Mali grad

T e D n i (K) Občine

19.08.2013

 

Oddelek za gospodarske javne službe

Občina Kamnik in Občina Lukovica sta v letošnjem letu sklenila sporazum za nadaljevanje del na objektu »mrliške vežice in veroučne učilnice Češnjice«. Občina Kamnik je izvedla javno naročilo na portalu javnih naročil, po zaključku postopka je bilo za nadaljevanje gradnje izbrano kamniško podjetje URAL d.o.o.. Dela na objektu že potekajo in bodo predvidoma trajala do konca meseca oktobra. V letošnjem letu bodo izvedene strojne instalacije (centralno ogrevanje, kotlovnica, vodovod), elektro instalacije, izdelava tlakov v kleti in v pritličju ter kompletna slikopleskarska dela. Trenutno se na objektu izvajajo dela centralnega ogrevanja. Občini nameravata z investicijo zaključiti v letu 2014.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

V četrtek, 8. 8. 2013, je na Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje potekal sestanek na temo suše v kmetijstvu v letu 2013. Sestanka so se udeležili predstavniki Ministrstva za kmetijstvo in okolje, Agencije za okolje, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja. Predstavljeno je bilo stanje padavin, stanje vodnih zalog ter hidrometeorološke razmere. Opozorjeno je bilo na kumulativni efekt in vpliv na vegetacijo v RS zaradi primanjkljaja padavin na eni in vročine na drugi strani.

Na sestanku je bil sprejet sklep, da občinski organi v sodelovanju s pristojno svetovalno službo (KGZ) preverijo pojav suše na svojem območju ter skladno s Pravilnikom o obveščanju in poročanju v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št: 26/08)  in z Uredbo o organizaciji in delovanju sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja (Uradni list RS, st: 105/07) pisno obvestijo krajevno pristojno izpostavo URSZR (Izpostava Ljubljana) o pojavu suše.

Skupaj s Kmetijsko svetovalno službo Kamnik smo izdelali predhodno oceno škode zaradi suše po katastrskih občinah, kulturah  in prizadetih površinah v občini Kamnik. Predhodno oceno smo v sredo, 14. 8. 2013, poslali na Upravo RS za zaščito in reševanje. Po prejemu poročil  s strani občin bo Uprava RS za zaščito in reševanje izdala sklep o izdelavi končne ocene škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi suše v letu 2013.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve je v preteklem tednu nadaljeval s sklepanjem pogodb, na osnovi katerih občina pridobi lastninsko pravico na zemljiščih, ki v naravi predstavljajo kategorizirane ceste in javne poti. Potrebno je omeniti, da se čedalje več občanov obrača na Občino s prošnjo po brezplačnem prenosu tovrstnih zemljišč, saj ne želijo plačevati davkov za zemljišče, ki je le formalno-pravno v njihovi lasti, dejansko pa gre za grajeno javno dobro. V primeru, da želijo občani na Občino brezplačno prenesti zemljišče oziroma njegov del, Občina na svoje stroške uredi vse potrebno za prenos lastninske pravice: naroči parcelacijo, pripravi pogodbo ter nosi tudi vse stroške notarskih in ostalih storitev. Nezanemarljiv je tudi podatek, da so tovrstni prenosi lastninske pravice v skladu z veljavno zakonodajo oproščeni plačila davka na promet nepremičnin, tako da dosedanji lastniki s samim prenosom zares nimajo prav nikakršnih stroškov.

Oddelek za družbene dejavnosti           

V sredo, 14. avgusta 2013,so člani Foto kluba Kamnik odprli razstavi z naslovom »Oko Kamnika«, ki letos nosi naslov Drug pogled. Fotografije s pomočjo tehnike dvojne ekspozicije prikazujejo drugačen pogled na znane in manj znane motive Kamnika in okolice. Oko Kamnika je vsakoletna razstava Foto kluba na prostem, ki jo pripravljajo že od leta 2005. Vsako leto se ukvarjajo s temami povezanimi s Kamnikom in njegovo okolico, v preteklosti so obravnavali tudi teme od obrti in industrije, panoram mesta in narave, do fotografskih serij in triptihov. Posebnost projekta Oko Kamnika je, da na njem lahko sodelujejo le člani Foto kluba Kamnik. Razstava je vedno postavljena na vidnem mestu na prostem v Kamniku, vse fotografije pa morajo biti prav tako fotografirane v Kamniku. Občina Kamnik projekt podpira in ga tudi finančno podpira v sklopu sofinanciranja kulturnih programov oziroma projektov.

