Mali grad

T e D n i (K) Občine

11.11.2013

 

Oddelek za gospodarske javne službe

V četrtek, 7. novembra, so se zaključila ureditvena dela v Keršmančevem parku. Nova ureditev se je osredotočala na severni, še neurejeni del parka, ki je namenjen aktivnemu preživljanju prostega časa, južni del pa sprostitvi. Na severnem delu so pozicionirane telovadne naprave, v južnem delu pa otroška igrala v sklopu že obstoječega otroškega igrišča (dvojna nihajna gugalnica, tobogan in gugalni konjički). Telovadne naprave in otroška igrala so v celoti odporne proti vremenskim in atmosferskim vplivom. Podlaga pod telovadnimi napravami so iz gumijastih materialov, preko katerih raste trava in dodatno utrdi obremenjeno površino. Vse naprave imajo certifikat o skladnosti s standardom SIST EN 1176, SIST EN 913 in SIST EN 957. Pri ureditvi se je v celotni liniji med parcelami zasadila živa meja iz belega gabra. Vrednost investicije znaša 36.000 evrov.

Občina Kamnik in Občina Lukovica sta v letošnjem letu sklenila sporazum za nadaljevanje del na objektu »mrliške vežice in veroučne učilnice Češnjice«. Občina Kamnik je izvedla javno naročilo na portalu javnih naročil in po zaključku postopka je bilo za  nadaljevanje gradnje izbrano kamniško podjetje URAL d.o.o. V letošnjem letu so bile izvedene strojne instalacije (centralno ogrevanje, kotlovnica, vodovod), električne instalacije s strelovodom,  izdelava tlakov v kleti in v pritličju ter kompletna slikopleskarska dela. Dela na objektu so zaključena, primopredajo pa bodo občini in izvajalec opravili v tem tednu. Občini nameravata z investicijo zaključiti v letu 2014, ko bo potrebno izvesti fasado, zunanjo malo čistilno napravo in zunanjo ureditev okolice.

Podjetje Hidrotehnik d.d. je po naročilu Ministrstva za kmetijstvo in okolje – ARSO in Občine Kamnik zaključilo z deli pri sanaciji hudournika Volovljek nad Krivčevim. ARSO je financirala ureditev struge, Občina pa povišanje zidu zaradi lokalne javne poti ob strugi in ureditev javne poti ter postavitev odbojne ograje.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

Aktivnosti Oddelka za gospodarske dejavnosti in finance so bile poleg rednih nalog – finančno računovodskih opravil, usmerjene v pripravo predloga proračuna za leto 2014, ki ga bo Občinski svet Občine Kamnik obravnaval predvidoma na naslednji seji.

V preteklem tednu je bil tudi sestanek z vodstvom družbe Velika planina d.o.o. glede realizacije sprejetega sklepa o pripravi investicijskega načrta  za zamenjavo sedežnice. Namreč do januarske seje je potrebno pripraviti investicijski načrt, ki mora vsebovati izbor vrste sedežnice glede na kapaciteto; pridobitev treh ponudb za izbrano vrsto sedežnice (nakup, demontaža, gradbena dela); finančno konstrukcijo ter roke izvedbe.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

V petek, 8. novembra, je bilo objavljeno javno zbiranje ponudb za oddajo Kavarne Veronika, Japljeva ulica 2, Kamnik v najem, za opravljanje kavarniške dejavnosti. Namen je ohraniti kvalitetno kavarniško ponudbo v centru Kamnika ter nadaljevati tradicijo pestrega kulturnega dogajanja v omenjenem lokalu. Izbrani ponudnik bo poleg raznovrstne ter kakovostne gostinske ponudbe dolžan tedensko zagotavljati tudi brezplačen kulturni program. Izhodiščna najemnina znaša 990 EUR/mesec, brez obratovalnih stroškov. Ponudbe z dokazili morajo prispeti na naslov Občine Kamnik do dne ponedeljka, 25. 11. 2013 do 10. ure. Najemno razmerje bo z najugodnejšim ponudnikom sklenjeno za določen čas, in sicer za dobo petih let, z možnostjo podaljšanja, če se tako odloči najemodajalec. Javno zbiranje ponudb, razpisna dokumentacija ter vzorec najemne pogodbe so dostopni na spletni strani Občine Kamnik, med aktualnimi razpisi, dodatne informacije pa na tel. št. (01) 8318 247 oziroma po e-pošti: katja.kunstelj@kamnik.si. Možen je tudi ogled gostinskega prostora po predhodni najavi.

Občina Kamnik je v preteklem tednu izbrala izvajalca za obnovo nezasedenega stanovanja, št. 11 na Ulici Matije Blejca 14 v Kamniku. Predmet obnove bo izpraznitev stanovanja, menjava tlakov in kril notranjih vrat, sanacija sanitarij, pleskanje sten in stropov ter oplesk podbojev, obnova elektroinstalacij. Občinska uprava je v preteklem tednu oddala tudi naročilo za menjavo dotrajanih zunanjih žaluzij na Maistrovi 18 v Kamniku.

