Mali grad

T e D n i (K) Občine

21.01.2019

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Izgradnja sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini

T e D n i (K) ObčineIzvajalec del, Gorenjska gradbena družba d.d., je nadaljeval z deli v Tuhinjski dolini, kjer poteka izgradnja sekundarne kanalizacije. Gradnja se bo izvajala po odsekih, zajemala pa bo vasi Vrhpolje pri Kamniku, Soteska, Markovo, Vir pri Nevljah, Podhruška, Srednja vas pri Kamniku, Loke v Tuhinju, Potok, Vaseno, Hruševka in Buč.

V preteklem tednu je izvajalec nadaljeval z deli v Soteski in Srednji vasi. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del. 

Rekonstrukcija in dozidava vodohrana Črna pri Kamniku

Izvajalec del, KPK Kamnik d.d. v skupnem nastopu z Gorenjsko gradbeno družbo d.d., je nadaljeval z rekonstrukcijo in dozidavo vodohrana Črna pri Kamniku. Obstoječ vodohran je dotrajan in predvsem v času povečanih dotokov vode, ne zagotavlja ustreznih higienskih pogojev za kakovostno izvajanje postopkov priprave pitne vode. Iz tega razloga je bilo v deževnih obdobjih večkrat predpisano obvezno prekuhavanje pitne vode.

V okviru rekonstrukcije se bo vodohran na južni strani dozidal, obstoječa konstrukcija se bo v celoti obnovila, izvedli se bosta nova hidroizolacija in termoizolacija. V objektu bodo zamenjane vse vodovodne inštalacije, vključno z opremo, ki bo omogočala prepoznavanje mikrobioloških, kemičnih in fizikalnih parametrov pitne vode. S tem bo omogočen ustrezen in kontinuiran nadzor nad kvaliteto pitne vode, ki je osnova za dobre sanitarno-tehnične pogoje in ustrezno izvajanje postopkov priprave pitne vode, v skladu z načeli HACCP sistema. V sklopu rekonstrukcije se bo zgradil tudi nov električen nizkonapetostni vod in obnovil vodovod v dolžini 115 metrov, med vodohranom in obstoječim že obnovljenega omrežjem v naselju Črna pri Kamniku.

Zaključek del je predviden v februarju 2019.

Srečanje s predsedniki in predstavnik Svetov krajevnih skupnosti občine Kamnik

V sredo, 16. januarja 2019, so se srečali predsedniki in predstavnik Svetov krajevnih skupnosti občine Kamnik, ki so ob tej priložnosti prisluhnili predstavitvi poslovanja Krajevnih skupnosti v okviru veljavne zakonodaje in predstavitvi vodij oddelkov, vodje Oddelkov pa so predstavili pristojnosti posameznih oddelkov Občine Kamnik. Ob tej priložnosti so predsedniki in predstavniki Svetov podali predloge o samem sodelovanju z Občino Kamnik.

Novo gasilsko vozilo Prostovoljnega gasilskega društva Kamnik

Gasilke in gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Kamnik so od prejšnjega tedna bogatejši za novo gasilsko vozilo za tehnično reševanje. Zbranim, ki so pričakali prihod novega vozila, se je pri Gasilskem domu PGD Kamnik pridružil tudi župan Matej Slapar skupaj s predsednikom Prostovoljnega gasilskega društva Kamnik Jožetom Oblakom in poveljnikom ter namestnico poveljnika Civilne zaščite Občine Kamnik mag. Matjažem Sršo in Brigito Vavpetič.

Gasilsko vozilo z oznako HRTV bo namenjeno posredovanju ob vseh tehničnih nesrečah. Izdelano je na podvozju Mercedes Benz Sprinter 519/CDI in ima štirikolesni pogon.

