Mali grad

T e D n i (K) Občine

22.02.2016

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale–Kamnik

1. Povezovalni kanali od Kamnika do Šmartnega v Tuhinju

Dela v preteklem tednu zaradi dežja niso potekala.

2. Nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale - Kamnik

V preteklem tednu je družba SGP Pomgrad d. d., Murska Sobota s podizvajalcem GH Holding d. d., Ljubljana nadaljevala z deli na nadgradnji CČN Domžale–Kamnik.

T e D n i (K) Občine

Nadgradnja CČN bo obsegala izgradnjo nove aerobne biološke stopnje za doseganje terciarnega čiščenja z SBR tehnologijo (sekvenčni reaktorji) in izgradnjo vstopnega objekta za sprejem večje količine odpadne vode in ustrezno mehansko predčiščenje, kar bo povečalo obratovalno varnost. Zmogljivost nadgrajene CČN bo 149.000 PE (populacijski ekvivalent), kar pomeni, da bo sprejela odpadno vodo vseh prebivalcev na sprejemnem območju in ostale odpadne in padavinske vode. Po nadgradnji bo CČN četrti največji sistem za čiščenje odpadne vode v Sloveniji in bo zagotavljal parametre kakovosti čiščene vode za izpust v vodotok, reko Kamniško Bistrico. Kakovost čiščene vode po nadgradnji bo pod zakonsko zahtevanimi parametri, in sicer pod 10 mg/l celotnega dušika in pod 1 mg/l celotnega fosforja. Projekt bo pomembno prispeval k izboljšanju kakovosti reke Kamniške Bistrice in bo uredil problematiko čiščenja odpadne vode v regiji vsaj za prihodnjih 30 let.

Predstavitev razpisov, subvencij in finančnih posojil v letu 2016

V sredo, 17. februarja 2016, je občinska uprava v KIKštarterju sodelovala pri predstavitvi razpisov, subvencij in finančnih posojil v letu 2016. Uvodoma smo predstavili ukrepe Občine Kamnik za pospeševanje malega gospodarstva in pogoje za kandidaturo na razpisih ter opozorili na pomembnejše datume za razpisane ukrepe.

Oddelek za družbene dejavnosti

Občina Kamnik vabi vse zainteresirane, ki bi želeli razstavljati svoja umetniška dela v prostorih občinske zgradbe (v pritličju, prvem in drugem nadstropju), da si rezervirajo termin pri strokovni sodelavki Lei Logar, telefon: 01 831 82 18 ali lea.logar@kamnik.si.

Strokovna služba Oddelka je pripravila letno pogodbo o sofinanciranju programov, ki se bodo tekom leta izvajali v Medobčinskem muzeju Kamnik. Zagotovljena so sredstva za financiranje Maistrove sobe na Šutni v skupni višini 26.000 evrov, sredstva za sofinanciranje muzejskih programov v skupni višini 20.000 evrov in sredstva za financiranje zavarovanja premoženja, katerega upravljavec je muzej, v skupni višini 2.500 evrvo.

Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije je v ponedeljek, 15. februarja 2016, objavil razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2016/2017. Štipendije za deficitarne poklice so namenjene dijakom, ki se izobražujejo za poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev. Glavne spremembe, ki jih prinaša razpis, so zoženi nabor deficitarnih poklicev, pogoj, da je vlagatelj vpisan v 1. letnik in razvrščanje vlog po uspehu. Vlogo je možno oddati od 15. 6. 2016 do 20. 9. 2016.

Mladinski svet Slovenije (MSS) letos štirinajstič zapored razpisuje natečaj Prostovoljec leta, v okviru katerega bodo izbirali najboljše prostovoljke, prostovoljce, prostovoljski projekt, Naj mladinskega voditelja oz. voditeljico in Naj mladinski projekt za preteklo leto. Pri izbiri prostovoljca z MSS sodeluje tudi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Natečaj znova poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja. Rok za prijave je 8. april 2016.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo izdali tudi več potrdil o namenski rabi zemljišč ter potrdil o uveljavljanju oziroma neuveljavljanju predkupne pravice Občine Kamnik za namen prometa z nepremičninami. Poleg prej navedenega smo izdali tudi večje število soglasij za odmik od mej za potrebe gradnje ter lokacijskih informacij za gradnjo. Udeležili smo se tudi več terenskih meritev za odmere cest.

