Mali grad

T e D n i (K) Občine

20.01.2014

 

Oddelek za gospodarske javne službe

Občinska uprava je izvedla prvo fazo razgovorov s kandidati za opravljanje javnih del v letu 2014. V lanskem letu so občani pogosto opažali javne delavce, ki so zelo skrbno in vestno opravljali svoje delo v mestu Kamnik in njeni ožji okolici s čiščenjem javnih površin, košnjo trave, obrezovanjem živih mej, vzdrževanjem in vodenjem javnega stranišča, barvanjem ograj. Na podlagi opravljenih razgovorov bodo izbrani primerni kandidati, ki bodo dela začeli v mesecu marcu 2014.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

V preteklem tednu je bila večina aktivnosti usmerjena v usklajevanje in pripravo gradiva predloga proračuna Občine Kamnik za leto 2014 v drugi obravnavi. Pripravljena so bila stališča do pripomb danih pri prvi obravnavi proračuna, v predlog proračuna pa so bili vključeni tudi sprejeti sklepi Občinskega sveta Občine Kamnik na 3. izredni seji, in sicer sredstva za zamenjavo sedežnice Šimnovec ter postavitev kipa Usnjar – talec.

V okviru priprave zaključnega računa proračuna Občine Kamnik za leto 2013 je bilo z UJP usklajeno stanje denarnih sredstev na dan 31. 12. 2013 (proračun in krajevne skupnosti), z javnimi zavodi  se usklajujejo sredstva dana oziroma prejeta v upravljanje ter še številne druge aktivnosti, ki so potrebne pred izdelavo letnih poročil. Letna inventura popisa sredstev poteka v skladu s terminskim načrtom.

Na podlagi Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih občine Kamnik je pristojni oddelek občinske uprave izdal tudi soglasja za posege na kmetijska zemljišča (koritasti silosi).

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

V mesecu januarju 2014 je izvajalec pričel z obnovo občinskega neprofitnega stanovanja (sanacijo kopalnice, menjavo plinske peči). Prav tako so bile pridobljene ponudbe za pleskarska dela in menjavo dotrajanega okna v nezasedenem stanovanju na Kajuhovi poti, naročena pa je bila tudi menjava dotrajane kaminske peči v stanovanju na Trgu talcev.

Občinska uprava bo pripravila seznam potrebnih obnovitvenih del v nezasedenih občinskih stanovanjih, ki bodo po zaključenih prenovitvenih delih, oddani upravičencem z lanskoletnega javnega razpisa za dodelitev občinskih neprofitnih stanovanj v najem.

Oddelek za družbene dejavnosti

Občina Kamnik vse vlagatelje enkratnih denarnih pomoči ponovno opozarja, da v kolikor imajo na svojih transakcijskih računih različne izvršbe, blokirane račune in podobno, da vlagajo le za funkcionalno izplačilo le teh (da zraven priložijo neplačane položnice in jih plača občina), saj dodeljena sredstva banke zasežejo, ker občinske pomoči niso zakonsko obvezne in jih občina ne more izplačevati pod posebnimi šiframi.

Občina je za dobrodelno akcijo, kjer se zbirajo prostovoljni prispevki za Marinko Cencelj iz Špitaliča (nakup nožne proteze) namenila 500 evrov.

V ponedeljek, 13. 1. 2014, je v prostorih uprave Vrtca Antona Medveda Kamnik potekal sestanek s predstavniki CSD glede novosti na področju zakonodaje, ki zadeva uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, zlasti znižanega plačila vrtca. O tej pravici CSD odloča od 1. 1. 2012 dalje. Strokovna delavka CSD Jasna Šavs je povedala, da je največja novost ta, da se znižanje plačila vrtca uveljavlja za eno leto - od naslednjega meseca po vložitvi obrazca vloge na pristojnem centru. Tako datum izteka znižanega plačila vrtca po novem ne bo vezan na konec koledarskega leta, temveč bo odvisen od tega, kdaj bo se bo znižanje plačila vrtca pričelo uveljavljati.

Foto klub Kamnik nadaljuje s svojim poslanstvom; v sredo, 15. 1. 2014, je bila V Domu kulture Kamnik otvoritev fotografske razstave MAK, s podelitvijo nagrad, ki ga že peto leto skupaj organizirajo FKVK Mavrica iz Radomelj, FK Anton Ažbe iz Škofje Loke in Foto klub Kamnik. Letošnji glavni motiv MAK-a je bilo vprašanje »Kam«, s katerim se soočamo dnevno. Tema, ki jo lahko obravnavamo s kritično socialno distanco, neposredno kulturno integriranostjo ali skorajda otroško naivnostjo, ponuja možnost širokega fotografskega izražanja in poglobljenega konceptualnega razmisleka. V ostalih tematikah so se avtorji omejili še na tehnično izvedbo posnetka v temi »Analogno-digitalna«, ki predstavlja prosto temo s pridihom starih časov. Pomembno je, da je fotografija nastala na analognem mediju; to je lahko barven ali črno-bel film, dias, fotografski papir ali kaj drugega. Nato so posnetke prenesli v digitalno obliko, z morebitnimi minimalnimi popravki in jih predstavljajo na razstavi. V tretji temi, »Prosti«, se predstavljajo s posnetki iz leta 2013 in tako še aktualno povzemajo dogajanje preteklega leta, osebno in javno. Zadnje pa so »Serije«, ki so novost na Maku in tovrstnih natečajih, avtorji pa prikazujejo skupinico šestih posnetkov, ki poskušajo ujeti enotno motiviko, simboliko, nek dogodek ali opažanje okolice. Na srečanj MAK je sodelovalo 33 fotografov s preko 400 fotografijami.

