Mali grad

T e D n i (K) Občine

13.11.2017

 

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

T e D n i (K) ObčineIzbrani izvajalec je v letu 2017 skladno z naročilom  občine v poslovnem objektu Policijske postaje Kamnik izvedel detajlni pregled in analizo statično/potresne odpornosti objekta. Izvajalec preiskav je ugotovil, da je generalno stanje objekta z zunanje strani dobro, večjih konstrukcijsko pomembnejših poškodb niso zaznali. Po celotni fasadi se sicer pojavljajo poškodbe v obliki razpok in luščenje ometa, ki pa niso konstrukcijske narave. Z izvedbo sondaž notranjosti objekta je bilo ugotovljeno, da gre po večini za mrežaste razpoke v ometu in ne v nosilnem sistemu.

Prav tako so se skladno z naročilom Občine v mesecu oktobru 2017 zamenjala vsa okna in balkonska vrata v prostorih Policijske postaje Kamnik na Tomšičevi 4 v Kamniku, z izjemo petih oken, ki so bila zamenjana v letu 2014. Nova okna so lesena, skladna s kulturnovarstvenimi pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Službe za kulturno dediščino, Območne enote Kranj.

Oddelek za družbene dejavnosti

Skupaj z izvajalcem, najemnikom, strokovnim nadzorom in investitorjem je bil izveden prevzem del na gradu Zaprice, kjer je bilo zamenjanih 13 dotrajanih lesenih oken.

Občina Kamnik se je prijavila na javni razpis Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje za sofinanciranje programov javnih del v letu 2018 in sicer za 6 zaposlitev (urejanje javnih površin).

Oddali smo prijavo za pridobitev naziva Branju prijazna občina, ki ga podeljujeta Združenje splošnih knjižnic in Skupnost občin Slovenije. Omenjeni naziv se v letošnjem letu podeljuje prvič, njegov namen je poudariti aktiven prispevek občine k izboljšanju bralne pismenosti, spodbujanju branja in razvoju bralne kulture v lokalni skupnosti. Rezultati poziva bodo znani 3. decembra 2017.

Prejemnike sredstev na podlagi različnih javnih razpisov s področja dela oddelka opominjamo, naj preverijo in upoštevajo pogodbene roke za predložitev končnih poročil. Poročil oziroma zahtevkov, oddanih po izteku pogodbenih rokov, ne bo možno upoštevati.

V tem tednu Osnovna šola Toma Brejca gosti učence iz partnerskih držav Španije, Portugalske, Turčije, Romunije in Bolgarije, in sicer v okviru mednarodnega projekta »Digital green«, ki se ga izvaja že drugo leto. Učenci so si danes, v ponedeljek, 13. novembra 2017, skupaj z mentorji ogledali tudi prostore Občine Kamnik, kjer jih je v sejni dvorani občinske stavbe sprejel podžupan Matej Slapar.

Cilj projekta je promocija primerov dobre prakse z namenom omogočiti udeležencem ustrezno razumeti koncept trajnostnega razvoja, ki je v naši družbi vse bolj prisoten. Projekt udeležencem hkrati omogoča, da prevzamejo vlogo osveščenih v družbi, ki se jo projekt dotika. Drugi, drznejši cilj je ustvarjati in udejanjati prakse, ki se lahko replicirajo in prenesejo v druga okolja, tudi med državami, kar opolnomoči znanstveno pismenost aktivnih predstavnikov družbe.

V prvem letu projekta so uresničili načrtovano poglobitev in boljše razumevanje koncepta trajnostnega razvoja med učenci posameznih šol, vključenih v projekt. Rezultat dela po prvem letu projekta je bila izdelava skupka medijev (videoposnetki, posterji, seminarske naloge, intervjuji in članki v lokalnih medijih, idr.), ki bodo zajemali tako začrtane teme kot tudi prve verzije mobilnih aplikacij. Pričakujemo tudi, da bomo dodatno identificirali lokalno problematiko povezano s trajnostnim razvojem. V okviru projekta so načrtovane tri mednarodne izmenjave učiteljev in učencev v aprilu 2017 Španija, novembra 2017 Slovenija in Bolgarija v letu 2018.