V vozilu je dovolj prostora za 5-člansko posadko, opremo za gašenje in tehnično reševanje. Poleg zahtevane gasilske zaščitne in reševalne opreme, v skladu s tipizacijo gasilskih vozil, pa je v njem nameščena še druga specialna oprema, ki bo vsekakor ob intervencijah zagotavljala uspešno reševanje in še učinkovitejše delovanje kamniških gasilk in gasilcev.

Z GASILSKIM POZDRAVOM »NA POMOČ!« SREČNO VOŽNJO GASILKE IN GASILCI PGD KAMNIK! 

Oddelek za družbene dejavnosti

V preteklem tednu smo pripravili prijavo na javni razpis Ministrstva za kulturo RS za izbor kulturnih projektov na področju kulturne dediščine, ki jih bo v letih 2019-2020 sofinancirala Republika Slovenija iz dela proračuna, namenjenega za kulturo. Na razpis smo se prijavili za oba sklopa, in sicer za investicijsko vzdrževalna dela – sanacijo strešne kritine na osrednjem grajskem objektu Zaprice ter za restavratorska dela – čiščenje fresk v veliki dvorani Mekinjskega samostana.

Na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije je objavljen Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2019/2019. Rok prijave je od 15. 6. do vključno 20. 9. 2019.

Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik je konec minulega tedna skupaj z Arboretumom Volčji Potok in Termami Snovik Kamnik kot turistično destinacijo predstavljal na sejmu Ferienmesse na Dunaju, v okviru Združenja Kamniško-Savinjske Alpe pa skupaj s Termami Snovik pa  na sejmu Vakantiebeurs v nizozemskem Utrechtu. »Udeležba na takšnih sejmih in borzah je nujno potrebna, ker na ta način destinacijo celovito na enem mestu predstavimo turistom, novinarjem in turističnim agencijam iz vsega sveta,« pojasnjuje vodja sektorja turizem na Zavodu na turizem, šport in kulturo Kamnik Nina Irt.

Oddelek za urejanje prostora

Brezplačna Zelena svetovalnica v podporo pri pravnih vprašanjih varstva okolja in urejanja prostora za vsakogar

V okviru projekta Zagovorniki okolja, ki ga izvajata Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC in IPoP – Inštitut za politike prostora, je vzpostavljena Zelena svetovalnica – neodvisna pravna svetovalnica za vprašanja s področja varstva okolja ter urejanja prostora.

Zelena svetovalnica je neodvisna pravna svetovalnica, namenjena dajanju pojasnil in nasvetov vsem, ki se aktivno ukvarjajo s problemi varstva okolja, ohranjanja narave, urejanja prostora ter prostorskega načrtovanja, predvsem pa zainteresiranim posameznicam in posameznikom, civilnim iniciativam ter nevladnim organizacijam. Brezplačna Zelena svetovalnica bo vsem, ki se angažirajo na področju varstva okolja, pomagala s konkretnimi napotki pri reševanju njihovih problemov in vprašanj. Na prenovljeni spletni strani Zagovornikov okolja (podstran Postopki) so vsem zainteresiranim na poljuden način sistemi varstva okolja, narave in prostora, postopki, v katerih lahko javnost sodeluje in pravna sredstva, ki jih lahko uporabljajo nevladne organizacije, civilne iniciative in prizadeti posamezniki, Berilo za trajnostni razvoj pa je namenjeno boljšemu trajnostno naravnanemu sodelovanju pri urejanju prostora.

Namen približanja ureditve varstva okolja in prostora ter zelene svetovalnice je povečati znanje vsem, ki se aktivno ukvarjajo z varstvom okolja, da bodo lahko konstruktivno in učinkovito sodelovali pri sprejemanju okoljskih in prostorskih odločitev ter pravilno in argumentirano uporabljali pravna sredstva, ki so jim na voljo za uveljavljanje pravice do zdravega življenjskega okolja. Varstvo narave in urejanje prostora se v praksi odvija v lokalnem okolju. V procese so vključeni številni deležniki ter širša javnost. Slednja zaradi kompleksnosti ureditve varstva okolja in urejanja prostora težko tvorno in učinkovito sodeluje, zato prihaja do številnih konfliktov v prostoru. Udeleženci postopkov, ki bodo bolj opremljeni z znanjem, bodo lahko bolj argumentirano in učinkovito ter pravočasno uveljavljali varstvo pravice do zdravega življenjskega okolja v dobro širše skupnosti in bodočih generacij.

