Mali grad

T e D n i (K) Občine

18.06.2012

 

Oddelek za gospodarske javne službe 

Izvajalec, Komunalno podjetje Kamnik d.d., je pričel z deli pri obnovi dela lokalne ceste LC 107081 Češnjice – Okrog v Tuhinjski dolini. Odstranili bodo obstoječo voziščno konstrukcijo, nadomestili neustrezen spodnji in zgornji ustroj ceste, izvedli bodo globinsko odvodnjavanje z drenažnimi cevmi in površinsko odvodnjavanje z asfaltno muldo. Asfaltiranje dela ceste v dolžini približno 40 metrov bo opravljeno predvidoma do petka, 22. junija 2012.

V Podgorju se zaključujejo dela pri sanaciji plazu nad javno potjo JP 660116 pri kmetiji Svetlin. Izvajalec, Pavčnik d.o.o., je že v celoti izvedel kamniti težnostni oporni zid v dolžini 40 metrov in višine 3 metrov. Sedaj nadaljuje z deli pri izvedbi zajema talnih in površinskih zalednih vod. V ta namen bodo zgradili v gozdu na koncu jarka manjši uvajalni prag za zajem hudourniških voda, ki bodo nato speljane po kanaletah do usedalnika. Z deli bodo zaključili predvidoma v tednu dni.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve je pripravil besedilo sklepa za prihodnjo (junijsko) sejo Občinskega sveta Občine Kamnik, in sicer v zvezi z ustanovitvijo stavbne pravice na zemljišču ob ZD Kamnik. Izkazalo se je, da prostori Mestne lekarne, ki se nahajajo v samem Zdravstvenem domu, ne zadoščajo več vsem potrebam, zato naj bi se v prihodnje ob stavbi ZD zgradil prizidek, v katerem bi bili lekarniški prostori.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

V postopku oddaje javnega naročila za vzdrževanje gozdnih cest v občini Kamnik za leto 2012 je bil izdan sklep o izbiri izvajalcev. Program vzdrževanja za leto 2012, ki so ga pripravile strokovne službe Zavoda za gozdove, naj bi bil realiziran do konca septembra 2012.

Na Ministrstvo za finance je bilo posredovano poročilo o realizaciji prihodkov in odhodkov proračuna Občine Kamnik za obdobje 1. 1. 2012 do 31. 5. 2012 ter poročilo o dodeljenih državnih pomočeh po pravilu »de minimis« na področju malega gospodarstva.

Oddelek za družbene dejavnosti

V skladu z usmeritvami državne notranje revizije in v skladu s splošno sprejetimi standardi notranjega revidiranja INTOSAI se opravlja revizija pri proračunskem porabniku Mladinski center Kotlovnica Kamnik ter pri upravljalcu Doma kulture Kamnik, Kulturnemu društvu Priden Možic, prav tako proračunskemu porabniku Občine Kamnik. Revizija naj bi se zaključila do konca meseca junija.

Na spletni strani občine Kamnik je bila objavljena namera o oddaji Preskarjeve bajte na Veliki Planini v najem. Do roka oddaje namere je prispela ena vloga, in sicer s strani Velike Planine d.o.o., s katero bo župan podpisal pogodbo o najemu in ohranjanju kulturne dediščine Preskarjeve bajte.

Vezano  na nadaljevanje Predloga za dopolnitev Odloka o razglasitvi mestnega jedra Kamnik za zgodovinski in kulturni spomenik smo s strani ZVKD OE Kranj prejeli še podroben varstveni režim za varovanje in obnovo objektov zgrajenih po letu 1967. Neuradni predlog je podlaga za sestanek, ki je sklican za sredo, 20. junija 2012, na katerem bodo prisotne tudi strokovne službe ZVKD OE Kranj.

Za ureditev Spominske sobe Rudolfa Maistra kot donacijo iz rok dr. Nikolaja Sadnikarja, častnega občana Občine Kamnik prejmemo originalno diplomo oziroma zahvalo ob 60-letnici, katero zastopstvo kamniške občine je predalo Rudolfu Maistru leta 1934; pod diplomo je pečat občine Kamnik ter podpisi takratnega župana Frana Kratnarja in vseh 24 odbornikov kamniškega občinskega odbora ter omaro – knjižni regal iz druge polovice 19. stoletja.

