Mali grad

T e D n i (K) Občine

16.07.2012

 

Oddelek za gospodarske javne službe 

Izvajalsko podjetje Strmina d.o.o. nadaljuje s sanacijo plazu nad javno potjo JP 661131 pri objektu Markovo 3b. V času obilnejših padavin v obdobju od 17. septembra 2010 do 19. septembra 2010, je nad desno brežino hudournika »Markovski graben«, pod objektom Markovo 3b, prišlo do sprožitve plazu širine 26 metrov, ki ogroža tudi stabilnost stanovanjskega objekta. Občina Kamnik je pri pooblaščenih projektantih naročila projekt sanacije in po uspešni reviziji s strani ZRMK Holding d.d. izvedla postopek javnega naročila izbire izvajalca. Sanacija je predvidena z izvedbo podporne konstrukcije iz kamna v betonu C20/25 dolžine 33 metrov in skupne višine 2, 80 metrov. Podporna konstrukcija je že v fazi izvedbe, kasneje pa bo urejena tudi struga hudournika.

Predstavnik Oddelka za gospodarske javne službe se je v petek, 13. julija 2012, udeležil tehničnega pregleda v zadevi »Rekonstrukcija objekta v Stranjah na cesti R1 - 225/1083 Kamnik – Stahovica od km 1, 680 do km 1, 880, številka projekta 98 - 9084«, kjer so bila pregledana in prevzeta izvedena obnovitvena dela, ki se štejejo za vzdrževalna dela v javno korist. Investitor, Ministrstvo Republike Slovenije za infrastrukturo in prostor - Direkcija Republike Slovenije za ceste, je zgradil nadomestno inundacijo oziroma nov dvocevni prepust fi 2x120 centimetrov, nov ploščati prepust za zaščito tlačnega cevovoda ter obnovil in preplastil 109 metrov regionalne ceste 1. reda v širini 6 metrov. Občina Kamnik si je že dalj časa prizadevala za čimprejšnji pričetek in podpirala rekonstrukcijo tega, do sedaj nevarnega cestnega odseka pri »Velikem jezu« na koncu KIK – a. Komisija, ki je opravila pregled, je sprejela zaključek in predlaga pristojnemu ministru, da izda začasno dovoljenje za izročitev obnovljenega cestnega odseka v začasno uporabo z navedbo pomanjkljivosti in rokom za njihovo odpravo.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve je v preteklem tednu pripravil oziroma usklajeval najemno pogodbo z Župnijo Kamnik. Župnijski prostori so namreč ena izmed lokacij, kamor se bodo selili učenci Osnovne šole Toma Brejca, zaradi skorajšnjega začetka gradbenih del na omenjeni šoli.

S Krajevno skupnostjo Nevlje je bila sklenjena najemna pogodba za najem prostorov v objektu Osnovne šole Nevlje, ki so v lasti Krajevne skupnosti Nevlje. Občina bo najete prostore preuredila in jih namenila za izvajanje predšolske vzgoje.

Oddelek nadaljuje s sklepanjem kupoprodajnih in služnostnih pogodb  za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture in pripravlja najemne pogodbe za najem javnih površin.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

V preteklem tednu je bil objavljen Drugi javni poziv za izbor in sofinanciranje projektnih predlogov za izvajanje razvojne strategije LAS za leto 2012. Na javni poziv se lahko prijavijo posamezniki, podjetja, društva in ostali upravičenci navedeni v javnem pozivu. Projekti se lahko izvajajo na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji (izključeno je območje mesta Kamnik). V okviru poziva bodo podprti projekti, ki podpirajo izboljšanje kakovosti življenja na podeželju, pridelavo in predelavo ter trženje lokalnih kmetijskih proizvodov, spodbujanje okolju prijaznega kmetovanja, medsebojno povezovanje, izobraževanje na podeželju in spodbujanje podjetništva na podeželju. Rok za oddajo projektnih predlogov je petek, 20. julij 2012, razpisna dokumentacija pa je na voljo na spletni strani www.razvoj.si.

Ob rednih obveznostih (finančno - računovodska opravila, izdajanje soglasij za obratovanje gostinskih lokalov, stojnične prodaje) se je pripravljala tudi obrazložitev polletne realizacije odhodkovnih postavk, ki sodijo v pristojnost Oddelka za gospodarske dejavnosti in finance.

Policijska postaja Kamnik

Obveščeni smo bili o prometni nesreči v okolici Kamnika. Patrulja je na kraju nesreče ugotovila, da je voznik motornega kolesa zaradi nepravilnega prehitevanja trčil v nasproti vozeče vozilo. V prometni nesreči je bil voznik motornega kolesa poškodovan in je bil z reševalnim vozilom odpeljan na Urgentni blok Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana.

Obveščeni smo bili o prometni nesreči v okolici Kamnika. Patrulja je na kraju nesreče ugotovila, da je voznica osebnega vozila, zaradi vožnje preblizu desnega roba vozišča, zapeljala izven vozišča in trčila v živo mejo ter prometni znak. V prometni nesreči ni bila telesno poškodovani. Povzročiteljici je bil izdan plačilni nalog.

Obveščeni smo bili, da je v Kamniku na kolesarski stezi padel kolesar. Na kraju nesreče so policisti ugotovili, da kaže znake alkoholiziranosti. Odrejen mu je bil preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal, da je imel v izdihanem zraku kar 1,43 mg/l alkohola. Ker se je pri padcu poškodoval, je bil odpeljan v Zdravstveni dom Kamnik, kjer mu je bila nudena prva pomoč. Kolesarju je bil izdan plačilni nalog.

Obveščeni smo bili o prometni nesreči v okolici Kamnika. Patrulja je na kraju nesreče ugotovila, da je voznica osebnega vozila, zaradi vožnje na prekratki varnostni razdalji, trčila v pred seboj vozeče vozilo. Povzročiteljici je bil izdan plačilni nalog.

Obveščeni smo bili o tatvini motornega vozila v Kamniku. Policisti so z zbiranjem obvestil in opravljenimi razgovori ugotovili, da je neznanec odpeljal tovorno vozilo znamke Peugeot Boxer, registrska številka LJ EJ - 137. Policisti zbirajo obvestila in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Na Policijsko postajo Kamnik se je zglasil močno vinjen občan, ki se je ob prihodu razburjal in vpil. Kljub opozorilu, da se pomiri in preneha s kršitvijo, se ni umiril in ni želel zapustiti prostorov policijske postaje. Zoper občana je bilo odrejeno pridržanje. Odpeljan je bil v Center za pridržanje Ljubljana.

Patrulja je v Kamniku ustavila voznika osebnega avtomobila, ki je kazal znake alkoholiziranosti. Odrejen mu je bil preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal, da je imel voznik v izdihanem zraku 0 50 mg/l alkohola. Zaradi kršitve določil Zakona o pravilih cestnega prometa mu je bil izdan plačilni nalog.

Obveščeni smo bili o vlomu v osebni avtomobil v Kamniku. Policisti so na kraju ugotovili, da je neznani storilec tekom noči razbil steklo na vozilu, a iz vozila ni odtujil ničesar. Policisti zbirajo obvestila in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Patrulja je v okolici Kamnika ustavila voznika avtobusa. Ker je kazal znake alkoholiziranosti je bil vozniku odrejen preizkus, ki je pokazal, da je imel v izdihanem zraku 0,46 mg/l alkohola. Zaradi kršitve določil Zakona o pravilih cestnega prometa mu je bil izdan plačilni nalog.


<< Nazaj | Novice