Mali grad

T e D n i (K) Občine

14.07.2014

 

Oddelek za gospodarske javne službe

Ureditev ceste Tunjice – Zadnji vrh

Začela se je ureditev ceste LC 160041 Tunjice – Zadnji vrh v dolžini približno 200 metrov. Gradbena dela bodo zajemala zamenjavo ustroja ceste, ureditev odvodnjavanja meteorne in zaledne vode ter asfaltiranje celotnega odseka ceste. V času gradnje je izvedena popolna zapora, zato voznike prosimo, da upoštevajo postavljeno prometno signalizacijo ter uporabljajo obvozne ceste.

Ureditev pokopališča Žale

Zaključujejo se dela na pokopališču Žale, kjer bo izveden dodatni plato in pot za invalide. Dela potekajo v okviru terminskega plana, potrjenega s strani nadzornih služb Občine Kamnik.

Popravilo ograje v Kamniku

V parku ob Kamniški Bistrici, nasproti tržnice Kamnik, so potekala dela zamenjave poškodovane ograje, ki so jo neznani storilci poškodovali v noči iz četrtka, 12. 6. 2014, na petek, 13. 6. 2014

Sanacija vodovoda pri Veterini Kamnik d.o.o.

Pri Veterini Kamnik d.o.o., na kamniški obvoznici, je potekala sanacija vodovoda, saj je tem odseku prišlo do zamenjave asfaltne prevleke. Istočasno s sanacijo asfalta je bila izvedena še zamenjava vodovoda, ki je del kohezijskega projekta.

Ureditev vodovoda na Radomeljski v Šmarci

V preteklem tednu je Komunalno podjetje Kamnik d.d. nadaljevalo z izgradnjo vodovoda Šmarca (Duplica) – Volčji Potok (I. faza) v okviru projekta Oskrba s pitno vodo na območju Domžale – Kamnik, vodooskrba v občini Kamnik, na Radomeljski cesti v Šmarci od hišne številke 6 do mostu čez Kamniško Bistrico.

V tem tednu začne izvajalec z deli na območju Arboretuma Voljči Potok, zaradi česar je predvidena tudi delna in občasna popolna zapora ceste Kamnik – Volčji Potok – Radomlje  Vir. Obvozi bodo urejeni in označeni. Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

Na Ministrstvo za finance je bilo posredovano poročilo o realizaciji prihodkov in odhodkov proračuna Občine Kamnik za obdobje 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014.

Ob rednih obveznostih (finančno-računovodska opravila, izdajanje soglasij za obratovanje gostinskih lokalov, stojnične prodaje) se je pripravljala tudi obrazložitev polletne realizacije odhodkovnih postavk, ki sodijo v pristojnost Oddelka za gospodarske dejavnosti in finance.

V postopku oddaje javnega naročila za vzdrževanje gozdnih cest v občini Kamnik za leto 2014 je bil izdan sklep o izbiri izvajalcev. Program vzdrževanja za leto 2014, ki so ga pripravile strokovne službe Zavoda za gozdove, naj bi bil realiziran do konca septembra 2014.

Oddelek za družbene dejavnosti

Ministrstvo za kulturo si v sodelovanju s kulturnimi ustanovami po vsej Sloveniji, z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Zavodom RS za šolstvo ter tudi drugimi resorji, na različne načine prizadeva za načrtnejšo kulturno-umetnostno vzgojo, tako na nacionalni kot na lokalni ravni. Lokalne skupnosti smo skladno s 14. členom ZUJIK-a zavezane k pripravi in sprejetju lokalnega programa za kulturo, kar v občini Kamnik že izvajamo z vsemi akterji, ki delujejo na področju kulture. Prav tako aktivno sodelujemo in smo dejavni pri povezovanju kulturnih ustanov in vzgojno-izobraževalnih zavodov ter jim pomagamo tako organizacijsko kot tudi finančno pri izvajanju kulturno-vzgojnih programov in projektov, ne le za otroke in mladino, temveč za vse generacije. Ministrstvo za kulturo je pred dnevi z medresorsko okrožnico pozvalo vse lokalne skupnosti in zavode k še načrtnejši kulturno-umetnostni vzgoji na lokalni in nacionalni ravni, na katero smo se v občini Kamnik tudi odzvali. V jesenskem času se načrtuje nadaljevanje z organizacijo regijskih posvetov »Kako s kulturo izboljšamo otrokov in mladostnikov vsakdan«. Posvet se bo programsko navezoval tudi nanacionalni Teden kulturne dediščine.

Letošnji Kamfest bo že 11. po vrsti. Kot pretekla leta, bo tudi letos pester program za vse generacije in okuse: koncerti priznanih slovenskih in tujih bendov, otroške delavnice, lutkovne predstave, ulične in gledališče predstave, kino pod zvezdami. Festival bo potekal od petka, 8. avgusta do nedelje 17. avgusta 2014, v teh dneh pa se bo idilo preko 50 dogodkov. Na podlagi javnega razpisa in podpisane pogodbe Občina Kamnik festival finančno podpira v višini 42.000 evrov.

