Mali grad

T e D n i (K) Občine

18.05.2015

 

Čistilna akcija »VRNIMO SIJAJ BISERU KAMNIŠKEGA STAREGA GRADU«

V soboto, 16. maja 2015, se je na kamniškem Starem gradu odvijala čistilna akcija v organizaciji Občine Kamnik, kjer je župan Marjan Šarec k sodelovanju povabil občanke in občane. Kljub slabemu vremenu se je odzvalo približno 100 prostovoljk in prostovoljcev, ki so prijeli za delo in objekt Starega gradu je v parih urah dobil drugačno, svežo in predvsem čisto podobo. Celotno novico skupaj z bogatim slikovnim gradivom si lahko ogledate tukaj.

VSEM ISKRENA HVALA ZA POMOČ IN ZAVEDANJE, DA JE STARI GRAD NAŠ IN ČIST!

Oddelek za gospodarske javne službe

Oskrba s pitno vodo na območju Domžale – Kamnik

1. Vodooskrba v Občini Kamnik

ODSEK 1: vodovod DN 150 od VH Perovo do obstoječega vodovoda DN 125

Na odseku 1: vodovod DN 150 od VH Perovo do obstoječega vodovoda DN 125, ki poteka od Veterine Kamnik do vodohrana Perovo, je vodovod v celoti položen. Manjka še izvedba asfaltiranja, ki je predvidena v prvem tednu junija.

ODSEK 2: vodovod DN 200 – Kovinarska ulica

Dela na tem odseku so končana.

ODSEK 3: vodovod Duplica - Volčji Potok (I. faza)

Dela na tem odseku so končana.

ODSEK 3:  vodovod Šmarca - Volčji Potok (II. faza)

Na odseku 3: vodovod Šmarca – Volčji Potok (II. faza), ki poteka od Volčjega Potoka do Šmarce, je vodovod v celoti položen. Manjka še izvedba asfaltiranja na delu Pibernikove ceste, ki je predvidena v prvem tednu junija.

Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale – Kamnik

1. Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Tunjiški Mlaki

Odsek Košiše (»Kurja dolina«) - Tunjiška Mlaka

Izvajalec je iz Košiš proti Tunjiški Mlaki nadaljeval s pripravo podlage za asfaltiranje, kar obsega zamenjavo zgornjega ustroja ceste, obbetoniranje pokrovov jaškov na višino, LTŽ cestnih kap in podobno.

Hkrati se izvaja:

V tem tednu je predvideno nadaljevanje del. Izvedba asfaltiranja je predvidena v prvem tednu junija.

Prav tako je izvajalec v preteklem tednu nadaljeval z deli na kanalizacijskem črpališču v »Kurji dolini«.

Tlačni vod in vodovod je položen do mostu čez Tunjiščico. V preteklem tednu je izvajalec končal z izgradnjo druge kamnite zložbe, ki se nahaja nižje v križišču za Košiše, kjer poteka obvoz. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Zaradi del je predvidena popolna zapora Tunjiške ceste od uvoza za obvoz Košiše do »Kurje doline« vsak dan od ponedeljka do sobote med 7. in 16. uro. V času popolne zapore bo urejen obvoz preko Košiš v smeri Kamnika in preko Stolnika v smeri Tunjic. Po preteku popolne zapore se dela izvajajo pod delno zaporo.

Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občankam in občanom ob trasi izgradnje ter ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

Odsek Tunjiška Mlaka

Izvajalec je v preteklem tednu nadaljeval s povrnitvijo zemljišč v prvotno stanje (humuziranje) na kanalu TM11 v travniku proti naselju Tunjice.

Odsek Tunjice

V preteklem tednu je izvajalec nadaljeval z deli na kanalu TM3, ki potekajo od obstoječe transformatorske postaje proti cerkvi Svete Ane. Zaradi del je izvedena popolna zapora ceste proti cerkvi svete Ane (od transformatorske postaje do »Pikovca«) od 7. do 16. ure od ponedeljka do sobote. Po preteku popolne zapore se cesta vzpostavi v prevozno stanje. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

2. Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Stranjah

Bistričica

Del asfaltiranja se je izvedlo v marcu. Za ostali del je predvideno asfaltiranje v mesecu juniju. Na odseku med mostovoma je potrebno na levem pasu zamenjati zgornji ustroj – tampon – dela bodo potekala pod polovično zaporo s semaforjem tako, kot je potekala izgradnja kanalizacije v desnem pasu. Poleg tega se bo levo za zgornjim mostom nahajalo črpališče, katerega bomo izvedli pred finim asfaltom. Tako je v juniju predvideno asfaltiranje v celoti, in sicer od Kregarjevega pa vse do Bistričice.

