Mali grad

T e D n i (K) Občine

12.11.2012

 

Oddelek za gospodarske javne službe

V sredo, 7. novembra, so se pričela gradbena dela »ureditev JP št. 660294 Na jasi«. Dela v dolžini 108 m bodo obsegala ureditev odvodnavanja, javno razsvetljavo, postavitev nadzemnega hidranta, zamenjavo spodnjega ustroja v debelini 50 cm ter asfaltiranje. Vrednost investicije znaša 38.000 evrov. Z deli naj bi podjetje Žurbi Team d.o.o., zaključilo do konec meseca novembra. V času del je del je vzpostavljena popolna zapora.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

Upravičenci za dodelitev sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva ter podeželja v občini Kamnik so v preteklem tednu množično hodili podpisovati pogodbe o sofinanciranju naložb v kmetijstvu.

Na Ministrstvo za finance je bilo posredovano poročilo o dodeljenih državnih pomočeh na področju podjetništva in malega gospodarstva.

Na AJPES je bilo posredovano poročilo o statistiki finančnih računov in naložb za obdobje 1. 7. do 30. 9. 2012.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve je v preteklem tednu sodeloval na sestanku, na katerem so bile z zasebnim investitorjem dogovorjene zadnje podrobnosti v zvezi s prenosom nepremičnin, ki v naravi predstavljajo gospodarsko javno infrastrukturo v last in posest Občine Kamnik. V letu 2009 je bila napreč sklenjena pogodba o opremljanju, na podlagi katere se je zasebni investitor zavezal, da bo namesto plačila komunalnega prispevka zgradil gospodarsko javno infrastrukturo ter jo po izgradnji predal občini.

Še vedno se tudi izvaja dodeljevanje občinskih neprofitnih stanovanj v skladu s seznamom upravičencev, ki je bil oblikovan na podlagi zadnjega razpisa. Občina bo tri nezasedene stanovanjske enote, s katerimi trenutno razpolaga, obnovila po sprejetju proračuna za leto 2013, ker v letu 2012 ni finančnih sredstev. Prenovljena stanovanja bodo takoj po izvedbi prenove ponujena v najem upravičencem s seznama za dodelitev občinskih neprofitnih stanovanj v najem.

Oddelek za družbene dejavnosti

Na Javni razpis za sofinanciranje programa prekvalifikacij v okviru izobraževanja odraslih v letu 2012 je prispela vloga Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra - Izobraževanje odraslih, ki izpolnjuje razpisne pogoje. Omenjenemu zavodu je bil izdan sklep o dodelitvi sredstev.

Za obnovo prostorov oziroma  ureditev Spominske sobe Rudolfa Maistra v Kamniku smo po 30. a členu ZJN2 v petek, 9. 11. 2012, objavili na Portalu javnih naročil obvestilo o naročilu male vrednosti za izbor izvajalca. Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje je 22. 11. 2012 do 10. ure.

Z današnjim dnem se pričenja realizacija projekta »urejanje požarne varnosti na podstrešju Matične knjižnice Kamnik« z na razpisu izbranim izvajalcem, Zarja Elektronika. Rok dokončanja del je konec decembra letošnjega leta.

Prav tako na Budnarjevi muzejski hiši poteka sanacija ograje in podesta; dela se bodo zaključila konec novembra 2012. Na gradu Zaprice, kjer deluje Medobčinski muzej Kamnik, poteka zamenjava oken. Ureja se grobišče talcev, Črna pri Kamniku. Vsa navedena dela bodo zaključena v letošnjem letu.

Strokovna služba je skupaj z Zavodom za turizem in šport v občini Kamnik pripravila Letni program športa za leto 2013, ki ga bo na decembrski seji obravnaval Občinski svet.

Oddelek za urejanje prostora

V preteklem tednu je bilo izdelanih več lokacijskih informacij za gradnjo, zelo pa se je povečalo tudi število vlog za izdajo potrdil o namenski rabi. Zaradi spremembe davčne zakonodaje je bilo več zahtevkov za potrdila, kakšna je bila namembnost v preteklih letih, kar je treba preveriti v takrat veljavnih planskih aktih.

Na podlagi prejetih vlog za 5 letno oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, smo izdali odločbe vlagateljem.

Oddelek za urejanje prostora je na vlogo investitorjev izdelala več soglasij h gradnji zaradi manjšega odmika, kot ga predvideva zakonodaja in predpisi.

Policijska postaja Kamnik

Obveščeni smo bili o vlomu v trgovino v Kamniku. Ugotovljeno je bilo, da je neznani storilec vlomil v trgovino in iz nje odtujil blagajno in kraj zapustil. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o tatvini folije iz podjetja v okolici Kamnika. Ugotovljeno je bilo, da je neznani storilec preko noči preplezal ograjo podjetja in prišel do odprtega skladišča podjetja, od koder je odtujil več kosov folije. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o prometni nesreči v Kamniku. Ugotovljeno je bilo, da je voznik osebnega avtomobila zbil peško, ki je dobila lahke telesne poškodbe. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo zoper kršitelja ustrezno ukrepali.