V tem tednu je torej, kot rečeno, gostiteljica Osnovna šola Toma Brejca. Obiskalo jih je 20 učencev iz partnerskih držav, ki so naseljeni pri družinah njihovih učencev. Tako bodo spoznali slovensko tradicijo in navade. Slovensko kulturno in naravno dediščino pa bodo spoznavali med celodnevnimi izleti, ki so organizirani posebej zanje. Danes so se podali na potek po Kamniku. Jutri si bodo ogledali Postojnsko jamo, Piran in se sprehodili po Portorožu. V sredo sledi ogled Ljubljane, v četrtek jih čaka izlet na Gorenjsko – ogled Blejskega in Bohinjskega jezera ter delavnice v Centru Triglavskega narodnega parka Bohinj.

V petek se bodo odpravili v Eko terme Snovik in si ogledali Ekoresort. Pri obisku omenjenih krajev po Sloveniji pa bodo učenci uporabljali virtualno resničnost s pomočjo mobilnih aplikacij, ki delujejo po konceptu GPS, ki so jih učenci pripravili pred prihodom v Slovenijo. Pričakujejo, da bodo v tem tednu stkali nova prijateljstva in razvijali svoje jezikovne in socialne kompetence. Nedvomno pa bomo izmenjali nekaj primerov dobrih praks.

Komunalno podjetje Kamnik, d. d., je pristopilo k nakupu AED naprave-defibrilator. Za nakup so se odločili z namenom družbene koristi ter z namenom dvigovanja ravni kakovosti posredovanja nujne medicinske pomoči. Defibrilator je javno dostopen, tako za občanke in občane občine Kamnik kot tudi vsakodnevne obiskovalce.

V petek, 10. novembra 2017, so imeli v prostorih Komunalnega podjetja Kamnik predstavitev uporabe naprave, za kar se zahvaljujejo direktorju Zdravstvenega doma dr. Julija Polca Kamnik dr. med. Sašu Rebolju in ekipi nujne medicinske pomoči. Obenem pa so tudi eni izmed prvih v Sloveniji, ki so AED napravo prometno signalizirali ter s tem označili bližino javno dostopnega AED.

Oddelek za razvoj in investicije

Polnilne postaje za električna vozila

Občina Kamnik je zaključila postavitev 2 polnilnih postaj za električna vozila, in sicer na Frančiškanskem trgu in pri Zdravstvenem domu dr. Julija Polca Kamnik. Postavitev postaj sofinancira EKO sklad na podlagi Javnega poziva 44SUB-EVPOL16 - Nepovratne finančne spodbude občinam za polnilne postaje za električna vozila v zavarovanih območjih narave in območjih Natura 2000. Gre za postavitev naprednih polnilnic za električna vozila, ki bodo dodane na zemljevid »Gremo na elektriko« (www.h+gremonaelektriko.si) in Polni.si (www.polni.si), ki predstavlja največji slovenski iskalnik polnilnih mest za končne uporabnike.

Polnilni postaji (AC) imata vodoodporno (IP53), antivandalsko ohišje, 7-polno vtičnico (IEC 62196, Type2, Mode 3) in eno šuko vtičnico s skupno močjo do 22kW. Postaji delujeta po principu “priključi in polni brez identifikacije”.

Trajnostna mobilnost

Občina Kamnik je po sprejemu Celostne prometne strategije za Občino Kamnik začela z uresničevanjem posameznih ukrepov za izboljšanje trajnostne mobilnosti. Predstavniki Oddelka smo imeli sestanek na Slovenskih železnicah v zvezi s sodelovanjem občine in SŽ pri urejanju železniških postaj za izboljšane ureditev za parkiranje avtomobilov, koles ter ureditev za gibalno ovirane.

