Mali grad

T e D n i (K) Občine

13.03.2017

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Vodovod Vrhpolje-Šmartno in objekti na vodovodnem omrežju v Tuhinjski dolini

Soteska

Izvajalec je nadaljeval z gradnjo vodohrana Soteska. Potekalo je betoniranje armaturne komore. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

T e D n i (K) Občine

Obnova gostinskega prostora na Starem gradu

Izvajalec dela opravlja v skladu s terminskim planom oziroma pogodbenimi določili. V preteklem tednu so bila opravljena naslednja dela: vgradnja revizijskih jaškov, beljenje sten in stropov, montaža radiatorjev, polaganje keramike, montažo luči in vgradnja tuš kadi.

Oddelek za družbene dejavnosti

Na uradni spletni strani Občine Kamnik je objavljen Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju kulture v občini Kamnik. Zadnji rok za prijavo je četrtek, 6. april 2017, do 10. ure. Prijavitelje opozarjamo, da morajo biti registrirani za opravljanje dejavnosti, s katero se prijavljajo na razpis, prav tako naj pri oblikovanju programov in projektov upoštevajo vse, z razpisom določene roke za izvedbo programov in projektov ter druge pogoje.

Inštitut Antona Trstenjaka je pretekli torek začel s tečajem za družinske in druge oskrbovalce starejših, onemoglih in invalidnih ljudi. Tečaja se letos udeležuje več kot 30 občanov in bo trajal 10 tednov, enkrat tedensko po dve uri in pol. Prvega srečanja se je udeležila tudi direktorica Inštituta Antona Trstenjaka mag. Ksenija Ramovš, ki se je zahvalila Občini Kamnik za posluh in odločitev, da je občankam in občanom, ki se sami vsakodnevno srečujejo z vrsto težav pri negovanju svojih bližnjih doma, omogočila udeležbo na tečaju.

Ustvarjamo skupno prihodnost

Model – M Slovenija organizira 6-tedensko brezplačno usposabljanje, ki je namenjeno vsem mladim v Osrednjeslovenski regiji v starosti od 24 do 29 let. Usposabljanje bo temeljilo na zaposljivosti in spoznavanju sposobnosti udeležencev ter na pridobitvi novih kompetenc za podjetniško razmišljanje in delovanje oziroma samozaposlitev ali hitrejšo zaposlitev pri delodajalcih.

Udeleženci, ki bodo uspešno končali program, bodo pridobili priporočila za zaposlitev in priznanje za posebne dosežke v okviru projekta Model M Slovenija. V Ljubljani se bo v torek, 7. marca 2017, ob 11. uri v Kariernem središču, ZRSZ-OS Ljubljana, Urad za delo Ljubljana, Parmova 32, 1000 Ljubljana, izvajala informativna delavnica, kjer boste lahko pridobili vse potrebne informacije. Samo usposabljanje pa se bo izvajalo v obdobju od 14. 3. do 20. 4. 2017. Več informacij lahko pridobite na spletni strani  http://www.model-m.si/ ali tukaj.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu izdali več potrdil o namenski rabi zemljišč za potrebe Finančne uprave Republike Slovenije. Za odobritev pravnega posla mora Finančna uprava ugotoviti tudi, kdaj se je namenska raba spremenila, ker le-ta podatek vpliva na stopnjo davka za promet na nepremičnine.

Na Oddelku pripravljamo bazo podatkov za odmero Nadomestila  za uporabo stavbenega zemljišča.

V prejšnjem tednu pa smo pripravljali podatke za razpis za pridobitev evropskih sredstev. Občina Kamnik skupaj z Občino Mengeš in Občino Komenda pripravlja gradivo za javni razpis podukrep 4.3, ki ga razpisuje Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrana, Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželje. Razpis bo omogočil pridobitev nepovratnih sredstev za izvedbo komasacije in agromelioracije na območju Drnovo. Skupna vrednost investicije za izvedbo agromelioracij na komasacijskem območju Drnovo v občinah Kamnik, Komenda in Mengeš znaša 600.482,96 evrov. Projekt je 100-odstotno sofinanciran iz evropskih sredstev. Izvedba agromelioracije na komasacijskem območju Drnovo v občinah Kamnik, Komenda in Mengeš bo omogočala vzpostavitev boljšega zemljiškokatastrskega stanja zemljišč, predvsem v smislu upostavitve  večjih obdelovalnih kompleksov, lažja in boljša obdelava kmetijskih površin ter posledično zmanjšanje stroškov kmetijske obdelave, vzpostavitev pot. Na Oddeleku za urejanje prostora si želimo, da bi bili na razpisu uspešni, da bi pridobili razpisana sredstva ter s tem pomagali k razvoju kmetijskega gospodarstva na območju Drnova.

