Mali grad

T e D n i (K) Občine

19.11.2012

 

Oddelek za gospodarske javne službe

V sredo, 14. novembra, so se zaključila rekonstrukcijska dela »Ureditev parkirišča pri Lekarni Duplica«. Zaradi zagotavljanja primerne nosilnosti so se opravila naslednja dela: zamenjava ustroja v debelini 50 cm, ureditev odvodnjavanja, izgradnja ponikalnice ter asfaltiranje. Del sredstev za ureditev parkirišča je prispevala Lekarna Duplica. V času del je vzpostavljena občasno delna zapora ceste.

V petek, 16. novembra, so se zaključila rekonstrukcijska dela »Ureditev  JP št. 660441 Okroglo«. Dela v dolžini 420 m so obsegala zamenjava ustroja v debelini 50 cm, izdelava prepustov z vtočno in iztočno glavo, izdelava vzdolžne in prečne plitve drenaža v dolžini 120 m, betonske linijske kanalete z LTŽ rešetko ter izdelava jaškov. Kot protiprašno zaščito se je na nevezano nosilno plast tampona izvedela vezana zgornja nosilna plast iz obrabno in zaporne plasti asfalta v debelini 7 cm. Del sredstev za ureditev javne poti so prispevali občani in Krajevna skupnost. V času del je vzpostavljena občasno popolna zapora ceste.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

Na Ministrstvo za finance oziroma AJPES je bilo posredovano poročilo o realizaciji prihodkov in odhodkov proračuna Občine Kamnik za obdobje 1. 1. do 31. 10. 2012.

Po potrditvi Predloga odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2013 v prvi obravnavi na 18. seji Občinskega sveta, so bile vse aktivnosti usmerjene v usklajevanje in v pripravo gradiva predloga Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2013 v drugi obravnavi.

Iz naslova namenskih sredstev za posek lesa v državnih gozdovih so bili v letošnjem letu urejeni trije mostovi v Kamniški Bistrici, in sicer na kategorizirani gozdni cesti Ribja peč – Markova raven – Miklavova koča. Dela so obsegala zamenjavo mostne ograje, zamenjavo nosilnih konstrukcij, v enem primeru pa je bil most v celoti zamenjan.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Na OPPSZ intenzivno nadaljujemo s postopki  odkupov  zemljišč za potrebe komunalne infrastrukture,  s pripravo služnostnih pogodb  ter najemnih pogodb za najem javnih površin.

Oddelek za družbene dejavnosti

Pretekli teden je z direktorjem Zdravstvenega doma dr. Julija Polca Kamnik in dvema koncesionarkama s področja pediatrije in otroškega in mladinskega zdravstva potekal sestanek glede izvajanja 161. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, na katerega smo bili opozorjeni s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Uradni podatki ZZZS-ja so pokazali, da imajo ti zdravniki pri sebi opredeljene paciente, ki starostno ne sodijo v to kategorijo in bi morali imeti izbranega splošnega zdravnika. V Pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja je namreč določeno, da morajo starši ob vstopu otroka v šolo le tega prepisati v ambulanto za otroke in mladostnike, kar sedaj ni bila praksa. Glede na to, da ima dr. Ftičar Terezija, ki je zdravnica za otroke in mladostnike, še proste kapacitete pri svoji dejavnosti, bodo pediatri odslej obveščali starše, da imajo šoloobvezni otroci in mladostniki možnost koristiti storitve pri njej, ob tem pa se bodo razbremenili tudi pediatri.

Na Budnarjevi muzejski hiši so se naročena  dela, sanacija ograje in podesta, zaključila pred koncem meseca novembra.

Prav tako se zaključujejo dela oziroma ureditev grobišča talcev Črna pri Kamniku; še v tem tednu bo ogled z ZVKD OE Kranj.

V sklopu NMV za ureditev Spominske sobe Rudolfa Maistra smo do petka, 16. novembra, prejeli nekaj vprašanj, na katera smo podali odgovore; rok zbiranja ponudb za izbor izvajalca je četrtek, 22. 11. 2012, do 10. ure.

Projekt »ureditve požarne varnosti na podstrešju MKK« poteka po terminskem planu.

V sredo, 14. novembra, je v prostorih občine potekalo odprtje razstave Maje Sporn, Kamničanke, članice Likovnega društva Senožeti.

14. novembra je bil obeležen svetovni dan sladkorne bolezni. Na sedežu Društva diabetikov Kamnik in v Zdravstvenem domu dr. Julija Polca Kamnik so potekale brezplačne meritve sladkorja v krvi, holesterola in pritiska. S sladkorno boleznijo se vsak dan sooča več kot 366 milijonov ljudi po svetu. Pogostost bolezni narašča nenadzorovano. V Sloveniji v zadnjih 12 letih izrazito narašča pojav sladkorne bolezni tipa ena tudi pri otrocih in mladostnikih, pri otrocih pa skupaj z debelostjo narašča tudi število primerov sladkorne bolezni tipa dva, pri čemer gre za tipično bolezen, ki jo je mogoče v celoti preprečiti. Strokovnjaki pravijo, da je eden ključnih preventivnih ukrepov za preprečitev nastanka sladkorne bolezni zdrav življenjski slog.  Vsi, ki se srečujete s tovrstnimi težavami, se lahko obrnete na Društvo diabetikov Kamnik, Kolodvorska ulica 5, Kamnik.

V petek, 16. novembra, so v Vrtcu Antona Medveda, enota Pestrna, četrto leto zapored izvedli "tradicionalni slovenski zajtrk". Letos za živila v okviru tradicionalnega slovenskega zajtrka ni bilo potrebno izvesti javnega naročila, saj naj bi se ob tej priložnosti vzpostavile povezave s ponudniki lokalno pridelane hrane in vzgojno-izobraževalni zavodi, tako imenovane kratke verige.

