Mali grad

T e D n i (K) Občine

18.02.2013

 

Oddelek za gospodarske javne službe

S predstavniki Agencije RS za okolje je bil opravljen terenski ogled protipoplavnega nasipa v Šmarci, Titanove brvi in jezu. Ogleda brvi se je udeležil tudi projektant, ki bo pripravil projektno dokumentacijo za ureditev Titanove brvi. Dogovorjeno je bilo, da bodo predstavniki ARSO in Občine Kamnik po izdelani projektni dokumentaciji, skupaj pregledali rešitev s ciljem čim hitrejše realizacije projekta. V nadaljevanju ogleda so potekali pogovori o urejanju in vzdrževanju vodotokov v naši občini.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

V skladu s Pravilnikom o načinu posredovanja podatkov in poročanju o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva je bilo na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje posredovano poročilo o dodeljenih pomočeh na področju kmetijstva v letu 2012. Iz proračuna občine Kamnik je bilo v letu 2012 na področju kmetijstva izplačanih 82.518 evrov državnih pomoči (Skupinske izjeme za kmetijstvo, kamor sodijo naložbe v kmetijska gospodarstva, pomoč za spodbujanje proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov ter zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu) ter 11.200 evrov državnih pomoči po pravilu De-minimis.

Na Ministrstvo za finance je bilo posredovano tudi poročilo o stanju zadolžitve Občine (posredni in neposredni uporabniki proračuna Občine Kamnik ter družba Velika planina d.o.o.) v preteklem letu.

Pred 21. redno sejo Občinskega sveta Občine Kamnik, ki bo v sredo, 20. 2. 2013, smo sodelavci Oddelka za gospodarske dejavnosti in finance v preteklem tednu prisostvovali na odborih občinskega sveta, kjer smo poročali o predlogu Odloka o zavarovanju območja plemenilne postaje čebel Josipa Verbiča v Kamniški Bistrici ter o predlogu Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju občine Kamnik.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

V preteklem tednu je bil organiziran sestanek s predstavniki KS Mekinje, in sicer v zvezi z odkupom zemljišča zaradi zagotovitve ustrezne površine za ureditev športnega igrišča v Mekinjah. Predstavnika KS sta izpostavila tri lokacije, na katerih bi bilo mogoče urediti športno igrišče, vendar nobeno od treh zemljišč ni v lasti Občine oziroma krajevne skupnosti. Dogovorjeno je bilo, da Občina pred nadaljevanjem aktivnosti v zvezi z iskanjem primerne lokacije, možnosti ureditve športnega igrišča na omenjenih treh lokacijah preveri pri pristojnem Zavodu za varstvo kulturne dediščine, OE Kranj.

Oddelek za družbene dejavnosti

Občina Kamnik je objavila razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov in projektov v letu 2013, za katerega ima v proračunu predvidena sredstva v višini 87.550 evrov na p.p.8241 – kult. društva, posamezniki – (so)fin, kult. programov. Razpis bo objavljen do petka, 1. 3. 2013, do 10. ure. Strokovna komisija bo pravočasno prispele vloge pregledala in ovrednotila na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na področju Občine Kamnik.

Prav tako je objavljen razpis za sofinanciranje mladinskih programov in projektov za leto 2013, ki je prav tako odprt do petka, 1. 3. 2013, do 10.ure.  V proračunu so sredstva zagotovljena na p.p. 8461 v višini 60.000 evrov. Strokovna komisija bo obravnavala samo tiste vloge, ki bodo izpolnjevale vse zahteve iz besedila javnega razpisa in ki bodo pravočasno prispele ter jih ovrednotila na podlagi Pravilnika o sofinanciranju mladinskih programov in projektov v Občini Kamnik.

Vezano na ureditev Spominske sobe Rudolfa Maistra so odbori obravnavali Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda medobčinski muzej Kamnik – skrajšani postopek. Cilj predloga sprememb in dopolnitev je spominsko sobo dati v upravljanje in vodenje Medobčinskemu muzeju Kamnik s programom. Predlog Odloka sprejmejo v enakem besedilu Občine Kamnik, Komenda in Trzin. Občina Kamnik bo Predlog Odloka obravnavala na 21. seji v sredo, 20. 2. 2013, Občini Trzin in Komenda pa bosta Predlog Odloka obravnavali na sejah v mesecu marcu, in sicer Občina Trzin v sredo, 13. 3. 2013, Občina Komenda pa v četrtek, 21. 3. 2013.

V času od 18. 2. 2013 do 4. 3. 2013, do 10. ure je na spletni strani Občine Kamnik objavljen javni razpis za sofinanciranje sakralnih objektov v letu 2013. Občina Kamnik za sofinanciranje sakralnih objektov v proračunu zagotavlja 14.000 evrov .

