Mali grad

T e D n i (K) Občine

22.05.2017

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Vodovod Vrhpolje-Šmartno in objekti na vodovodnem omrežju v Tuhinjski dolini

Soteska

Izvajalec del je nadaljeval z gradnjo vodohrana Soteska. Potekalo je polaganje zaščite vertikalne in horizontalne hidroizolacije in zasip vodnih celic z izkopanim materialom. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

T e D n i (K) Občine

Sanacija kanalizacije na Cankarjevi cesti

Izvajalec del je pričel s sanacijo kanalizacije na Cankarjevi cesti 19A in 19B. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Prestavitev javne poti Hruševka-Ravne

V ponedeljek, 15. maja 2017, so se pričela gradbena dela »Prestavitev JP 661581 Hruševka – Ravne«. Projektna dokumentacija zajema prestavitev ceste v dolžini 380 metrov, katero je potrebno zaradi plazovitosti terena nujno prestavit ter rušitev obstoječe ceste. Z deli naj bi izbrani izvajalec del končal predvidoma v mesecu juniju. V času del je vzpostavljena delna in popolna zapora ceste. Vrednost projekta znaša 98.000 evrov.

Razpis za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva ter podeželja v občini Kamnik

Dne 15. 5. 2017 ob 10. uri je potekel rok za oddajo vlog na razpis za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva ter podeželja v občini Kamnik v letu 2017 za razpisane ukrepe:

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Občina Kamnik je v začetku letošnjega leta postala, na podlagi Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, formalna lastnica zemljišč, ki so opredeljena kot prvo vodovarstveno območje. Gre za območje zajetja Pod Skalo v Kamniku in zajetje Iverje v Kamniški Bistrici. Do letos je bil formalni lastnik tega zemljišča Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije. Ker gre za kmetijska zemljišča - travnike, in je bil izražen interes za košnjo le-teh s strani okoliških kmetov, je Občina na Upravno enoto Kamnik podala ponudbo za zakup predmetnega zemljišča. 

Pri sklepanju zakupnih pogodb bo potrebno upoštevati določbe Zakona o kmetijskih zemljiščih glede prednostnih upravičencev za sklenitev zakupne pogodbe, ki  v 27. členu  med drugim določa:

»Pri zakupu kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije, če ni glede kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije z drugimi zakoni določeno drugače, lahko uveljavljajo prednostno pravico upravičenci po naslednjem vrstnem redu:

Ob enakih pogojih ima med prednostnimi upravičenci iz 2. in 3. točke drugega odstavka tega člena, uvrščenimi na isto mesto, prednostno pravico do zakupa tisti, ki mu kmetijska dejavnost pomeni edino ali glavno dejavnost in mu prihodki oziroma sredstva, pridobljena iz te dejavnosti, pomenijo poglavitni finančni vir preživljanja ali poslovanja«.

Po prejemu in pregledu ponudb za zakup, bo Občina, upoštevaje  navedene določbe Zakona o kmetijskih zemljiščih in ob upoštevanju varstvenih ukrepov, ki so potrebni zaradi vodovarstvenega območja, sklenila zakupne pogodbe za dobo desetih let.

Oddelek za družbene dejavnosti

Potekalo je zadnje srečanje udeležencev delavnic na temo oskrbovanja starejših na domu, pod vodstvom zaposlenih iz Inštituta Antona Trstenjaka. Zaključnega srečanja se je udeležil tudi župan Marjan Šarec, ki so mu po uvodnem pozdravu udeleženci predali svoje poglede na usposabljanje. Z njim so bili izredno zadovoljni in so izrazili željo, da bi s takšnimi delavnicami nadaljevali tudi v prihodnjih letih. Medsebojno so se povezali in ustanovili skupino za samopomoč, ki se bo srečevala enkrat mesečno. Udeleženci si bodo med seboj izmenjevali izkušnje, dobrodošli pa bodo seveda tudi vsi ostali, ki se srečujejo z oskrbo domačih na domu.

Objavljeni so bili razpisi za:

Sestali smo se s predstavniki kulturnega centra Schloss Goldegg v Avstriji, kjer je bil v osemdesetih letih prejšnega stoletja po temeljiti prenovi v grajskem poslopju ustanovljen kulturni center, ki je objekt spremenil v osrednji krajevni turistični objekt in mu dodal nove vsebine. Na začetku so organizirali t. i. »Goldeške dneve«, ki so še danes osrednji prepoznavni vsakoletni dogodek v gradu (tudi za širše območje Salzburga in okolice). Poleg tega so se postopoma uvajale nove vsebine (razstavna galerija  - predvsem za mlade lokalne umetnike, ki se šele uveljavljajo, ateljeji za likovno oziroma slikarsko šolo, reprezentančna dvorana za koncerte, poroke ipd.), ostale prostore pa so začeli oddajati za najem in sicer za tematsko povezane seminarje, predavanja in delavnice (dobro počutje in duhovna rast  ter ravnovesje duha), ki se odvijajo predvsem ob vikendih.

