Mali grad

T e D n i (K) Občine

19.03.2012

 

Oddelek za gospodarske javne službe 

Vodovod Dom kulture Kamnik

Uspešno je bila zaključena sanacija vodovodnega omrežja za Dom kulture Kamnik, ki je zajemala približno 100 metrov novega vodovodnega omrežja. Interventna  sanacija je bila ocenjena na 20.000 €. Dolgoletni problem je tako rešen, saj je po novem Dom kulture Kamnik priključen na javno vodovodno območje.


Gradnja na Velikem jezu

Na državni cesti R1-225 Kamnik-Stahovica intenzivno potekajo gradbena dela na t.i. »Velikem jezu«. Po terminskem planu izvajalca bodo dela potekala dva meseca, v tem času bo na tem odseku promet urejen s semaforji. Vse občane in občanke naprošamo za razumevanje in spoštovanje prometne signalizacije na območju gradbišča.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Občina Kamnik in zasebna gospodarska družba iz Ljubljane sta v preteklem tednu pred pristojnim Okrožnim sodiščem v Ljubljani sklenili sodno poravnavo, s katero je Občina Kamnik gospodarski družbi priznala lastninsko pravico na zemljiščih, ki jih je ta kupila v stečajnem postopku družbe Utok konfekcija d.d. – v stečaju. Navkljub zgoraj navedenemu se je tožeča stranka zavezala občini kot odmeno za prenos plačati nadomestilo, tako da je sklenitev poravnave nedvomno v interesu obeh udeleženih strank.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

Občina Kamnik je skupaj z LAS Srce Slovenije v sredo, 14. 3. 2012, za zainteresirana društva, podjetja in posameznike, organizirala delavnico, na kateri je bil predstavljen aktualni javni poziv. V okviru poziva LAS Srce Slovenije za leto 2012 bodo podprti projekti, ki podpirajo izboljšanje kakovosti življenja na podeželju, pridelavo in predelavo ter trženje lokalnih kmetijskih proizvodov, spodbujanje okolju prijaznega kmetovanja, medsebojno povezovanje, izobraževanje na podeželju in spodbujanje podjetništva na podeželju. Podprti bodo projekti, ki se bodo izvajali na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji (izključeno je območje mesta Kamnik). Rok za oddajo projektnih predlogov je 16. april 2012 do 12. ure. V prejšnjih letih je bilo z naslova teh sredstev izvedenih veliko zanimivih projektov, ki si jih lahko ogledate na spletni strani www.razvoj.si/las, kjer je na voljo tudi razpisna dokumentacija. 

V preteklem tednu so bili objavljeni naslednji javni razpisi za:

Razpisna dokumentacija je od petka, 15. 3. 2012, dalje objavljena na spletni strani www.kamnik.si.

Oddelek za družbene dejavnosti

V preteklem tednu je komisija za vrednotenje  humanitarnih programov strokovno ocenila in razdelila sredstva za humanitarne projekte v lem letu.  Izdani so bili tudi sklepi o višini dodeljenih sredstev, po preteku pritožbenega roka pa bodo izvajalci prejeli v podpis tudi pogodbe.

V ponedeljek, 12. marca, je bila uspešno izvedena otvoritev Dnevnega centra Štacjon za osebe s težavami v duševnem zdravju.

Objavljen je javni razpis za sofinanciranje domoljubnih društev v letu 2012.

Na objektu štadion Prijateljstva v Mekinjah in na bazenu Pod skalco, je občinska uprava skupaj s predstavnico Zavoda za turizem in šport, predstavnikom Športne zveze in uporabniki teh objektov, pregledala in popisala osnovna sredstva, ki se bodo s 1. 4. 2012 prenesla v upravljanje Zavoda.

S predsednikom Teniškega kluba Kamnik je bil opravljen razgovor glede nadaljnjega urejanja teniških igrišč Pod skalco, s katerimi bo upravljal Zavod.

Zaključil se je razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju kulture v občini Kamnik, na katerega je prispelo več kot 70 vlog. Komisija bo vloge pregledala in ovrednotila po merilih in kriterijih Pravilnika za sofinanciranje kulturnih programov in projektov do konca meseca marca. Na podlagi sklepov bodo prijavitelji podpisali pogodbo z županom občine Kamnik. Do konca meseca marca je odprt razpis za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v občini Kamnik.

Vezano na selitev prostorov JSKD OE Kamnik v Dom kulture Kamnik potekajo vsi postopki za sanacijo prostora, kjer bo deloval JSKD OE Kamnik. Predvidevamo, da bo sanacija zaključena do začetka meseca maja 2012.

Poročilo letnega strokovnega pregleda kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav, ki ga je opravilo Energetski servis E.S. d.o.o. nas je obvestilo, da je na stavbi na Glavnem trgu 2 v Kamniku (Maleševa galerija) več pomanjkljivosti, ki jih je potrebno takoj in nujno odpraviti. Zato so se pričeli postopki vezani na odpravo pomanjkljivosti.

Pripravlja se gradivo »Poročilo javnih zavodov« za sejo OS v aprilu mesecu.

Na razpis za sofinanciranje sakralnih objektov sta prispeli dve vlogi, in sicer s strani Župnije Mekinje in s strani Frančiškanskega samostana, ki sta imeli popolno vlogo z vsemi zahtevanimi dokazili. Z obema se bo podpisala pogodba o sofinanciranju navedenih del v vlogi, ki jih morajo zaključiti najkasneje do 15. 12. 2012 in priložiti vsa potrdila o strokovno opravljenem delu tudi  s strani ZVKD.

Oddelek za urejanje prostora

V preteklem tednu smo k Ureditvenem načrtu K9 Šole prejeli že prvo pozitivno mnenje s strani Adriaplina za področje distribucijskega plinovodnega omrežja.

Nadaljuje se tudi javna razgrnitev posodobljene evidence za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, katero smo podaljšali še za 14 dni, obisk pa je povečan zlasti ob uradnih dnevih in dopoldan. Ob tem želimo občane spomniti, da lahko pridejo na razgrnitev vsak dan vse do 18. ure zvečer, tudi ob dnevih, ki sicer veljajo za neuradne. S tem se bodo izognili čakanju v vrsti.

 

 


<< Nazaj | Novice