Oddelek za razvoj in investicije

Na Oddelku smo pripravili poročilo o oddanih evidenčnih naročilih, ki ga morajo vsi naročniki, ki so zavezani k uporabi določil Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/15), posredovati preko portala javnih naročil (www.enarocanje.si) do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto. Gre za podatke o oddanih javnih naročilih, katerih vrednost je za blago in storitve nižja od 20.000 evrov brez DDV, za gradnje pa nižja od 40.000 evrov brez DDV.

Strokovna komisija za izvedbo odpiranja ponudb je v ponedeljek, 6. marca 2017, izvedla javno odpiranje ponudb, prispelih na javno naročilo "Prestavitev JP 661581 Hruševka - Ravne". Ponudbo je oddalo 9 ponudnikov. Po preverjanju in ocenjevanju ponudb bo naročnik izdal odločitev o oddaji javnega naročila in po pravnomočnosti le-te z najugodnejšim ponudnikom, ki bo izpolnjeval vse zahteve iz razpisne dokumentacije, sklenil pogodbo o izvedbi predmetnih gradbenih del.

V sodelovanju z Oddelkom za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance trenutno pripravljamo razpisni dokumentaciji za naslednji investiciji:

Obe naročili bosta predvidoma v mesecu marcu objavljeni na Portalu javnih naročil (http://www.enarocanje.si/) in na uradni spletni strani Občine Kamnik (http://www.kamnik.si/javna-narocila-in-razpisi).

Policijska postaja Kamnik

TATVINA V TRGOVINI HERVIS   

Neznanec je trgovini s športnimi oblačili v Kamniku izvršil tatvino električne rolke xplorer hoverboard coty 6 v skupni vrednosti 399 evrov. Zoper storilca sledi kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.     

TATVINA DENARNICE V LJUBLJANI

Na Policijski postaji Kamnik je občan podal prijavo o tatvini denarnice, ki se je zgodila v Ljubljani. Z dejanjem ga je neznanec oškodoval za približno 300 evrov.

VLOM V KINOLOŠKO DRUŠTVO

Policisti smo bili obveščeni o vlomu v prostore Kinološkega društva v Košišah. Ugotovljeno je bilo da je neznani storilec z neznanim predmetom na vzvod vlomil skozi manjše okno in na tak način vstopil v del prostorov kinološkega društva, kjer je iz hladilnika odtujil paket šestih piv. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo. 

PROMETNA NESREČA S POBEGOM

Policisti smo bili obveščeni o prometni nesreči s pobegom pred trgovino Lidl. Oškodovanka je parkirala svoje vozilo v parkirni boks pred trgovino, ko se je vrnila do vozila pa je opazila, da je neznani voznik neznanega vozila trčil v zadnji del vozila in s kraja odpeljal, ne da bi ji nudil podatke. Sledi zbiranje obvestil in ustrezen ukrep.

TATVINA AKUMULATORJEV IZ STROJA

Policisti Policijske postaje Kamnik so bili poslani v industrijsko cono Žeje pri Komendi, kjer so oškodovancu odtujili dva akumulatorja iz delovnega stroja znamke New Holland, ki je bil parkiran na delovišču. S tem so ga oškodovali za 800 evrov. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.     

POŽAR NA OBJEKTU V NEKDANJI TOVARNI KIK

Na območju nekdanje tovarne KIK je zagorelo v enem izmed skladišč, kjer so bile shranjene stare gume, naložene s peskom, in nekaj lesenih palet. Na kraju so požar pogasili prostovoljni gasilci in gasilke iz društev Kamnik, Kamniška Bistrica, Nevlje. Policisti še raziskujejo vzrok požara.

»Vam je že KLIKnilo?« Varnostni pas vam lahko reši življenje!

»Vam je že KLIKnilo?« Varnostni pas vam lahko reši življenje!V času od ponedeljka, 13. marca 2017, do nedelje, 26. marca 2017, poteka nacionalna akcija z naslovom »Vam je že KLIKnilo?« Varnostni pas vam lahko reši življenje!, ki je usklajena z evropsko akcijo Satbelt. Tudi policisti Policijske postaje Kamnik bodo v teh dneh na območju občine Kamnik poostreno nadzirali uporabo varnostnega pasu in zadrževalnih sistemov ter uporabo mobilnega telefona med vožnjo.

