nad dnom struge je dokončana. Prav tako je skoraj v celoti urejena tudi leva brežina hudournika iz kamnite zložbe, v suhi izvedbi dolžine 58 metrov. Izvajalec mora še izvesti gradnjo uvajalnega pragu in zaključnega talnega lesenega pragu iz dveh oblic fi 25 centimetrov dolžine 3 metre in dveh pilotov, kar bo podprlo celotno strugo gorvodno. Dno podslapja praga bo na dolžini 4 metre zaščiteno z vgrajenimi večjimi skalami na suho, levi del brežine pa dodatno iz kamna v betonu. Vsa dela bodo predvidoma zaključena do konca tedna. 

Na oddelku smo izvedli ponovno javno naročilo za ureditev javne poti JP 661441 Črni Vrh v Tuhinju. Najcenejšemu ponudniku, Žurbi team d.o.o., je bila izdana naročilnica za izvedbo. Izvajalec bo uveden v delo v pričetku tedna, zato se v prihodnjih dneh pričakuje tudi začetek del.

Zaključila so bila gradbena dela na javni poti številka JP 661076 Loke v Tuhinju - Vaščar. Dela na dolžini 230 m so obsegala širitev vozišča, zamenjavo spodnjega in zgornjega ustroja ceste, ureditev odvodnjavanja ter asfaltiranje. Del sredstev za ureditev poti so prispevali občani. V času del je bila občasno vzpostavljena popolna zapora ceste.

V Lanišah je bila izvedena ureditev javne poti številka JP Laniše 1. Dela  so obsegala širitev vozišča, zamenjavo spodnjega in zgornjega ustroja ceste, ureditev odvodnjavanja ter asfaltiranje.

V Krajevni skupnosti Srednja vas je urejen nov ekološki otok in sicer ob lokalni cesti Potok – Snovik, ki je namenjen predvsem prebivalcem Snovika. Krajani celotne krajevne skupnosti lahko odlagajo ločeno zbrani papir, steklo in embalažo na treh ekoloških otokih. Že nekaj let pa sta postavljena ekološka otoka tudi v Srednji vasi (pri trgovini) in na Lokah (pri igrišču).

Na območju občine Kamnik je urejenih 75 ekoloških otokov, to je več kot zahteva normativ iz republiškega predpisa (najmanj en ekološki otok na 500 prebivalcev). Smisel oziroma namen urejanja ekoloških otokov je v tem, da se občanom čimbolj olajša oddajanje ločeno zbranih komunalnih odpadkov in sicer tako, da jih lahko oddajo na ekološkem otoku čimbližje svojega doma. Tudi v prihodnje bodo na nekaterih območjih urejeni dodatni ekološki otoki, če bomo v sodelovanju z vodstvi krajevnih skupnosti uspeli pridobiti ustrezno zemljišče, kar pa predstavlja velik problem. Malokdaj naletimo na velikodušne lastnike, ki so pripravljeni brezplačno oddati svoje zemljišče, kakor se je letos zgodilo v Snoviku, za kar smo lastniku zemljišča zelo hvaležni.

Prebivalce Snovika in ostale občane pa prosimo naj nas obvestijo, če bodo opazili, da se na ekološkem otoku odlagajo odpadki, ki ne nastanejo v gospodinjstvu ali odpadki, ki na ekološki otok ne sodijo.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve je v preteklem tednu pripravil oziroma usklajeval najemni pogodbi za 2 lokaciji, na kateri se bo za čas gradnje oziroma adaptacije OŠ Toma Brejca preselil del njenih šolarjev in učiteljev.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

S predstavniki izvajalca vzdrževanja gozdnih cest v občini Kamnik, predstavniki Zavoda za gozdove ter nadzora je bil opravljen ogled predvidenih del na gozdnih cestah na območju Menine planine. Izvajalec bo z urejanjem gozdnih cest na območju Menine planine pričel predvidoma v ponedeljek, 23. julija 2012.

V postopku priprave rebalansa proračuna za leto 2012 smo skupaj s predstavniki Zavoda za turizem in šport v občini Kamnik oblikovali usklajen predlog proračunskih sredstev na področju turizma in športa, ki se oziroma se bodo realizirale preko Zavoda.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora v teh dneh zaključujemo s pregledovanjem pripomb iz javne razgrnitve Občinskega prostorskega načrta in Okoljskega poročila Občine Kamnik ter s pozivanjem pobudnikom za dopolnitve pripomb.

Kot vsako leto tudi letos v poletnem času beležimo izjemen porast vlog za izdajo potrdil o namenski rabi, lokacijskih informacij ter potrdil o neuveljavljanju predkupne pravice.

Vodja oddelka za urejanje prostora mag. Tadeja Križnar Jamnikar je bila s strani Zavoda za gozdove tudi letos povabljena v komisijo za izbor tematskih poti v sklopu projekta Naj pot pod okriljem širšega projekta Moja dežela - lepa in gostoljubna.

