Mali grad

T e D n i (K) Občine

13.01.2014

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

Občinski svet Občine Kamnik je na oktobrski seji sprejel sklep, da je potrebno pripraviti investicijski načrt zamenjave sedežnice Šimnovec, na podlagi katerega bo sprejeta odločitev o nadaljnjih ukrepih. Zaradi zastarelosti je obratovanje dvosedežnice Šimnovec od 6. 12. 2013 dalje zaustavljeno. Občinska uprava je skupaj z vodstvom družbe pripravila gradivo za izredno sejo Občinskega sveta Občine Kamnik, ki bo v sredo, 15. 1. 2014, na kateri se bo razpravljalo in odločalo o zamenjavi sedežnice na Veliki planini.

Poleg rednih delovnih obveznosti (opravljanje finančno računovodskih opravil, odločanje o obratovalnih časih gostinskih lokalov), so bile aktivnosti usmerjene v pripravo predloga proračuna Občine Kamnik za leto 2014 za drugo obravnavo, ki ga bo Občinski svet obravnaval predvidoma na naslednji seji.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Dne, 9. 12. 2013, se je iztekel rok za zbiranje ponudb za oddajo gostinskega lokala na tržnici v Kamniku v najem. V razpisanem roku je bila pravočasno oddana 1 ponudba. Postopek izbire je bil zaključen v zadnjih dneh preteklega leta z izbiro ponudbe edinega sodelujočega ponudnika, ki izpolnjuje vse pogoje, ki so bili zahtevani v omenjenem postopku. V prihodnjih dneh bo izvedena še sklenitev najemne pogodbe.

Zakupnike občinskih vrtičkov obveščamo, da bo v letošnjem letu poteklo večje število zakupnih pogodb, o čemer bomo vse zakupnike pravočasno pisno obvestili in jih obenem pozvali na njihovo obnovitev oziroma na vložitev nove vloge za najem javne površine. Cena zakupa ostaja nespremenjena (0,2 EUR/m2 letno), prav tako večina pogojev zakupa z izjemo dodatne zahteve po jasni označitvi meja vrtička ter oštevilčenjem le-tega s pogodbeno dodeljeno zaporedno številko, zaradi preteklih težav pri ugotavljanju obsega posameznega vrtička ter pri orientaciji znotraj posamezne lokacije z vrtički.   

Oddelek za družbene dejavnosti

Matična knjižnica Kamnik je v letošnjem letu zelo obiskane pravljične urice razširila tudi v Krajevno knjižnico Motnik. Tako so pravljice v Motniku oživele v sredo, 8. 1. 2014, s pripovedovalko pravljic Špelo Regulj, z naslovom »Ko pravljice oživijo…«, družbo pa sta ji delali »teta« ustvarjalna delavnica in »babica« glasba. V svet domišljije bodo otroci in njihovi starši v Krajevni knjižnici Motnik lahko pobegnili in se spoznali z mnogimi nenavadnimi junaki vsako drugo sredo v mesecu.

O jeziku in identiteti se je razpravljalo v Matični knjižnici Kamnik. Zelo obiskan in zanimiv večer je pogovor z akademikom dr. Marjanom Kordašem, rednim profesorjem v pokoju na Medicinski fakulteti v Ljubljani, prevajalcem, esejistom in pisateljem, vodil dr. Reginald Vospernik, slovenski kulturni delavec ter dolgoletni ravnatelj Zvezne gimnazije za Slovence v Celovcu. Akademik in predvsem Kamničan dr. Marjan Kordaš,  je s svojim biografskim romanom opisal svoje odraščanje v Kamniku in mnoga doživetja, ki so ga oblikovala. Na literarnem  večeru sta se pogovarjala predvsem o tem, da je večkulturnost, večjezičnost lahko prednost. Skratka, Matična knjižnica Kamnik je na torkovem večeru gostila eminentne goste in prvič se je zgodilo, da je literarni večer vodil zamejski Slovenec, v čast pa si lahko štejemo, da je to dolgoletni profesor in ravnatelj slovenske gimnazije dr. Vospernik. Dr. Kordaš, ki je na pragu svojih 83-ih let še vedno poln kolesarskih in pisateljskih načrtov, pa je bil, kot je dejal njegov sogovornik, legenda medicinske fakultete.

Predstavniki javnih zavodov – ravnatelji kamniških osnovnih šol in Vrtca Antona Medveda Kamnik - so se v torek, 7. 1. 2014, udeležili seznanitve s projektom POTRESNA OGROŽENOST ZA POTREBE CIVILNE ZAŠČITE – ZA OBČINO KAMNIK, ki jo je Občina Kamnik pripravila v sodelovanju z Zavodom za gradbeništvo Slovenije, Agencijo RS za okolje in Inštitutom za vodarstvo.