Izvajalec je začel z izvedbo še preostalega dela kanala G14 v Bistričici.

Stranje

V preteklem tednu je izvajalec končal z izgradnjo kanalizacije na stranskem kanalu v Spodnjih Stranjah proti Stolniku ter izvajal pripravo za asfaltiranje na kanalu G5 v Zgornjih Stranjah (»Borovlje«). V tem tednu je predvideno nadaljevanje del. Izvedba asfaltiranja je predvidena v zadnjem tednu maja.

Zagorica nad Kamnikom

Del asfaltiranja se je izvedlo v marcu. Asfaltiranje ostalega dela bo izvedeno kasneje, saj je potrebno pri transformatorski postaji postaviti črpališče. V delu proti Kregarjevim se bo asfaltiranje obrabne plasti izvedelo po končanih delih, saj je poleg nje deponija materiala, da ne umažemo novega asfalta. Izvajalec je v preteklem tednu po končanih delih začel z izvedbo bankin in čiščenjem terena ob gradnji.

Županje Njive

Izvajalec je v preteklem tednu nadaljeval z izgradnjo kanalizacije na območju Županjih Njiv. Kanalizacija je položena. Jašek za kanalizacijsko črpališče pri mostu pri Calcitu je vgrajeno. Sledi izvedba tlačnega voda, ki poteka od črpališča in se obesi na most ter nato do obstoječega kanalizacijskega jaška pri Calcitu. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Promet bo zaradi del moten. Obvozi so urejeni in označeni. Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občankam in občanom ob trasi izgradnje ter ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

3. Nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale - Kamnik

V preteklem tednu je družba SGP Pomgrad d.d., Murska Sobota s podizvajalcem GH Holding d.d., Ljubljana nadaljevala z deli na nadgradnji CČN Domžale – Kamnik.   

Nadgradnja CČN bo obsegala izgradnjo nove aerobne biološke stopnje za doseganje terciarnega čiščenja z SBR tehnologijo (sekvenčni reaktorji) in izgradnjo vstopnega objekta za sprejem večje količine odpadne vode in ustrezno mehansko predčiščenje, kar bo povečalo obratovalno varnost. Zmogljivost nadgrajene CČN bo 149.000 PE (populacijski ekvivalent), kar pomeni, da bo sprejela odpadno vodo vseh prebivalcev na sprejemnem območju in ostale odpadne in padavinske vode. Po nadgradnji bo CČN četrti največji sistem za čiščenje odpadne vode v Sloveniji in bo zagotavljal parametre kakovosti čiščene vode za izpust v vodotok, reko Kamniško Bistrico. Kakovost čiščene vode po nadgradnji bo pod zakonsko zahtevanimi parametri, in sicer pod 10 mg/l celotnega dušika in pod 1 mg/l celotnega fosforja. Projekt bo pomembno prispeval k izboljšanju kakovosti reke Kamniške Bistrice in bo uredil problematiko čiščenja odpadne vode v regiji vsaj za prihodnjih 30 let.

Oddelek za družbene dejavnosti

Direktor občinske uprave mag. Ivan Kenda se je v sredo, 13. maja. 2015, udeležil Komisije Vlade RS za reševanje vprašanj prikritih grobišč, kjer je bila dokončno določena ureditev vojnih grobišč Kopišča1, Kopišča 2, Dolski plac in Macesnovec. Izvajalci domoljubnih programov in projektov so prejeli prvo polovico sredstev, preostala sredstva bodo v skladu s podpisano pogodbo prejeli po posredovanju poročil o izvedbi.

Župan Marjan Šarec je v ponedeljek, 11. maja 2015, v prostorih Kegljaškega kluba Kamnik pozdravil udeležence tradicionalnega troboja. Vsem sodelujočim je zaželel veliko športne sreče in prijetnega druženja.

Svet zavoda Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik, je na svoji seji potrdil kandidaturo Saša Rebolja, dr. med., za direktorja javnega zavoda za prihodnji 4- letni mandat. Soglasje k potrditvi morata podati še ustanoviteljici javnega zavoda občini Kamnik in Komenda.

Občina Kamnik v letošnjem letu nadaljuje z ureditvijo atletskih površin na stadionu Prijateljstva v Mekinjah. V ta namen bo v tem tednu na uradni spletni strani Občine Kamnik objavljen javni razpis za nadaljevanje gradbenih del (skok v daljavo, troskok in ureditev površin na južni strani igrišča-za golom) in za nakup športne opreme.

