Mali grad

T e D n i (K) Občine

11.03.2019

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Izgradnja sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini

T e D n i (K) ObčineIzvajalec del, Gorenjska gradbena družba d. d., je nadaljeval z deli v Tuhinjski dolini, kjer poteka izgradnja sekundarne kanalizacije. Gradnja se bo izvajala po odsekih, zajemala pa bo vasi Vrhpolje pri Kamniku, Soteska, Markovo, Vir pri Nevljah, Podhruška, Srednja vas pri Kamniku, Loke v Tuhinju, Potok, Vaseno, Hruševka in Buč, ki v večji meri spadajo pod aglomeracije 4594 Vrhpolje pri Kamniku, 4606 Soteska, 4399 Poreber, 4413 Srednja vas pri Kamniku, 4432 Vaseno in 4455 Šmartno v Tuhinju.

Dela so v preteklem tednu potekala na območju Soteske, Markovo, Podhruške in Srednje vasi. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del

Rekonstrukcija in dozidava vodohrana Črna pri Kamniku

Izvajalec del KPK Kamnik, d. d. nadaljuje z rekonstrukcijo in dozidavo vodohrana Črna pri Kamniku.

V objektu se izvajajo strojne in elektro instalacije ter obrtniška dela, okrog objekta je postavljena ograja, ureja se okolica objekta. Kot kaže, bodo dela zaključena do konca tega meseca.

Sanacije mostov na državni cesti Stahovica–Črnivec

Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo je pristopila k sanaciji mostov na državni cesti Stahovica–Črnivec. Že v lanskem letu je stekla gradnja novega mostu v kraju Podstudenec, ki je uspešno zaključena, zdaj direkcija izvaja še sanacijo poškodovanih mostov na omenjeni cesti.

Vsem voznicam in voznikom se zahvaljujemo za potrpežljivost ob delnih zaporah na cesti.

Sanacija meteorne kanalizacije v Mekinjah

Vsakoletne močnejše deževje je na cesti in stanovanjskih objektih povzročalo popravljanje in posledično materialno škodo. Na podlagi izvedenega pregleda meteorne kanalizacije je bilo ugotovljeno, da je ta poškodovana in pod dimenzionirana, enaki zaključki so bili na peskolovih ter obcestnih jaških.

Občina Kamnik je zato v okviru rednega vzdrževanja pristopila k celoviti sanaciji meteorne kanalizacije in asfaltiranju pločnika, ki se zaključuje. V naslednji fazi sledi še obnova poškodovane ceste na tem odseku.

Oddelek za družbene dejavnosti

Na pustni torek so se pustne šeme oglasile tudi v prostorih Občine Kamnik, kjer jih je sprejel župan Matej Slapar s predstavnicami Oddelka. Prav prešerno vzdušje so pričarali varovanci in strokovno osebje Dnevnega centra Štacjon ter Dnevnega centra za mlajše invalidne osebe v Kamniku.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu izdali več soglasij za odmik od parcelnih mej za potrebe gradnje ter lokacijskih informacij za gradnjo ter odločb za odmero komunalnega prispevka.

V preteklem tednu smo na Finančno upravo Republike Slovenije oddali podatke za odmero NUSZ za leto 2019. Za točno odmero nadomestila morajo vsi lastniki nepremičnin javiti spremembo glede uporabe nepremičnin na Občino Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, ali na e-naslov obcina@kamnik.si na obrazcu: https://www.kamnik.si/obcina-kamnik/obcinska-uprava/organi-obcinske-uprave/oddelek-za-urejanje-prostora.

Na podlagi veljavne zakonodaje podlagi  to je 179. člen Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 24/06 – UPB 2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) in  191. člen Zakona o urejanju prostora – ZureP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) ter 1. in 2. člena Odloka o določitvi območja predkupne pravice Občine Kamnik (Ur. list RS, št. 35/03, 86/15) morajo vse stranke, ki želijo prejeti Potrdilo o uveljavljanju/neuveljavljanju predkupne pravice podati na obrazcu tudi višino kupnine za predmetno nepremičnino. Obrazec je dostopen na  https://www.kamnik.si/obcina-kamnik/obcinska-uprava/organi-obcinske-uprave/oddelek-za-urejanje-prostora.

Oddelek za razvoj in investicije

Ameriški kulturni teden

»Ameriški kulturni teden« je projekt Javnega zavoda Mekinjski samostan v sodelovanju z Občino Kamnik in ameriškim Kamničanom Noahom Charneyem, ki ga je odobrilo Veleposlaništvo Združenih držav Amerike v Ljubljani, in sicer s ciljem promocije in povečanja razumevanja ameriške kulture v Sloveniji ter kulturne izmenjave med državama. V teh dneh se tako v okviru projekta odvija marsikaj zanimivega. V petek, 8. marca 2019, je potekalo odprtje razstave, ki si jo v prostorih Občine Kamnik lahko ogledate do srede, 13. marca 2019. V soboto, 9. marca 2019, je v samostanu Mekinje potekal intervju s pisateljem Manuelom Gonzalesom, ki ga je vodil Noah Charney, ob tej priložnosti pa se je odvijala tudi degustacija ameriške hrane.

