Mali grad

T e D n i (K) Občine

14.01.2013

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

Občina Kamnik že vrsto let sofinancira svojim občanom letne karte za vstop v park Arboretum ter vstopnice za Terme Snovik. V skladu s podpisanimi sporazumi za sofinanciranje za leto 2013 cena letne karte za vstop v park Arboretum znaša 23 evrov, otroška 14 evrov (od tega znaša sofinanciranje občine Kamnik 22 evrov oziroma pri otroški 11 evrov). Občani občine Kamnik bodo znižane pakete vstopnic za Terme Snovik (2 urni vstopi) lahko koristili do porabe zagotovljenih proračunskih sredstev.

Poleg rednih delovnih obveznosti (opravljanje finančno računovodskih opravil, odločanje o obratovalnih časih gostinskih lokalov), so bile aktivnosti usmerjene v pripravo zaključnega računa proračuna občine Kamnik za leto 2012.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

V torek, 8. januarja, je Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve sodeloval na sestanku s predsednico Nadzornega odbora Občine Kamnik. Predstavljene so bile zadnje zakonske spremembe Zakona o javnem naročanju. Le-ta določa nadzor nad sklepanjem aneksov k pogodbam, s katerimi se povečuje obseg predmeta ali vrednosti pogodbe, ko vrednost povečanja znaša vsaj 10.000 evrov oziroma najmanj 5 odstotkov prvotnega naročila. V obeh primerih bo moral dati soglasje k aneksom tudi Nadzorni odbor Občine. Na sestanku smo se dogovorili o načinu posredovanja vloge nadzornemu odboru in za obsegu informacij o javnem naročilu, ki ga potrebuje Nadzorni odbor za odločanje.

Oddelek za urejanje prostora

V preteklem letu je Oddelek za urejanje prostora prejel zelo veliko število vlog, še posebej se je povečalo število potrdil o namenski rabi zemljišč za namen prometa z nepremičninami. Na oddelku je bilo rešenih skupaj 1.476 vlog. Od tega je bilo kar četrtina zahtevnejših vlog za izdajo lokacijskih informacij za gradnjo objektov, kjer je potrebno poleg osnovnih podatkov o namenski rabi določiti tudi omejitve in vse pogoje za gradnjo posameznih objektov.

Za postopke, ki so povezani z izdajo gradbenih dovoljenj je bil Oddelek za urejanje prostora v preteklem letu v 91 primerih udeležen kot stranka v postopku. Občina Kamnik (zanjo OUP) izdaja tudi soglasja k odmikom od parcelnih meja, teh vlog je bilo v preteklem letu 26.

V letu 2012 je bil sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča. V zvezi s tem Odlokom smo izdali 400 mnenj k pritožbam občanov na izdane odločbe za nadomestilo in 34 odločb za  petletno oprostitev plačila nadomestila.

Najobsežnejši akt, ki se pripravlja že daljše obdobje, je OPN. V preteklem letu je bilo opravljenih več pomembnih faz tega projekta, med njimi javna razgrnitev in javna obravnava. V tem letu se postopek intenzivno nadaljuje in še v tem mesecu bodo objavljena stališča do pripomb iz prve javne razgrnitve OPN.

Policijska postaja Kamnik

Obveščeni smo bili o prometni nesreči s pobegom v Kamniku. Ugotovljeno je bilo, da je neznani voznik neznanega vozila trčil v parkirano osebno vozilo in s kraja odpeljal. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo v primeru izsleditve kršitelju izdali plačilni nalog.

Obveščeni smo bili o prometni nesreči v okolici Kamnika. Ugotovljeno je bilo, da je voznik osebnega avtomobila trčil v drog javne razsvetljave in s kraja odpeljal. Voznik je bil izsleden v Kamniku. Ker je pri postopku kazal znake alkoholiziranosti je bil odrejen preizkus, ki je pokazal, da ima voznik 0.63 ml/l alkohola v izdihanem zraku. Zoper kršitelja je bil podan obdolžilni predlog na sodišče v Kamniku.

Policisti so v Kamniku izvedli postopek z mlajšim moškim. Pri tem je imenovani policistom izročil snov za katero se sumi, da je prepovedana droga. Snov je bila poslana na analizo, v primeru pozitivnega rezultata bo podan obdolžilni predlog na sodišče v Kamniku.

Obveščeni smo bili o tatvini goriva na bencinskem servisu v okolici Kamnika. Ugotovljeno je bilo, da je voznik osebnega avtomobila VW golf natočil gorivo in s kraja odpeljal. Podjetje je oškodoval za 55 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o ugotovitvah obvestili Okrožno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o tatvini mobilnega telefona v Kamniku. Ugotovljeno je bilo, da je neznani storilec izkoristil odsotnost oškodovanke in iz omare odtujil mobilni telefon. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o ugotovitvah obvestili Okrožno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o prometni nesreči v okolici Kamnika. Ugotovljeno je bilo, da je voznika osebnega avtomobila, zaradi vožnje preblizu desnega roba, zaneslo iz vozišča, kjer je trčil v drevo. V prometni nesreči je bil poškodovan in je zdravniško pomoč iskal sam. Zaradi kršitve določil ZPrCP mu je bil izdan plačilni nalog.

Na policijsko postajo je prišel oškodovanec in prijavil vlom v vozilo. Ugotovljeno je bilo, da je imenovani parkiral svoje vozilo v Kamniku in odšel po opravkih. Ko se je vrnil do vozila je opazil, da je le-to poškodovano. V času odsotnosti je neznani storilec skušal na vzvod vlomiti v vozilo, vendar v notranjost ni prišel. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o ugotovitvah obvestili Okrožno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o poškodovanju okna v Kamniku. Ugotovljeno je bilo, da je neznani storilec razbil steklo na oknu stanovanja in s kraja zbežal. Oškodovanec je sicer stekel za njim, vendar mu je storilec ušel. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o ugotovitvah obvestili Okrožno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o tatvini goriva na beninskem servisu v Kamniku. Ugotovljeno je bilo, da je voznik osebnega avtomobila Opel Astra v posodo, ki jo je imel v prtljažniku natočil gorivo in s kraja odpeljal, ne da bi plačal. S tem je podjetje oškodoval za 300 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o ugotovitvah obvestili Okrožno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o prometni nesreči v okolici Kamnika. Ugotovljeno je bilo, da je voznik osebnega avtomobila, zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo, v križišču zapeljal z vozišča in trčil v robnik. Zaradi kršitve določil ZPrCP mu je bil izdan plačilni nalog.

 


<< Nazaj | Novice