Spomladi 2013 je Državni zbor sprejel Resolucijo o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020 (Uradni list RS, št. 39/2013). Skladno z določili resolucije je potrebno na lokalni in nacionalni ravni pripraviti dva izvedbena načrta za štiriletni obdobji. Prvi izvedbeni načrti na nacionalni in regijski (po statističnih regijah) ravni bodo pripravljeni za obdobje 2014-2016. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je že poleti 2013 pričelo z aktivnostmi za pripravo izvedbenih načrtov. Kot podporo pripravi regijskih izvedbenih načrtov je v sodelovanju s Skupnostjo CSD in Centrom nevladnih organizacij organiziralo regijske delavnice, na katerih so bila predstavljena ključna izhodišča nacionalnega programa. Teh delavnic se je udeležila tudi strokovna služba naše občine, kjer smo z različnimi udeleženci opredelili prioritete za naslednje obdobje, ki izhajajo predvsem iz specifičnih okoliščin v posameznih okoljih.
Po sklepu resorne ministrice o določitvi koordinatorjev za pripravo, spremljanje izvajanja in poročanje o izvajanju regijskih izvedbenih načrtov za obdobje 2014-2016, je za koordinacijo priprave regijskih izvedbenih načrtov za osrednjeslovensko regijo (kamor je umeščena Občina Kamnik) zadolžen Center za socialno delo Ljubljana Moste-Polje. Ena od nalog CSD, ki koordinira celoten projekt je oblikovanje regijskih koordinacijskih skupin, v katerih morajo biti (kot je določeno v resoluciji) tudi predstavniki lokalnih skupnosti.
Pomembno je poudariti, da priprava izvedbenih načrtov nacionalnega programa socialnega varstva sovpada s pripravo planskih dokumentov v zvezi s črpanjem evropskih sredstev iz nove finančne perspektive, ter da bodo evropska sredstva eden od ključnih virov za širitev programov podpore in pomoči ranljivim skupinam prebivalstva v prihodnjem obdobju.

Na delavnici dne, 16. 9. 2013, je bil soglasno določen seznam prioritet osrednjeslovenske regije:

Občine, na katere se nanaša izvedbeni načrt: Mestna občina Ljubljana, Škofljica, Ig, Velike Lašče, Dobrova – Polhov Gradec, Horjul, Brezovica, Dol pri Ljubljani, Medvode, Vodice, Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče, Trzin, Grosuplje, Ivančna gorica, Dobrepolje, Kamnik, Komenda, Šmartno pri Litiji,  Litija, Logatec, Borovnica, Vrhnika, Log – Dragomer.
Centri za socialno delo, na katere se nanaša izvedbeni načrt: CSD Ljubljana Moste Polje, CSD Ljubljana Vič Rudnik, CSD Ljubljana Center, CSD Ljubljana Šiška, CSD Ljubljana Bežigrad, CSD Domžale, CSD Grosuplje, CSD Kamnik, CSD Litija, CSD Logatec,  CSD Vrhnika
Center za socialno delo, ki koordinira pripravo izvedbenega načrta in poroča o njegovi izvedbi: CSD Ljubljana Moste Polje

Člani regijske koordinacijske skupine:

Naslednji delovni sestanek članov regijske koordinacijske skupine bo v torek, 21. 1. 2014.

Zaradi stečaja koncesionarja, ki je v Domu starejših občanov v Kamniku izvajal zdravstvene storitve, je občina izvedla javni razpis za podelitev nadomestne koncesije (objavljen v Uradnem listu in spletni strani Občine Kamnik). Na razpis se je prijavil en kandidat, ki je izpolnjeval razpisne pogoje, in sicer je to dr. Igor Muževič, Dunajska c. 88, 1000 Ljubljana. Po pridobitvi vseh pozitivnih soglasij oziroma mnenj s strani Ministrstva za zdravje, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zdravniške zbornice Slovenije, bo občina izbranemu kandidatu izdala ustrezno odločbo in z njim podpisala koncesijsko pogodbo za obdobje 10 let.

Oddelek za urejanje prostora

Oddelek za urejanje prostora je v preteklem tednu posredoval, pregledane podatke o vrsti in deležu namenske rabe prostora in podatke o vrsti in deležu zemljišč za gradnjo stavb po katastrskih občinah na parcelo natančno na Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Geodetsko upravo Republike Slovenije.

Na tem mestu ponovno obveščamo vse občane, da na Oddelku za urejanje prostora lahko posredujemo samo podatke o namenski rabi zemljišč, ki so tudi javno dostopni na internetnem naslovu. Namenska raba zemljišča je le eden od podatkov za izračun vrednosti posamezne nepremičnine. Na vrednost zemljišča vpliva tudi podatek o dejanski rabi, ki je v pristojnosti Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Popravke lahko lastniki podajo na elektronski naslov raba.mko@gov.si.