V gradu je tudi več dvoran, kjer se organizirajo tudi koncerti in drugi kulturni dogodki. V poletnem času se v ta namen lahko uporablja še atrij, ki predstavlja enega od lepših delov - prostorov tega objekta. Manjši del objekta je urejen  kot domovinski muzej z zbirko predmetov iz lokalnega okolja. Občina Goldegg kot lastnik objekta skrbi za vzdrževanje objekta (investicije so zelo premišljene in racionalne, vendar kljub temu oprema  prostorov deluje zelo privlačno in prijetno), zavod, ki upravlja z objektom (4 zaposleni) pa organizira dogodke in skrbi za funkcioniranje  in promocijo objekta oziroma kulturnega centra. Grajski kompleks je s to vsebino osrednje turistično kulturno stičišče, ki v povezavi z drugimi ponudniki  gostinskih in nastanitvenih kapacitet v kraju dobro sodeluje in predstavlja odlično poslovno povezavo s krajani in tudi s širšo okolico.

Oddelek za razvoj in investicije

Strokovna komisija za izvedbo odpiranja ponudb je 15. 5. 2017 izvedla javno odpiranje ponudb, prispelih na javno naročilo: Sanacija poševne strehe v enoti vrtca Tinkara. Na javno naročilo so prispele tri pravočasne ponudbe. Po preverjanju in ocenjevanju ponudb bo naročnik izdal odločitev o oddaji javnega naročila in po pravnomočnosti le-te z najugodnejšim ponudnikom, ki bo izpolnjeval vse zahteve iz razpisne dokumentacije, sklenil pogodbo o izvedbi predmetnih gradbenih del.

Dne 17. 5. 2017 je potekalo odpiranje ponudb, prispelih na javno naročilo: Inštalacijska prenova in sanacija vlage v Kavarni Veronika ter prenova fasade objekta. Oddani sta bili dve ponudbi, obe pa presegata zagotovljena sredstva naročnika.

Predstavnici Oddelka za razvoj in investicije ter Oddelka za družbene dejavnosti sta se udeležili otvoritve kamniške izpostave večgeneracijskega centra Ljubljana, ki pod vodstvom Zavoda Oreli uspešno izvaja socialnovarstvene vsebine, namenjene socialnemu vključevanju najbolj ranljivih prebivalcev Kamnika. Pestremu programu, ki ga je v sproščenem vzdušju in pomoči vedno pronicljivega pisatelja Luja Šproharja povezovala Zvezdana Mlakar, je sledila pogostitev in druženje z obiskovalci.

Projekt Večgeneracijski center Ljubljana je petletni projekt, ki so ga skupaj oblikovali partnerji Zavod Oreli – Kamnik, Cankarjeva knjižnica Vrhnika, Dom starejših občanov Grosuplje in vodilni partner projekta - Zavod Cene Štupar iz Ljubljane. Projekt podpirajo Občina Kamnik, Mestna občina Ljubljana, Občina Vrhnika, Občina Grosuplje in Občina Ivančna Gorica.

Zavod Oreli v sodelovanju s kamniškimi izvajalci socialno-varstvenih vsebin v kamniški izpostavi večgeneracijskega centra že nekaj mesecev izvaja različne aktivnosti za večjo konkurenčnost mladih in starejših brezposelnih na trgu dela, izobraževalne vsebine za starejše, medgeneracijske vsebine, vsebine za samopomoč in vsebine za vključevanje ranljivih skupin v socialne mreže preko prostovoljstva ter računalniškega opismenjevanja in podpore. Z omogočanjem socialnega vključevanja vseh generacij se v skupnosti gradijo solidarnost, zaupanje in medsebojno pomoč. Vključitev uporabnikov je prostovoljna in brezplačna. Več o programu in aktivnostih VGC Kamnik lahko najdete na povezavi: http://www.kamnik-starejsi.si/

Razvojni center Srca Slovenije vabi na srečanje mladih in mladinskih delavcev iz Srca Slovenije. Srečanje bo potekalo v Lukovici v ponedeljek, 22. maja 2017, od 10. do 14. ure, in sicer po vzoru svetovne kavarne, osrednje teme pa bodo:

Srečanje bo vodil Sašo Kronegger, socialni pedagog in transakcijski analitik - svetovalec z dolgoletnimi izkušnjami izobraževanja s področja prostovoljskega dela in aktivnosti za mlade, izboljševanja komunikacije na medosebnem in medskupinskem nivoju, sistema podpore manj izkušenim (prostovoljcem, pripravnikom, novo-zaposlenim, novo-izvoljenim), reševanja konfliktov in timsko delo. Vsi zainteresirani mladi vljudno vabljeni.

Policijska postaja Kamnik

ZASEG PREPOVEDANE DROGE 

Na eni izmed kamniških ulic smo eni osebi zasegli alu zvitek z neznano rjavo snovjo za katero se sumi, da gre za prepovedano drogo. Snov bo poslana v analizo in v primeru pozitivne analize na prepovedane droge, zoper občana sledi ustrezen ukrep.

TATVINA TORBICE

Na policijsko postajo se je zglasil občan in prijavil tatvino torbice, ki mu jo je neznani storilec odtujil 11. 5. 2017 na relaciji Ljubljana – Kamnik. S tem je prijavitelja oškodoval za približno 60 evrov.