Policisti bodo naslednja dva tedna izvajali nadzor nad uporabo varnostnih pasov na sprednjih in zadnjih sedežih ter nadzor pravilne rabe zadrževalnih sistemov v vseh vrstah motornih vozil. Glavna cilja akcije pa sta povečanje uporabe varnostnega pasu v osebnih avtomobilih (še posebej na zadnjih sedežih), tovornih vozilih in avtobusih ter zmanjšanje števila mrtvih in hudih telesnih poškodb, do katerih prihaja zaradi neuporabe varnostnega pasu.

Ali ste vedeli?

Uporaba varnostnega pasu kar za polovico zmanjša tveganje za smrtno žrtev, za skoraj toliko zmanjša tudi tveganje za hude poškodbe ter za skoraj četrtino zmanjša tveganje za nastanek lažjih poškodb, tako pri voznikih kot pri sopotnikih na sprednjih sedežih.

Število ugotovljenih kršitev neuporabe varnostnega pasu se razlikuje glede na starostno skupino kršiteljev. Najpogosteje se med vožnjo ne pripenjajo prometni udeleženci, ki so stari med 26 in 35 let. Zato bo v letošnjem letu več pozornosti usmerjene predvsem na potnike na zadnjih sedežih, mlade voznike ter voznike tovornih vozil, avtobusov in kombiniranih vozil.

Nacionalno akcijo Varnostni pas vodi in koordinira Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa, akciji pa se pridružujejo tudi policija, ministrstvo za izobraževanje, nevladne organizacije, šole vožnje, osnovne in srednje šole ter občinski sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

V Policiji si prizadevajo, da bi čim več voznikov uporabljalo varnostni pas. Pri najhujših prometnih nesrečah namreč vedno znova ugotavljajo, da bi bile lahko posledice bistveno blažje, če bi vozniki in potniki v vozilu dosledneje uporabljali varnostni pas.

Varnostni pas je vez z življenjem, česar se še vedno zaveda premalo udeležencev v cestnem prometu. Prav zaskrbljujoče je, da je še vedno veliko ljudi pripravljenih tvegati svoje življenje, ker vozijo nepripeti, s čimer ogrožajo svojo lastno varnost in najpogosteje tudi varnost svojih najbližjih v prometu.

Uporaba varnostnega pasu in zadrževalnih sistemov za otroke je obvezna! Obveznost pripenjanja nalaga 33. člen Zakona o pravilih cestnega prometa, po katerem se voznika ali potnika, ki ni pripet z varnostnim pasom, kaznuje z globo v višini 120 evrov.

Aktivnosti policistov

Slovenski policisti med svojimi rednimi nalogami kot tudi med občasnimi poostrenimi nadzori preverjajo, ali so vozniki in potniki v vozilih med vožnjo pripeti z varnostnim pasom. Nadzori policije nad pripenjanjem z varnostnim pasom so pogosto usklajeni tudi s policijami v drugih evropskih državah.

Policisti sodelujejo tudi v številnih preventivnih akcijah. Med njimi je akcija, ki jo v okviru nacionalnega programa za zagotavljanje varnosti cestnega prometa vsako leto pripravlja Javna agencija RS za varnost prometa. V letu 2016 poteka pod geslom Vam je že KLIKnilo? Varnostni pas rešuje življenja!

Namen preventivne akcije je zmanjšati število mrtvih in hudo telesno poškodovanih oseb v prometnih nesrečah zaradi neuporabe varnostnih pasov ter povečati njegovo uporabo med vozniki in potniki v vseh vozilih.

V okviru akcije policisti:

Varnostni pas je najbolj učinkovit pri direktnih trkih od spredaj in pri prevrnitvah.

Dosledna uporaba varnostnega pasu zmanjša tveganje za smrtno žrtev kar za polovico, skoraj toliko zmanjša tudi tveganje za hude poškodbe, ter za skoraj četrtino zmanjša tveganje za nastanek lažjih poškodb, tako pri voznikih kot pri sopotnikih na sprednjih sedežih. Čeprav so na zadnjih sedežih varnostni pasovi nekoliko manj učinkoviti, saj zmanjšajo tveganje za hude poškodbe in smrtne žrtve le za četrtino, pa vseeno predstavljajo precejšnjo razliko, zaradi katere je pripenjanje na zadnjih sedežih prav tako smiselno. Varnostni pas je najbolj učinkovit pri direktnih trkih od spredaj in pri prevrnitvah.

Več informacij o akciji:

LE EN KLIK, KI GA SLIŠIMO, KO SE PRIPNEMO Z VARNOSTNIM PASOM, NAM LAHKO REŠI ŽIVLJENJE, ZATO JE UPORABA PASU ŽIVLJENJSKEGA POMENA! 


<< Nazaj | Novice