Mali grad

T e D n i (K) Občine

16.10.2017

 

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Komisija za oddajo poslovnega prostora – Kavarna Veronika v najem (v nadaljevanju: Komisija), je v torek, 10. 10. 2017, ob 9.30 uri izvedla javno odpiranje ponudb  - Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem »Kavarna Veronika«. 

Do izteka roka za oddajo ponudb, t.j. do 9. 10. 2017 do 15. ure,  je bilo na vložišče Občine Kamnik oddanih pet ponudb. Vse ponudbe so prispele pravočasno. Komisija bo v tem tednu končala z pregledom prispelih ponudb. O izboru bodo ponudniki pisno obveščeni.

Oddelek za družbene dejavnosti

Preko javnih del smo na oddelku za družbene dejavnosti uredili spomenik v Veliki Lašni, ki predstavlja grobišče desetih borcev, padlih 25. decembra 1944 v boju z nemškim okupatorjem.

Oddelek za urejanje prostora

Oddelek za urejanje prostora je v preteklem tednu organiziral sestanek z lastniki zemljišč na območju prostorske enote KA – 104 Šmarca. Namen sestanka je bil seznanitev lastnikov zemljišč s pobudo enega od lastnikov, ki želi na predmetnem območju pričeti z izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN). Na sestanku so bili lastniki zemljišč seznanjeni z veljavno zakonodajo, ki ureja postopek izdelave prostorskega akta ter s stališčem Občine Kamnik, da se predmetno območje obdeluje kot celota.

Prejšnji teden smo prejeli tudi zadnje mnenje k SD OPN št. 1. Na oddelku pripravljamo gradivo za obravnavo na novembrski seji Občinskega sveta.

V preteklem tednu smo pričeli z ureditvijo parcelnih meja v priobrežnem pasu reke Kamniške Bistrice, na območju severno od Kršmančevega parka do Polčeve poti. V naravi na tem delu že obstaja ozka steza, ki jo želimo razširiti in urediti na način kot je urejena pešpot na ostalih delih ob Kamniški Bistrici. V letošnjem letu načrtujemo izdelavo projektne dokumentacije. Na podlagi izdelane projektne dokumentacije bo Občina Kamnik zaprosila za projektne pogoje in pravico graditi. Treba je pojasniti, da je tudi to zemljišče, po katerem je predvidena peš in kolesarska pot, v lasti Republike Slovenije.

Oddelek za razvoj in investicije

Predstavnika Oddelka za razvoj in investicije ter Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik sta se udeležila srečanja programske skupine Združenja zgodovinskih mest Slovenije, h kateremu je občina Kamnik pristopila v začetku junija 2016.

Sestanek je bil namenjen zlasti seznanitvi članic z vsebino letnega dogovora za promocijo in trženje turističnega produkta zgodovinska mesta, ki ga bosta za leto 2018 sklenili Slovenska turistična organizacije in Združenje zgodovinskih mest. Predlog partnerske pogodbe med drugim predvideva kratke promocijske filme vseh vključenih mest, pripravo in organizacijo študijskih tur za turistične operaterje in novinarje za italijanski trg, promocijo vseh članic združenja na nekaterih pomembnih turističnih sejmih ter predstavitev na osrednjem trgu v Bruslju. Udeleženci smo se seznanili tudi s predstavitvijo tržno komunikacijske zgodbe in nove spletne strani združenja.

Srečanja se je udeležil tudi direktor Zavoda kongresnoturistični urad Miha Kovačič, ki je predstavil delovanje kongresnega urada – posrednika med organizatorji poslovnih dogodkov in ponudniki storitev, in številne priložnosti za vključevanje lokalnih turističnih ponudnikov v kongresni  turizem, zlasti v t.i. Incentive srečanja – dogodke in potovanja za zaposlene, namenjena povečanju produktivnosti in motiviranosti zaposlenih ter posledično izboljšanju poslovnih rezultatov v podjetjih. Omenjeni motivacijski turizem predstavlja novo obliko turizma in obenem odlično poslovno priložnost za članice združenja.

Občina Kamnik je v sodelovanju partnerjema Zavodom Vezal in Noah Charney s.p. zasnovala predlog projekta »Revitalizacija Samostana Mekinje kot orodje za oživitev opuščenega objekta kulturne dediščine in krepitev zmogljivosti prebivalcev urbanih območij« ter ga za pridobitev nepovratnih sredstev za njegovo izvedbo prijavila na »Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji v letu 2017 za sklad ESRR«,  ki ga je 4. 9. 2017 objavil Razvojni center Srca Slovenije d.o.o..