Zelena svetovalnica je vzpostavljena v okviru mreže Zagovornikov okolja – neformalne mreže pravnic in pravnikov, ki v sodelovanju z naravoslovnimi strokovnjaki združujejo svoje znanje za učinkovito pravno varstvo okolja, narave ter prostora v skupno rabo. Mreža deluje pod okriljem Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij – PIC, ki ima status delovanja v javnem interesu na področju varstva okolja. Delovanje mreže je namenjeno predvsem podpori nevladnih organizacij s področja varstva okolja in urejanja prostora.

Oddelek za razvoj in investicije

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti je 11. januarja 2019 odprl tri javne razpise:

Zbiranje vlog bo potekalo do 11. februarja 2019. Besedila razpisov in prijavni obrazci so objavljeni na spletni strani JSKD (www.jskd.si)  oziroma v aplikaciji za razpise JSKD (https://razpisi.jskd.si). Potencialne lokalne prijavitelje, zainteresirane za sodelovanje, vljudno pozivamo, da preučijo možnost prijave.

Podelitev priznanj za uspešno prenovo objektov kulturne dediščine 2018

Evropska komisija je ob razglasitvi evropskega leta kulturne dediščine 2018 zapisala, da ideali, načela in vrednote, ki so del evropske kulturne dediščine, ustvarjajo skupni vir spomina, razumevanja, identitete, dialoga, kohezi­je in ustvarjalnosti za Evropo ter da je kulturna dediščina za evropsko družbo bistve­nega pomena s kulturnega, okoljskega, družbenega in gospodarskega vidika.

Partnerji Šole Prenove: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Združenje zgodovinskih mest Slovenije (članica slednjega je tudi Občina Kamnik) ter Srednja gradbena, geodetska in okolje varstvena šola Ljubljana so v prazničnem letu evropske kulturne dediščine dodali svoj prispevek k razvojnemu ohranjanju slovenske arhitekturne dediščine.

Ob zaključku evropskega leta kulturne dediščine bodo tako prvič podeljena priznanja lastnikom objektov kulturne dediščine za uspešno in kakovostno izvedeno prenovo v letu 2018. Prav vsi, izmed 50 lastnikov obnovljenih in prenovljenih objektov, ki so bili predlagani v ocenjevanje, si zaslužijo zahvalo za obnovo in s tem ohranitev enega od objektov kulturne dediščine. 

Ocenjevalna komisija Šole Prenove je v ožji izbor uvrstila 17 kakovostno obnovljenih objektov kulturne dediščine, izmed katerih bodo trije prejeli priznanja in sicer:

Vse, ki jih zanima prenova kulturne dediščine, vljudno vabimo, da se udeležite slovesne razglasitve priznanj za kakovostno prenovo, ki  bo v sredo, 30. januarja 2019, ob 14. uri v Jakčevem domu v Novem mestu ter tako izkažete podporo prizadevnim lastnikom za ohranjanje kulturne dediščine.

Policijska postaja Kamnik

ZLORABA BANČNE KARTICE

Občanka je na Policijski postaji Kamnik prijavila zlorabo bančne kartice, in sicer je neznani storilec preko medmrežja pridobil podatke o plačilni kartici, nato pa je preko spleta na račun ameriškega podjetja nakazal določen znesek in jo oškodoval. Sledi poročilo na okrožno državno tožilstvo.

