Mali grad

T e D n i (K) Občine

22.04.2019

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Izgradnja sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini

T e D n i (K) ObčineIzvajalec del, Gorenjska gradbena družba d. d., je nadaljeval z deli v Tuhinjski dolini, kjer poteka izgradnja sekundarne kanalizacije. Gradnja se bo izvajala po odsekih, zajemala pa bo vasi Vrhpolje pri Kamniku, Soteska, Markovo, Vir pri Nevljah, Podhruška, Srednja vas pri Kamniku, Loke v Tuhinju, Potok, Vaseno, Hruševka in Buč, ki v večji meri spadajo pod aglomeracije 4594 Vrhpolje pri Kamniku, 4606 Soteska, 4399 Poreber, 4413 Srednja vas pri Kamniku, 4432 Vaseno in 4455 Šmartno v Tuhinju.

Dela so v preteklem tednu potekala na območju Soteske, Markovega, Srednje vasi in na Vasenem. V naselju Markovo je izvajalec del uredil parkirišče za stanovalce, ki zaradi popolne zapore ceste ne morejo dostopati do stanovanjskih hiš. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del. 

Rekonstrukcija in dozidava vodohrana Črna pri Kamniku

Na objektu so bila izvedena še zadnja zaključna dela, in sicer potekalo je oblaganje stopnic s porfidom ter dokončna ureditev okolice vodohrana.

Asfaltirane so prekopane površine in odcep ceste, ki vodi od stanovanjskih blokov do vodohrana. Investicija je zaključena, pridobiti je treba še uporabno dovoljenje.

Oddelek za družbene dejavnosti

Vljudno vabljeni na okroglo mizo na temo Strategija mladih v občini Kamnik za obdobje 2019 – 2023, ki bo 23. aprila 2019 ob 17.00 uri v prostorih MC Kotlovnica,  Fužine 10, Kamnik. Več informacij je dostopnih na povezavi TUKAJ.

Potekel je javni razpis za sofinanciranje delovanja mladinskih centrov v občini Kamnik za leto 2019. Izbrani prijavitelj je Zavod Mladinski center kotlovnica, kateremu je  za delovanje strokovna komisija dodelila sredstva v višini 40.000 evrov.

Strokovna komisija za odpiranje in vrednotenje vlog, prispelih na javni razpis za sofinanciranje športne dejavnosti, je pričela z delom. Zaradi velikega števila dopolnitev vlog se apelira na prijavitelje, da vloge dopolnijo v čim krajšem času, da bo komisija lahko nadaljevala z ocenjevanjem.

Zveza paraplegikov je skupaj s soorganizatorjem Društvom paraplegikov ljubljanske pokrajine v petek, 19. aprila 2019, na Kegljišču v Kamniku organizirala turnir za pokal Občine Domžale. Dogodka sta se udeležila župan Matej Slapar in Katja Vegel iz Oddelka za družbene dejavnosti.

Zdravniška zbornica je 11. aprila 2019 objavila prvi javni razpis specializacij zdravnikov in zobozdravnikov za leto 2019. Več informacij je dostopnih tukaj

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu izdali več soglasij za odmik od parcelnih mej za potrebe gradnje ter lokacijskih informacij za gradnjo in odločb za odmero komunalnega prispevka.

Na podlagi 63. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih od 9. 4. 2019 do vključno 24. 4. 2019 na Občini Kamnik poteka javna razgrnitev elaborata komasacije Drnovo.

V postopku komasacije se izdelajo in razgrnejo naslednji elaborati: elaborat obstoječega stanja zemljišč na komasacijskem območju, elaborat vrednotenja zemljišč na komasacijskem območju, idejna zasnova ureditve komasacijskega območja, elaborat nove razdelitve zemljišč na komasacijskem območju. Komasacijski udeleženci lahko podajo na elaborate po tem členu pripombe in predloge na sami razgrnitvi, najpozneje pa v osmih dneh po izteku roka razgrnitve. Pripombe in predlogi na razgrnjene elaborate se obravnavajo v postopku pred izdajo odločbe o novi razdelitvi zemljišč, o njih pa se odloči z odločbo o novi razdelitvi zemljišč. Komasacijski upravičenci lahko podajo na razgrnjen elaborat pripombe in predloge na sami razgrnitvi v prostorih Krajevnega doma Šmarca v času vabljenja strank in dne 24. 4. 2019 od 10. do 12. ure ter od 13. do 16. ure v prostorih Občine Kamnik, Občine Komenda in Občine Mengeš ter na Upravni enoti Kamnik med uradnimi urami v času razgrnitve elaborata.

Na podlagi veljavne zakonodaje podlagi to je 179. člen Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 24/06 – UPB 2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) in  191. člen Zakona o urejanju prostora – ZureP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) ter 1. in 2. člena Odloka o določitvi območja predkupne pravice Občine Kamnik (Ur. list RS, št. 35/03, 86/15) morajo vse stranke, ki želijo prejeti Potrdilo o uveljavljanju/neuveljavljanju predkupne pravice podati na obrazcu tudi višino kupnine za predmetno nepremičnino. Obrazec je dostopen na spletni povezavi: https://www.kamnik.si/obcina-kamnik/obcinska-uprava/organi-obcinske-uprave/oddelek-za-urejanje-prostora.

Oddelek za razvoj in investicije 

Strokovna ekskurzija na Solčavsko

V petek, 12. aprila 2019, je potekala strokovna ekskurzija na Solčavsko. Predstavniki LAS Srce Slovenije smo si ogledali dobre prakse LAS ZSŠD. Iz Kamnika je bilo kar 19 udeležencev. Lokalni vodnik Marko Slapnik  je predstavil rezultate različnih projektov, sofinanciranih iz evropskih sredstev LEADER in CLLD. Potekali so razgovori o možnostih nadaljnjega sodelovanja v LAS projektih. Podrobnosti o ekskurziji najdete na spletni strani www.las-srceslovenije.si.

