Mali grad

T e D n i (K) Občine

18.11.2013

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

Upravičenci za dodelitev sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva ter podeželja v občini Kamnik so v preteklem tednu množično hodili podpisovati pogodbe o sofinanciranju naložb v kmetijstvu ter zahtevke za nakazilo sredstev. Sredstva bodo upravičencem nakazana do konca decembra 2013.

Na Ministrstvo za finance je bilo posredovano poročilo o realizaciji prihodkov in odhodkov proračuna Občine Kamnik za obdobje 1. 1. 2013 do 31. 10. 2013.

Z občinami solastnicami JP CČN Domžale - Kamnik je potekal sestanek o pričetku projekta nadgradnje CČN Domžale – Kamnik, predvsem glede financiranja investicije ter proračunskih zmožnosti posameznih občin. Dejstvo je, da mora biti nadgradnja CČN Domžale - Kamnik  izvedena do konca leta 2015, zaradi okoljevarstvenih zahtev.

S predstavniki koncesijskega vrtca Zasebni vrtec Sonček d.o.o. so potekala usklajevanja glede ustreznega zavarovanja za nakazilo nepovratnih sredstev, ki koncesionarju pripadajo po koncesijski pogodbi za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva. Trenutno se program predšolske vzgoje in varstva izvaja v devetih oddelkih na dveh lokacijah.

Poleg rednih delovnih obveznosti (opravljanje finančno računovodskih opravil, spremljanje izvajanje proračuna, odločanje o obratovalnih časih gostinskih lokalov, stojnična prodaja…) so bili izdana tudi soglasja za poseg na kmetijska zemljišča ter oddane prijave  terjatev v stečajnih postopkih iz naslova neplačanega NUSZ.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da se javno zbiranje ponudb za oddajo Kavarne Veronika v najem izteka. Ogled gostinskega lokala bo možen le še prihodnji teden, po predhodni najavi. Zaradi povpraševanja ponudnikov glede razširitve ponudbe na površine pred kavarno opozarjamo, da zunanje površine pred objektom niso predmet omenjenega razpisa. Za najem zunanjih površin neposredno ob lokalu (skupaj gre za približno 150 m2), se bo lahko izbrani ponudnik naknadno dogovoril z Občino Kamnik kot lastnico s posebno pogodbo o najemu javne površine. Mesečna najemnina znaša po ceniku najema javnih površin za leto 2013 za postavitev gostinskega vrta 6,5 EUR/m2. Ponudbe z vsemi dokazili morajo prispeti na naslov Občine Kamnik do ponedeljka, 25. 11. 2013, in sicer do 10. ure. Javno odpiranje pravočasno prispelih ponudb bo potekalo istega dne (ponedeljek, 25. 11. 2013) ob 12. uri v sejni sobi v pritličju občinske stavbe. Javno zbiranje ponudb, razpisna dokumentacija ter vzorec najemne pogodbe so še vedno dostopni na spletni strani Občine Kamnik, med aktualnimi razpisi, dodatne informacije pa na tel. št. (01) 8318 247 oziroma po e-pošti: katja.kunstelj@kamnik.si.

Oddelek za družbene dejavnosti

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Kamnik je organiziral regijsko razstavo v okviru rednega medobčinskega programa, v sodelovanju območnih izpostav Kranj, Radovljica, Jesenice, Tržič, Škofja Loka, Domžale in Kamnik. Z razpisom območnih in regijskih ter državne tematske likovne razstave je Javni sklad izbral temo: PARAFRAZE LIKOVNIH DEL, PALIMPSESTI, CITATI, PRISVOJITVE, ki ponuja izziv, spodbuja k iskanju novih rešitev in spoznanj o možnostih ustvarjalnega izražanja umetnikov. Tokratni razpis je pred ustvarjalce postavil izziv; trideset izbranih del iz »muzeja likovne zgodovine« je bila tema za ustvarjanje. Avtorji izbranih del prihajajo iz LD Senožeti, LIPA – Univerza za tretje življenjsko obdobje Domžale, Likovni klub Dolik, Jesenice, Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Kranj, Društvo tržiških likovnikov, Likovna šola PuhArt Kranj in samostojni avtorji. Izbrana dela bo na otvoritvi regijske tematske razstave v organizaciji JSKD OI Kamnik, v torek, 19. 11. 2013, ob 18. uri, v KD Radomlje, predstavila selektorica, umetnostna zgodovinarka Saša Bučan.

Matična knjižnica Kamnik je prejemnica letošnje nagrade Slovenske selekcije IBBY promotorjem mladinske književnosti in branja. Nagrada bo podeljena na skupni prireditvi Slovenske sekcije IBBY, Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS ter revije Otrok in knjiga, v petek, 22. novembra 2013, na Slovenskem knjižnem sejmu v Cankarjevem domu.

