Mali grad

T e D n i (K) Občine

13.08.2012

 

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve je v preteklem tednu usklajeval najemno pogodbo za še zadnjo lokacijo, na katero se bo za čas gradnje oziroma adaptacije OŠ Toma Brejca preselilo izvajanje pouka.

Pripravljene so bile tudi pogodbe, s katerimi je občina dobila v formalnopravno last zemljišča, na katerih se nahaja kategorizirana občinska cesta.

Pripravili smo več pogodb za najem javnih površin. Foto klub Kamnik tudi letos organizira razstavo »Oko Kamnika«. Razstavo si bo možno ogledati na Glavnem trgu vsak dan med sredo, 15. 8. in torkom, 4. 9. 2012.

V času od ponedeljka, 13. do ponedeljka, 27. 8. 2012, bo na Glavnem trgu svoje izdelke predstavljala Mojca Pušenjak.

Podpisan je bil tudi aneks k najemni pogodbi za postavitev svečomata na kamniških Žalah, tako da ga bodo lahko obiskovalci pokopališča še naprej nemoteno uporabljali.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

V skladu z zakonodajo je bilo pripravljeno poročilo o izvrševanju proračuna Občine Kamnik za prvo polletje leta 2012.

Na AJPES so bili posredovani podatki za namen statistike finančnih računov za obdobje od 1. 4. 2012 do 30. 6. 2012 (podatki o stanjih in transakcijah finančnih sredstev in obveznosti).

V preteklem tednu je bilo v skladu s Pravilnikom o merilih in pogojih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Kamnik izdanih več odločb o podaljšanju obratovalnega časa gostinskim lokalom, ki se nahajajo na območju, kjer bo potekal festival Kamfest.

V proračun občine morajo biti po Zakonu o javnih financah vključeni tudi prihodki in odhodki krajevnih skupnosti, zato so bila vsem krajevnim skupnostim v občini Kamnik posredovana navodila za pripravo njihovih finančnih načrtov za leto 2012 (rebalans) in 2013.

Oddelek za družbene dejavnosti

V teku so intenzivne priprave za rebalans proračuna 2012 in proračuna 2013 prvo branje za celotno področje družbenih dejavnosti.

Na podlagi Zakona o uravnoteženju javnih financ morajo javni zavodi pridobiti soglasje za študentsko delo s strani ustanovitelja; Matična knjižnica Kamnik je zaradi premajhnega števila redno zaposlenih glede na program dejavnosti, ki jih določa Zakon o knjižničarstvu, Odlok o ustanovitvi MKK in Uredba o osnovnih storitvah knjižnic zaprosila za soglasje za študentsko delo na oba ustanovitelja, to sta Občina Kamnik in Občino Komenda. Ustanovitelja dajeta soglasje k vlogi s strani Matične knjižnice Kamnik.

K medsebojnemu kulturno strokovnemu povezovanju slovenskega in nemškega naroda preko velikega zdravnika slovenskega rodu Karla Jurija Starovašnika, rojenega v Kamniku, ki je svoje ustvarjalno delo in  znanje posvetil mestu Freiburg, se bo odzvala tudi občina Kamnik s sofinanciranjem spominske plošče posvečene dr. Starovašniku, v formi Slovenije in z  označbo Kamnika, rojstnega kraja uglednega rojaka. Slovesnost bo v torek, 28. 8. 2012, v spominskem parku v Freiburgu, kot potrditev kulturne dediščine in nadaljnje institucionalne mednarodne povezanosti med mestoma Kamnik in Freiburg.

Na spletni strani je objavljen javni razpis za sofinanciranje vzdrževanja športnih objektov po krajevnih skupnostih za leto 2012. Rok za prijavo je 20. 8. 2012 do 12. ure.

Zaradi Zakona o uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS, številka 40/12) je Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik zaprosil za soglasje za dodatne zaposlitve v poletnem času. Obe občini ustanoviteljici sta že podali ustrezno soglasje.

Zaradi nove Odredbe o določitvi šifranta vrst zdravstvene dejavnosti se bo za prvo jesensko sejo pripravil dopolnjen Odlok o ustanovitvi javnega zavoda dr. Julija Polca Kamnik.

Oddelek za urejanje prostora

V preteklem tednu smo aktivno pregledovali dopolnitve na pripombe in pobude, ki so jih podali občani v času javne razgrnitve OPN.

V preteklem tednu smo pričeli pripravljati gradivo za projekt Urbani vrt.

Na podlagi vlog občanov smo izdelovali Potrdila o namenski rabi zemljišča, Potrdila o uveljavljanju oziroma neuveljavljanju predkupne pravice Občine Kamnik in Lokacijske informacije za gradnjo objektov.

