Mali grad

T e D n i (K) Občine

18.07.2011

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

V četrtek, 14. julija je na Geosu potekala seja Razvojnega sveta LAS »Srce Slovenije«, na kateri je bil potrjen predlog projektov, ki bodo vključeni v načrt izvedbenih projektov za leto 2011. Na javni razpis za prijavo projektov za izvajanje »Razvojne strategije LAS Srce Slovenije« občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji, ki se je zaključil 15.6.2011 je prispelo 21 vlog. Komisija je izbrala 8 projektov, ki bodo sofinancirani v skupni višini približno 253.000 evrov. Med izbranimi projekti sta tudi dva projekta iz občine Kamnik, trije projekti pa se bodo izvajali na celotnem območju vključenih občin LAS »Srce Slovenije«.

V preteklem tednu je bil opravljen tudi prevzem gozdnih cest v občini Kamnik, ki jih je letošnji izvajalec Berlec d.o.o. že uredil v skladu s programom vzdrževanja za leto 2011. V prvi fazi so bile urejene gozdne ceste v državnih gozdovih ter gozdne ceste v zasebnih gozdovih na območju Kamniške Bistrice ter Kamnika. Ureditev gozdnih cest na območju Tuhinjske doline (Menine), pa bo opravljena predvidoma v mesecu avgustu.

Oddelek za premoženjsko pravne in splošne zadeve

Oddelek za premoženjsko pravne in splošne zadeve - nadzorna služba prekrškovnega organa, je v preteklem tednu poleg rednega nadzora opravljala meritve hitrosti na območju občine. Med drugim so se opravljale tudi meritve na Ljubljanski cesti, na kateri je omejitev hitrosti omejena na 50 km/h. V času izvajanja meritev na navedeni cesti, je bila evidentirana tudi hitrost 107 km/h, kar jasno kaže, da nekateri posamezniki ne upoštevajo nikakršnih omejitev hitrosti, kljub temu, da se število kršiteljev zmanjšuje. Zoper voznika bo podan obdolžilni predlog na sodišče, saj tako velike prekoračitve hitrosti po zakonu ne more obravnavati prekrškovni organ. 

Ponovno prosimo vse, ki bi kaj vedeli o nelegalno odloženih odpadkih, ki se  nahajajo ob lokalni cesti za naselje Gozd, približno 500 metrov od odcepa državne ceste Kamnik - Črnivec, da nam morebitne informacije sporočijo na telefonsko številko 01 8318 121 ali 01 8318 108, ponedeljek ali sredo med 8. uro in 10. uro.

Oddelek za urejanje prostora

Občina Kamnik je pristopila k projektu Življenje ponoči, katerega cilj je dolgoročno zmanjšati negativne učinke, ki jih povzroča osvetljevanje cerkva in s tem izboljšati naravovarstveni status in biodiverziteto nočnih živali. V projekt je vključenih 21 cerkva po Sloveniji, na območju občine Kamnik pa je vključena Cerkev sv. Antona Puščavnika v Špitaliču. Cerkve so bile izbrane na osnovi ekoloških, geografskih in tehničnih kriterijev, več o projektu pa si lahko preberete na naslednji spletni povezavi: http://www.lifeatnight.si/.

V torek, 12. julija je na Ministrstvu za okolje in prostor potekala predstavitev gradiva ob začetku priprave državnega prostorskega načrta  za DV 2 x 110 kV  Kamnik – Visoko. Postopek priprave na predlog Ministrstva za gospodarstvo vodi Ministrstvo za okolje in prostor, trenutno pa poteka faza zbiranja pripomb in predlogov javnosti ter smernic nosilcev urejanja prostora, kjer sodelujejo tudi občine kot lokalni nosilci urejanja prostora, na območju katerih naj bi daljnovod potekal. Po analizi pripomb javnosti ter smernic državnih in lokalnih nosilcev  urejanja prostora je predvidena izvedba prve prostorske konference. Prostorska konferenca je stalna delovna skupina, katere člani so poleg koordinatorja še državni nosilci urejanja prostora, predstavnik organa za geodetske zadeve ter vsakokratni pobudnik in investitor, v tem primeru Ministrstvo za gospodarstvo, občine pa ne sodelujejo na prostorskih konferencah. Zatem je predviden sprejem Sklepa o pripravi DPN za DV 2x110 kV Kamnik - Visoko, o čemer bomo javnost sproti obveščali.


<< Nazaj | Novice