Mali grad

T e D n i (K) Občine

22.07.2013

 

Oddelek za gospodarske javne službe

V preteklem tednu so se pričela oziroma se izvajajo številna dela pri odpravi posledic naravnih nesreč in ujm. V naselju Oševek izvajalec Hidrotehnik izvaja sanacijska dela na strugi Oševka II. in III. faza. Dela bodo predvidoma zaključena do petka, 13. septembra. Obsegajo sanacijo levega in desnega brega hudournika Oševek v dolžini približno 50 m.

V naselju Stolnik je izvajalec Pavčnik d.o.o. pričel s sanacijo plazu nad javno potjo pri hiši Stolnik 14. Dela, ki bodo predvidoma zaključena v roku enega meseca, obsegajo izgradnjo kamnitega podpornega zidu in drenaž.

Na Kettejevi ulici v Kamniku izvajalec Inkaing d.o.o. izvaja sanacijo podporne konstrukcije, ki se nevarno nagiba in ogroža občinsko cesto z vgrajeno komunalno infrastrukturo. Pogodbeni rok za zaključek del je petek, 13. september, izvaja pa se gradnja težnostnega podpornega zidu v dolžini 40 m.

Nadaljuje se tudi sanacija plazu pod javno potjo v Špitaliču pri Sedeljšaku, kjer izvajalec KPK d.d. trenutno zaključuje z deli na podpornem zidu.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

Na podlagi povabila k dajanju ponudb za zadolžitev Občine Kamnik v letu 2013 je bilo pripravljene več zahtevane dokumentacije ter pojasnil za banke, ki so izkazale interes za oddajo ponudbe. Rok za oddajo ponudb poteče v četrtek, 25. 7. 2013.

Na Ministrstvo za finance je bilo posredovano poročilo o realizaciji prihodkov in odhodkov proračuna Občine Kamnik za obdobje od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2013.

Ob rednih obveznostih (finančno-računovodska opravila, izdajanje soglasij za obratovanje gostinskih lokalov, stojnične prodaje) se je pripravljala tudi obrazložitev polletne realizacije odhodkovnih postavk, ki sodijo v pristojnost oddelka za gospodarske dejavnosti in finance.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Občina Kamnik je v preteklem tednu zamenjala dotrajano strešno kritino na objektu pokrite tržnice in pričela z obnovo fasade, pleskanjem oken, vrat in nadstreškov. Obnova strehe se je izvajala v času od 10. do 19. 7. 2013, investicijo pa je financirala Občina Kamnik. Vrednost del je znašala približno 18.000 evrov.

Prav tako se je delno obnovilo streho na stanovanjskem objektu na Trgu talcev 4 v Kamniku.

Oddelek za urejanje prostora

V preteklem tednu smo prejeli več vlog za oprostitev plačila nadomestila stavbnega zemljišča. Na Oddelku pričakujemo, da bo Davčni urad Republike Slovenije pričel z izdajo odločb za uporabo stavbnega zemljišča v naslednjem tednu.

Na Oddelku se je tudi ta teden oglasilo večje število občanov, ki so imeli vprašanja v zvezi z razgrnjenim Občinskim prostorskim načrtom (OPN) in Okoljskim poročilom. Občane je zanimalo predvsem, kako bi spremenili namensko rabo iz stavbnih zemljišč v kmetijska zemljišča. Informacije so želeli pridobiti zaradi napovedanega  davka na nepremičnine, ki ga država napoveduje v prihodnjem letu.

Ponovno poudarjamo, da poteka ponovna javna razgrnitev v času od 18. 6. 2013 do vključno 1. 8. 2013. Gradivo dopolnjenega osnutka OPN je na ogled v prostorih Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, II. nadstropje, ob ponedeljkih in torkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure ter ob petkih od 8. do 13. ure. V času trajanja javne razgrnitve je gradivo objavljeno tudi v digitalni obliki na spletni strani Občine Kamnik na povezavi http://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt/javna-razgrnitev-2013.

V času javne razgrnitve in obravnave lahko vsi zainteresirani podajo pripombe in predloge na razgrnjen dopolnjen osnutek. Pripombe in predloge se lahko posreduje:

Rok za oddajo pripomb in predlogov k razgrnjenemu dopolnjenemu osnutku poteče zadnji dan javne razgrnitve, to je 1. 8. 2013.

Na javno razgrnjeno gradivo se bodo v času ponovne javne razgrnitve zbirale pripombe, do katerih bo Občina Kamnik zavzela stališče. Na podlagi sprejetih stališč se bo pripravil predlog OPN, ki ga bo Občina morala še dokončno uskladiti s pristojnimi nosilci urejanja prostora v fazi pridobivanja mnenj.

Policijska postaja Kamnik

Obveščeni smo bili o vlomu v stanovanjsko hišo v Kamniku. Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je neznani storilec v dopoldanskem času vlomil v stanovanjsko hišo od koder je odtujil več kosov predmetov iz rumene kovine. Z dejanjem je neznani storilec oškodovanca oškodoval za približno 3.000 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o tatvini goriva iz parkiranega tvornega vozila v okolici Kamnika. Policisti so na kraju ugotovili, da je neznani storilec iz rezervoarja parkiranega tovornega vozila odtujil gorivo in se s kraja dejanja odpeljal neznano kam. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so imeli v Kamniku postopek z  21-letnikom iz okolice Kamnika. Pri postopku je bil zasežen manjši skupek neznane snovi zeleno-rjave barve za katerega se sumi, da gre za prepovedano drogo konopljo. Zoper 21-letnika bo izdana Odločba v hitrem postopku.

Policisti so obravnavali vlom v poslovni prostor v okolici Kamnika. Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je neznani storilec preko noči vlomil v poslovni prostor in iz notranjosti odtujil manjšo prenosno blagajno za dnevni izkupiček. Z dejanjem je neznani storilec oškodovanca oškodoval za okoli 2.000 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o prometni nesreči v Kamniku. Policisti so na kraju ugotovili, da je voznik osebnega vozila zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo trčil v ob cesti postavljena korita. V prometni nesreči je nastalo za približno 2.000 evrov materialne škode. Zaradi suma, da je vozil pod vplivom alkohola, je bil odrejen in opravljen preizkus alkoholiziranosti v izdihanem zraku z alkotestom, ki je ob pravilni uporabi pokazal 0.56 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Policisti so povzročitelju začasno odvzeli vozniško dovoljenje in mu izdali plačilni nalog.

Policisti so obravnavali tatvino artikla v enem izmed bencinskih servisov v Kamniku. Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je 34-letnica v bencinskem servisu izvršila tatvino mobilnega telefona. Pri dejanju jo je videl uslužbenec, ki jo je zadržal na kraju do prihoda policistov. Policisti bodo zoper 34-letnico podali kazensko ovadbo na pristojno tožilstvo.


<< Nazaj | Novice