Oddelek za družbene dejavnosti

Programi na področju ljubiteljske kulture območne izpostave zajemajo pregledna srečanja in revije na vseh področjih delovanja društev ter izobraževanja na posameznih področjih. V petek, 8. novembra 2013, se je v Domu kulture Kamnik odvila Regijska predstavitev folklornih skupin in manjšinskih etničnih skupnosti na Gorenjskem z naslovom »VRTIKOLO« IN ROŽMARIN.

V sklopu ciklusa razstav, ki se odvijajo v prostorih Občine Kamnik, skupaj z Muzejem Slovenske vojske pripravljamo razstavo o 1. svetovni vojni, ki bo na ogled od srede, 20. 11. 2013, do sredine meseca decembra 2013.

V proračunu za leto 2013 so bila zagotovljena tudi sredstva za nadomestilo amortizirane opreme za koncesijske vrtce v skupni višini 7.000 evrov. Sredstva iz občinskega proračuna v višini 2.625 evrov za vrtec Peter Pan predstavljajo prispevek k nakupu dveh klimatskih naprav v dveh igralnicah ter k nakupu prenosnega računalnika za izvajanje IT dejavnosti v najstarejših skupinah.

Na objektu vrtčevske enote Pestrna se je konec oktobra zaključila izdelava fasade – po gradbeni pogodbi z GP Aslani iz Domžal. Poleg izdelave fasade je enota pridobila tudi kasetna senčila, s katerimi bo najmlajšim omogočena varna igra na prostem. Občina Kamnik je s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor pridobila tudi Sklep za sofinanciranje Energetske sanacije enote Pestrna v višini 69.543,29 evrov. Sklep je občina prejela na podlagi vloge na javni razpis za »Sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih domov in knjižnic v lasti lokalnih skupnosti«. Namen izvedene investicije je - z novim fasadnim ovojem izboljšati toplotne karakteristike stavbe. Celotna vrednost naložbe znaša 109.998,80 evrov. Občina Kamnik bo prispevala 40.455,51 evrov lastnih sredstev.

V preteklem tednu je bil z vodstvom Inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje organiziran sestanek glede izvajanja tečaja za domačo oskrbo starejše populacije v naši občini. Dejstvo je, da velika večina ljudi želi do konca življenja živeti doma, kar je v resnici zanje najbolje in za skupnost najceneje. Cilj takega tečaja je dati družinskim oskrbovalcem potrebne informacije in osnovno znanje o komunikaciji, demenci, negi svojca in skrbi za lastno zdravje ter seveda tudi medsebojno spoznavanje oskrbovalcev in izmenjava njihovih dobrih izkušenj in vprašanj. Potrebna sredstva za izvedbo tečaja bo občinska uprava predlagala v proračunu za leto 2014.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu aktivno izdelovali mnenja k pritožbam občanov na izdane odločbe za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu izdali več potrdil o namenski rabi zemljišč ter potrdil o uveljavljanju oziroma ne uveljavljanju predkupne pravice Občine Kamnik za namen prometa z nepremičninami. Poleg prej navedenega smo izdali večje število soglasij za odmik od mej za potrebe gradnje, ter lokacijskih informacij za gradnjo.

Sprejeli smo povečano število strank, ki so želele preveriti podatke o svojih nepremičninah predvsem zaradi novih davščin, ki jih določa predlog Zakona o davku na nepremičnine. Na tem mestu obveščamo vse občane, da na Oddelku lahko posredujemo samo podatke o namenski rabi zemljišč, ki so tudi javno dostopni na internetnem naslovu. Na tem naslovu so dostopni informativni podatki v zvezi z namensko rabo zemljišč, kar je le eden od podatkov za izračun vrednosti posamezne nepremičnine. Ostali podatki pa so v pristojnosti GURS-a.

Geodetska uprava RS (GURS) je vse slovenske občine pozvala, naj preverijo podatke glede namenske rabe zemljišč. Oddelek za urejanje prostora mora do 1. 1. 2014 ponovno poslati na Geodetsko upravo morebitne popravke glede namenske rabe zemljišč.

Zato svetujemo vsem lastnikom, naj pregledajo podatke o svojih nepremičninah v javnih evidencah (površina, lastništvo ali delež lastništva, številka stavbnega dela, leto izgradnje, leto obnove…), ki si dostopni tukaj. Ti podatki so v pristojnosti GURS-a in jih je možno popraviti le na GURS-ovi internetni strani s šifro, ki so jo lastniki dobili ob prvem informativnem izračunu. Spremembe podatkov je možno urediti tudi v vseh Geodetskih pisarnah v Sloveniji.

