Mali grad

T e D n i (K) Občine

14.10.2013

 

Oddelek za gospodarske javne službe

Danes so se začela ureditvena dela v Keršmančevem parku. Nova ureditev poteka na severnem, še neurejenem delu parka, ki bo namenjen aktivnemu preživljanju prostega časa, južni del pa sprostitvi. Na severnem delu bodo pozicionirane telovadne naprave, v južnem delu pa so zasnovana otroška igrala v sklopu že obstoječega otroškega igrišča (dvojna nihajna gugalnica, tobogan in gugalni konjički). Vse naprave bodo imele certifikat o skladnosti s standardom SIST EN 1176, SIST EN 913 in SIST EN 957. Pri ureditvi se bo celotna linija med parcelami zasadila z živo mejo iz belega gabra. Vrednost investicije znaša 36.000 evrov.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

S strani Ministrstva za finance je bil posredovan Proračunski priročnik za pripravo občinskih proračunov za leto 2014. V proračunskem priročniku za leto 2014 ni novosti glede sestave proračuna. To pomeni, da se upoštevajo veljavne klasifikacije izdatkov občinskih proračunov. Notranje organizacijske enote občine Kamnik so predloge finančnih načrtov za leto 2014 pripravile, tako da bo v nadaljevanju potekalo usklajevanje glede uvrstitve predlaganih projektov v predlog proračuna občine Kamnik za leto 2014. Dejstvo je, da se je gospodarska in s tem tudi javnofinančna situacija v zadnjih letih bistveno poslabšala, kar posledično pomeni tudi upad javnofinančnih prihodkov, zato bo nujno potrebno tudi zniževanje odhodkov.

Na podlagi obvestila Uprave RS za zaščito in reševanje se je v četrtek, 10. 10. 2013, pričel vnos vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo zaradi posledic suše 2013 na prizadetih območjih katastrskih občin in prizadetih kulturah. Vloge bodo vnesene v aplikacijo AJDA, kjer se zbirajo ter ocenjujejo vloge na državni ravni.

Za vloge, ki so prispele na javni razpis za pospeševanje razvoja malega gospodarstva, je bilo izvedeno preverjanje podatkov glede plačila davčnih obveznosti ter višine dodeljenih državnih pomoči. Potekal pa je tudi pregled vlog, ki so prispele na razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva ter podeželja v občini Kamnik (101 vloga).

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Občina Kamnik namerava oddati prostore Kavarne Veronika na naslovu Japljeva ulica 2 v Kamniku v najem za opravljanje gostinske dejavnosti. Namen je zagotoviti kontinuiteto kvalitetne kavarniške ponudbe, vključno z nadaljevanjem tradicije bogatega gledališko-glasbenega oziroma kulturnega programa v jedru Kamnika. Najemno razmerje bo sklenjeno za določen čas, in sicer za dobo petih let, z možnostjo podaljšanja. Najugodnejši najemnik bo izbran na podlagi javnega zbiranja ponudb in bo moral poskrbeti, da bo v obdobju trajanja najemnega razmerja pri opravljanju svoje dejavnosti gostom nudil kakovostno in raznovrstno gostinsko in kulturno ponudbo, ki bo usklajena z lokacijo in razvojem starega mestnega jedra Kamnika. Javno zbiranje ponudb bo objavljeno v Uradnem listu RS. Razpis in razpisna dokumentacija bosta dostopna na spletni strani Občine Kamnik, dodatne informacije pa na tel. št. (01) 8318 247. Možen bo tudi ogled gostinskega prostora po predhodni najavi.

Občina Kamnik bo na spletni strani in oglasni deski v petek, 25. 10. 2013, in ne 15. 10. 2013, kot je bilo prvotno objavljeno, objavila javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem. Obrazec vloge bo objavljen na spletni strani, zainteresirani ga bodo lahko pridobili v sprejemno informacijski pisarni Občine Kamnik v času uradnih ur. Vloge s prilogami, bodo prosilci lahko oddali v obdobju od 25. 10. 2013 do 25. 11. 2013 in ne v času od 15. 10. 2013 do 15. 11. 2013, kot je bilo že objavljeno.

Oddelek za družbene dejavnosti

V sredo, 9. oktobra, so si predstavniki Eko sklada, Fakultete za arhitekturo in Zavoda za gradbeništvo ogledali 5 objektov, financiranih s strani države, med drugim tudi OŠ Toma Brejca v Kamniku. Obisk je obsegal predstavitev in ogled že izvedenih in predvidenih del. Pri sami predstavitvi so sodelovali ravnateljica Osnovne šole Toma Brejca Mojca Rode Škrjanc, Arhitekturni biro Ravnikar Potokar in občina Kamnik s svojimi strokovnimi službami. V zaključnem delu je direktor Arhitekturnega ateljeja Primož Hočevar vsem prisotnim predstavil tudi projekt novogradnje Osnovne šole Frana Albrehta.