Policijska postaja Kamnik

Obveščeni smo bili o tatvini goriva iz tovornega vozila. Policisti so ugotovili, da je neznani storilec v času od 30. 7. do 6. 8. 2012 iz parkiranega tovornega vozila odtujil približno 80 l dizelskega goriva in pokrovček rezervoarja. Policisti zbirajo obvestila in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o delovni nesreči v okolici Kamnika. Policisti so ugotovili, da je pri obnavljanju strehe stanovanjske hiše delavec izgubil ravnotežje in omahnil 4 metre v globino. Pri tem se je hudo telesno poškodoval in je bil odpeljan UB UKC Ljubljana. O nesreči je obveščen delovni inšpektor. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o vlomu v eno izmed ustanov Kamniku. Policisti so ugotovili, da je neznani storilec s silo telesa vlomil skozi vrata v garderobni prostor, nato pa je z neznanim predmetom vlomil v 10 garderobnih omaric, katere so bile last zaposlenih v ZD Kamnik. Policisti zbirajo obvestila in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o tatvini iz kletnih prostorov v okolici Kamnika. Policisti so ugotovili, da je neznani storilec v času med 4. in 7. 8. 2012 neovirano vstopil do odklenjenih kletnih prostorov in iz njih odtujil več kosov orodja in moško gorsko kolo modre barve. Policisti zbirajo obvestila in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o tatvini iz stanovanjske hiše. Policisti so na kraju ugotovili, da je neznani storilec neovirano vstopil v odklenjeno stanovanjsko hišo v okolici Kamnika. Iz notranjosti je odtujil več tehničnih predmetov in denarnico z dokumenti in bančnimi karticami. Policisti zbirajo obvestila in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Patrulja je pri kontroli prometa v Kamniku ustavila voznika, ki je kazal znake alkoholiziranosti. Odrejen je bil preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 1.27 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Zaradi kršitev določil ZPrCP je bilo odrejeno pridržanje do iztreznitve. Policisti bodo podali obdolžilni predlog na Okrajno sodišče v Kamniku.

Na policijsko postajo je prišel občan in prijavil goljufijo pri nakupu mobilnega telefona. Policisti zbirajo obvestila in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o tatvini tobačnih izdelkov iz trgovine v Kamniku. Policisti so na kraju ugotovili, da je neznani storilec izpod blagajne odtujil škatlo s tobačnimi izdelki. Policisti zbirajo obvestila in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o prometni nesreči v okolici Kamnika. Policisti so ugotovili, da je voznik tovornega vozila zaradi vožnje na prekratki varnostni razdalji trčil v pred njim vozeči osebni avtomobil, ki ga je odbilo naprej v pred njim vozeče vozilo. V nesreči je bil eden udeleženec telesno poškodovan. Povzročitelju nesreče bo izdan plačilni nalog.

Obveščeni smo bili o vlomu v stanovanjsko hišo v Kamniku. Policisti so z ogledom ugotovili, da je neznani storilec razbil steklo na pritličnem oknu in vstopil v notranjost. Odtujil je več kosov zlatnine in prenosni računalnik. Policisti zbirajo obvestila in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o tatvini denarja iz trgovine v Kamniku. Policisti so ugotovili, da je neznani storilec izkoristil odsotnost prodajalke in iz blagajne odtujil 350 evrov. Policisti zbirajo obvestila in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o delovni nesreči v podjetju v Kamniku. Policisti so ugotovili, da so delavci opravljali obnovitvena dela, pri čemer je en delavec padel v globino in se poškodoval. Z reševalnim vozilom ZD Kamnik je bil odpeljan na UB UKC Ljubljana. Obveščen je bil delovni inšpektor, ki je prišel na kraj nesreče. Policisti zbirajo obvestila in bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o tatvini kolesa z motorjem. Policisti so ugotovili, da je neznani storilec odtujil nezaklenjeno kolo z motorjem znamke Piaggio Bravo, temno modre barve z rdečim rezervoarjem, ki je bil parkiran pred lokalom v Kamniku. Policisti zbirajo obvestila in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o poškodovanju stekla v Kamniku. Policisti so ugotovili, da je neznani storilec preko noči v steklo vhodnih vrat vrgel kamen in ga razbil. Policisti zbirajo obvestila in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o vlomu v okolici Kamnika. Policisti so ugotovili, da je neznani storilec v večernem času prejšnjega dne na neznan način vstopil v hišo. Iz notranjosti je odtujil denar in zlatnino. Policisti zbirajo obvestila in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o tatvini vozila v Kamniku. Policisti so ugotovili, da je neznani storilec iz javnega parkirišča izvršil tatvino vozila Renault Megane grandtour srebrne barve, reg. št. LJ GS-751. Policisti zbirajo obvestila in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policist je pri kontroli Kamnika opazil moškega, ki se je peljal na kolesu, za katerega je obstajal sum, da je ukradeno. Pri postopku je bilo ugotovljeno, da gre dejansko za kolo, ki je bilo prijavljeno kot ukradeno. Policist je kolo zasegel in bo vrnjeno lastniku. Zoper osumljenega bo podana kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o vlomu v stanovanjsko hišo v okolici Kamnika. Policisti so ugotovili, da je neznani storilec v večernem času prejšnjega dne s silo telesa odprl kletno okno in vstopil v hišo. Iz notranjosti je odtujil denar in zlatnino. Policisti zbirajo obvestila in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o vlomu v Kamniku. Policisti so ugotovili, da je neznani storilec tekom dneva s silo telesa odprl vhodna vrata in prišel v notranjost. Iz notranjosti je odtujil prenosni računalnik, kolo znamke Merida, črno zlate barve in zlatnine. Policisti zbirajo obvestila in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.


<< Nazaj | Novice