Oddelek za urejanje prostora

V preteklem tednu smo se na Oddelku za urejanje prostora intenzivno ukvarjali s postopkom priprave in sprejema Občinskega prostorskega načrta. Pridobljena imamo skoraj vsa mnenja nosilcev urejanja prostora. Udeležili smo se sestanka na Agenciji Republike Slovenije za okolje, Uradu za upravljanje z vodami. Seznanili so nas z ugotovitvijo, da sta narejeni dve Hidrološko hidravlični študiji o poplavni varnosti za območje Šmarce, ki imata dva različna rezultata. Ministrstvo je obe študiji potrdilo, Agencija Republike Slovenijie za okolje pa zahteva, da se študiji uskladita. Problem poskušamo pragmatično reševati z našim izdelovalcem študije, ki je bil na sestanku tudi prisoten. Predvidevamo, da je na Agenciji Republike Slovenije za okolje glede navedenega potreben še najmanj en sestanek, preden bomo dobili potrebno pozitivno mnenje.

V preteklem tednu smo na Oddelku izdali več potrdil o namenski rabi zemljišč in potrdil o uveljavljanju oziroma neuveljavljanju predkupne pravice Občine Kamnik za namen prometa z nepremičninami. Poleg prej navedenega smo izdali tudi večje število soglasij za odmik od mej za potrebe gradnje in lokacijskih informacij za gradnjo. Izdelali smo tudi več odločb za petletno oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kamnik. Udeležili smo se tudi več terenskih meritev za odmere ceste in hodnikov za pešce.

Policijska postaja Kamnik

Policisti so imeli pri cestno-prometni kontroli v Kamniku postopek z 48-letnim voznikom osebnega avtomobila iz okolice Kamnika. Pri postopku je bilo ugotovljeno, da je 48-letnik vozil osebni avtomobil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Zaradi navedenega so policisti 48-letniku začasno zasegli osebni avtomobil in bodo zoper omenjenega podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

Policisti so obravnavali vlom v jekleno kletko za hranjenje plinskih jeklenk v okolici Kamnika. Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je neznani storilec tekom noči vlomil v jekleno kletko za hranjenje plinskih jeklenk in iz notranjosti odtujil 23 plinskih jeklenk. Z dejanjem je neznani storilec oškodovanca oškodoval za skupno približno 1.300 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so imeli v Kamniku postopek s 37-letnim voznikom osebnega avtomobila. Zaradi suma, da je vozil pod vplivom alkohola, mu je bil odrejen in opravljen preizkus alkoholiziranosti z alkotestom, ki je ob pravilni uporabi pokazal 0.84 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Kršitelju je bilo začasno odvzeto vozniško dovoljenje in bo zoper njega podan obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

Policisti so obravnavali tatvino prehrambenih izdelkov iz ene izmed trgovin v Kamniku. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je 39-letnik iz Kamnika v prehrambeni trgovini v popoldanskem času odtujil približno 8 kilogramov mesnih izdelkov. Z dejanjem je povzročil za približno 50 evrov materialne škode. Policisti bodo zoper navedenega podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so odvzeli prostost 39-letniku iz Kamnika, osumljenemu storitve kaznivega dejanja roparske tatvine. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je 39-letnik z do sedaj še neznanim storilcem 7. 5. 2015 vstopil v eno izmed trgovin v Kamniku, kjer je v nahrbtnik pospravil več različnih artiklov. Njegovo dejanje je opazil v trgovini zaposleni prodajalec, ki je hotel dejanje preprečiti, pri čemer je 39-letnik zato, da bi obdržal odtujene predmete uporabil silo, pri čemer je prišlo do medsebojnega prerivanja. Pri kaznivem dejanju ni bil nihče poškodovan. Pri dejanju je nastalo za nekaj deset evrov materialne škode. 39-letnik je bil že večkrat obravnavan za kazniva dejanja s področja premoženjske kriminalitete. Policisti so 39-letnika s kazensko ovadbo privedli pred preiskovalnega sodnika, ki je zanj odredil pripor.

Policisti so imeli pri cestno-prometni kontroli postopek s 36-letnikom iz Kamnika. Pri postopku je bilo ugotovljeno, da je 36-letnik vozil neregistriran osebni avtomobil, brez veljavnega vozniškega dovoljenja, na vozilu pa je imel nameščeni dve registrski tablici, ki nista pripadali vozilu, ki ga je vozil. Prav tako mu je bil zaradi suma, da je vozil pod vplivom alkohola odrejen in opravljen preizkus alkoholiziranosti z alkotestom, ki je ob pravilni uporabi pokazal 0.45 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Zaradi vseh navedenih prekrškov so policisti 36-letniku na kraju začasno zasegli osebni avtomobil. Zoper omenjenega bodo policisti podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče.


<< Nazaj | Novice