Policijska postaja Kamnik

PROMETNA NESREČA S POBEGOM

Pred pošto na Bakovniku se je zgodila prometna nesreča s pobegom. Z zbranimi obvestili so policisti ugotovili povzročitelja, zoper katerega bodo ustrezno ukrepali.

PONAREJEN BANKOVEC ZA 50 EVROV

V poslovalnici NLB Kamnik so odkrili bankovec za 50 evrov, ki naj bi bil ponarejen. Policisti so bankovec zasegli in ga poslali v ekspertizo. Na tem mestu občanke in občane opozarjamo na previdnost poslovanja z gotovino, saj se je v zadnjem času na območju Kamnika pojavilo več ponaredkov bankovca za 50 evrov.

SPROŽENA "PANIK" TIPKA 

Policisti Policijske postaje Kamnika so bili poslani na Pošto Bakovnik, kjer je bila sprožena "panik" tipka. Na kraju so ugotovili, da se je zaradi tehnične napake sprožila alarma naprava na enem od okencev poslovalnice.

POSKUS VLOMA V STANOVANJSKO HIŠO

Na območju naselja Križ je bilo vlomljeno v stanovanjsko hišo. Na kraju je bilo ugotovljeno, da je neznanec s primernim orodjem na vzvod poskušal vlomiti skozi pritlično okno hiše, vendar mu to ni uspelo. Pri dejanju je nastala materialna  škoda, ki po nestrokovni oceni znaša 1.000 evrov. Policisti bodo na tožilstvo podali kazensko ovadbo.

PROMETNA NESREČA

Policisti so obravnavali prometno nesrečo na Murnovi ulici v naselju Kamnik. Do prometne nesreče je prišlo zaradi neprilagojene hitrosti voznika osebnega avtomobila. Skupna materialna škoda znaša približno 1.700 evrov, povzročitelju pa je bil izdan plačilni nalog.

TATVINA V TRGOVINI QLANDIJA

V eni izmed trgovin Qulandije v Kamniku sta dve neznani osebi izvršili tatvino kozmetičnih artiklov. Zasežena je bila zgoščenka z videoposnetki dejanja, za storilcema pa policisti še poizvedujejo.

POSKUS VLOMA V HIŠO 

Na območju naselja Komenda so policisti obravnavali poskus vloma v stanovanjsko hišo, kjer je neznanec s silo telesa poskušal priti v stanovanjsko hišo, a mu to ni uspelo. Nastala je materialna škoda, policisti pa bodo na tožilstvo podali kazensko ovadbo.

TATVINA REGISTRSKIH TABLIC

Policisti smo obravnavali tatvino registrskih tablice, ki jih je neznanec preko noči odtujil s parkiranega osebnega avtomobila v Kamniku.

VLOM V STANOVANJSKO HIŠO

V večernem času je v Pogorju neznani storilec z uporabo vlomilskega orodja vstopil v stanovanjsko hišo ter iz prostorov odtujil 1.000 evrov gotovine in zlat prstan. Po zbranih obvestilih bo napisana kazenska ovadba.

TRČENJE V POTOPNI STEBRIČEK

Voznik osebnega avtomobila je na Kolodvorski ulici trčil v potopni stebriček in s kraja odpeljal. Povzročitelj je bil istega dne izsleden, z njim pa je bil opravljen preizkus alkoholiziranosti, ki je bil pozitiven. Nastala materialna  škoda za  približno 1.500 evrov. Policisti bodo zoper povzročitelja napisali obdolžili predlog na Okrajno sodišče Kamnik.

NESREČA PRI DELU V GOZDU

Policisti Policijske postaje Kamnik so bili poslani v naselje Loke v Tuhinju,  kjer je prišlo do delovne nesreče, v kateri naj bi se poškodoval moški. Na  kraju je bilo ugotovljeno, da je domačin opravljal dela v lastnem gozdu (sečnja dreves). Med padanjem posekanega drevesa se domačinu ni uspelo pravočasno umakniti in tako je drevo padlo na njega ter ga tako hudo poškodovalo, da je na kraju poškodbam podlegel. O dogodku bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.


<< Nazaj | Novice