Projekt sofinancira Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014 – 2020.

Polnilnice za električna vozila

Na EKO sklad smo oddali vlogo za sofinanciranje 3 polnilnic za električna vozila. Občina Kamnik namerava postaviti polnilnice pri Domu kulture Kamnik, na parkirišču pri Pošti oziroma pri ulici Matije Blejca in pri Termah Snovik.

Sistem izposoje električnih koles

Občina Kamnik je pričela z gradnjo sistema izposoje koles. Izvajajo se dela na terenu. Na avtobusni postaji je gradnja že zaključena, trenutno pa potekajo gradbena dela na lokaciji pri Domu kulture Kamnik. Na tej lokaciji se sočasno izvajajo tudi dela za postavitev polnilnice za električna vozila.

Policijska postaja Kamnik

TATVINA REGISTRSKIH TABLIC   

Na območju Drnovega je neznani storilec iz priklopnega vozila odtujil obe registrski tablici in materialno oškodoval podjetje. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

NAJDEN DENAR NA BANKOMATU   

Občanka se je zglasila na policijsko postajo in prinesla denar, ki ga je našla 15. aprila 2019 ob približno 14.45 na bankomatu na Usnjarski pri trgovini Spar. Napisan je bil zapisnik o najdenih stvareh, občan/ka, ki je pozabil/a denar pa se lahko zglasi na Policijski postaji Kamnik in denar prevzame.

VINJEN VOZNIK

V Kamniku smo ustavili voznika osebnega avtomobila, ki je kazal očitne znake alkoholiziranosti, zaradi česar mu je bil odrejen preizkus alkoholiziranosti. Slednji je pokazal, da ima voznik 0.73 mg alkohola v litru izdihanega zraka. Sledi obdolžilni predlog na Okrajno sodišče v Kamniku.

INTERVENCIJA V INDUSTRIJSKI CONI ŽEJE 

V industrijski coni Žeje sta se v podjetju sprla zaposlena. Obema kršiteljema je bila na kraju izdan plačilni nalog po Zakonu o javnem redu in miru.

SPOR MED PARTNERJEMA  

Policisti smo bili obveščeni o prepiru med partnerjema. Kršitelju je bila na kraju izdan plačilni nalog po Zakonu o javnem redu in miru.

TATVINA KOLESA  

Neznani storilec je preko noči izpred stanovanjske hiše v Kamniku odtujil nezaklenjeno cestno kolo znamke Calt, črne barve in materialno oškodoval lastnico. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

GLASNA GLASBA

S strani občanke smo bili obveščeni o glasni glasbi iz stanovanja stanovanjskega bloka ter motenju nočnega miru in počitka. Policisti so na kraju ugotovili kršitev in kršitelju izdali plačilni nalog po Zakonu o javnem redu in miru.

VINJEN VOZNIK

V Komendi smo ustavili voznika osebnega avtomobila, ki je kazal očitne znake alkoholiziranosti, zaradi česar mu je bil odrejen preizkus alkoholiziranosti. Slednji je pokazal, da ima voznik 1.16 mg alkohola v litru izdihanega zraka. Sledi obdolžilni predlog na Okrajno sodišče v Kamniku.

VINJENA VOZNICA

V Volčjem Potoku je bila ustavljena voznica osebnega avtomobila, ki je kazala očitne znake alkoholiziranosti, zaradi česar ji je bil odrejen preizkus alkoholiziranosti. Slednji je pokazal, da ima voznica 0.52 mg alkohola v litru izdihanega zraka. Sledi obdolžilni predlog na Okrajno sodišče v Kamniku.

PRIDRŽANJE   

Pri kontroli prometa v Kamniku je bil ustavljen voznik osebnega vozila, ki je med postopkom policistkam izročil večjo količino droge, in sicer 14 alu zavitkov z zeleno posušeno snovjo rastlinskega izvora. Omenjenemu je bilo zaradi kaznivega dejanja, neupravičena proizvodnja in promet s prepovedano drogo, odvzeta prostost, zaseženo mu je bilo vozilo in bila opravljena hišna preiskava.

GROŽNJE S STRANI NEKDANJEGA PARTNERJA

V Suhadolah je prišlo do spora med nekdanjima partnerjema. Sprejet je bil zapisnik za kaznivo dejanje grožnje, sledi zbiranje obvestil in  kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

PROMETNA NESREČA S TELESNIMI POŠKODBAMI

V Kališah je prišlo do prometne nesreče z samo udeležbo motorista, do katere je prišlo zaradi vožnje preblizu desnega roba voznika. Slednji je imel na motorju tudi sopotnico, ki se je lahko telesno poškodovala. Povzročitelju tujcu je bilo izdano potrdilo o plačni globi, in sicer zaradi kršitve Zakona v cestnem prometu.

PROMETNA NESREČA

Na Malem hribu je prišlo do prometne nesreče med voznikom osebnega vozila in motorista, in sicer zaradi prekratke varnostne razdalje motorista, ki je trčil v vozilo. Povzročitelju je bil na kraju izdan plačilni nalog zaradi kršitve Zakona v cestnem prometu.

VINJENA VOZNICA

V Mostah je bila ustavljena voznica osebnega avtomobila, ki je kazala očitne znake alkoholiziranosti, zaradi česar ji je bil odrejen preizkus alkoholiziranosti,. Slednji je pokazal, da ima voznica 0.73 mg alkohola v litru izdihanega zraka. Sledi obdolžilni predlog na Okrajno sodišče v Kamniku.


<< Nazaj | Novice