Mali grad

T e D n i (K) Občine

16.09.2019

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Izgradnja sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini

T e D n i (K) ObčineIzvajalec del je nadaljeval z deli v Tuhinjski dolini, kjer poteka izgradnja sekundarne kanalizacije. Gradnja se izvaja po odsekih, zajema pa vasi Vrhpolje pri Kamniku, Soteska, Markovo, Vir pri Nevljah, Podhruška, Srednja vas pri Kamniku, Loke v Tuhinju, Potok, Vaseno, Hruševka in Buč, ki v večji meri spadajo pod aglomeracije 4594 Vrhpolje pri Kamniku, 4606 Soteska, 4399 Poreber, 4413 Srednja vas pri Kamniku, 4432 Vaseno in 4455 Šmartno v Tuhinju.

V tem tednu so se nadaljevala dela na območju Soteske, kjer se je začela priprava za asfaltiranje poti, kjer je potekala izgradnja kanalizacije. Sama priprava odseka bo potekala do konec naslednjega tedna, nakar sledi asfaltiranj ter ureditev brežin. Izvajalec del je pričel s podboji državne ceste v naselju Buč in pripravo posameznih tras, kjer bo potekala gradnja kanalizacije. Dela trenutno potekajo na in ob regionalni cesti, zato vse voznike naprošamo, da upoštevajo prometno signalizacijo.

Prostovoljci skrbeli za varno pot v šolo in domov

V luči boljše varnosti so kamniški policisti še pred pričetkom šolskega leta okrepili svojo prisotnost v okolicah šol, med 2. 9. 2019 in 6. 9. 2019, ter na izpostavljenih mestih izvajali pa tako prometno-preventivno akcijo Ob začetku šolskega leta kot tudi izvedbo represivnih ukrepov zoper, kršitelje prometnih predpisov. Ob tem so bile povezane aktivnosti v občini Kamnik izvajane predvsem z našimi prostovoljci v sodelovanju s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, z redarsko službo Občine Kamni, s šolami, z Združenjem šoferjev in avtomehanikov Kamnik, AMD Kamnik in Društvom upokojencev Kamnik.

Združenje šoferjev in avtomehanikov Kamnik pa je akcijo podaljšalo predvsem pred kamniškim šolami v centru mesta, v Šmartnem v Tuhinju in v Stranjah. Ob tej priložnosti so posebej skrbno v preteklem tednu ozaveščali tudi otroke o varnem obnašanju v cestnem prometu. 

Oddelek za družbene dejavnosti

Gradbena in elektro-instalacijska dela za osvetlitev stadiona Prijateljstva v Mekinjah

Na stadionu Prijateljstva v Mekinjah so se pričela izvajati gradbena in elektro-instalacijska dela za osvetlitev stadiona. Izvajalca, Pavčnik d. o. o. in Vigred d. o. o., bosta dela izvajala do predvidoma konca meseca novembra 2019.

Vrednost investicije znaša 365.000 evrov z ddv, od tega sta nepovratna sredstva prispevala Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v višini 100.000 evrov in Nogometna zveza Slovenije v višini 11.000 evrov.

Podpis sporazuma o sodelovanju pri projektu Evropska prestolnica kulture 2025

V petek, 13. septembra 2019, je ob 12. uri v ljubljanski mestni hiši potekalo podpisovanje sporazuma o sodelovanju pri projektu Evropska prestolnica kulture 2025. Podpisovanja se je poleg pobudnice Mestne občine Ljubljana udeležilo še 25 okoliških občin, ki so združene pod okriljem Regionalne razvojne agencije ljubljanske urbane regije. V imenu Občine Kamnik je sporazum podpisal župan Matej Slapar.

Po podpisu so se župani in predstavniki občin sprehodili do informacijske pisarne, ki so jo v namen promocije kandidature odprli na Stritarjevi ulici. 

Novosti zakona o nevladnih organizacijah

V preteklem tednu smo se predstavniki občine udeležili seminarja na temo Novosti zakona o nevladnih organizacijah, ki se uporablja od 14. aprila 2018 dalje (Zakon o nevladnih organizacijah). Zakon  prinaša definicijo nevladne organizacije (NVO) in uvaja status nevladne organizacije v javnem interesu, ki nadomešča sedanji status društva v javnem interesu. Zakon predstavlja poenotene pogoje za pridobitev takšnega statusa za vse nevladne organizacije: društva, zavode in ustanove.