V sklopu delovanja Foto klub Kamnik je bila v sredo, 13. 11. 2013 – Galerija Doma kulture Kamnik odprtje razstave fotografij Dušana Šarotarja.

Občinska uprava je pretekli teden oddala dve prijavi na javni razpis Fundacije za šport, in sicer za prenovo klubskega objekta na štadionu Prijateljstva v Mekinjah in za popolno prenovo atletske steze s sintetično finalno plastjo na podlagi iz drenažnega asfalta in izdelavo drenažnega asfalta na obeh polkrožnih vadbiščih steze, kot podlaga sintetični prevleki v eni od nadaljnjih faz (met diska, kopja, krogle, skok ob palici, skok v višino in daljino). Za kandidiranje na fundaciji je občinska uprava pridobila tudi priporočila panožnih športnih zvez za sanacijo objekta in nove atletske steze. Ob tem se iskreno zahvaljujemo za vso podporo podpredsedniku Nogometne zveze Slovenije Stanetu Oražmu (priporočilo za nujno sanacijo klubskega objekta), Gregi Zoretu za priporočilo Triatlonske zveze Slovenije (nova atletska steza) ter našemu atletu, dvakratnemu olimpijcu in lastniku več državnih rekordov Damjanu Zlatnarju in Gabrijelu Ambrožiču, članu upravnega odbora tekmovalne komisije Atletske zveze Slovenije (priporočilo za nujno sanacijo klubskega objekta in novo atletsko stezo).

Oddelek za urejanje prostora

V preteklem tednu smo začeli z dokončnim urejanjem okolice uličnega fitnesa ob kolesarski poti ob reki Kamniški Bistrici. Na lokaciji je postavljenih kar nekaj telovadnih orodij, in sicer bradlja, drog, plezalna lestev, plezalna rešetka, nižja bradlja in klop za trebušnjake. Z ureditvijo okolice bo prostor postal zaključena celota, ki pa se bo hkrati še vedno navezoval na rekreacijsko os ob Kamniški Bistrici. Dela so obsegala utrditev in nasipavanje terena, postavitev koša za smeti, opozorilne table, lesenih čokov za sedenje in postavitev dodatne luči za javno razsvetljavo.

Policijska postaja Kamnik

Policisti so imeli v Kamniku postopek z 19 in 20-letnikom. Pri postopku sta bili omenjenima zaseženi dve PVC samozapiralni vrečki, v katerih se je nahajala neznana snov zeleno-rjave barve za katero se sumi, da gre za prepovedano drogo konopljo. Zoper oba navedena kršitelja bodo policisti podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

Policisti so obravnavali vlom v stanovanjsko hišo v okolici Kamnika. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec preko noči v okolici Kamnika vlomil v stanovanjsko hišo in iz notranjosti odtujil več kosov nakita, prenosni računalnik, več ročnih ur, dokumente in denar. Z dejanjem je neznani storilec povzročil za več tisoč evrov materialne škode. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so obravnavali vlom v skladiščne prostore v Kamniku. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec preko noči v Kamniku vlomil v skladiščne prostore v Kamniku in iz notranjosti odtujil več kosov električnega orodja. Z dejanjem je neznani storilec povzročil za okoli 700 evrov materialne škode. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so obravnavali tatvino goriva iz parkiranega tovornega vozila v Kamniku. Z  zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je neznani storilec na parkirnem prostoru v Kamniku pristopil do parkiranega tovornega vozil odprl rezervoar in iz njega odtujil okoli 80 litrov goriva. Z dejanjem je oškodovanec oškodovan za okoli 120 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so imeli v Kamniku pri cestno prometni kontroli postopek z 21-letnikom iz Ljubljane. Pri postopku je bilo ugotovljeno, da je 21-letnik vozil neregistriran osebni avtomobil, brez veljavnega vozniškega dovoljenja, na vozilu pa je imel nameščeni dve registrski tablici, ki nista pripadali vozilu, ki ga je vozil. Ker gre za hujše prekrške, prav tako pa je bil omenjeni že pred tem večkrat pravnomočno sankcioniran za hujše prekrške zoper varnost cestnega prometa, mu je bil na kraju začasno zasežen osebni avtomobil. V postopku je bilo nadalje ugotovljeno, da je istega dne 21-letnik na območju Žalca izvršil tatvino goriva. Zoper omenjenega bodo policisti podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče in pa kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so obravnavali vlom v poslovni prostor v Kamniku. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec preko noči v Kamniku vlomil v poslovni prostor in iz notranjosti odtujil gotovino in žgano pijačo. Z dejanjem je neznani storilec povzročil za okoli 500 evrov materialne škode. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.


<< Nazaj | Novice