Obveščeni smo bili o tatvini gradbenega materiala iz podjetja v okolici Kamnika. Ugotovljeno je bilo, da je neznani storilec vlomil in odtujil orodje. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo zoper kršitelja ustrezno ukrepali.

Obveščeni smo bili o prometni nesreči na parkirnem prostoru v Kamniku. Ugotovljeno je bilo, da je voznica osebnega avtomobila s prednjim delom trčila v parkirano vozilo. Zaradi kršitve določil ZPrCP ji je bil izdan plačilni nalog.

Obveščeni smo bili o tatvini denarja v Kamniku. Ugotovljeno je bilo, da je neznani moški uslužbenki podjetja odtujil kuverto z dnevnim izkupičkom. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o tatvini iz podjetja v okolici Kamnika. Ugotovljeno je bilo, da je neznani storilec preko noči odtujil več kosov opaža iz aluminija. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

S strani sodišča v Ljubljani smo prejeli odredbo za privedbo osebe, ki se ni odzivala na vabila. Policisti so osebo prijeli in jo privedli na sodišče.

Obveščeni smo bili o prometni nesreči s pobegom. Ugotovljeno je bilo, da je voznik osebnega avtomobila trčil v parkirano vozilo in odpeljal s kraja. Policista sta z zbiranjem obvestil ugotovila povzročitelja prometne nesreče in mu izdala plačilni nalog zaradi kršitve določil ZPrCP.

Obveščeni smo bili o vlomu v stanovanjsko hišo v okolici Kamnika. Ugotovljeno je bilo, da je neznani storilec v popoldanskem času, skozi vrata terase, vlomil v stanovanjsko hišo in v notranjosti odtujil več predmetov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili, da je v okolici Kamnika pes ugriznil občana. Ugotovljeno je bilo, da je občan tekel mimo stanovanjske hiše in ga je napadel pes. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil, kršitelju bo izdana odločba o prekršku.

Obveščeni smo bili, da se v okolici Kamnika pelje kolesar, ki je močno pod vplivom alkohola. Patrulja je kolesarja izsledila in ustavila. Pri postopku je bilo ugotovljeno, da je vozil pod vplivom alkohola (0,64 mg/l izdihanega zraka). Zaradi kršitve določil ZPrCP mu je bil izdan plačilni nalog.

Patrulja je pri kontroli prometa v Kamniku ustavila voznika osebnega avtomobila. Pri postopku je bilo ugotovljeno, da vozi pod vplivom alkohola (0,63 mg/l izdihanega zraka). Zaradi kršitev določil ZPrCP bodo policisti podali obdolžilni predlog na sodišče v Kamniku.

Obveščeni smo bili o pretepu pred lokalom v okolici Kamnika. Ugotovljeno je bilo, da sta se dve osebi stepli na prireditvenem prostoru, odgovorna oseba lokala pa prireditve ni prijavila na policijski postaji, prav tako ni obvestila policije o kršitvi na prireditvenem prostoru. Zaradi kršitve določil Zakona o varstvu javnega reda in miru je bil kršiteljema, ki sta se pretepala izdan plačilni nalog. Prav tako policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o odgovornosti odgovorne osebe in bodo zoper njo ukrepali.

Na policijsko postajo je prišla oškodovanka in prijavila tatvino denarnice iz odklenjenega osebnega avtomobila v okolici Kamnika. Ugotovljeno je bilo, da je neznani storilec v dopoldanskem času pristopil do odklenjenega vozila in iz njega odtujil denarnico z vsebino. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Na policijsko postajo je prišla občanka in izročila denarnico, ki jo je pred tem našla. Policisti so obvestili lastnico, ki je denarnico prevzela.

Obveščeni smo bili o prometni nesreči v Kamniku. Ugotovljeno je bilo, da je voznik osebnega avtomobila izsilil prednost vozniku, ki je pravilno pripeljal iz nasprotne smeri. V postopku je bilo ugotovljeno, da je slednji voznik vozil pod vplivom alkohola (0.46 mg/l izdihanega zraka), prav tako je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Zaradi kršitev določil ZPrCP mi je bil izdan plačilni nalog.

Povzročitelj prometne nesreče je bil telesno poškodovan in je zdravniško pomoč iskal sam. Zaradi kršitve določil ZPrCP mu je bil izdan plačilni nalog.

Na policijsko postajo je prišla občanka in prijavila tatvino zlatnine. Ugotovljeno je bilo, da je neznani storilec iz stanovanja stanovanjske hiše v daljšem časovnem obdobju odtujil več kosov zlatnine. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.<< Nazaj | Novice