Oddelek za urejanje prostora

Oddelek za urejanje prostora je na vlogo investitorjev izdelal več soglasij h gradnji zaradi manjšega odmika, kot ga predvideva zakonodaja in predpisi.

V preteklem tednu je bilo izdelanih tudi več lokacijskih informacij za gradnjo ter potrdil o namenski rabi. Zaradi spremembe davčne zakonodaje je bilo več zahtevkov za potrdila, kakšna je bila namembnost v preteklih letih, kar je treba preveriti v takrat veljavnih planskih aktih.

Policijska postaja Kamnik

Obveščeni smo bili o tatvini goriva v okolici Kamnika. Ugotovljeno je bilo, da je neznani storilec preko noči iz gradbenega stroja odtujil 150 litrov goriva. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili, da je stranka skušala prevzeti zdravila z receptom, za katerega sumijo, da je ponarejen. Policisti so recept zasegli in poslali v analizo. Po zbranih obvestilih bo o ugotovitvah obveščeno pristojno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o prometni nesreči v okolici Kamnika. Ugotovljeno je bilo, da je voznica osebnega avtomobila, zaradi neprilagojene hitrosti, izgubila oblast nad vozilom in trčila v odbojno ograjo. V nesreči se je telesno poškodovala. Zaradi kršitve določil ZPrCP ji je bil izdan plačilni nalog.

Obveščeni smo bili o prometni nesreči v okolici Kamnika. Ugotovljeno je bilo, da je voznico osebnega avtomobila, zaradi neprilagojene hitrosti začelo zanašati, zaradi česar je zapeljala izven vozišča in trčila v betonski prepust. Zaradi kršitve določil ZPrCP ji je bi izdan plačilni nalog.

Obveščeni smo bili o tatvini orodja v okolici Kamnika. Ugotovljeno je bilo, da je neznani storilec preko noči iz delovnih strojev odtujil več kosov orodja. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o tatvini registrskih tablic v Kamniku. Ugotovljeno je bil, da je neznani storilec preko noči iz parkiranega osebnega avtomobila odtujil obe registrski tablici. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o vlomu v gostinski lokal v okolici Kamnika. Ugotovljeno je bilo, da je neznani storilec preko noči razbil steklo na oknu lokala in vstopil v notranjost. Iz lokala je odtujil cigarete, dnevni izkupiček in avdio napravo. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o prometni nesreči v Kamniku. Ugotovljeno je bilo, da je neznani voznik osebnega avtomobila, pri premiku z vozilom, trčil v parkiran osebni avtomobil ter s kraja odpeljal. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo kršitelju izdali plačilni nalog.

Na policijsko postajo je prišla oškodovana in povedala, da je bila v dopoldanskem času udeležena v prometni nesreči. Ugotovljeno je bilo, da je oškodovanka s svojim vozilom stala v križišču v okolici Kamnika, pri tem naj bi jo skušala obvoziti druga voznica, vendar je pri tem oplazila njeno vozilo. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil.

Obveščeni smo bili o vlomu v gostinski lokal v okolici Kamnika. Ugotovljeno je bilo, da je neznani storilec preko noči na vzvod skozi vhodna vrata vlomil v lokal in vstopil v notranjost. Iz lokala je odtujil cigarete, denarnico z menjalnim denarjem in dnevnim izkupičkom. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.

Na policijsko postajo je poklicala občanka in povedala, da je našla denarnico. Policisti so denarnico prevzeli in jo vrnili lastnici.

Policisti so pri kontroli prometa v Kamniku ustavili voznika osebnega avtomobila, ki je kazal znake alkoholiziranosti. Zaradi tega je bil odrejen preizkus, ki je pokazal, da ima voznik 0,81 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Prepovedana mu je bila nadaljnja vožnja, zaradi kršitev določil ZPrCP bo na Okrajno sodišče v Kamniku podan obdolžilni predlog.

Obveščeni smo bili o vlomu v okolici Kamnika. Ugotovljeno je bilo, da je neznani storilec preko noči vlomil predalnik za shranjevanje časopisov in odtujil nekaj revij. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o prometni nesreči s pobegom. Ugotovljeno je bilo, da je voznica osebnega avtomobila zaradi nepravilnega premika trčila v parkirano vozilo in s kraja odpeljala. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo povzročiteljici izdali plačilni nalog.

Obveščeni smo bili o tatvini žlebov v okolici Kamnika. Ugotovljeno je bilo, da je neznani storilec preko noči s stanovanjske hiše in vrtne ute odtujil bakrene žlebove. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.

Na policijsko postajo je prišel oškodovanec in povedal, da je bil v soboto, 17. 11. 2012, udeležen v prometni nesreči, v kateri je bil telesno poškodovan. Ugotovljeno je bilo, da je imenovani peljal s svojim vozilom iz smeri Kamnika, ko je v zadnji del njegovega vozila, zaradi prekratke varnostne razdalje, trčil voznik, ki je vozil za njim. Oškodovanca je nato odbilo v pred njim vozeče vozilo. Zaradi poškodb je zdravniško pomoč iskal na območju Celja. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo kršitelju izdali plačilni nalog.

Obveščeni smo bili o prometni nesreči v Kamniku. Ugotovljeno je bilo, da je voznik osebnega avtomobila v križišču zavijal levo, pri čemer ga je zaneslo in je s sprednjim delom trčil v bok vozila, ki je stalo na pasu za zavijanje. Ker sta oba udeleženca podala izjavo, da je bilo vozišče močno spolzko in je smrdelo po olju, policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil.<< Nazaj | Novice