Razvoj lončarstva in izdelovanja predmetov iz keramike je bilo v preteklosti opredeljeno z geografskimi področji, kjer se nahajata glina in kjer so znanja prenašali iz roda v rod.  Eden takšnih proizvodnih obratov je nastal v Kamniku (prvi ustanovljen pred 158 leti), nazadnje pa je bila to tovarna Svit Kamnik, ki je s svojimi vrhunsko poslikanimi keramičnimi predmeti (med najbolj prepoznavnimi je bila »Kamniška majolika«) do nedavnega uspešno deloval v slovenskem in širšem prostoru. Zapiranje trgov in neizprosna konkurenca pa je terjala davek tudi v tem obratu tako, da je nehal obratovati leta 2008. Vsa znanja in izkušnje poslikave znamenite t.i. »kamniške šole« počasi tonejo v pozabo, in da se to prepreči, se je nekdaj zaposlena v Eti Svit Kamnik gospa Irena Radej odločila, da bo svoje znanje in dolgoletne izkušnje zapisala v knjigi »Poezija čopiča«, Podglazurno slikanje Kamniške keramike, katero je izdal Zavod V-oglje. Zavod V-oglje je skrbnik edine stalne zbirke umetniške keramike v Sloveniji, leta 2011 bil sprejet v International Academy of Ceramics (IAC) s sedežem v Ženevi in tudi edini predstavnik IAC iz Slovenije. Pričajoča knjiga, ki jo Občina Kamnik tudi sofinancira v višini 1.900 evrov, je bila med drugim predstavljena tudi na 8. Mednarodnem simpoziju umetniške keramike 2013, katerega se udeležujejo vodilni keramiki celega sveta.Pričujoča knjigapredstavlja zapis tehnologije poslikave, podaja osnovna vedenja in znanja o načinu poslikave, kar je za bodoče rodove izrednega pomena, saj le na takšen način, to je v pisni obliki, celotno znanje ne bo utonilo v pozabo. V jesenskem času bo knjiga predstavljena tudi širši zainteresirani javnosti.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora se je v preteklem tednu oglasilo večje število občanov, ki so želeli dati pritožbo na izdano odločbo za NUSZ. Pritožbo na odločbo je potrebno poslati oziroma podati na Davčni urad Ljubljana, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana in ne na Občino Kamnik. Za lažje pisane pritožbe je možno podati pritožbo na obrazcu.

Policijska postaja Kamnik

Policisti so obravnavali tatvino starejšega neregistriranega osebnega avtomobila znamke audi 80. Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da je neznanec v času med 8. 8. in 10. 8. 2013 iz dvorišča odtujil vozilo. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil.

Policisti so imeli v Kamniku postopek s 54-letnim voznikom osebnega avtomobila. Zaradi suma, da je vozil pod vplivom alkohola je bil odrejen in opravljen preizkus alkoholiziranosti v izdihanem zraku z alkotestom, ki je ob pravilni uporabi pokazal 0,93 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Zoper kršitelja je bil podan obdolžilni predlog na Okrajno sodišče v Kamniku.

Policisti so obravnavali tatvino motornega kolesa znamke Yamaha YZF-R6, reg. št. LB-76LB (A), bele barve. S tem dejanjem je lastnika oškodoval za približno 12.000 evrov. Kriminalisti in policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so obravnavali tatvino registrske tablice LJ FR-68, katero je odtujil neznanec na Klavčičevi ulici. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so obravnavali tatvino registrskih tablic LJ 84-1SF, katere je odtujil neznanec na Ljubljanski cesti. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so obravnavali prometno nesrečo v Kamniku. Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da je do nesreče prišlo zaradi vožnje na prekratki varnostni razdalji. V nesreči ni bil nihče poškodovan, povzročitelju je bil zaradi kršitve izdan plačilni nalog.

Policisti so obravnavali tatvino kolesa na Šutni, kjer je neznanec izkoristil odsotnost oškodovanca ter odtujil moško treking kolo, znamke SCOOT, sive barve. Z dejanjem je oškodovanca oškodoval za okoli 500 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so obravnavali tatvino jakne in avtomobilskih ključev v trgovini. Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je neznanec izkoristil odsotnost oškodovanke in ji odtujili jakno, v kateri je imela avtomobilske ključe. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so obravnavali prometno nesrečo v Kamniku. Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da je do nesreče prišlo zaradi vožnje kolesarja preblizu desnega roba vozišča. V nesreči je bil kolesar lažje poškodovan in je bil s kraja z reševalnim vozilom odpeljan na UBKC Ljubljana, kolesarju je bil zaradi kršitve izdan plačilni nalog.

Policisti so obravnavali tatvino registrskih tablic LJ 73-4SR, katere je odtujil neznanec na Ljubljanski cesti. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o vlomu bencinske postaje v okolici Kamnika. Kriminalisti so na kraju vloma ugotovili, da je neznanec vlomil v prostor z jeklenkami ter odtujil več plinskih jeklenk. Kriminalisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so obravnavali tatvino bakrenih kablov v lasti Slovenskih železnic. Ugotovljeno je bilo, da je neznanec odrezal in odtujil več 100 metrov žic iz bakra. Kriminalisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo

Policisti so bili obveščeni o tatvini denarnice in dokumentov v trgovini na območju Kamnika. Policisti so ugotovili, da je neznanec izkoristil nepazljivost oškodovanke, ki je denarnico pozabila v toaletnih prostorih. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so obravnavali prometno nesrečo v okolici Kamnika. Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da je do nesreče prišlo zaradi izsiljevanja prednosti vozniku kolesa. V nesreči je bil kolesar lažje poškodovan in je bil s kraja z reševalnim vozilom odpeljan na UBKC Ljubljana. Vozniku je bil zaradi kršitve izdan plačilni nalog.

 


<< Nazaj | Novice