Mali grad

T e D n i (K) Občine

17.03.2014

 

Oddelek za gospodarske javne službe

V torek, 18. marca, se bodo začela gradbena dela »Izgradnja nadomestne Titanove brvi čez Kamniško Bistrico«. Zaradi izvedbe nadomestne brvi in nemotene oskrbe prebivalcev območja Perovo z električno energijo, telefonskim omrežjem in kabelsko televizijo se bo do konca marca izvedla začasna prestavitev komunalnih vodov na montažno konstrukcijo, katera bo služila vse do izgradnje nove nadomestne brvi.  Obstoječi povezovalni vodovod PE DN90, kateri je bil pritrjen na obstoječo brv se je odstranil v času gradnje, območje ki ga oskrbujejo z vodo pa bo napajano prek ostalega vodovodnega omrežja. V mesecu aprilu bo izvajalec pričel z rušitvijo obstoječe brvi ter izvedbo podpornikov nove brvi in podpornega zidu, v mesecu maju pa bo sledila montaža nove kovinske konstrukcije brvi. Po montaži nosilne konstrukcije se bo izvedla montaža komunalnih vodov (vodovod, TK vodi, elektrika SN in NN, javna razsvetljava ter CATV). Sledila bo izvedba pohodne konstrukcije brvi ter izvedba dokončne zunanje ureditve.

Zaradi varnosti osnovnošolskih otrok iz zaselka Perovo je Občina Kamnik vzpostavila brezplačen organiziran šolski prevoz. Odhod šolskega avtobusa Perovo - OŠ Toma Brejca bo ob 6.50 uri in 7.40 uri na začasno urejenem delu parkirišča pri Coprnici, prihod na Perovo pa ob 13.40 uri. Učenci naj počakajo prihod avtobusa na urejenem  postajališču na Šolski ulici, smer Kamnik.

V času prestavitve komunalnih vodov bo še možen dostop čez Titanovo brv, v mesecu aprilu pa je predvidena popolna zapora premostitvenega objekta. Vse občane in občanke naprošamo, da upoštevajo prometno signalizacijo.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve je v preteklem tednu zaključil s pripravo pozivov za dopolnitev vlog za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem. Zadnji krog prosilcev bo pozive prejel v tem tednu. Prejemnike pozivamo, da svoje vloge dopolnijo v 15 dneh od prevzema poziva, saj jih bomo v nasprotnem primeru primorani s sklepom zavreči.

Rezultati razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem bodo znani najkasneje do konca maja 2014.

Pri pregledu občinskega premoženja je bilo ugotovljeno, da nekateri lastniki stanovanj v večstanovanjskih stavbah - etažni lastniki, ki so svoja stanovanja kupili pred več leti ali celo desetletji, še vedno niso poskrbeli za vpis lastništva v zemljiško knjigo. Občina Kamnik tako ostaja zemljiškoknjižna (pravno-formalna) lastnica nekaterih stanovanj v večstanovanjskih stavbah, ki so dejansko v tuji lasti. Glede na povedano pozivamo vse omenjene (dejanske) lastnike stanovanj v večstanovanjskih stavbah - etažne lastnike, da v najkrajšem možnem času uredijo zemljiško-knjižno stanje oziroma poskrbijo za vpis svoje lastnine v zemljiško knjigo. Ob tem opozarjamo, da neurejeno zemljiškoknjižno stanje na nepremičnini/stanovanju povzroča težave ob njeni morebitni prodaji, otežuje dokazovanje lastništva pa tudi postopke dedovanja, delitve ali druge sodne postopke.

Kakšno je stanje v zemljiški knjigi, lahko lastniki stanovanj preverite bodisi osebno na sodišču (zemljiški knjigi), ali preko spleta v elektronski zemljiški knjigi. Za vknjižbo lastninske pravice v zemljiško knjigo mora predlagatelj - dejanski lastnik stanovanja razpolagati z listino (npr. prodajna pogodba), ki vsebuje ustrezno zemljiškoknjižno dovolilo, ki je sposobno za neposredni vpis pravice v zemljiško knjigo. Predloge za vpis v zemljiško knjigo vlagajo notarji.

