Mali grad

T e D n i (K) Občine

13.01.2020

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Izgradnja sekundarne kanalizacije v Stahovici

T e D n i (K) ObčineIzvajalec del nadaljuje z izgradnjo odseka sekundarne kanalizacije v Stahovici. Novozgrajeni odsek kanalizacije bo priključen na obstoječe kanalizacijsko omrežje, v tem tednu je izvajalec nadaljeval z izvajanjem zemeljskih del in vgradnjo kanalizacijskih cevi ter jaškov.

Parkirišče P+R Kamnik

V preteklem tednu so bile zarisane talne označbe za parkiranje vozil. Izvaja se priklop javne razsvetljave na električno omrežje in ujema mesto za ekološki otok. Postavljena je bila nadstrešnica in izveden sestanek s predstavniki Slovenskih železnic glede vzpostavitev prometnega režima parkiranja.   

Komisija za plazove

Nihanje temperature v zimskem času povzročajo krušenje skal in podore skal. Komisija za plazove si je ogledala dva podora skal na območju Kamniške Bistrice in Menine Planine.

Izdelan bo plan za odstranitev skal iz območja gozdnih cest.  

Oddelek za finance

Uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane za odmero dohodnine za leto 2019

Finančna uprava Republike Slovenije obvešča, da lahko za prijavo uveljavljanja posebne olajšave za vzdrževane družinske člane za odmero dohodnine za leto 2019 uporabljajte tudi njihov spletni portal eDavki ali pa si naložite mobilno aplikacijo eDavki.

Rok za oddajo je 5. 2. 2020.

Zavezanec, ki med letom ni uveljavljal te olajšave, in tisti, ki želi medletno uveljavljeno olajšavo spremeniti, mora najpozneje do 5. februarja 2020 vložiti »Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine«.

Oddelek za urejanje prostora

Na podlagi sklenjene pogodbe za izvedbo agromelioracijskih del na komasacijskem območju Drnovo so izvajalci, tudi v preteklem tednu nadaljevali z deli vzpostavitve novih poljskih poti. Umestitev novih poti se bo izvajala predvidoma do marca 2020.

Prvotna časovnica postopka javne razgrnitve modelov množičnega vrednotenja je predvidevala objavo stališč organa vrednotenja do prejetih pripomb lastnikov do 27. 12. 2019. Zaradi podaljšanju roka za pošiljanje pripomb, ki so jih lastniki posredovali na obrazcih JRMV1, so prvotni rok za pošiljanje pripomb (2. 12. 2019) podaljšali, posledično se je podaljšal tudi rok za objavo stališč GURS do omenjenih pripomb občanov. Poročilo – stališče organa vrednotenja do prejetih pripomb bo na spletu objavljeno v drugi polovici januarja 2020.

Končali sta se javna razgrnitev in javna obravnava Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu VČ-05 Volčji Potok, ki sta za zainteresirano javnost potekala od 9. decembra 2019 do vključno 10. januarja 2020, javna obravnava pa je potekala 8. januarja 2020 v veliki sejni dvorani Občine Kamnik. Območje predmetnega občinskega podrobnega prostorskega načrta obsega površine enote urejanja prostora »VČ-05 Volčji Potok«, ki predstavlja pretežno nepozidana stavbna zemljišča, namenjena stanovanjski gradnji. Razlog za pripravo OPPN je skupno in celovito načrtovanje prostorskih ureditev, ki se urbanistično, prometno in funkcionalno navezujejo na obstoječe in načrtovane ureditve v urejevalnih enotah VČ-04 in VČ-06. Gradivo je dostopno na: https://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt. Občina bo preučila vse pravočasno prejete pripombe, predloge in mnenja, do njih zavzela stališča in jih objavila na svoji spletni strani.

Policijska postaja Kamnik

VLOM V GRADBENI ZABOJNIK

Neznani storilec je v industrijski coni v Komendi vlomil v gradbeni zabojnik, iz katerega je odtujil gradbeni stroj "žabo" in tako oškodoval podjetje. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

INTERVENCIJA V MOSTAH

Policisti so v Mostah obravnavali intervencijo, kjer se je občan do svoje žene vedel na drzen, nasilen, nesramen, žaljiv način tako da je pri njej povzročil občutek ponižanosti in ogroženosti. Kršitelju je bil na kraju izdan plačilni nalog po Zakonu o javnem redu in miru.

 GOLJUFIJA PRI NAKUPU OBLAČIL

Občanka je v mesecu decembru na Facebook strani Xiomara naročila dva izdelka, ki pa kljub plačilu ni prejela. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

PROMETNA NESREČA

V križišču regionalne in Cankarjeve ceste je prišlo do prometne nesreče z udeležbo osebnega in tovornega vozila zaradi nepravilnega razvrščanja v križišču. Povzročitelju je bil zaradi kršitev Zakona v cestnem prometu izrečena globa.

PONAREJEN BANKOVEC

Policisti smo bili s strani zaposlenega na Delavski hranilnici obveščeni o ponarejenem bankovcu za 100 evrov, ki ga je uslužbenec izločil med štetjem denarja, ko je občan hotel poravnati položnico večje vsote. Po opravljeni analizi sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

ZASEG VOZILA    

V Vrhpoljah je mladoletnik vozil osebni avtomobil brez veljavnega vozniškega dovoljenja in pod vplivom alkohola. Na podlagi teh kršitev je bil opravljen zaseg vozila in obveščena mati kršitelja. Zoper mladoletnika sledi obdolžilni predlog na sodišče v Kamniku.

TATVINA REGISTRSKE TABLICE

Neznani storilec je iz parkiranega vozila pri Termah Snovik odtujil zadnjo registrsko tablico in s tem oškodoval občanko. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

PROMETNA NESREČA

Na parkirišču pri Mercator centru je prišlo do prometne nesreče s pobegom zaradi nepravilnega premika z vozilom povzročiteljice, ki je trčila v parkirano vozilo in s kraja odpeljala. Povzročiteljici je bil zaradi kršitev zakona v cestnem prometu izrečena globa.

POŽAR NA STANOVANJSKI HIŠI     

V Lazah je na stanovanjski hiši zaradi pregretja dotrajanega dimnika zagorelo ostrešje zidane stanovanjske hiše in v celoti pogorelo. Požar so pogasili gasilci PGD Kamnik in PGD Zgornji Tuhinj. Sledi poročilo na okrožno državno tožilstvo.

TATVINA IZ GRADBIŠČA  

Iz gradbišča v industrijski coni Žeje je neznani storilec odtujil dve izkopni žlica znamke Takheuchi, tip tb 260, in s tem oškodoval podjetje. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

GLASNA GLASBA V STANOVANJU    

Policisti so v Šmarci obravnavali kršitev po Zakonu o varstvu javnega reda in miru zaradi glasne glasbe v stanovanju. Kršitelj je bil na kraju opozorjen glede kršitve. 

PADEL NA SMUČIŠČU OSOVJE

Na smučišču Osovje je po strmini med smučanjem naprej padel otrok in se hudo telesno poškodoval. Ker ni bilo ugotovljenih znakov kaznivega dejanja in ker je otrok sam padel na smučišču, sledi uradni zaznamek o dogodku.

VLOM V KLET    

Neznani storilec je na Kranjski cesti z neznanim orodjem na vzvod odlomil zapiralo vrat in vlomil v klet iz katere je odtujil skiro in škatlo z orodjem. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.


<< Nazaj | Novice