Mali grad

T e D n i (K) Občine

22.08.2011

 

Oddelek za gospodarske javne službe 

Občina Kamnik je bila obveščena o delnem zasutju hudournika Pjavšnik v bližini Bevkove ulice v Kamniku. Opravljen je bil terenski ogled, na podlagi katerega je bilo ugotovljeno, da je na gornjem delu hudournika (približno 100 metrov) delno zasuta struga, kar onemogoča normalen pretok vode. O problematiki so bile obveščene pristojne službe (ARSO, rečni nadzornik), kateri bodo izvedli ogled problematike in sprejeli ustrezne ukrepe.  

 

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve je v preteklem tednu intenzivno ažuriral seznam premoženja Občine Kamnik (predvsem izvajal potrebne aktivnosti za določnejšo razmejitev premoženja Občine Kamnik od javnega dobra v lasti Občine Kamnik). Pravni red RS (tako kot tudi pravni redi sosednjih držav) določa različno varstvo premoženja v odvisnosti od tega, ali gre za (grajeno oziroma naravno) javno dobro (ki je še posebej skrbno varovano) ali ne.

Oddelek je skupaj s podžupanjo, mag. Julijano Bizjak Mlakar nadaljeval aktivnosti v zvezi s pregledom vseh najemnih razmerij ter razreševanju problematike neplačil s strani nekaterih najemnikov občinskih neprofitnih stanovanj. Opravljeni so bili tudi individualni razgovori z nekaterimi najemniki, in sicer z namenom iskanja rešitev glede poravnavanja obveznosti.

Oddelek je izvedel tudi potrebne postopke v zvezi z izborom izvajalca obnove izpraznjenih občinskih stanovanj, ki bodo v prihodnjih mesecih že na razpolago novim najemnikom.

Velika planina d.o.o.

Minulo nedeljo, pred Velikim Šmarnom, je Velika planina doživela rekordni obisk. Več kot 3.000 obiskovalcev je sončen dan preživelo na planini, kamor so prihajali z vseh strani. Nihalka je na planino pripeljala več kot 1.300 obiskovalcev. Številni so se udeležili maše v kapelici Marije Snežne, ki je tako kot vsako nedeljo potekala ob 14. uri. Za veselo in plesno vzdušje na Zelenem robu pa so s harmonikami poskrbeli Trio domačini.

 

 


<< Nazaj | Novice