Vabljeni, da se dogodkov v okviru omenjenega projekta udeležite še do srede, prodroben program pa si lahko ogledate tukaj.

Nov pridobljen projekt v okviru LASa Srce Slovenije

S strani LAS Srce Slovenije smo dobili sporočilo, da je odobren projekt sodelovanja lokalnih akcijskih skupin »Od tradicionalnih spretnosti do sodobnih ruralnih turističnih proizvodov«. Vsebine projekta se nanašajo na rokodelstvo oz. tradicionalne spretnosti, ki so se ohranile na podeželju, zlasti v kontekstu razvoja sodobnih turističnih produktov. Projekt je namenjen tudi mednarodnemu prenosu znanj, saj sodelujejo poleg LAS Srce Slovenije v projektu še lokalne akcijske skupine iz Latvije, Poljske, Moldavije, Gruzije in Italije. V projekt so aktivno vključene tudi lokalna društva in druge organizacije, ki delujejo v svojih okoljih kot povezovalci in izvajalci rokodelskih, kulinaričnih in drugih tovrstnih vsebin. V Občini Kamnik bodo med drugim izvedene rokodelske delavnice na temo keramike, v organizaciji KUD Hiša keramike, zakaj pa ne majolka.

Vabilo na brezplačno izobraževanje za turističnega vodnika

Razvojni center Srca Slovenije v okviru projekta INSiGHTS – strategije zelenega in zdravega turizma organizira brezplačno izobraževanje za lokalne turistične vodnike. Vse, ki vas to delo zanima, vabimo na prvi sklop izobraževanja, kjer se boste spoznali z osnovami veščin vodenja, kot so:

Uvodno predavanje bo potekalo v veliki sejni sobi Občine Litija (Jerebova 14), in sicer v ponedeljek, 18. marca 2019, s pričetkom ob 16. uri. Potekalo bo v dveh sklopih po 3 šolske ure s kratko pavzo. Predviden zaključek je ob 21. uri. 

Izobraževanje je primerno za vse, ki vas to delo zanima, četudi še nimate veliko vodniških izkušenj ali pa želite obnoviti svoje znanje. Izobraževanje je brezplačno. Zaradi omejitve s prostorom so obvezne prijave na elektronski naslov turizem@razvoj.si. Sporočite nam ime, priimek, kraj bivanja ter vaš elektronski naslov. Prijave so možne do petka, 15. marca 2018, do 12. ure. 

Sodelovanje med Občino Kamnik, Gimnazijo in srednjo šolo Rudolfa Maistra Kamnik in Razvojnim centrom Srca Slovenije.

V ponedeljek, 4. 3. 2019, je na Gimnaziji in srednji šoli Rudolfa Maistra Kamnik potekal sestanek na temo možnega sodelovanja med Gimnazijo in srednjo šolo Rudolfa Maistra Kamnik, Občino Kamnik in Razvojnim centrom Srca Slovenije. Na Občini Kamnik in na Razvojnem centru Srce Slovenije izvajamo kar nekaj projektov, v katere se lahko vključi tudi šola in so za dijake tudi zanimivi. Predstavljena je bila platforma OPIN.ME, to je spletno orodje za spodbujanje participacije mladih v lokalnem okolju, ki je bilo razvito v okviru projekta EUth. Platformo lahko brezplačno uporabljajo neprofitne javne organizacije iz območja Srce Slovenije. V okviru projekta Konzorcij šol in vrtcev bodo za šole organizirana predavanja na temo aktualnih izzivov sodobnega časa (npr. odvisnosti od računalnikov,…). Posamezne teme iz aktualnih projektov so lahko tudi predmet raziskovalnih nalog, kot na primer raziskovanje, analiziranje vodnih virov in sodelovanje dijakov na festivalih pitne vode. Interes za večje sodelovanje je bil izražen na vseh straneh.

Zlati kamen 2019

V četrtek, 7. 3. 2019, sta se predstavnika Oddelka za razvoj in investicije udeležila vsakoletnega tradicionalnega srečanja občin Slovenije, konference Zlati kamen, enega največjih in najpomembnejših dogodkov, ki je namenjen predstavnikom občin in ostalim zainteresiranim predstavnikom javnega in privatnega sektorja, ki sooblikujejo razvoj slovenskih občin.