Oddelek za urejanje prostora

V preteklem tednu je bil v Uradnem listu objavljen Sklep o pričetku priprave OPPN K3 Graben za del območja, vsebino sklepa si lahko pogledate tukaj (stran 4608).

V ponedeljek, 11. junija 2012, je v Kulturnem domu v Srednji vasi potekala javna predstavitev rezultatov hidrološke študije. Sicer maloštevilnim zbranim občanom je dr. Primož Banovec iz Inštituta za vodarstvo, avtor študije, v skoraj dvournem predavanju  predstavil rezultate študije in pojasnil pomen elaborata za občinski prostorski načrt.

V torek, 12. junija ter v sredo, 13. junija, so v Domu kulture potekale delavnice v okviru projekta strategije za revitalizacijo mestnega jedra. Torkova delavnica je potekala na temo infrastrukture ter ureditve prometa v mestu, v sredo pa so se delavnic udeležili predstavniki krajevnih skupnosti.

Policijska postaja Kamnik

Na policijsko postajo je prišla oškodovanka in prijavila tatvino kolesa. Ugotovljeno je bilo, da je neznani storilec dne, 3. 6. 2012, izvršil tatvino kolesa »univega terrano« rjave barve. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Na policijsko postajo je prišel oškodovanec in prijavil tatvino denarnice. Ugotovljeno je bilo, da je neznani storilec iz odklenjenega vozila odtujil denarnico z vsebino. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Patrulja je v okolici Kamnika ustavila voznika osebnega avtomobila. Ker je voznik pri postopku kazal znake alkoholiziranosti, je bil odrejen preizkus alkoholiziranosti.  Rezultat preizkusa je pokazal, da je imel voznik 1.24 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Zaradi kršitve določil Zakona o pravilih cestnega prometa je bil voznik pridržan do iztreznitve. Policisti so na sodišče v Kamniku podali obdolžilni predlog.

Policisti so bili obveščeni, da se je v krožišču v Kamniku zgodila prometna nesreča. Na kraju je bilo ugotovljeno, da je voznica osebnega avtomobila pri napačnem izključevanju iz krožnega križišča s prednjim delom vozila trčila v levi bok vozila, ki ga je po zunanjem pasu pravilno vozil udeleženec. Povzročiteljici je bil izdan plačilni nalog.

Obveščeni smo bili o drzni tatvini torbice na Župančičevi ulici. Policisti so ugotovili, da je neznani storilec pristopil do oškodovanke od zadaj in ji iztrgal torbico z vsebino ter zbežal s kraja. Policisti zbirajo obvestila in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o vlomu v osebni avtomobil pri ZD Kamnik. Policisti so z zbiranjem obvestil in ogledom kraja kaznivega dejanja ugotovili, da je neznani storilec v dopoldanskem času vlomil v vozilo in iz njega odtujil torbo z vsebino. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo na pristojno državno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Policisti so bili obveščeni, da je v okolici Kamnika padel motorist. Patrulja je ugotovila,  da je voznik kolesa z motorjem, zaradi neprilagojene hitrosti, zapeljal levo izven vozišča ter trčil v obcestno ograjo. Dobil je hude telesne poškodbe in je bil z reševalnim vozilom ZD Kamnik odpeljan na UB KC. Zoper voznika sledi obdolžilni predlog na sodišče v Kamniku.

Obveščeni smo bili o tatvini moškega gorskega kolesa v Kamniku. Policisti so pričeli z zbiranjem obvestil, vendar je v tem času na policijsko postajo poklical oškodovanec in povedal, da je kolo našel.

V popoldanskem času je patrulja v Kamniku ustavila voznika kolesa z motorjem. Pri postopku je bilo ugotovljeno, da vozi brez veljavnega vozniškega dovoljenja, na vozilu pa ni imel nameščenih registrskih tablic. Zaradi kršitve določil Zakona o varnosti cestnega prometa sta policista kolo z motorjem začasno zasegla, zoper voznika pa bo podan obdolžilni predlog na sodišče v  Kamniku.

V večernem času je patrulja v okolici Kamnika ustavila voznika osebnega avtomobila. Pri postopku je bilo ugotovljeno, da imenovani vozi brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Zaradi kršitve določil Zakona o varnosti cestnega prometa sta policista vozilo začasno zasegla, zoper voznika bo podan obdolžilni predlog na sodišče v Kamniku.<< Nazaj | Novice