Mali grad

T e D n i (K) Občine

15.08.2016

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Povezovalni kanali od Kamnika do Šmartnega v Tuhinju

Soteska

Izvajalec je v tem tednu nadaljeval z deli na regionalni cesti R2-414/1349 Kamnik-Ločica. Polaga se fekalna kanalizacija DN 300 in vodovod DN 150. Na odseku čez Tesnice potekajo pripravljalna dela za izgradnjo pločnika. Zaradi del je izvedena delna zapora ceste. Po izgradnji posameznega odseka se bo območje delne zapore pomikalo v smeri proti Tuhinjski dolini. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del. 

T e D n i (K) Občine

Kavran

Izvajalec je nadaljeval z deli na območju Kavrana. Polaga se tlačna kanalizacija in vodovod DN 150. Zaradi del je izvedena delna zapora ceste, ki se pomika v smeri proti Kamniku. Urejajo se kmetijske površine, na katerih je potekala gradnja. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Šmartno v Tuhinju

Potekala so zaključna dela na objektih vodovodnega črpališča in vodohrana. Na novo asfaltirani cesti, ki poteka mimo vodovodnega črpališča, so zarisali sredinske črte. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale - Kamnik

V preteklem tednu je družba SGP Pomgrad d. d., Murska Sobota s podizvajalcem GH Holding d. d., Ljubljana nadaljevala z deli na nadgradnji CČN Domžale – Kamnik.

Nadgradnja CČN bo obsegala izgradnjo nove aerobne biološke stopnje za doseganje terciarnega čiščenja z SBR tehnologijo (sekvenčni reaktorji) in izgradnjo vstopnega objekta za sprejem večje količine odpadne vode in ustrezno mehansko predčiščenje, kar bo povečalo obratovalno varnost. Zmogljivost nadgrajene CČN bo 149.000 PE (populacijski ekvivalent), kar pomeni, da bo sprejela odpadno vodo vseh prebivalcev na sprejemnem območju in ostale odpadne in padavinske vode. Po nadgradnji bo CČN četrti največji sistem za čiščenje odpadne vode v Sloveniji in bo zagotavljal parametre kakovosti čiščene vode za izpust v vodotok, reko Kamniško Bistrico. Kakovost čiščene vode po nadgradnji bo pod zakonsko zahtevanimi parametri, in sicer pod 10 mg/l celotnega dušika in pod 1 mg/l celotnega fosforja. Projekt bo pomembno prispeval k izboljšanju kakovosti reke Kamniške Bistrice in bo uredil problematiko čiščenja odpadne vode v regiji vsaj za prihodnjih 30 let.

Oddelek za družbene dejavnosti

Dela na Osnovni šoli 27. julij Kamnik so v grobem zaključena, izvajalec je bil pozvan k izdelavi nekaj manjših popravkov, ki bodo odpravljeni v tem tednu. Na željo uporabnika bo izvajalec dodatno odstranil deske okoli oken.

Potekal je operativni sestanek v enoti Pestrna Vrtca Antona Medveda Kamnik. Dela se nadaljujejo, položen je že večji del keramike, v tem tednu bodo izvedena še nekatera elektro dela, nameščena stikala, vtičnice, položen pvc tlak v pralnici, prav tako naj bi bila nameščena vsa oprema. Po zagotovilih izvajalca bodo dela zaključena do predvidenega roka.

Varuhe predšolskih otrok opominjamo, da morajo v primeru, če bodo imeli v prihodnjem šolskem letu v svoje varstvo vključene otroke za katere zavezanka za sofinanciranje varstva je Občina Kamnik, na Oddelek za družbene dejavnosti vložiti vlogo za sklenitev pogodbe skupaj z izjavo in zahtevanimi prilogami. Obrazca sta dostopna na uradni spletni strani Občine Kamnik, in sicer tukaj.

Odločba, s katero je bilo za sofinanciranje dnevnega varstva za gibalno ovirane osebe izbrano Društvo staršev otrok s posebnimi potrebami, je pravnomočna, zato bo z društvom podpisana pogodba.

V prvem nadstropju Osnovne šole Marije Vere bo izbrani izvajalec zaradi izredno temnega hodnika, nad vrati učilnic izdelal preboje v stenah in jih zapolnil z nadsvetlobo iz okvirjev iz alu profilov ter z izolacijskim steklom.

Oddelek za urejanje prostora

V prejšnjem tednu smo začeli s pripravljalnimi deli za gradnjo pešpoti ob reki Kamniški Bistrici. Pričelo se je čiščenje trase in zakoličba objekta. Občanke in občane na tem mestu obveščamo, da bo v prihodnjih tednih zaradi gradnje onemogočen prehod po uhojeni stezi neposredno za varovalno ograjo ob regionalni cesti in prosimo, da zaradi zagotavljanja lastne varnosti in varnosti prisotnih na gradbišču upoštevajo prepoved prehoda. 

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu izdali več soglasij za odmik od parcelnih mej za potrebe gradnje ter lokacijskih informacij za gradnjo, kjer je v zadnjem času največ vlog za enostavne in nezahtevne objekte ter odločb za odmero komunalnega prispevka.