ALKOHOLIZIRAN VOZNIK

Policista sta imela na območju Kamnika v postopku voznika osebnega avtomobila, ki je kazal očitne znake alkoholiziranosti, zaradi česar mu je bil odrejen preizkus alkoholiziranosti, ta pa je pokazal, da ima voznik 0.64 mg alkohola v litru izdihanega zraka. Sledi obdolžilni predlog na Okrajno sodišče v Kamniku.

POŠKODOVANJE VOZILA

Na policijsko postajo se je zglasila občanka in prijavila poškodovanje vozila na parkirnem prostoru, in sicer je neznanec z neznanim ostrim predmetom po vozilu naredil več prask in jo materialno oškodoval. Po zbranih obvestilih bo podana kazenska ovadba na pristojno tožilstvo.

ZASEG PREPOVEDANE SNOVI

Policisti so imeli v Šmarci v postopku osebo, ki so ji na podlagi 123. čl. ZP-1 in proti Potrdilu o zasegu predmetov zasegli neznano belo prašnato-grudasto snov, za katero se sumi, da gre za prepovedano drogo heroin. Po analizi bo zoper kršitelja uveden hitri postopek.

POLICIJSKO PRIDRŽANJE 

Policisti so na podlagi utemeljenega suma treh ropov na območju Policijske postaje Kamnik zoper znanega storilca odredili policijsko pridržanje za 48 ur in v tem času opravili vsa preiskovalna dela (hišna preiskava, itd..). Storilec je bil odpeljan k preiskovalnemu sodniku, ki je zoper osumljenega odredil pripor.

GLASNA GLASBA V LOKALU

Policisti so v enem izmed gostinskih lokalov v Kamniku obravnavali intervencijo zaradi glasne glasbe z uporabo radijskega sprejemnika, ki je motil nočni mir in počitek prijaviteljice. Kršitelju je bil na kraju izdan plačilni nalog po Zakonu o javnem redu in miru.

TATVINA IGRALNE KONZOLE

V eni izmed trgovin v Kamniku je neznani moški oblečen v športna oblačila in sivo jakno ter črno kapo s police vzel igralno konzolo v vrednosti 409,99 evrov ter odšel mimo blagajne ne da bi plačal. Po zbranih obvestilih bo podana kazenska ovadba na pristojno tožilstvo.

POLICIJSKO PRIDRŽANJE    

Policisti so v Šmarci imeli v postopku osumljenca, ki je posedoval več zavitkov prepovedane droge. Policisti so mu na podlagi kaznivega dejanja neupravičena proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami odredili policijsko pridržanje, opravili vsa preiskovalna dela. Ugotovljeno je bilo, da je osumljenec že dlje časa na območju Kamnika prodajal prepovedano drogo, zato so ga policisti predali v postopek preiskovalnemu sodniku, ki pa je zanj odredil pripor.

VLOM V VOZILO  

Na območju Kamnika smo obravnavali vlom v vozilo. Neznani storilec je pristopil do vozila in z neznanim predmetom na vzvod vlomil skozi voznikova prednja vrata ter iz vozila odtujil avtoradio Pioner in ogledalo. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

NEDOSTOJNO VEDENJE DO USLUŽBENK NA BANKI  

Policisti so na Novi Ljubljanski banki obravnavali kršitev javnega reda in miru, in sicer se je na banko zglasil občan, ki je od uslužbenk zahteval denar, ki še ni bil nakazan na računu, kar ga je močno razburilo. Po zbranih obvestilih bo kršitelju izrečena globa po Zakonu o varstvu javnega reda in miru.

PREKORAČITEV OBRATOVALNEGA ČASA V LOKALU  

V nadzoru enega do gostinskih lokalov na območju Kamnika smo zaznali kršitev prekoračitve obratovalnega časa, saj so se v gostinskem lokalu nahajali gostje, ki so bili postreženi z alkoholno pijačo po izteku obratovalnega časa. Sledi poročilo drugemu prekrškovnemu organu.


<< Nazaj | Novice