V organizaciji JSKD OI Kamnik so to jesen aktualni trije pregledni regijski kulturni projekti, in sicer Območna izpostava JSKD Kamnik je objavila razpise, naslovljene ljubiteljskim kulturnim (po)ustvarjalcem Gorenjske. Gre za povabila k sodelovanju na treh preglednih srečanjih, katerih namen je poleg strokovnega ovrednotenja dejavnosti tudi izbira najkakovostnejših dosežkov Gorenjske za predstavitev na državnem nivoju. Izvedba teh medobmočnih kulturnih projektov je tudi organizacijsko zaupana kamniški OI JSKD.  Prvo od treh preglednih, strokovno spremljanih prireditev je namenjena predstavitvi skupin in posameznikov, ki na Gorenjskem ohranjajo in poustvarjajo ljudsko glasbo, to je medobmočno srečanje pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž. Zvrstno bo folklorni dejavnosti posvečena tudi druga regijska prireditev v organizaciji OI Kamnik in kot tretja regijska prireditev je bilo članstvu gorenjskih likovnih društev oziroma skupinam in posameznikom, ki so v regiji dejavni na področju likovne umetnosti naslovljeno povabilo za sodelovanje na regijski likovni razstavi, razpisani na temo »parafraze likovnih del, palimpsesti, citati, prisvojitve«. Ocenjevalka in selektorica del za razstavo bo kustosinja Medobčinskega muzeja Kamnik, umetnostna zgodovinarka Saša Bučan.

V sklopu svojega programa je Medobčinski muzej Kamnik je v prostorih Rojstne hiše Rudolfa Maistra v sredo, 9. 10. 2013, pripravil MAISTROV VEČER, na katerem je predaval načelnik Vojaškega muzeja Slovenske vojske major mag. Zvezdan Markovič s temo: »General Rudolf Maister – življenje in delo v prevratni dobi«.

V galeriji Doma kulture Kamnik je na ogled klubska pregledna razstave fotografij. Na razstavi se predstavlja 16 avtorjev, članov Foto kluba Kamnik, ki so prispevali po dve reprezentativni fotografiji po svojem izboru. Razstava bo na ogled do 6. novembra 2013.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu izdali več potrdil o namenski rabi zemljišč ter potrdil o uveljavljanju oziroma ne uveljavljanju predkupne pravice Občine Kamnik za namen prometa z nepremičninami. Poleg prej navedenega smo izdali večje število soglasij za odmik od mej za potrebe gradnje, ter lokacijskih informacij za gradnjo.

Precejšnje število občanov se je oglasilo na Oddelku glede izdanih odločb za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.

Oddelek za urejanje prostora je v preteklem tednu pregledoval tudi stališča do pripomb, ki so bile podane na ponovno javno razgrnitev Občinskega prostorskega načrta in jih je pripravila družba Locus d.o.o..

Policijska postaja Kamnik

Policisti so obravnavali vlom v skladišče na območju Kamnika. Pri tem so ugotovili, da je neznanec vlomil v skladišče in tovorno vozilo ter iz rezervoarja odtujil gorivo. S tem dejanjem je oškodovanca oškodoval za približno 1000 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil.

Policisti so obravnavali tatvino registrske tablice LJH8-26Y, katero je odtujil neznanec na Tunjiški cesti. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so obravnavali požar na gospodarskem poslopju v naselju Klemenčevo. Na kraju so ugotovili, da je zagorel hlev velikosti 16 x 10 m , oziroma ostrešje, v katerem je bilo 50 ton sena. Na kraju so gasilci požar pogasili, na objektu pa je nastala velika premoženjska škoda. Kriminalisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil.

Policisti so obravnavali prometno nesrečo v Kamniku. Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da je do nesreče prišlo zaradi nepravilnega premika z vozilom na parkirišču Ljubljanske ceste. Po trčenju je neznani voznik s kraja odpeljal, ne da bi oškodovancu podal podatke. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil.

Policisti so imeli na Murnovi ulici v postopku voznika, za katerega se je ugotovilo, da vozi brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Na kraju mu je bilo začasno zaseženo vozilo. Zoper voznika bo podan predlog za uvedbo postopka na Okrajno sodišče v Kamniku

Policisti so obravnavali vlom v skladišče na območju Kamnika. Pri tem so ugotovili, da je neznanec vlomil v skladišče ter odtujil motorno frezo. S tem dejanjem je oškodovanca oškodoval za okoli 300 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil.

Policisti so obravnavali vlom v rezervoar tovornega vozila, iz katerega je neznanec odtujil za 200 evrov goriva. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil.

Policisti so obravnavali tatvino registrske tablice LJMK-531, katero je odtujil neznanec na Parmovi ulici. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so imeli v Kamniku postopek z voznikom osebnega avtomobila. Zaradi suma, da je vozil pod vplivom alkohola je bil odrejen in opravljen preizkus alkoholiziranosti v izdihanem zraku z alkotestom, kije ob pravilni uporabi pokazal 0,61 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Zoper kršitelja je bil podan obdolžilni predlog na Okrajno sodišče v Kamniku.

Policisti so obravnavali tatvino drv v okolici Kamnika. Ugotovljeno je bilo, da je neznanec odtujil približno 10 m drvi. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo

Policisti so imeli v Kamniku postopek z voznikom osebnega avtomobila. Zaradi suma, da je vozil pod vplivom alkohola je bil odrejen in opravljen preizkus alkoholiziranosti v izdihanem zraku z alkotestom, kije ob pravilni uporabi pokazal 0,89 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Zoper kršitelja je bil podan obdolžilni predlog na Okrajno sodišče v Kamniku.


<< Nazaj | Novice