Mali grad

T e D n i (K) Občine

11.06.2012

 

Oddelek za gospodarske javne službe 

Sanacija ceste Buč - Hruševka:

V preteklem tednu so potekala intenzivna dela pri obnovi dela lokalne ceste Buč-Hruševka-Ravne v središču vasi Hruševka. Izvajalec KPK d.d. je zamenjal ves spodnji in zgornji ustroj ceste ter uredil meteorno odvodnjavanje, saj je meteorna voda v vasi poplavljala stanovanjske in kmetijske objekte. Vozišče je pripravljeno za asfaltiranje, ki bo sledilo v prihodnji dneh.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Občina Kamnik bo v mesecu juniju 2012 objavila javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za obnovo spomeniško zaščitenih stanovanjskih objektov v občini Kamnik.

Na OPPSZ smo v prejšnjem tednu pripravili najemno pogodbo za promocijo ledenih čajev Nestea, ki bo v sredo potekala na Glavnem trgu. Prav tako na Glavnem trgu bo enkrat tedensko postavljena stojnica, kjer se bodo promovirali in prodajali izdelki kozmetike Oriflame, katerih prodaja sicer poteka zgolj preko kataloga.

V preteklem tednu je Združenje občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za finance organiziralo seminar, na katerem je bila predstavljena Uredba o zelenem javnem naročanju, ki se ga je udeležila tudi predstavnica z našega oddelka. Na seminarju so strokovnjaki predstavili, zakaj je zeleno javno naročanje koristno in nujno ter kako vključevati okoljske zahteve v postopek javnega naročanja.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

Za potrebe notranje organizacijskih enot Občine Kamnik je bila pripravljena realizacija proračuna, tako na prihodkovni kot na odhodkovni strani, za obdobje od 1. 1. do 31. 5. 2012.

V okviru prireditve »Srednjeveški dan v Kamniku«, ki je potekala v soboto, 9. junija 2012, so bila izdana soglasja za prodajo na stojnicah.

Za junijsko sejo Občinskega sveta Občine Kamnik je bilo v okviru oddelka pripravljeno poročilo o podpori podjetništvu v občini Kamnik.

V okviru javnega razpisa za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva ter podeželja v občini Kamnik v letu 2012 – ukrep: zagotavljanje tehnične pomoči, so bile pripravljene pogodbe o sofinanciranju, ki bodo upravičencem posredovane v prihodnjih dneh.

Poleg rednih delovnih obveznosti (opravljanje finančno računovodskih opravil, odločanje o obratovalnih časih gostinskih lokalov), sta bili izdani tudi dve soglasji za posege na kmetijska zemljišča (postavitev montažnega ležečega silosa ter prestavitev vodovoda).

Oddelek za družbene dejavnosti

V skladu z usmeritvami državne notranje revizije in v skladu s splošno sprejetimi standardi notranjega revidiranja INTOSAI se opravlja tudi revizija v MC Kotlovnica kot proračunskemu porabniku Občine Kamnik. Revizija se bo opravljala tudi za Kulturno društvo Priden Možic v vlogi upravljalca Doma kulture Kamnik. Zaključena naj bi bila predvidoma do konca meseca junija.

Na podlagi izvedene notranje revizije v javnem zavodu Matična knjižnica Kamnik, porevezijsko poročilo ugotavlja, da je vodstvo Matične knjižnice Kamnik izvedlo podana priporočila in sprejelo ustrezne ukrepe z namenom odpraviti nepravilnosti in pomanjkljivosti, ugotovljene in navedene v Poročilu o izvedeni notranji reviziji javnega zavoda MKK.

V petek, 8. junija, je bilo javno odpiranje ponudb za javno naročilo objavljeno na portalu javnih naročil z dne, 30. 4. 2012, pod oznako JN4642/2012; nakup in oprema bibliobusa. Ponudnik (MKK) je prejel 3 ponudbe, ki so bile dostavljene pravočasno; to so: PROAVTO d.o.o., Koper, AS Domžele in DUALIS d.o.o., Maribor. Do izbire najboljšega ponudnika, se mora opraviti postopek, ki ga narekuje ZJN.

Na spletni strani Občine Kamnik sta objavljeni nameri o oddaji prostorov, in sicer za najem oziroma oddajo Preskarjeve bajte na Veliki planini in oddajo kletnih prostorov v Domu kulture Kamnik. Nameri bosta objavljeni do 15. junija 2012.

Za ureditev Maistrove spominske sobe je v izdelavi IP, PZI in projekt notranje opreme. Rok izpolnitve je sredina meseca julija.