Na Oddelku za urejanje prostora smo izdali tudi več potrdil o namenski rabi zemljišč ter potrdil o uveljavljanju oziroma ne uveljavljanju predkupne pravice Občine Kamnik za namen prometa z nepremičninami. Poleg prej navedenega smo izdali tudi večje število soglasij za odmik od mej za potrebe gradnje, ter lokacijskih informacij za gradnjo. V preteklem tednu smo imeli usklajevalni sestanek z izdelovalcem OPN-ja družbo Locus d.o.o. iz Domžal.

Policijska postaja Kamnik

Policisti so obravnavali vlom v poslovne prostore v Kamniku. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec preko noči v Kamniku vlomil v poslovne prostore, kjer je v notranjosti vlomil še v dva aparata za točenje pijač, od koder je odtujil denar. Z dejanjem je neznani storilec povzročil za okoli 2000 evrov materialne škode. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.  

Policisti so imeli pri cestno prometni kontroli postopek z 33-letnikom iz Maribora. Pri postopku je bilo ugotovljeno, da navedeni vozi vozilo v cestnem prometu brez veljavnega vozniškega dovoljenja, prav tako pa mu je bilo zaradi suma, da je vozil pod vplivom alkohola odrejen in opravljen preizkus alkoholiziranosti v izdihanem zraku z alkotestom, ki je ob pravilni uporabi pokazal 0.24 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Policisti so 33-letniku zaradi navedenih kršitev in predhodne kaznovanosti zasegli osebni avtomobil in bodo zoper omenjenega podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

Policisti so imeli pri cestno prometni kontroli postopek z 35-letnikom iz okolice Kamnika. Pri postopku je bilo ugotovljeno, da je navedeni vozil neregistriran osebni avtomobil, prav tako pa mu je bilo zaradi suma, da je vozil pod vplivom alkohola odrejen in opravljen preizkus alkoholiziranosti v izdihanem zraku z alkotestom, ki je ob pravilni uporabi pokazal 0.74 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Policisti so 33-letniku zaradi navedenih kršitev zasegli osebni avtomobil in bodo zoper omenjenega podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

Obveščeni smo bili o drzni tatvini v eni od trgovin v okolici Kamnika. Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je 42-letnik iz okolice Kamnika v dopoldanskem času vstopil v trgovino, kjer je v nakupovalno košaro naložil več različnih prehrambenih izdelkov in odšel do blagajne, kjer je prodajalki pokazal nož in od nje zahteval še nekaj izdelkov, potem pa se napotil iz trgovine in odšel v smeri proti naselju Nožice. Policisti so omenjenega izsledili v Šmarci, kjer mu je bila odvzeta prostost. Z dejanjem je nastalo za nekaj deset evrov materialne škode. Policisti bodo zoper navedenega podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so imeli pri cestno prometni kontroli postopek z 43-letnikom iz Kamnika. Pri postopku je mu je bilo zaradi suma, da je vozil pod vplivom alkohola odrejen in opravljen preizkus alkoholiziranosti v izdihanem zraku z alkotestom, ki je ob pravilni uporabi pokazal 0.92 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Policisti bodo zoper 43-letnika podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

Policisti so obravnavali vlom v poslovne prostore v Kamniku. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec preko noči v Kamniku vlomil v poslovne prostore in iz notranjosti odtujil večjo količino cigaret in denar. Z dejanjem je neznani storilec povzročil za okoli 2000 evrov materialne škode. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.  

Policisti so imeli v Kamniku postopek z 24-letnim državljanom Slovaške. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je 24-letnik v Kamniku vsiljivo beračil. Nadalje je bilo ugotovljeno, da je bil navedeni že večkrat obravnavan za istovrstni prekršek, zaradi česar so policisti 24-letnika privedli v takojšnji postopek na Okrajno sodišče v Ljubljani, kjer mu je bila s sodbo izrečena denarna kazen in stranska kazen izgona tujca iz države za dobo treh let.

Policisti so bili obveščeni o prometni nesreči v Kamniku. Z zbiranjem obvestil in ogledom kraja prometne nesreče je bilo ugotovljeno, da je 55-letni voznik osebnega avtomobila iz okolice Kamnika zaradi izsiljevanja prednosti v križišču trčil v 80-letno kolesarko, ki je v tem trenutku pravilno prečkala križišče. V prometni nesreči je 80-letna kolesarka utrpela telesne poškodbe in je bila z reševalnim vozilom odpeljana v UBKC. V prometni nesreči je nastalo za približno 300 evrov materialne škode. 55-letnemu povzročitelju je bil zaradi kršitve cestno prometnih pravil izdan plačilni nalog.

 


<< Nazaj | Novice