V prejšnjem tednu smo imeli na Oddelku povečano število strank. Stranke so v veliko večini želele podatke ali je posamezno zemljišče opredeljeno kot zazidljivo zemljišče. Grafični del OPN je dostopen na internetni strani www.geoprostor.net/piso, tekstualni del OPN pa je dostopen na uradni spletni strani občine Kamnik http://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt ter na http://www.kamnik.si/obcina-kamnik/predpisi/odloki

Policijska postaja Kamnik

Policisti Policijske postaje Kamnik smo prejeli prijavo kaznivega dejanja Grožnja. Ugotovljeno je bilo, da je neznana oseba med 7. 2. 2016 in 20. 2. 2016 s telefonske številke pošiljala SMS sporočila z grozilno vsebino. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

Policisti smo prijeli prijavo občana o kršitvi Zakona javnega reda in miru v Črni pri Kamniku. Policist je v razgovoru ugotovil, da je občan verbalno napadel sostanovalko, za kar pa je prejel plačilni nalog po Zakonu o javnem redu in miru.

Policisti smo bili obveščeni o tatvini žlebov iz stanovanjske hiše na eni izmed Kamniških ulic. Na kraju ugotovljeno, da je neznani storilec preko noči iz stanovanjske hiše s poslovnim prostorom odtujil okoli 15 metrov okrogle odtočne cevi. Nastala je materialna škoda za približno 500 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti smo prijeli prijavo kaznivega dejanja ponarejanja listin. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je oškodovanec prejel s strani Okrajnega sodišča sklep o služnostni pravici, nad delom njegovega zemljišča. Ker mu zadeva ni bila poznana, je preverjal, pri tem pa ugotovil, da je bila pri notarki overjena pogodba o ustanovitvi služnosti med njim in družbo. Ko si je ogledal pogodbo je ugotovil, da so na njej dejansko navedeni njegovi podatki, prav tako naj bi bila podpisana z njegove strani, kar pa oškodovani ni storil. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so v križišču pri Zdravstvenem domu dr. Julija Polca Kamnik obravnavali prometno nesrečo s smrtnim izidom. Na kraju je bilo ugotovljeno, da je voznik osebnega avtomobila znamke Audi A3 vozil iz smeri Kamnika proti Perovem, v križišče RC 225 Duplica–Kamnik in Šolske ulice pa naj bi po izjavah prič zapeljal pri rdeči luči na semaforju ter trčil v vozilo, ki je pravilno pripeljalo iz smeri Novega trga proti Šolski ulici. Po trčenju je vozilo povzročitelja odbilo v varovalno ograjo in tam tudi obstalo. Prometno nesrečo so obravnavali policisti Prometne policije iz Ljubljane. 

Policisti so v naselju Markovo obravnavali vlom v stanovanjsko hišo. Na kraju ugotovljeno, da  je neznani storilec vlomil skozi vrata terase dnevne sobe in prišel v notranjost hiše. Pregledal je prostore in iz predala nočne omarice odtujil denar in zlatnino v skupni vrednosti približno  3.500 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti Policijske postaje Kamnik so obravnavali prometno nesrečo, in sicer izven naselja Soteska. Na kraju je bilo ugotovljeno, da je voznica z osebnim avtomobilom vozila iz smeri Soteske proti Kamniku in v desnem ovinku zapeljala v obcestno muldo, pri tem pa izgubila nadzor nad vozilom. Voznico osebnega vozila je zaneslo v nabrežino, vozilo pa je obrnilo na streho in tako obstalo ob robu vozišča. Voznica in sopotnica v vozilu sta bili lažje telesno poškodovani in z reševalnim vozilom Zdravstvenega doma Domžale odpeljani v Urgentni blok Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Povzročiteljici je bila izrečena globa po Zakonu o pravilih cestnega prometa. 

Policisti so v naselju Šmarca obravnavali vlom v trgovino Tuš. Na kraju je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec ob 21.06 s primernim orodjem na vzvod odprl drsna vhodna vrata trgovine, v vetrolovu je razbil stransko steklo in si tako omogočil vstop v notranjost trgovine, kjer je izpod blagajniškega pulta izvršil tatvino večje količine cigaret različnih znamk. Nastala je materialna škoda za približno 4.000 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo. 


<< Nazaj | Novice