V preteklem tednu smo imeli skupaj s pripravljavcem OPN na Oddelku za urejanje prostora usklajevalni sestanek z nekaterimi pobudniki, ki so podali pripombe za spremembo Občinskega prostorskega plana.

Policijska postaja Kamnik

Policisti so obravnavali vlom v zabojnik v okolici Kamnika. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec preko noči v okolici Kamnika vlomil v manjši zabojnik in iz notranjosti odtujil 4 jeklenke plina. Z dejanjem je neznani storilec povzročil za okoli 100 evrov materialne škode. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so obravnavali tatvino artiklov v eni izmed trgovin v Kamniku. Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je 50-letnica v eni izmed trgovin izvršila tatvino več prehrambnih artiklov. Pri dejanju jo je videl uslužbenec, ki jo je zadržal na kraju do prihoda policistov. Z dejanjem je 50-letnica oškodovanca oškodovala za nekaj deset evrov. Policisti bodo zoper 50-letnico podali kazensko ovadbo na pristojno tožilstvo.

Policisti so obravnavali vlom v poslovni prostor v Kamniku. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec preko noči v Kamniku vlomil v poslovni prostor in iz notranjosti odtujil večje število pnevmatik različnih dimenzij. Z dejanjem je neznani storilec povzročil za okoli 1.500 evrov materialne škode. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o prometni nesreči v okolici Kamnika. Z zbiranjem obvestil in ogledom kraja prometne nesreče je bilo ugotovljeno, da je 23-letni voznik osebnega avtomobila v naselju Podgorje zapeljal iz stranske ceste na glavno cesto, pri tem pa izsilil prednost 30-letni voznici osebnega avtomobila, ki je v tem trenutku pravilno pripeljala po glavni cesti. V prometni nesreči ni bil nihče poškodovan, nastalo pa je za približno 2.900 evrov materialne škode. 23-letnemu povzročitelju je bil zaradi kršitve cestnoprometnih pravil izdan plačilni nalog.

Policisti so obravnavali kaznivo dejanje povzročitve lahke telesne poškodbe in povzročitve splošne nevarnosti v okolici Kamnika. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je 77-letni storilec v okolici Kamnika z zračno puško v predel hrbta ustrelil 30-letnika iz okolice Kamnika. Pri dejanju je 30-letnik utrpel podplutbe v predelu hrbta in je zdravniško pomoč iskal sam. Policisti so 77-letniku zasegli zračno puško in naboje in bodo zoper 77-letnika podali kazensko ovadbo na pristojno tožilstvo.

Policisti so obravnavali vlom v osebni avtomobil v Kamniku. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec preko noči v Kamniku vlomil v osebni avtomobil in iz notranjosti odtujil navigacijsko napravo znamke Garmin. Z dejanjem je neznani storilec povzročil za okoli 200 evrov materialne škode. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so obravnavali kaznivo dejanje drzne tatvine v Kamniku. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec v večernem  času na parkirišču trgovskega centra v Kamniku zamotil oškodovanko s pretvezo, da ima poškodovan osebni avtomobil, medtem ko je drugi storilec v času, ko si je oškodovanka ogledovala domnevne poškodbe vozila, iz vozila odtujil denarnico z vsebino. Oškodovanka je bila z dejanjem oškodovana za okoli 300 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policija ob tem opozarja in svetuje, da naj bodo občani še posebej pozorni na tovrstna dejanja, ki jih izvajajo posamezniki z namenom preslepitve oškodovancev. Pri tem naj ravnajo samozaščitniško, naj v vozilih na vidnih mestih ne puščajo oziroma odlagajo vrednejših predmetov in naj v vseh primerih o dejanjih obvestijo Policijsko postajo Kamnik ali pa pokličejo številko 113.

Policisti so bili obveščeni o prometni nesreči na Jakopičevi ulici v Kamniku. Z zbiranjem obvestil in ogledom kraja prometne nesreče je bilo ugotovljeno, da je 24-letni voznik osebnega avtomobila vozil po Groharjevi ulici proti Ljubljanski cesti v Kamniku in pri tem v križišču z Jakopičevo ulico trčil v 60-letno peško, ki je v tem trenutku prečkala Jakopičevo ulico. V prometni nesreči je 60-letna peška utrpela lahke telesne poškodbe in je sama iskala zdravniško pomoč. V prometni nesreči je nastalo za okoli 100 evrov materialne škode. 24-letnemu povzročitelju je bil zaradi kršitve cestnoprometnih pravil izdan plačilni nalog.

Policisti so obravnavali vlom v stanovanjsko hišo v Kamniku. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec preko noči v Kamniku vlomil v stanovanjsko hišo in iz notranjosti odtujil več kosov predmetov iz rumene kovine. Z dejanjem je neznani storilec povzročil za okoli 5.000 evrov materialne škode. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.


<< Nazaj | Novice