Mali grad

T e D n i (K) Občine

16.12.2013

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

Občinski svet Občine Kamnik je v sredo, 11. decembra 2013, potrdil predlog Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2014 v prvi obravnavi. Na podlagi podanih predlogov ter pripomb se bodo pripravila stališča ter predlog proračuna za drugo obravnavo.

Konec leta 2013 se izteče veljavnost shem državnih pomoči na področju kmetijstva, ki so bile potrjene s stani Ministrstva za kmetijstvo in okolje na osnovi Uredbe Komisije št. 1857/2006. Veljavnost Uredbe  Komisije 1857/2006 bo podaljšana do 30. junija 2014. Na podlagi podaljšanja je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje odločilo, da se šteje, da so vse obstoječe sheme državnih pomoči na področju kmetijstva, samodejno podaljšane do 31. 12. 2014. Za občino  Kamnik to pomeni, da se lahko pomoči na področju kmetijstva za ukrep »podpora naložbam v kmetijstvu« dodeljujejo do konca leta 2014 v enaki obliki kot v preteklih letih. Glede dodeljevanja pomoči na področju kmetijstva po pravilih De minimis pomoči v kmetijstvu (ukrepa: naložbe v opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji ter naložbe v opravljanje storitev trženja proizvodov in storitev) se v skladu z Uredbo Komisije št. 1535/2007 shema samodejno podaljša do 30. junija 2014. Na podlagi navedenega je v prihodnjem letu pričakovati na področju spodbujanja razvoja kmetijstva dva javna razpisa, ločeno za De minimis pomoči (dopolnilne dejavnosti in trženje) v spomladanskem delu ter za naložbe v primarno kmetijsko proizvodnjo v jesenskem delu.

Oddelek za družbene dejavnosti

Foto klub Kamnik je v sklopu svojega delovanja v sredo, 11. 12. 2013, v Galeriji Doma kulture Kamnik odprl razstavo članov Foto kluba Kamnik z naslovom »Odsev preteklosti«.Gre za vsakoletno razstavo kluba, s katero avtorji aktualizirajo uporabo (v veliki meri že preživete) tehnike analogne črno-bele fotografije. Fotografije prikazujejo bolj ali manj vsakdanje prizore iz vsakodnevnega življenja, mestne vedute in podobe narave, ki s pomočjo uporabljene tehnike povezujejo sedanjost in preteklost. Kot vsako leto so si člani znotraj teme še tehnično omejili na uporabo fotoaparatov, ki sodi v sklop t.i. lomografije. Finančno sta razstavo podprla Občina Kamnik in JSKD OI Kamnik, na ogled pa bo do 8. januarja 2014.

Prav tako je Mestna godba Kamnik konec tedna pripravila tradicionalni »Novoletni koncert«, na katerem so tudi uradno, slavnostno sprejeli v svoje glasbene vrste nove člane tekočega leta.

Prav tako v občinskih prostorih v naslednjem tednu postavljamo novo razstavo »Klekljaric Veronike iz Nevelj«. S svojimi mojstrovinami nam bodo polepšale decembrske praznične dni, z uradno otvoritvijo v sredo, 18. decembra 2013, ob 16. uri.

Matična knjižnica Kamnik nadaljuje s pripovedovalskimi večeri za odrasle. Bibliotekarja Mirjam Štih in Luka Hrovat iz Knjižnice Domžale, sta zasnovala pravljice za odrasle, ki so prerasle v odmevne dogodke. S pripovedovanjem in razmišljanjem nam posredujeta naslednje sporočilo: »Pravljice nam na svojevrsten način pripovedujejo o vsesplošnih notranjih tegobah, s katerimi se ljudje spopadamo tako v otroški kot v odrasli dobi. Na poti skozi tisočere preizkušnje nas vodijo do razrešitev, ki na koncu pripeljejo do vzpostavitve reda.« V prednovoletnem času sta z znano Andersenovo pravljico »Deklica z vžigalicami« gostovala tudi v Kamniku.

Potekala je redna seja občinskega sveta, na kateri je bil sprejet Predlog proračuna občine za prihodnje leto v prvi obravnavi. Seje se je udeležilo več članov in podpornikov Nogometnega kluba Kamnik in Atletskega društva Kamnik, ki so z zanimanjem spremljali razpravo športnega dela proračuna, predvsem proračunske postavke, ki se nanašajo na ureditev štadiona Prijateljstva v Mekinjah (ureditev nove atletske steze in obnova servisnega objekta na štadionu).

S strani vodstva Nogometnega kluba Kamnik smo prejeli tudi vlogo za soglasje k postavitvi strehe nad tribunami, ki bi jo nogometni klub v spomladanskem času izvedel na lastne stroške.

Občinska uprava je zagotovila sredstva v višini 400 evrov za novoletno obdaritev rejnikov in rejencev iz naše občine.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu izdali več potrdil o namenski rabi zemljišč ter potrdil o uveljavljanju oziroma ne uveljavljanju predkupne pravice Občine Kamnik za namen prometa z nepremičninami. Poleg prej navedenega smo izdali tudi večje število soglasij za odmik od mej za potrebe gradnje, ter lokacijskih informacij za gradnjo.