Na Osnovni šoli 27. julij Kamnik je v obeh kletnih prostorih v teku polaganje estriha, zamenjava vhodnih in balkonskih vrat pa je že realizirana. Na Osnovni šoli Marije Vere je bila v toaletnih prostorih za dečke položena keramika, ravno tako tudi v toaletnih prostorih za deklice, in sicer v srednji etaži.

Občina Kamnik izvaja tudi sanacijo stavbe Podružnične šole Nevlje. Z investicijo (energetska sanacija objekta) se bodo izboljšale toplotne karakteristike stavbe. Dela po vsebini zajemajo izdelavo novega fasadnega ovoja stavbe, izolacijo podstrešja, izolacijo temeljev in izolacijo stropov neogrevane kleti, vse z namenom učinkovitejše izrabe energetskih virov. V skladu z Zakonom o javnem naročanju je bil izbran najugodnejši izvajalec del. Za predmetno investicijo je občinska uprava uspešno kandidirala na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor in si zagotovila 85 odstotkov vrednost  sofinanciranja investicije. Dela bodo izvedena do začetka novega šolskega leta. Vrednost investicije znaša približno 100.000 evrov.

Oddelek za urejanje prostora

V prejšnjem tednu smo na Oddelku za urejanje prostora imeli dva usklajevalna sestanka z nosilci urejanja prostora v zvezi z Občinskim prostorskim načrtom. Prav tako smo imeli usklajevalni sestanek z izdelovalcem OPN-ja družbo Locus d.o.o. iz Domžal.

Na Oddelku za urejanje prostora smo izdali tudi več potrdil o namenski rabi zemljišč ter potrdil o uveljavljanju oziroma neuveljavljanju predkupne pravice Občine Kamnik za namen prometa z nepremičninami. Poleg prej navedenega smo izdali tudi večje število soglasij za odmik od mej za potrebe gradnje ter lokacijskih informacij za gradnjo. Opravili smo večje število terenskih meritev -  mejnih obravnav v postopku ureditve mej in parcelacije parcel, katere je naročila Občina Kamnik.

Policijska postaja Kamnik

Policisti so imeli pri cestno-prometni kontroli postopek z 26-letnikom iz Kamnika. Pri postopku je bilo zaradi suma, da je vozil pod vplivom alkohola, odrejen in opravljen preizkus alkoholiziranosti v izdihanem zraku z alkotestom, ki je ob pravilni uporabi pokazal 1.14 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Policisti so 24-letniku začasno odvzeli vozniško dovoljenje in bodo zoper omenjenega podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

Policisti so v Kamniku na podlagi Zakona o kazenskem postopku za odvzeli prostost 24- in 27-letniku iz Kamnika, osumljenima storitve kaznivega dejanja vloma v poslovni prostor v Kamniku. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da sta 24- in 27-letnik 27. 6. 2014 vlomila v poslovni prostor v Kamniku in iz notranjosti odtujila tobačne izdelke, denar in računalniško opremo. Z dejanjem sta oškodovanca oškodovala za približno 2.000 evrov. Zoper oba bo podana kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so imeli v Kamniku postopek s 17-letnikom. Pri postopku je bilo omenjenemu  zasežena PVC samozapiralna vrečka, v kateri se je nahajala neznana snov zeleno-rjave barve za katero se sumi, da gre za prepovedano drogo konopljo – rastlino. Zoper navedenega kršitelja bodo policisti podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

Policisti so imeli v okolici Kamnika postopek s 17- in 16-letnikom iz okolice Kranja. Pri postopku je bilo ugotovljena, da sta omenjena v kraju Cerklje na Gorenjskem izvršila tatvino osebnega avtomobila znamke Hyundai Lantra. Z dejanjem sta lastnico oškodovala za nekaj sto evrov. Policisti so vozilo zasegli in vrnili lastnici. Oba mladoletnika sta bila po postopku predana staršem, zoper njiju pa bodo policisti podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so obravnavali tatvino iz osebnega avtomobila v okolici Kamnika. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec v popoldanskem času v okolici Kamnika iz odklenjenega osebnega avtomobila odtujil ključe, denarnico z vsebino in daljinski upravljavec. Z dejanjem je neznani storilec povzročil za približno 200 evrov materialne škode. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policijska postaja Kamnik svetuje

Občutek varnosti je subjektivne narave in ga vsak posameznik doživlja na podlagi lastnih izkušenj. Prav vsak posameznik pa lahko tudi največ stori za lastno varnost, in sicer z oblikami samozaščitnega ravnanja s katerim zmanjša možnost, da postane žrtev kaznivega dejanja.

Mesec julij in avgust sta običajno meseca odhoda na zaslužen dopust, potovanja, srečanja. Policisti Policijske postaje Kamnik želimo, da bi ta čas preživeli mirno, varno. V izogib neprijetnim dogodkom, ki so povezani s splošno varnostjo, vam v nadaljevanju posredujem nekaj napotkov in nasvetov:

Lastniki naj se dogovorijo z osebo, ki ji zaupajo, da občasno:

Pred odhodom je priporočljiva namestitev časovnega stikala, v katerega se vklopi luči, audio naprave, ki se bodo ob naključnih časovnih intervalih vklopile in izklopile.

 


<< Nazaj | Novice