Projekt revitalizacije samostana Mekinje rešuje problematiko neizkoriščenih prostorskih kapacitet omenjenega objekta, hkrati pa z naborom kakovostnih, lokalni socialni problematiki prilagojenih vsebin, ki jih v tem prostoru primanjkuje, vzpostavlja prostor neformalnega druženja prebivalstva, namenjen izobraževanju, spodbujanju ustvarjalnosti, opolnomočenju zlasti ranljivih ciljnih skupin z znanjem in veščinami za kvalitetno življenje in socialno vključitev v okolje, medgeneracijskemu povezovanju, osebnostni rasti in krepitvi pripadnosti lokalnemu okolju. Revitalizacija samostana Mekinje vključuje preureditev dela pritličja samostanskega objekta, ki je od leta 1998  s posebnim aktom razglašen za kulturni spomenik, ter oblikovanje in izvedbo izobraževalnih in kulturnih vsebin – aktivnosti, namenjenih razvoju lokalnega prebivalstva.

Dne 2. 10 . 2017 je bila izdana Odločitev o oddaji javnega naročila za naročilo male vrednosti »Nakup gasilskega vozila GV-1«. Občina Kamnik v tem primeru vodi postopek javnega naročila po pooblastilu Prostovoljnega gasilskega društva Srednja vas. Odločitev je, po preteku zakonsko določenega roka za pritožbe, postala pravnomočna, tako da se naročilo odda najugodnejšemu ponudniku Svit – Zolar d.o.o.

Policijska postaja Kamnik

TATVINA REGISTRSKIH TABLIC V MOSTAH

Na policijsko postajo je poklical oškodovanec in prijavil tatvino registrskih tablic iz osebnega vozila, s katero je bil oškodovan za 40 evrov. Sledi kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

TATVINA MOBILNEGA TELEFONA

Na policijsko postajo se je zglasila občanka in prijavila tatvino mobilnega telefona. Ugotovljeno je bilo, da je neznani moški s točilnega pulta v gostinskem lokalu v naselju Moste odtujil mobilni telefon znamke Huawei P9, s telefonsko številko operaterja Telekom in jo s tem oškodoval za približno 430 evrov.

POŠKODBA PRI CEPLJENJU DRV

Policista sta v naselju Sela obravnavala nesrečo pri delu. Ugotovljeno je bilo, da je občan pristopil do traktorja in zaradi nepazljivosti nehote dal ročico v prestavo, pri čemer mu je traktor zapeljal preko noge in ga poškodoval. Cepljenje drv je opravljal sam na svoji parceli za lastne potrebe. Na kraju je bil oskrbljen s strani ZD Kamnik in odpeljan na UBKC Ljubljana. Sledi poročilo na Okrožno državno tožilstvo.  

TATVINA KOLESA

Policisti smo bili obveščeni o tatvini moškega gorskega kolesa znamke Univega, črno sive barve iz kleti in lastnika oškodoval za približno 250 evrov. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

PRIJAVA IZSILJEVANJA NA FACEBOOKU

Na policijsko postajo se je zglasil občan in na zapisnik podal prijavo izsiljevanja. Ugotovljeno je bilo, da je neznani storilec na socialnem omrežju Facebook kontaktiral prijavitelja nato pa ga je po privatnem pogovoru pričel izsiljevati za denar, sicer bo na internetu objavil njegov posnetek z intimno vsebino. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba.

TATVINA PRENOSNEGA WC-JA

Policisti smo bili obveščeni o tatvini prenosnega WC-ja v industrijski coni Žeje, in sicer je neznani storilec z gradbišča pred podjetjem izvršil tatvino in podjetje oškodoval za približno 1.100 evrov. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

TATVINA EPILATORJA V TRGOVINI BIG BANG

Na Policijsko postajo Kamnik se je zglasil vodja poslovalnice Big bang in prijavil tatvino IPL epilatorja, katerega sta izvršila neznanca in podjetje oškodovala za približno 300 evrov. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

VLOM V KLET IN TATVINA KOLESA

Policisti so obravnavali vlom v klet, iz katere je bilo odtujeno moško treking kolo znamke Winora Nepal 64, št. okvirja W17CE66473, bele barve z modrim napisom in lastnika oškodoval za približno 625 evrov. Sledi kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

PRIJAVA POSLOVNIH GOLJUFIJ

Policijska postaja je v tem tednu prejela več prijav v zvezi kaznivega dejanja poslovne goljufije zoper podjetje, ki je izdelovalo protivlomna vrata. Policisti so sprejeli ustno ovadbo za kaznivo dejanje poslovne goljufije, zasegli dokumentacijo in vse skupaj odstopili pristojni Policijski postaji Vič.

VLOM V STANOVANJSKO HIŠO NA KRIŽU

Policisti so v naselju Križ obravnavali vlom v stsnovanjsko hišo, in sicer je neznani storilec na vzvod skozi okno spalnice vlomil v hišo, pregledal prostore in izvršil tatvino denarja v višin 300 evrov, zlato verižico z obeskom in tri ženske ure. Sledi kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

INTERVENCIJA V SAMSKEM DOMU

Policista sta v samskem domu v Kamniku obravnavala spor med sostanovalcema, in sicer je storilec proti oškodovancu polil neznano tekočino in mu grozil z nožem, prilepljenim na palico z razdalje 5 metrov. Storilcu so bili zaseženi vsi predmeti, od oškodovanca pa sprejet zapisnik o sprejemu predloga za pregon. Sledi kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.


<< Nazaj | Novice