Za prenovo Krajevnega doma KS Kamniška Bistrica je zaključen arhitekturni posnetek stanja, projektna naloga in idejna zasnova arhitekture. Na podlagi strokovnih mnenj, ki bodo nalogo pregledali, bomo zavzeli stališče in nadaljevali z realizacijo sanacije objekta.

Na podlagi razpisa za sofinanciranje kulturnih in mladinskih projektov in programov ter dodeljenih sredstev posameznim prijaviteljem, se je že realiziralo nakazilo prve polovice sredstev po pogodbi.

Na Zavodu za turizem in šport v občini Kamnik je potekal sestanek glede sprejetja novega cenika za obiskovalce bazenskega kompleksa »Pod Skalco«.

Center za socialno delo Kamnik je organiziral sestanek glede dosedanjega dela v Dnevnem centru Štacjon. Strokovne službe so pri tem ugotovile, da se uporabniki redno in z veseljem vračajo v dnevni center in je njihovo napredovanje in vključevanje v družbo izrazito pozitivno. V prostorih Centra za socialno delo Kamnik je trenutno odprta razstava akvarelov, ki so jih naslikali uporabniki dnevnega centra. Podobna razstava bo v jesenskem času odprta tudi v prostorih občine. Z vodstvom Zdravstvenega doma Kamnik so se dogovorili o organiziranju predavanj o higieni, ginekologiji…., z vodstvom CIRIUS-a pa o možnostih koriščenja bazena in jahanja po koncu poletja.

Zavodu za socialno oskrbo Lokvanj je bilo posredovano soglasje k ceni storitve pomoči družini na domu, kot socialne oskrbe na domu.

V preteklem tednu je potekel rok za oddajo del na POŠ Nevlje in POŠ Mekinje. Vloge se bodo ustrezno preverile in ovrednotile.

Na Upravno enoto Kamnik je bila oddana vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja za sanacijo OŠ Toma Brejca.

Oddelek za urejanje prostora

V preteklem tednu je potekala še zadnja od predvidenih treh javnih obravnav razgrnjenega dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Kamnik ter Okoljskega poročila. Javne obravnave se je udeležilo le nekaj občanov, vendar pa je razprava potekala na strokovni ravni. S tem se aktivnosti v okviru javne razgrnitve bližajo koncu, prav tako tudi zaključek javne razgrnitve, ki bo potekala do vključno torka, 19. junija 2012. Zaradi pomembnosti rezultatov poplavne študije smo organizirali še posebno javno predstavitev, zato občanke in občane Občine Kamnik vabimo na predstavitev rezultatov poplavne študije za območje vodotokov Kamniške Bistrice, Motnišnice in Nevljice. Predstavitev bo potekala danes, 11. junija 2012, s pričetkom ob 16. uri, v Kulturnem domu v Srednji vasi. Poplavno študijo bo predstavil dr. Primož Banovec iz Inštituta za vodarstvo. Vabljeni!

V sredo, 6. junija, so nas obiskali tudi predstavniki Zavoda za varstvo kulturne dediščine Kranj, s katerimi smo imeli delovni sestanek, vsebinsko vezan zlasti na varstvo kulturne dediščine v Občinskem prostorskem načrtu.

Policijska postaja Kamnik

Policisti so bili poslani v okolico Kamnika, kjer so škropili koruzo, pri tem naj bi bile ogrožene čebele. O zadevi so policisti obvestili inšpektorja na Kmetijskem inšpektoratu.

V popoldanskih urah so policisti obravnavali vlom v kletni prostor in tatvino kolesa, pri tem je nastala materialna škoda v višini 500 evrov. Policisti zbirajo obvestila, sledi kazenska ovadba.

Policisti so na Perovem obravnavali vlom v stanovanjsko hišo. Ogled in nadaljnji postopek so prevzeli kriminalisti SKP PU Ljubljana.

Policisti so obravnavali prometno nesrečo s pobegom. Povzročitelj je odpeljal s kraja trčenja. Policisti zbirajo obvestila o pobeglem vozniku.

Pri kontroli terena na Cankarjevi ulici so policisti zasegli osebni avtomobil vozniku, kateri je vozil brez opravljenega vozniškega dovoljenja. Zoper kršitelja bo podan obdolžilni predlog na sodišče v Kamniku.

Policisti so pri kontroli prometa na Šolski ulici ustavili voznika, ki je vozil osebni avtomobil brez vozniškega dovoljenja. Vozilo je bilo zaseženo, zoper kršitelja bo podan obdolžilni predlog na sodišče v Kamniku.

Policisti so obravnavali vlom v prostore trgovine v Kamniku od koder je storilec odnesel prenosno blagajno. Policisti so opravili ogled kraja kaznivega dejanja in nadaljujejo z zbiranjem obvestil. Po zaključenem postopku bodo podali kazensko ovadbo.<< Nazaj | Novice