Policijska postaja Kamnik

Obveščeni smo bili o prometni nesreči na regionalni cesti Moste – Brnik. Patrulja je na kraju ugotovila, da je voznik osebnega avtomobila, zaradi vožnje na prekratki varnostni razdalji, trčil v zadnji del pred njim vozečega vozila, ki ga je odbilo naprej tako, da je trčil v zadnji del tovornega vozila, ki je bil pred njim. Pri tem sta bili dve osebi poškodovani. Zaradi suma, da je povzročitelj vozil pod vplivom alkohola, je bil odrejen preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 0,45 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Izdan mu je bil plačilni nalog.

Policisti so na podlagi trajne odredbe za privedbo Okrajnega sodišča Kamnik prijeli moškega, ki ni poravnal globe.

Na policijski  postaji se je zglasila občanka in prijavila, da je bila v ponedeljek,16. 7. 2012, na območju Domžal udeležena v prometni nesreči, v kateri je bila poškodovana. O prometni nesreči so bili obveščeni policisti iz PP Domžale, ki nadaljujejo z zbiranjem obvestil.

Do patrulje je pristopila občanka in povedala, da jo je zbil osebni avtomobil. Policisti so zbrali  obvestila in ugotovili, da je pred tem voznik osebnega avtomobila na prehodu za pešce trčil v peško, ki je pravilno prečkala vozišče. Povzročitelju je bil izdan plačilni nalog.

V jutranjem času smo bili obveščeni o tatvini denarja iz blagajne prodajalne. Ugotovljeno je bilo, da sta dva neznana moška iz blagajne v trgovini odtujila 240 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

V popoldanskem času smo bili obveščeni o tatvini denarja v trgovini v Kamniku. Policisti so ugotovili, da je neznani storilec iz vrečke dnevnega izkupička prejšnjega dne odtujil 2.700 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Patrulja je v okolici Kamnika, pri kontroli prometa, ustavila voznico osebnega avtomobila. Ker je voznica kazala znake alkoholiziranosti je bil odrejen preizkus, ki je pokazal 1,89 mg/l alkohola v izdihanem zraku voznice. Zaradi kršitev določil Zakona o pravilih cestnega prometa je bila voznica pridržana do iztreznitve. Policisti bodo podali obdolžilni predlog na sodišče v Kamniku.

Na policijsko postajo je občan prinesel dve registrski tablici. Policisti so ugotovili, da sta bili tablici v tem tednu ukradeni s parkiranega vozila v Kamniku in so ju vrnili lastniku.

Obveščeni smo bili o tatvini denarja iz gostinskega lokala v Kamniku. Policisti so ugotovili, da je neznani storilec izkoristil odsotnost natakarice in iz blagajne odtujil 250 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

V jutranjem času je patrulja, pri kontroli prometa, ustavila voznika osebnega avtomobila. V postopku je bilo ugotovljeno, da voznik ne poseduje veljavnega vozniškega dovoljenja. Zaradi kršitev določil Zakona o varnosti cestnega prometa so policisti vozilo začasno zasegli, zoper voznika pa bo podan obdolžilni predlog na sodišče v Kamniku.

V popoldanskem času je patrulja, pri kontroli prometa, ustavila voznika motornega kolesa, na katerem ni imel nameščenih registrskih tablic. V postopku je bilo ugotovljeno, da voznik ne poseduje veljavnega vozniškega dovoljenja. Zaradi kršitev določil Zakona o varnosti cestnega prometa so policisti motorno kolo začasno zasegli, zoper voznika bo podan obdolžilni predlog na sodišče v Kamniku.

Policist je pri kontroli terena izsledil osebo, za katero je sodišče v Kamniku izdalo trajno odredbo za privedbo na prestajanje uklonilnega zapora zaradi neplačane globe. Odpeljan je bil v Zavod za prestajanje kazni zapora.

V nočnem času smo bili obveščeni o kršitvi v gostinskem lokalu v okolici Kamnika. Policisti so ugotovili, da gostinski lokal obratuje po obratovalnem času. Zaradi prekoračitve obratovalnega časa bodo policisti podali predlog za uvedbo postopka o prekršku Tržnemu inšpektoratu.

V jutranjem času je patrulja, pri kontroli prometa v Kamniku, ustavila voznika osebnega avtomobila. V postopku je bilo ugotovljeno, da voznik ne poseduje veljavnega vozniškega dovoljenja. Zaradi kršitev določil Zakona o varnosti cestnega prometa so policisti vozilo začasno zasegli, zoper voznika bo podan obdolžilni predlog na sodišče v Kamniku.

V popoldanskem času je patrulja, pri kontroli prometa v okolici Kamnika, ustavila voznika osebnega avtomobila. V postopku je bilo ugotovljeno, da voznik ne poseduje veljavnega vozniškega dovoljenja. Zaradi kršitev določil Zakona o varnosti cestnega prometa so policisti vozilo začasno zasegli, zoper voznika bo podan obdolžilni predlog na sodišče v Kamniku.

V večernem času je patrulja, pri kontroli prometa v okolici Kamnika, ustavila voznika osebnega avtomobila. V postopku je bilo ugotovljeno, da voznik ne poseduje veljavnega vozniškega dovoljenja. Zaradi kršitev določil Zakona o varnosti cestnega prometa so policisti vozilo začasno zasegli, zoper voznika bo podan obdolžilni predlog na sodišče v Kamniku.<< Nazaj | Novice