Udeleženci dogodka smo se med drugim seznanili z aktualnimi tematikami, ki vplivajo na razvoj lokalne samouprave (kaj prinaša nova finančna perspektiva, krožno gospodarstvo kot možnost trajnostnega gospodarjenja na ravni občine, ustanavljanje občinskih podjetij, itd.), spoznali primere dobrih razvojnih praks slovenskih občin (Novo mesto kot pametno mesto, prihranki z uvedbo LED razsvetljave v občini Pivka) ter razvojne izzive občin v prihodnosti (trajnostna mobilnost in staranje prebivalstva), srečanje pa sklenili z razglasitvijo razvojno najbolj prodornih občin, kjer je naslov najprodornejše zasluženo osvojila Mestna občina Novo mesto.

Las pisarna Srce Slovenije v Kamniku

Vse potencialne prijavitelje na javni poziv LAS obveščamo, da pisarna LAS Srce Slovenije, ki na lokaciji občine Kamnik gostuje vsak drugi ponedeljek v mesecu od 9. do 15. ure (pisarna št. 32) v ponedeljek, 11. 3. 2018, izjemoma ne bo delovala. V mesecu marcu bomo zagotovili nadomestni termin in o vas tem pravočasno obvestili.

Policijska postaja Kamnik

PROMETNA NESREČA  

Na parkirišču pred Zdravstvenim domom dr. Julija Polca Kamnik je prišlo do prometne nesreče, v kateri sta bila udeležena voznika osebnih vozil. Do nesreče je prišlo zaradi  neupoštevanje desnega pravila. Udeleženca sta izpolnjevala vse pogoje za vožnjo v cestnem prometu mu je bilo izdano obvestilo o odstopu od prometne nesreče.

POSKUS VLOMA V STANOVANJSKO HIŠO 

Policisti so obravnavali vlom v stanovanjsko hišo na Duplici. Neznani storilec je na vzvod skozi vhodna vrata stanovanjske hiše vstopil v hišo, premetal notranjost, vendar ni ničesar odtujil in od dejanja odstopil. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

TATVINA BUNDE

Neznanec je v Zdravstvenem domu dr. Julija Polca Kamnik iz obešalnika pred ordinacijo odtujil zimsko jakno znamke Zara sivo-rjavo-zelene barve in oškodovanko oškodoval za približno 50 evrov. Po zbranih obvestilih bo podana kazenska ovadba na pristojno tožilstvo.

ZASEG VOZILA   

V Kamniku smo ustavili voznika neregistriranega vozila. Voznik je polega tega vozil še brez veljavnega vozniškega dovoljenja, zaradi česar mu je bilo omenjeno vozilo začasno zaseženo in odpeljano v hrambo. Zoper njega sledi obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

PROMETNA NESREČA S POBEGOM    

Na policijsko postajo se je zglasila občanka in prijavila prometno nesrečo s pobegom, in sicer je neznani voznik na parkirišču na Novem trgu trčil v njeno vozilo in s kraja odpeljal. Sledi zbiranje obvestil in ustrezen ukrep.

PROMETNA NESREČA S POBEGOM   

Policista sta na Perovem obravnavala prometno nesrečo s pobegom, in sicer je neznani voznik na parkirišču trčil v zadnji del parkiranega vozila prijavitelja in s kraja odpeljal. Sledi zbiranje obvestil in ustrezen ukrep.

PROMETNA NESREČA  

Na Ljubljanski cesti, pri trgovini Lidl, je bila obravnavana prometna nesreča, do katere je prišlo zaradi neprilagojene hitrosti povzročitelja. Voznik povzročitelj je trčil v pred seboj stoječe vozilo, ki je ustavilo peški. Povzročitelju je bil izdan plačilni nalog po Zakonu v cestnem prometu.

NEDOSTOJNO VEDENJE

Policisti so v zasebnem prostoru v Kamniku obravnavali intervencijo, kjer se je kršitelj nespodobno vedel druge osebe. Sledi zbiranje obvestil in ustrezen ukrep po zakonu o javnem redu in miru.

OVIRAN DOSTOP DO OBJEKTA

Obveščeni smo bili o zaparkiranem dovozu do objekta na Livarski ulici. Ugotovljeno je bilo, da je vozilo znamke Volkswagen Pasat zaparkiralo dovoz, lastniku vozila je bilo izdano je bilo obvestilo o prekršku.

VLOM V VOZILO

Neznani storilec je preko noči na enem izmed parkirišč v Kamniku vzvod z razbijanjem stekla prednjih levih vrat vlomil v vozilo in iz njega odtujil prenosni računalnik Lenovo. Prav tako je odlomil plastiko pod volanskim obročem in preščipnil žici za zagon vozila.  Po zbranih obvestilih bo podana kazenska ovadba na pristojno tožilstvo.


<< Nazaj | Novice