Oddelek za družbene dejavnosti

V tem tednu sta svoje delo opravili komisiji za ocenjevanje in vrednotenje prijav za sofinanciranje mladinskih programov in projektov kot tudi za sofinanciranje kulturnih programov in projektov. Na javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektov je prispelo 17 vlog, od katerih je komisija 1 zavrnila, ostalih 16 prijaviteljev pa bo s strani občine Kamnik sofinancirano za svoje programe/projekte v letu 2014. Upravičenim prijaviteljem so bili posredovani sklepi, v nadaljevanju pa bodo prijavitelji/izvajalci  podpisali tudi pogodbe o sofinanciranju programov oziroma projektov za leto 2014. Na javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov je prispelo 50 prijav, od tega je komisija zavrnila samo eno. Prav tako so bili upravičenim prijaviteljem posredovani sklepi in v nadaljevanju se bo tudi z njimi podpisalo pogodbe o sofinanciranju programov oziroma projektov.

Matična knjižnica Kamnik je vključena tudi v vseslovenski 17. pripovedovalski festival »Pravljice danes 2014«. S knjigo Zlati hrib, ki so jo izdali v letu 2013, so povabljeni v Slovenski etnografski muzej, kjer se bodo pripovedovale pravljice iz omenjene knjige. Knjiga Zlati hrib prinaša pravljice, ki jih je pred več kot sto leti v Tunjicah zapisal dr. France Stele.

Matična knjižnica se je prav tako prijavila s predlogom za predstavitveni poste na Svetovni knjižnični in informacijski kongres, ki ga organizira mednarodno knjižničarsko združenje IFLA in ki bo letos potekal v Lyonu. Tema letošnjega kongresa je geslo »Librares, Citizens, Societies: Confluence for Knowledge«, torej je poudarek na povezovanju knjižnic in družbe ter prenosa znanja. Zato je knjižnica prijavila plakat s temo kamniške pravljične poti z vsebino, ki je prepričala komisijo svetovnega kongresa. V kongresnem centru se bo Matična knjižnica Kamnik s svojim plakatom predstavila med drugimi plakati s celega sveta, in sicer 18. in 19. avgusta v Lyonu. Komisija je zbirala plakate, ki so skladni s temo kongresa, ki predstavljajo inovativne projekte in ki so zanimivi tudi za svetovno javnost. Zadovoljni smo, da je izbran plakat in projekt naše matične knjižnice za svetovni knjižničarski kongres in da se bodo kamniški motivi ponesli po svetu.

V petek, 7. marca, je potekel rok za prijavo na Javni razpis za sofinanciranje športa v občini Kamnik v letu 2014, na katerega je prispelo 48 vlog. Komisija za šport je odprla pravočasno prispele vloge, občinska uprava pa bo vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, v začetku prihodnjega tedna pozvala k dopolnitvi le-teh.

Na portalu javnih naročil sta objavljena javna razpisa za nadaljevanje sanacije objekta na stadionu Prijateljstva v Mekinjah ter ureditev nove atletske steze (gradbeno-obrtniška dela).

Na spletni strani občine je objavljen javni poziv za sofinanciranje nakupa novih oken za planinske koče, za kar je v proračunu letos namenjenih 8.000 evrov.

Člani Medobčinskega društva invalidov Kamnik so imeli pretekli teden Zbor članov, ki se ga je udeležil tudi župan Marjan Šarec.

Na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti smo posredovali zahtevek za nakazilo dodatnih sredstev za družinske pomočnike, ki so bila plačana iz proračuna Občine Kamnik v letu 2013 nad 0,35 odstotne primerne porabe, in sicer v višini 43.212,68 evrov.

S predsednikom Krajevne skupnosti Motnik smo se dogovorili o nakupu dveh novih golov in košarkarske table za športno igrišče v Motniku, ki ga uporabljajo šola, vrtec in krajani. Sredstva bo zagotovila Občina Kamnik.

Oddelek za urejanje prostora

Tudi v preteklem tednu je bilo še vedno veliko vprašanj občanov povezanih z davkom na nepremičnine. Lastnikom nepremičnin svetujemo, da preverijo podatke o svojih nepremičninah v evidencah, ki predstavljajo osnovo za izračun omenjenega davka.