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu izdali več potrdil o namenski rabi zemljišč ter potrdil o uveljavljanju oziroma ne uveljavljanju predkupne pravice Občine Kamnik za namen prometa z nepremičninami. V tem tednu smo izdali večje število soglasij za odmik od mej za potrebe gradnje.

Na Oddelku smo imeli povečano število strank, ki so imele vprašanja v zvezi s sprejetimi in na spletni strani objavljenimi stališči do pripomb na javno razgrnjeni osnutek OPN. Med najpogostejšimi vprašanji smo zasledili vprašanje tistih pobudnikov, katerih stališče do pripomb se ni upoštevalo v pripravi osnutka OPN. Vprašanja so se nanašala predvsem na možnost ugovora na zavrnjeno pobudo. Ugovor na javno objavljena stališča v skladu z veljavno zakonodajo ni možen, imajo pa vsi pobudniki možnost podati pripombo na ponovno razgrnjen OPN v času javne razgrnitve, ki jo predvidevamo v pomladnem času.

Na Oddelku intenzivno nadaljujemo s postopki v zvezi s sprejemanjem Občinskega prostorskega načrta. Skupaj s pripravljavcem prostorskega akta, je v četrtek potekal sestanek, na katerem smo pregledovali strateški in izvedbeni del OPN.

Policijska postaja Kamnik

Policisti so obravnavali vlom v poslovne prostore podjetja v Kamniku. Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je neznani storilec preko noči vlomil v notranjost poslovnega prostora in iz notranjosti odtujil televizor, mesne izdelke in denar. Z dejanjem je oškodovanca oškodoval za nekaj tisoč evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o prometni nesreči v okolici Kamnika. Policisti so na kraju ugotovili, da je voznik osebnega avtomobila zaradi vožnje po nasprotnem prometnem pasu trčil v voznika tovornega vozila. Policisti so povzročitelju izdali plačilni nalog.

Obveščeni smo bili o tatvini goriva na bencinskem servisu. Policisti so na kraju ugotovili, da je neznani voznik z vozilom Alfa Romeo, rdeče barve, natočil gorivo in odpeljal, ne da bi plačal. Kriminalisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil.

Obveščeni smo bili o kršitvi javnega reda in miru na enem izmed bencinskih servisov. Policisti so na kraju dejanja ugotovili, da je prišlo do kršitve Zakona o javnem redu in miru, pri čemer se je kršitelj nedostojno vedel do zaposlene, zaradi česar so policisti kršitelju na kraju izdali plačilni nalog.

Obveščeni smo bili o tatvini osebnega vozila v Kamniku. Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je neznani storilec preko noči odtujil osebni avtomobil znamke Fiat Punto, registrskih številk LJ TN-528, črne barve.

Dne 13. 2. 2013 smo bili obveščeni o pogrešanju 34 letnika iz okolice Ljubljane, kateri naj bi 13. 2. 2013 v popoldanskih urah odšel na območje Kamniške Bistrice, od koder pa se ni vrnil. Na podlagi zbranih obvestil je bila sprožena iskalna akcija, v kateri so pripadniki Gorske reševalne službe Kamnik pregledali večji del pobočij v okolici Kamniške Bistrice, prav tako pa je bil v iskanje vključen tudi helikopter slovenske Policije. 14. 2. 2013 je bil v dopoldanskih urah 34-letnik najden mrtev v bližini Kamniške Bistrice, pod Kamniškim dedcem, in sicer pod enim izmed sproženih snežnih plazov. Policisti bodo zbrali še dodatna obvestila in o dogodku obvestili pristojno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o tatvini goriva na bencinskem servisu. Policisti so na kraju ugotovili, da je neznani voznik z vozilom znamke Fiat, črne barve natočil gorivo in odpeljal, ne da bi plačal. Kriminalisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil.

Policisti so obravnavali prometno nesrečo v okolici Kamnika. Na kraju so ugotovili, da je voznik osebnega avtomobila zaradi vožnje na prekratki varnostni razdalji trčil v pred seboj vozeče vozilo. Policisti so povzročitelji prometne nesreče na kraju izdali plačilni nalog.

Obveščeni smo bili o požaru brunarice v okolici Komende. Z zbiranjem obvestil in ogledom kraja dejanja je bilo ugotovljeno, da je do požara prišlo zaradi pregretja dimniške tuljave, zaradi česar je zagorela lesena stena brunarice, požar pa se je razširil na celotno brunarico. Požar so pogasili gasilci PGD Komenda in PGD Moste. S požarom je nastalo za nekaj tisoč evrov škode. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o ugotovitvah obvestili pristojno tožilstvo.

Policisti so obravnavali vlom v osebni avtomobil v okolici Kamnika. Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je neznani storilec tekom popoldneva vlomil v osebni avtomobil in iz notranjosti odtujil denarnico z vsebino. Z dejanjem je oškodovanca oškodoval za nekaj sto evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

 


<< Nazaj | Novice