Zakon opredeljuje:

Od sredine januarja 2020, bo na strani AJPES-a vzpostavljena evidenca nevladnih organizacij v javnem interesu.

Oddelek za urejanje prostora

Na podlagi 11. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) Občina Kamnik objavlja gradivo za javno razgrnitev in javno obravnavo Dopolnjenega osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem (lokacijskem) načrtu B12 Bakovnik in b7 Kovinarska – zahodni del št. 2.

Javna razgrnitev za zainteresirano javnost bo potekala od 9. septembra 2019 do vključno 10. oktobra 2019. Ogled dopolnjenega osnutka SD ZN2 je možen v prostorih Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, II. nadstropje v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 12. in od 13. do 17. ure ter v petek od 8. do 13. ure. V času trajanja javne razgrnitve bo gradivo objavljeno v digitalni obliki na spletni strani Občine Kamnik na naslednji povezavi http://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt. V času javne razgrnitve je bila  organizirana javna obravnava dopolnjenega osnutka SD ZN2, ki je potekala v sredo, 11. septembra 2019, ob 16. uri v veliki sejni dvorani Občine Kamnik (II. nadstropje), Glavni trg 24, Kamnik.

V času javne razgrnitve ima zainteresirana javnost pravico dajanja pisnih pripomb in predlogov na dopolnjen osnutek SD ZN2. Rok za podajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan javne razgrnitve. Pripombe in predlogi se lahko vpišejo v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve ali pošljejo na naslov: Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik ali na elektronski naslov obcina@kamnik.si. Pripombe se lahko podajo tudi pisno na javni obravnavi. Občina bo preučila vse pravočasno prejete pripombe, predloge in mnenja, do njih zavzela stališča in jih objavila na spletni strani občine.

Na podlagi sklenjene pogodbe za izvedbo geodetskih in agromelioracijskih del na komasacijskem in agromelioracijskem območju Drnovo bodo izvajalci v naslednjem tednu začeli s prenosom projekta nove razdelitve zemljišč v naravo. Pričakuje se, da bodo vsi lastniki pisno povabljeni na seznanitev z mejniki njihovih novih parcel, dodeljenih iz komasacijskega sklada še v tem mesecu. Lastniki bodo prišli na novo obdelavo stanja v naravi po seznanitvi na terenu.

Oddelek za razvoj in investicije

Evropski teden mobilnosti

Od 16. do 22. septembra 2019 je v okviru Evropskega tedna mobilnosti v Občini Kamnik kar nekaj aktivnosti in dogodkov za spodbujanje trajnostne mobilnosti. Občina Kamnik tudi sicer sistematično in načrtno spodbuja trajnostno mobilnost, ureja potrebno infrastrukturo in promovira kolesarjenje, peš hojo in uporabo javnih prevoznih sredstev. Od ponedeljka, 16. 9. 2019, je sistem Kamkolo ponovno v uporabi. Pridružuje pa se tudi novo postajališče na železniški postaji v Kamniku.

FB Trajnostna mobilnost Kamnik

Ekipa Trajnostne mobilnosti Kamnik bo v času Evropskega tedna mobilnosti iskala zanimive fotografije na temo trajnostne mobilnosti v naši občini. Fotografirajte in označite ter dopišite #kampakam #kamkolo, in sicer na povezavi: https://www.facebook.com/kamnikkolo/. Najboljše fotografije bo omenjena ekipa nagradila.

Dogovor za razvoj regij

V četrtek, 12. 9. 2019, je v Izoli potekal teritorialni dialog za projekte, ki so vključeni v Dogovor za razvoj regij. Teritorialni dialog vodi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, sodelujejo pa še ostala ministrstva, Regionalne razvojne agencije in občine, ki imamo projekte vključene v Dogovor za razvoj regije. Občina Kamnik je usklajevala 2 projekta, in sicer »Regionalna kolesarska povezava Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana« in »Kolesarska povezava Kamnik – Godič«. Oba projekta sta v fazi idejne zasnove in pridobivanja projektnih pogojev.