V letu 2014 mineva 110 let od izdaje prve Maistrove pesniške zbirke z naslovom »Poezije«. Medobčinski muzej Kamnik kot upravljavec in pripravljalec stalne razstave Rudolf Maister – domoljub, general, kulturnik, pesnik in bibliofil v mesecu januarju 2014 nadaljuje s svojim delom. V soboto, 18. 2. 2014, ob 10. uri, je bilo organizirano brezplačno javno vodstvo po razstavi Rudolf Maister, ki pripoveduje življenjsko zgodbo o generalu in času, v katerem je živel, ter o njegovem še vedno močnem vplivu na Slovence.

Oddelek za urejanje prostora

Oddelek za urejanje prostora je v preteklem tednu posredoval na Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Geodetsko upravo Republike Slovenije, pregledane podatke o vrsti in deležu namenske rabe prostora in podatke o vrsti in deležu zemljišč za gradnjo stavb po katastrskih občinah na parcelo natančno. Podatki o namenski rabi so že vidni na internetnem naslovu: http://prostor3.gov.si/javni/login.jsp?jezik=sl.

Na tem mestu ponovno obveščamo vse občane, da na Oddelku za urejanje prostora lahko posredujemo samo podatke o namenski rabi zemljišč, ki so tudi javno dostopni na internetnem naslovu. Namenska raba zemljišča je le eden od podatkov za izračun vrednosti posamezne nepremičnine. Na vrednost zemljišča vpliva tudi podatek o dejanski rabi, ki je v pristojnosti Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Popravke lahko lastniki podajo na elektronski naslov raba.mko@gov.si.

Na Oddelku za urejanje prostora smo izdali tudi več potrdil o namenski rabi zemljišč ter potrdil o uveljavljanju oziroma ne uveljavljanju predkupne pravice Občine Kamnik za namen prometa z nepremičninami. Poleg prej navedenega smo izdali tudi večje število soglasij za odmik od mej za potrebe gradnje ter lokacijskih informacij za gradnjo. Tudi v preteklem tednu smo imeli usklajevalni sestanek z izdelovalcem OPN-ja družbo Locus d.o.o. iz Domžal.

Policijska postaja Kamnik

Policisti so imeli pri cestno prometni kontroli postopek z 45-letnikom iz okolice Kamnika. Pri postopku je bilo ugotovljeno, da je navedeni vozil tovorno vozilo brez veljavnega vozniškega dovoljenja, prav tako pa mu je bilo zaradi suma, da je vozil pod vplivom alkohola odrejen in opravljen preizkus alkoholiziranosti v izdihanem zraku z alkotestom, ki je ob pravilni uporabi pokazal 0.28 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Policisti so 45-letniku zaradi navedenih kršitev zasegli tovorno vozilo in bodo zoper omenjenega podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

Policisti so obravnavali vlom v poslovni prostor v okolici Kamnika. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec preko noči v okolici Kamnika vlomil na dvorišče poslovnega subjekta, od koder je odtujil dve samohodni gorski kosilnici. Z dejanjem je neznani storilec povzročil za nekaj tisoč evrov materialne škode. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.  

Policisti so bili obveščeni o prometni nesreči v Kamniku. Z zbiranjem obvestil in ogledom kraja prometne nesreče je bilo ugotovljeno, da je 67-letna voznica osebnega avtomobila iz okolice Kamnika zaradi izsiljevanja prednosti v križišču trčila v 55-letnega voznika osebnega avtomobila, ki je v tem trenutku pravilno vozil po prednostni cesti. V prometni nesreči je 67-letna voznica utrpela telesne poškodbe in je zdravniško pomoč iskala v UBKC. V prometni nesreči je nastalo za približno 2.000 evrov materialne škode. 67-letni povzročiteljici je bil zaradi kršitve cestno prometnih pravil izdan plačilni nalog.

Policisti so imeli v Kamniku postopek z 18 letnikom iz Kamnika. Pri postopku je bila 18-letniku zasežena neznana zeleno-rjava snov, rastlinskega izvora za katero se sumi, da gre za prepovedano drogo konopljo. Policisti so navedeno zaseženo snov poslali na analizo in bodo po prejetem poročilu kršitelju izdali odločbo v hitrem postopku.

Policisti so obravnavali vlom v poslovni prostor v Kamniku. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec preko noči v okolici Kamnika vlomil v poslovni prostor v Kamniku, od koder je odtujil menjalni denar. Z dejanjem je neznani storilec povzročil za okoli 350 evrov materialne škode. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.  

Policisti so obravnavali tatvino artikla v enem izmed bencinskih servisov v Kamniku. Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je 26-letnica v bencinskem servisu izvršila tatvino prehrambenih artiklov. Pri dejanju jo je videl uslužbenec, ki jo je zadržal na kraju do prihoda policistov. Policisti bodo zoper 26-letnico podali kazensko ovadbo na pristojno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o tatvini kolesa z motorjem v okolici Kamnika. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec preko noči iz dvorišča pred stanovanjsko hišo v okolici Kamnika odtujil kolo z motorjem znamke Piaggio, bele barve. Z dejanjem je neznani storilec oškodovanca oškodoval za približno 300 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

 


<< Nazaj | Novice