V zadnjem času se je močno povečalo tudi število vlog za potrdila o namenski rabi zemljišč, kar je povezano z urejanjem lastništva v zvezi z nepremičninskim davkom.

Pri pregledu občinskega premoženja ugotavljamo, da mnogi lastniki stanovanj niso uredili lastninske pravice v zemljiški knjigi, zato pozivamo vse lastnike stanovanj, ki do sedaj niso uredili vpisa lastninske pravice v zemljiško knjigo ter niso prejeli obvestila GURS-a, da to čim prej uredijo. Občina namreč po zakonu ne sme plačevati davka na nepremičnine za fizične osebe.

Prejšnji teden smo na Oddelku za urejanje prostora pregledovali zelo obsežno gradivo - grafični del Občinskega prostorskega načrta OPN.

Opravili smo tudi več terenskih ogledov v zvezi z lokacijskimi informacijami in soglasji za odmike.

Policijska postaja Kamnik

Policisti so obravnavali vlom v kletne prostore v Kamniku. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec v času enega meseca vlomil v kletne prostore v Kamniku in iz notranjosti odtujil več kosov električnega orodja. Skupno je neznani storilec povzročil za okoli 200 evrov materialne škode. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so imeli v Kamniku postopek z dvema 24-letnikoma iz Kamnika. Pri postopku je bila omenjenima zasežena PVC samozapiralna vrečka z neznano snovjo zeleno-rjave barve za katero se sumi, da gre za prepovedano drogo konopljo in pa karton, na katerem je bila prav tako neznana snov zeleno-rjave barve, za katero se sumi, da gre za prepovedano drogo konopljo, pri čemer je eden izmed 24-letnikov ravno pripravljal cigaretni zvitek. Prav tako je bilo ugotovljeno, da je prvi 24-letnik prepovedano drogo kupil od drugega 24-letnika, zaradi česar bo zoper navedenega podana kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo. Zoper oba kršitelja bodo policisti podali tudi obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

Policisti so imeli pri cestno prometni kontroli postopek z 68-letnikom iz okolice Kamnika. Pri postopku je mu je bilo zaradi suma, da je vozil pod vplivom alkohola odrejen in opravljen preizkus alkoholiziranosti v izdihanem zraku z alkotestom, ki je ob pravilni uporabi pokazal 0.62 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Policisti bodo zoper 68-letnika podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

Policisti so imeli v okolici Kamnika postopek z 22-letnikom iz Kamnika. Pri postopku je bila omenjenemu zasežena PVC samozapiralna vrečka z večjo količino neznane snovi zeleno-rjave barve za katero se sumi, da gre za prepovedano drogo konopljo – rastlino. Zoper navedenega kršitelja bodo policisti podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

Policisti so obravnavali vlom v stanovanje v Kamniku. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec v dopoldanskem času vlomil v stanovanje v Kamniku in iz notranjosti odtujil denar. Z dejanjem je storilec povzročil za okoli 600 evrov materialne škode. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so bili s strani občana iz Kamnika obveščeni, da je le ta v okolici Kamnika pri sečnji v gozdu pod korenino našel eksplozivno telo. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da se je med koreninami dejansko nahajalo eksplozivno telo, in sicer ročna bomba, po vsej verjetnosti iz II. svetovne vojne. Za navedeno eksplozivno telo so poskrbele pristojne službe.

Policisti so obravnavali tatvino artiklov v eni izmed trgovin v Kamniku. Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je 40-letnica v eni izmed trgovin v Kamniku izvršila tatvino prehrambnih artiklov. Pri dejanju jo je videl uslužbenec, ki jo je zadržal na kraju do prihoda policistov. Policisti bodo zoper 40-letnico podali kazensko ovadbo na pristojno tožilstvo.

Policisti so obravnavali tatvino artiklov v eni izmed trgovin v Kamniku. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je mladoletnica v eni izmed trgovin v Kamniku izvršila tatvino prehrambnih izdelkov v višini 40 evrov. Pri dejanju jo je opazila zaposlena, ki jo je zadržala na kraju do prihoda policistov. Policisti bodo zoper mladoletnico podali kazensko ovadbo na pristojno tožilstvo.

 


<< Nazaj | Novice