Mali grad

T e D n i (K) Občine

21.05.2012

 

Oddelek za gospodarske javne službe 

Začetek del javne poti Vrhpolje pri Kamniku

V torek, 15. maja, so se pričela gradbena dela ureditev JP št. 660713 Vrhpolje pri Kamniku. Dela v dolžini 108 m bodo obsegala: širitev vozišča, zamenjavo spodnjega in zgornjega ustroja, ureditev odvodnjavanja, ter asfaltiranje. Z deli naj bi podjetje Žurbi TEAM d.o.o. predvidoma končali do konca maja. V času del je vzpostavljena občasna popolna zapora ceste

Veliki jez

Gradbena dela na območju Velikega jezu so bila uspešno zaključena tako, da je zapora ceste odstranjena, s tem pa omogočen normalni promet po regionalni cesti R1-255 Kamnik - Stahovica. V naslednjih dneh bo sledila še ureditev okolice. Gre za zelo pomemben projekt v naši občini, saj je dolgoletni problem na tem območju ustrezno saniran.   

Sanacija mostu na Bakovniku

Na občinski cesti št. JP660181 je podjetje ŽURBI Team d.o.o.  izvedlo sanacijo močno poškodovanega mostu. Sanacija mostu je trajala 3 dni, v tem času je bila na tem območju popolna zapora ceste. Z novo pridobitvijo je zagotovljena nosilnost 100 ton, kar bo omogočalo varno vožnjo preko kanala Mlinščice na Bakovniku.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

V preteklem tednu smo v pravni službi pripravili pogodbo o razdelitvi solastnine na zemljišču v  k. o Nevlje. Občina je namreč solastnica do 64/100 na stavbnem zemljišču v izmeri 5.370 m2. Preostali solastniki so fizične osebe. Po razdelitvi solastnine v naravi bo občina izključna lastnica na štirih parcelah, katere bo v nadaljevanju prodala z javnim zbiranjem ponudb.

V skladu z letnim načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2012 pravna služba izvaja tudi nakupe in prodaje nepremičnin.  

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

V preteklem tednu so bili turističnim društvom in društvom, ki delujejo na področju kmetijstva posredovane v podpis pogodbe o sofinanciranju njihovih dejavnosti v letu 2012.

V okviru javnega razpisa za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva ter podeželja v občini Kamnik v letu 2011 – ukrep: zagotavljanje tehnične pomoči so bili izdani sklepi o dodelitvi sredstev.

V petek, 18. Maja, se je sestala komisija za dodelitev sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva, ki je obravnavala vloge, ki so prispele na javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva. Na razpis je prispelo 16 vlog, in sicer: 9 vlog za subvencioniranje obrestne mere pri kreditiranju, 4 vloge za sofinanciranje pospeševanja zaposlovanja ter 3 vloge za sofinanciranje zaščite patentov in licenc. Sklepi o dodelitvi sredstev bodo vlagateljem posredovani v prihodnjih dneh.

Na Ministrstvo za finance je bilo posredovano poročilo o realizaciji prihodkov in odhodkov proračuna Občine Kamnik za obdobje 1. 1. 2012 do 30. 4. 2012. Poleg tega pa je bilo na Statistični urad RS  posredovano tudi poročilo za statistiko osnovnih sredstev Občine Kamnik.

V skladu z najemnimi/zakupnimi pogodbami za najem  »vrtičkov«, ki se nahajajo na površinah, ki so v lasti Občine Kamnik so bili posredovani plačilni nalogi za plačilo letne najemnine.

Oddelek za urejanje prostora

V četrtek, 17. maja, se je pričela težko pričakovana javna razgrnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Kamnik in Okoljskega poročila. Gradivo OPN in OP si je mogoče ogledati tako na spletni strani občine kot tudi na sedežu Občine Kamnik, po območnih izsekih krajevnih skupnosti pa še na sedežih KS v Občini Kamnik po razporedu, ki je prav tako objavljen na naši spletni strani. Občani si lahko gradivo ogledajo tudi ob neuradnih dnevih v delovnem času Občine Kamnik. V sredo, 23. maja, pa je predvidena tudi že prva izmed treh javnih obravnav, ki se bo pričela ob 16. uri v Kulturnem domu Motnik.

Policijska postaja Kamnik

Obveščeni smo bili o prometni nesreči. Policisti so na kraju ugotovili, da je voznica osebnega avtomobila zaradi prekratke varnostne razdalje trčila v zadnji del avtobusa, ki se je zaradi srečevanja z drugim vozilom ustavljal. Ena oseba je bila zaradi telesnih poškodb odpeljana na UBKC. V avtobusu v času nesrečen ni bilo potnikov. Povzročiteljici bo izdan plačilni nalog.

Obveščeni smo bili o kršitvi obratovalnega časa v gostinskem lokalu. Policisti so ugotovili, da je lokal dejansko odprt in je v njem več gostov. Policisti bodo podali predlog za uvedbo postopka o prekršku inšpekcijskim službam.

Obveščeni smo bili o prometni nesreči v Kamniku. Policisti so  ugotovili, da je voznik osebnega avtomobila, zaradi prekratke varnostne razdalje, s prednjim delom vozila trčil v zadnji del pred seboj vozečega osebnega avtomobila. Ena oseba je zaradi telesnih poškodb sama iskala pomoč v ZD Kamnik. Povzročitelju je bil izdan plačilni nalog.

Obveščeni smo bili o poškodovanju vozila na Glavnem trgu. Na kraju je policist ugotovil, da  je neznani storilec tega dne med 17.10 in 18. uro z neznanim orodjem poškodoval osebni avtomobil po prednjih levih vratih, prednjem levem blatniku in zadnjih levih vratih. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil.

Obveščeni smo bili o prometni nesreči. Policisti so ugotovili, da je zaradi nepravilnega vključevanja v promet prišlo do trčenja tovornega in osebnega vozila. Povzročitelju je bil izdan plačilni nalog.

Obveščeni smo bili o poskusu vloma v gostinski lokal v Kamniku. Policisti so ugotovili, da je neznani storilec v času med 16. in 17. majem poskušal s silo priti v lokal, vendar mu to ni uspelo. Policisti zbirajo obvestila o storilcu in bodo podali kazensko ovadbo.

Obveščeni smo bili o tatvini betonskih korit. Na kraju je kriminalist ugotovil, da je neznani  storilec preko noči med 23. in 6. uro iz dvorišča odtujil dva betonska korita. Sledi kazenska ovadba, kriminalisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil.

Obveščeni smo bili o tatvini žlebov v okolici Kamnika. Na kraju je kriminalist ugotovil, da je neznani storilec v času od 18. do 19. maja odtujil 4 metre bakrenih žlebov, 4 metre aluminijastih žlebov in 39 metrov bakrenih obrob. Kriminalisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil.

Na PP Kamnik je prišel občan in prijavil vlom v vozilo na območju PP Kranj. Policist je ugotovil, da je neznani storilec med 15. in 16. uro vlomil v osebni avtomobil in iz telovnika izvršil tatvino denarnice z vsebino. Obvestili smo policiste iz PP Kranj, ki nadaljujejo z zbiranjem obvestil.<< Nazaj | Novice