PROMETNA NESREČA V KOMENDI

Patrulja Policijske postaje Kamnik je bila napotena v Komendo, kjer je prišlo do prometne nesreče med voznikom osebnega avtomobila in kolesarjem. Na kraju so policisti ugotovili, da je voznik osebnega avtomobila odvzel prednost kolesarju, ki je pravilno pripeljal po cesti. V trčenju je kolesar utrpel telesne poškodbe in bil s strani reševalcev odpeljan v UKC Ljubljana. V nesreči je nastala je materialna škoda za približno 2.000 evrov.

ZAGORELO VOZILO

Obveščeni smo bili, da pred stanovanjskim blokom v Kamniku gori parkirano vozilo. Na kraju je bilo ugotovljeno, da je začelo goreti v motornem delu enega izmed parkiranih vozil, ogenj pa se je nato razširil še na dve sosednji vozili. Do požara je po vsej verjetnosti prišlo zaradi tehnične napake. O dogodku bo obveščeno okrožno državno tožilstvo.

VLOM V BENCINSKI SERVIS V KOMENDI

Policisti smo bili seznanjeni, da je na bencinskem servisu v Komendi prišlo do sprožitve alarma v več conah. Na kraju je bilo ugotovljeno, da gre za vlom v bencinski servis. Neznana storilca sta se pripeljala z osebnim avtomobilom na parkirni prostor servisa in nato pristopila do glavnega objekta, kjer sta z različnim orodjem poskušala vlomiti skozi zadnja vrata, vendar jima ni uspelo. Vlomila pa sta nato na glavnem vhodu in vstopila v notranjost servisa, kjer sta odtujila večje število cigaret. Policisti so opravili ogled kraja in še zbirajo obvestila. Materialna škoda znaša približno 25.000 evrov. Sledi kazenska ovadba.

PONAREJEN BANKOVEC

Na Policijsko postajo Kamnik je poklicala uslužbenka ene izmed Kamniških bank in prijavila najdbo ponarejenega bankovca. Na kraju so policisti ugotovili, da so zaposleni v banki pri štetju dnevnega izkupička kamniškega podjetja našli bankovec, za katerega sumijo, da je ponarejen. Bankovec bo poslan na ekspertizo, nato pa sledi ustrezen ukrep.

PROMETNA NESREČA Z UDELEŽBO KOLESARKE

Kamniška patrulja policistov je bila napotena v Šmarco, kjer je prišlo do prometne nesreče z udeležbo kolesarke. Patrulja je ob prihodu na kraj z razgovori in ogledom ugotovila, da se je kolesarka zaradi vožnje preblizu robu ceste oziroma žive meje zapletla vanjo in padla po vozišču. V dogodku je bila lahko telesno poškodovana in z reševalnim vozilom odpeljana v zdravstveni dom.

TATVINA KOLESA Z MOTORJEM in KOLESA

V Kamniku je v času med 17. 5. 2017 in 18. 5. 2017 iz garaže bloka odtujil odklenjeno kolo z motorjem PIAGGIO CHIAO. Nastala je materialna škoda za 300 evrov. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba. V istem času, med 18. 5. 2017 in 19. 5. 2017, je iz druge garažne hiše neznani storilec odtujil še zaklenjeno kolo.

PROMETNA NESREČA NA DUPLICI

Na Duplici je prišlo do prometne nesreče s pobegom. Na kraju je patrulja ugotovila, da je med prehitevanjem osebnih avtomobilov prišlo do trčenja z ogledali. Pri trčenju povzročitelj ni ustavil vozila in tudi oškodovancu ni nudil svoje podatke. Policisti bodo na podlagi zbranih obvestil ugotovili povzročitelja prometne nesreče in zoper njega ustrezno ukrepali.

PROMETNA NESREČA V TUHINJSKI DOLINI

Patrulja Policijske postaje Kamnik je bila napotena na prometno nesrečo v Tuhinjski dolini. Na kraju je patrulja ugotovila, da je bil v prometni nesreči udeležen voznik osebnega avtomobila, ki je bil pred prihodom patrulje na kraj z reševalnim vozilom odpeljan v UKC Ljubljana. Naknadno je bilo ugotovljeno, da je voznik osebnega vozila zaradi neprilagojene hitrosti z vozilom zapeljal na bankino, pri čemer je vozilo obrnilo na desni bok. Na kraj so prišli tudi gasilci, ki so poskrbeli za izklop elektrike na vozilu in počistili cestišče. V nadaljnjem postopku je bilo ugotovljeno, da je povzročitelj vozil pod vplivom alkohola in zoper njega sledi obdolžilni predlog.

PROMETNA NESREČA V STRANJAH

Policisti smo bili obveščeni, da je v Stranjah prišlo do prometne nesreče.  Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je zaradi prekratke varnostne razdalje prišlo do trčenja med dvema voznikoma osebnih avtomobilov. V trčenju je sopotnik v enem izmed vozil utrpel lahke telesne poškodbe. Povzročitelju bo izdan plačilni nalog.


<< Nazaj | Novice