Urejanje odpadnih vod na kraških območjih

V petek, 13. 9. 2019, je na Občini Kamnik potekal sestanek na temo oblikovanja interdisciplinarnega projekta, ki bi reševal problematiko urejanja odpadnih vod na kraških območjih. Sestanka so se udeležili člani Strokovne komisije za ohranjanje in razvoj Velike planine, strokovnjaki, profesorji iz Fakultete za gradbeništvo in geodezijo in predstavniki Jamarskega kluba Kamnik.

Policijska postaja Kamnik

UGRIZ PSA V TUNJICAH

Policisti so imeli na območju Tunjic intervencijo na javnem kraju, kjer je neprivezan pes v predel meč ugriznil kolesarko, ki se je pripeljala mimo stanovanjske hiše. Po vseh zbranih obvestilih bo lastniku psa izdan plačilni nalog po Zakonu o zaščiti živali.

INTERVENCIJA NA VIRU

Policisti so na območju policijske postaje Domžale obravnavali intervencijo, kjer je sin doma kršil javni red in mir. Na kraju je bil kršitelju izdan plačilni nalog zaradi kršitve Zakona o javnem redu in miru.

ZAPARKIRANJE VOZILA

Policisti smo bili obveščeni o zaparkiranem vozilu na Medvedovi ulici, kjer prijavitelj ni imel dostopa do svojega doma. Kršitelju je bil na kraju izdan plačilni nalog po Zakonu v cestnem prometu.

PROMETNA NESREČA NA LJUBLJANSKI CESTI

Na Ljubljanski cesti se je zgodila prometna nesreča, do katere je prišlo zaradi nepravilnega premika z vozilom povzročitelja. Povzročitelju je bil izdan plačilni nalog po Zakonu v cestnem prometu.

VINJEN VOZNIK V MOSTAH

V Kamniku je bil ustavljen voznik osebnega avtomobila, ki je kazal očitne znake alkoholiziranosti, zaradi česar mu je bil odrejen preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal, da ima voznik 0.68 mg alkohola v litru izdihanega zraka. Sledi obdolžilni predlog na Okrajno sodišče v Kamniku.

PROMETNA NESREČA V SREDNJI VASI

V Srednji vasi pri trgovini Tuš se je zgodila prometna nesreča, do katere je prišlo zaradi izsiljevanja prednosti povzročiteljice, ki se je vključevala iz stranske na prednostno cesto. Povzročiteljici je bil izdan plačilni nalog po Zakonu v cestnem prometu.

PROMETNA NESREČA V PODGORJU

V Podgorju, kjer je na cesti postavljena šikana za umirjanje prometa, je prišlo do prometne nesreče zaradi neprilagojene hitrosti voznika, ki je z desnim delom vozila trčil v robnik in izgubil oblast nad vozilom ter zapeljal izven vozišča, pri tem pa trčil v drog javne razsvetljave in tam obstal. Voznik je utrpel lahke telesne poškodbe in je bil s kraja nesreče odpeljan z reševalnim vozilom. Povzročitelju bo izdan plačilni nalog po Zakonu v cestnem prometu.

VLOM V VOZILO

Neznani storilec je v Volčjem Potoku z neznanim predmetom na vzvod skozi voznikova vrata vlomil v vozilo in iz notranjosti odtujil denar ter prenosni računalnik znamke Lenovo. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

NA KISOVCU NAJDENI AVTOMOBILSKI KLJUČI

Na Kisovcu je občan našel avtomobilske ključe vozila znamke Renault Scenic. Napisan je bil Zapisnik o najdenih stvareh. Občana ali občanko, ki je ključe izgubil, obveščamo, da jih lahko prevzame na Policijski postaji Kamnik.

ZASEG MOTORJA

Policista sta imela na območju Mengša v postopku voznika neregistriranega mopeda, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, zato mu je bil moped zasežen in odpeljan v hrambo. Zoper voznika sledi obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

NUDENA ASISTENCA PRI PREVOZU V POLJE

S strani zdravnika Zdravstvenega doma dr. Julija Polca Kamnik je bila patrulja obveščena o pobeglem pacientu. Ob pregledu okolice ga je patrulja izsledila in predala zdravstvenemu osebju ter zaradi agresivnosti nudila asistenco pri prevozu v PK Ljubljana Polje. Med prevozom se je občan nedostojno vedel do policistov, zaradi česar mu je bil izdan plačilni nalog po Zakonu o javnem redu in miru.


<< Nazaj | Novice