Pri izdaji cestnih soglasij in soglasij za odmik od parcelne meje se pogosto pojavljajo težave zaradi določitve parcelne meje, v primerih ko le-te niso urejene in dokončne. Ureditev meje je določitev poteka meje parcele, s ciljem, da se meja v naravi uskladi s podatki v zemljiškem katastru. Urejamo lahko mejo parcele v celoti ali pa samo del meje. Meja parcele je pravno-formalno urejena z dokončno upravno odločbo o evidentiranju urejene meje, ki jo izda geodetska uprava in vpiše mejo v zemljiški kataster kot urejeno mejo. Informacijo o urejeni meji lahko pridobimo na geodetski upravi, informativni vpogled pa je možen tudi na portalu Prostorski informacijski portal občin (PISO); http://www.geoprostor.net/PisoPortal/

Urejene in dokončne meje so osnova za določanje odmikov od parcelnih meja tudi od zemljišč, ki so v lasti Občine Kamnik. Sem sodijo tudi javne ceste. V primeru investitorjeve zahteve manjših odmikov bo Občina Kamnik od investitorja predhodno zahtevala prikaz meje v naravi, lahko pa tudi ureditev  meje. 

Oddelek za razvoj in investicije

Od 19. do 21. avgusta bo potekalo srečanje partnerjev projekta »Local Action Groups for better EU Communities / LAGs4EU«, ki se izvaja v okviru programa Evropa za državljane in katerega partner je Center Srca Slovenije.

Srečanje bo potekalo na območju Kamnika, Lukovice in GEOSS-a, kjer bodo partnerji spoznavali dobre prakse Srca Slovenije. Prvi dan, to je 19. avgust 2016, je namenjen zlasti predstavitvam znamke Srce Slovenije, LAS Srca Slovenije in občin Razvojnega partnerstva središča Slovenije. Drugi dan, 20. avgust 2016, bodo udeleženci preživeli v občini Kamnik. Obiskali bodo dolino Kamniške Bistrice, si ogledali njen izvir, na spodnji postaji nihalke na Veliko Planino jim bomo predstavili družbo Velika Planina d. o. o. in projekte financirane s strani LAS-a. Ogledali si bodo tudi Terme Snovik. Sledil bo voden ogled starega mestnega jedra Kamnika, zvečer pa zabava na festivalu Kamfest. V nedeljo, 21. avgusta 2016, bo organiziran ogled geometrijskega središča Slovenije, pustolovskega parka GEOSS in obisk eco kmetije Pr’ Lavrič.

Policijska postaja Kamnik

NESREČA PRI DELU V KOMENDI

Policisti Policijske postaje Kamnik so bili napoteni v Komendo, kjer je prišlo do nesreče pri delu. Na kraju je bilo ugotovljeno, da si je delavec pri razkladanju delovnega stroja poškodoval nogo, odpeljan pa je bil v Urgentni blok Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Policisti bodo o ugotovitvah poročali s poročilom na okrajno sodišče.

TATVINA SIROVE ŠTRUČKE V TRGOVINI V KAMNIKU

Iz trgovine v Kamniku je bilo sporočeno, da je prišlo do tatvine. Na kraju so policisti ugotovili, da je storilec, ki ga je varnostnik zadržal v trgovini, pojedel sirovo štručko in jo na blagajni ni plačal. Trgovina je zoper njega podala kazensko ovadbo.

POVOŽENJE DIVJADI NA CESTI

Na Policijsko postajo Kamnik se je zglasil voznik osebnega avtomobila in povedal, da je povozil srno, ko se je peljal s Črnivca. Na vozilu je nastala materialna škoda za približno 300 evrov.

TATVINA TORBICE V TRGOVINI V KAMNIKU

Policisti so bili poslani v trgovski center, kjer je prišlo do tatvine torbice. Na kraju je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec izkoristil nepazljivost občanke in ji odtujil torbico, v kateri je imela nekaj gotovine in plačilne kartice. S tem je občanko oškodoval za približno 100 evrov.

PROMETNA NESREČA V KAMNIKU

Policisti Policijske postaje Kamnik so bili obveščeni o prometni nesreči na eni izmed ulic v Kamniku. Na kraju je bilo ugotovljeno, da sta bila udeležena dva voznika osebnih avtomobilov, ki pa nista bila poškodovana in sta se o krivdi dogovorila že sama pred prihodom policije. Izdano jima je bilo obvestilo o odstopu od ogleda.

TATVINA DENARNICE V KOMENDI

Policisti Policijske postaje Kamnik so bili obveščeni o tatvini denarnice v Komendi. Na kraju je bilo ugotovljeno, da je neznana občanka izkoristila zaupanje in nepazljivost starejše občanke in ji iz stanovanjske hiše odtujila denarnico z vsebino. S tem jo je oškodovala za približno 200 evrov.

VLOM V OSEBNI AVTOMOBIL V KOMENDI

Na Policijsko postajo Kamnik se je zglasila starejša občanka in povedala, da je ji bilo vlomljeno v osebni avtomobil. Z ogledom vozila in razgovorom je bilo ugotovljeno, da je bilo občanki res vlomljeno v osebni avtomobil, pri tem pa ji je bila odtujena denarnica z vsebino. S tem je oškodovana za približno 100 evrov. Policisti bodo na tožilstvo podali kazensko ovadbo.

TATVINA VRTNE GARNITURE V KOMENDI

Policisti so bili poslani na območje Komende, kjer je bilo ugotovljeno, da je bila oškodovancu s terase odtujena vrtna garnitura v vrednosti približno 1.000 evrov. Policisti bodo v omenjeni zadevi zbrali obvestila in na tožilstvo podali kazensko ovadbo.

TATVINA KOZE

Na Policijsko postajo Kamnik se je zglasila občanka in povedala, da so ji tekom prejšnjega dne odtujili kozo na paši. Ugotovljeno je bilo, da je neznani storilec v popoldnevu izvršil tatvino koze in s tem občanko oškodoval za približno 70 evrov. Sledi kazenska ovadba na tožilstvo.


<< Nazaj | Novice