V preteklem tednu smo sprejeli povečano število strank, ki so želele preveriti podatke o svojih nepremičninah. Vzrok je predvideni Zakon o davku na nepremičnine, ki določa novo obdavčitev nepremičnin. Na tem mestu obveščamo vse občane, da na Oddelku za urejanje prostora lahko posredujemo samo podatke o namenski rabi zemljišč, ki so tudi javno dostopni na internetnem naslovu. Namenska raba zemljišča je le eden od podatkov za izračun vrednosti posamezne nepremičnine. Na vrednost zemljišča vpliva tudi podatek o dejanski rabi, ki je v pristojnosti Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Popravke lahko lastniki podajo na elektronski naslov raba.mko@gov.si.

Policijska postaja Kamnik

Policisti so bili obveščeni o kršitvi javnega reda in miru v okolici Kamnika. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je vidno pijani 27-letnik z začasnim bivališčem v okolici Kamnika kršil določila Zakona o varstvu javnega reda in miru. Z kršitvami je nadaljeval tudi po prihodu policistov, zardi česar je bilo zanj odrejeno pridržanje po Zakonu o prekrških do 12 ur. 27-letniku je bil zaradi zgoraj navedenih kršitev izdan plačilni nalog.

Policisti so obravnavali vlom v stanovanjsko hišo v okolici Kamnika. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec preko noči v okolici Kamnika vlomil v stanovanjsko hišo in iz notranjosti odtujil predmete iz rumene kovine. Z dejanjem je neznani storilec povzročil za okoli 1.200 evrov materialne škode. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o prometni nesreči na Neveljski poti v Kamniku. Z zbiranjem obvestil in ogledom so policisti ugotovili, da je 24-letnik iz okolice Kamnik vozil osebni avtomobil iz smeri Cankarjeve ceste proti Oševku in zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo izgubil oblast nad vozilom, zaradi česar je zapeljal iz vozišča, vozilo pa se je obrnilo na streho. V prometni nesreči ni bil nihče poškodovan, nastalo pa je za okoli 2.000 evrov materialne škode. Policisti so 24-letniku zaradi kršitve Zakona o pravilih cestnega prometa izdali plačilni nalog.

Občutek varnosti je subjektivne narave in ga vsak posameznik doživlja na podlagi lastnih izkušenj. Prav vsak posameznik pa lahko tudi največ stori za lastno varnost, in sicer z oblikami samozaščitnega ravnanja, s katerim zmanjša možnost, da postane žrtev kaznivega dejanja.

Mesec december je običajno čas nakupov (daril), čas obiskov, srečanj, ... Policisti Policijske uprave Ljubljana želimo, da bi ta čas preživeli mirno, varno. V izogib neprijetnim dogodkom, ki so povezani s splošno varnostjo vam v nadaljevanju posredujem nekaj napotkov in nasvetov:

Preden se zapusti objekt (hiša, stanovanje, poslovni prostor...) je potrebno preveriti, ali so  okna zaprta, vrata zaklenjena, da v bližini ni orodij, s katerim bi si lahko nekdo pomagal pri nasilnem vstopu. Glede na primere, s katerimi se policisti srečujemo, je še najučinkovitejše, da osebe, ki se jim zaupa (sosedi, prijatelji...) vedo, kdaj lastnika ni doma.

Nepremičnine naj nikoli ne dajejo videz, da so lastniki odsotni. Lastniki naj se dogovorijo z osebo, ki ji zaupajo, da občasno:

torej izvaja ukrepe, ki nepremičnino "oživijo".

Pred odhodom je priporočljiva namestitev časovnega stikala v katerega se vklopi luči, audio naprave, ki se bodo ob naključnih časovnih intervalih vklopile in izklopile.

DRZNE TATVINE IN PODOBNA DEJANJA

Namen oseb, ki izvršujejo kazniva dejanja drznih tatvin je preusmeriti pozornost potencialne žrtve in s tem omogočiti, da lahko oni ali pomagači izvršijo kaznivo dejanje. Storilci lahko delujejo sami, v paru ali v skupini. Najpogostejše oblike so:

Pozornost priporočamo tudi v primerih nenapovedanih obiskov doma. Pa naj si bodi zaradi pobiranja prostovoljnih prispevkov (osebe potrebujejo dovoljenje upravne enote), ali zaradi prodaje od vrat do vrat in podobno. Osebe, ki jih ne poznamo, naj ne bodo nikoli same v prostoru in nikoli ne odkrivati mest v  stanovanju, kjer se hrani denar, denarnice (običajno s pretvezo menjave gotovine ali zaradi pridobitve podatkov z osebnih dokumentov... itd.)

Žrtvam priporočamo, da takoj obvestijo policijo na številko 113. V primeru vloma v objekt naj se ne vstopa v objekt.  V njem se lahko še vedno nahaja storilec, prav tako pa lahko s vstopom osebe uničijo sledi, ki so pomembne za preiskovanje  kaznivega dejanja. Vsekakor pa se vstopi v objekt v primeru, ko je potrebno zavarovati življenje in zdravje ljudi ali preprečiti nadaljevanje škode.

 


<< Nazaj | Novice