Mali grad

T e D n i (K) Občine

10.12.2018

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Izgradnja sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini

Izvajalec del, Gorenjska gradbena družba d.d., je nadaljeval z deli v Tuhinjski dolini, kjer poteka izgradnja sekundarne kanalizacije. Gradnja se bo izvajala po odsekih, zajemala pa bo vasi Vrhpolje pri Kamniku, Soteska, Markovo, Vir pri Nevljah, Podhruška, Srednja vas pri Kamniku, Loke v Tuhinju, Potok, Vaseno, Hruševka in Buč. V preteklem tednu je izvajalec nadaljeval z deli v Srednji vasi in Vrhpolju. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del. 

T e D n i (K) Občine

Rekonstrukcija in dozidava vodohrana Črna pri Kamniku

Izvajalec del, KPK Kamnik, d. d. v skupnem nastopu z Gorenjsko gradbeno družbo d. d., je nadaljeval z rekonstrukcijo in dozidavo vodohrana Črna pri Kamniku. Obstoječ vodohran je dotrajan in predvsem v času povečanih dotokov vode, ne zagotavlja ustreznih higienskih pogojev za kakovostno izvajanje postopkov priprave pitne vode. Iz tega razloga je bilo v deževnih obdobjih večkrat predpisano obvezno prekuhavanje pitne vode.

V okviru rekonstrukcije se bo vodohran na južni strani dozidal, obstoječa konstrukcija se bo v celoti obnovila, izvedli se bosta nova hidroizolacija in termoizolacija. V objektu bodo zamenjane vse vodovodne inštalacije, vključno z opremo, ki bo omogočala prepoznavanje mikrobioloških, kemičnih in fizikalnih parametrov pitne vode. S tem bo omogočen ustrezen in kontinuiran nadzor nad kvaliteto pitne vode, ki je osnova za dobre sanitarno-tehnične pogoje in ustrezno izvajanje postopkov priprave pitne vode, v skladu z načeli HACCP sistema. V sklopu rekonstrukcije se bo zgradil tudi nov električen nizkonapetostni vod in obnovil vodovod v dolžini 115 metrov, med vodohranom in obstoječim že obnovljenega omrežjem v naselju Črna pri Kamniku. Zaključek del je predviden v februarju 2019.

Oddelek za družbene dejavnosti

Člani Medobčinskega društva Sožitje so se veselili ob novoletnem druženju

Člani Medobčinskega društva Sožitje so se veselili ob novoletnem druženjuV Kulturnem domu Radomlje se je včeraj v okviru Medobčinskega društva Sožitje odvijalo novoletno druženje, kjer se je zbranim pridružil tudi podžupan v začasnem opravljanju funkcije župana Igor Žavbi skupaj z županom Občine Komenda Stanislavom Poglajnom, s podžupanom Občine Mengeš Bogom Ropotarjem, podpredsednico Zveze Sožitje Branko Perne in predsednico Medobčinskega društva Sožitje dr. Tatjano Novak.

Ob tej priložnosti je približno 200 članic in članov Medobčinskega društva Sožitje, njihovih prijateljev, sorodnikov, skrbnikov in rejnikov ter strokovnih sodelavcev in podpornikov društva prisluhnilo dramski skupini Kulturnega društva Mlin Radomlje, ki so pripravili prijetno gledališko igro z naslovom »Lešniki«, in sicer avtorice Nine Mav Hrovat.

3, 2, 1 in zasvetilo je osem kilometrov prazničnih lučk

3, 2, 1 in zasvetilo je osem kilometrov prazničnih lučkPodžupan v opravljanju začasne funkcije župana Igor Žavbi in v. d. direktorja Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik dr. Tomaž Simetinger sta v petek, 7. decembra, slavnostno prižgala praznično okrasitev mesta. Za pestro dogajanje je poskrbela ekipa muzikala Pepelka, ki je obiskovalcem prireditve predstavila nekaj najbolj popularnih izsekov iz predstave.

Praznična okrasitev mesta obsega 8 kilometrov lučk. Novosti v tej praznični okrasitvi je več, najbolj vpadljiva je zagotovo dodatna novoletna smreka, ki se nahaja na križišču Ljubljanske in Kranjske cesta oziroma pri Korobaču. Obiskovalce pa je navdušila tudi dodatna okrasitev nad cesto na Glavnem trgu, kjer so obešeni dežniki, ter okrasitev drevesa na poti v Keršmančev park. Letos bo pestro v Keršmančevem parku, kjer se nahaja brezplačno drsališče in Pravljična hiška, kjer bodo od 17. do 23. decembra otroke navduševale otroške delavnice, ter različne otroške predstave. Obiskal pa jo bo tudi Dedek Mraz. Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik pa bo sofinanciral tudi decembrske prireditve, ki jih bodo v centru mesta pripravili različni ponudniki. Vsi dogodki so objavljeni na spletni strani mestnega središča. Najbolj živahno pa bo konec leta, ko bodo na Glavnem trgu potekali glasbeni koncerti. Letos bodo minili v znamenju svetovnih pop in rock legend: AC/DC, Queen, ABBA in The Beatles. Sklop prireditev Pravljični Kamnik promovira tudi nov promocijski video, ki so ga posneli lanskega decembra. V središču pozornosti je Grega Golob, svetovni prvak v plesu – modern solo dečki, ki se sprehodi skozi številne prireditve v sklopu Pravljični Kamnik. Video si lahko oglejte tukaj.

Doživetje na Veliki planini med dragulji, ki bi jih moral obiskati vsak tuji turist

Doživetje na Veliki planini med dragulji, ki bi jih moral obiskati vsak tuji turistDvodnevni turistični paket doživetja na Veliki planini je prejel priznanje kot eden izmed najatraktivnejših turističnih paketov v akciji Slovenia's Hidden Gems (Skriti dragulji Slovenije), ki jo je pripravil Radio SI. Nagrado je v imenu Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik, ki je pripravil omenjeno doživetje, prevzela Nina Irt, vodja sektorja turizem na Zavodu za turizem, šport in kulturo Kamnik. Ob tem je odgovorni urednik Radia SI mag. Darko Pukl poudaril, da gre za paket, ki je izjemno primeren za tuje turiste, ki obiščejo Slovenijo. Radio SI je v okviru akcije Slovenia's Hidden Gems poleti turistom v Sloveniji predstavljali skrite turistične dragulje, ki bi jih moral, po njihovem mnenju obiskati vsak tuji turist. Kamnik je v akciji sodeloval z omenjenim dvodnevnim paketom doživetja na Veliki planini.

Oddelek za razvoj in investicije

Celostna prometna strategija Ljubljanske urbane regije

Ljubljanska urbana regija je prva regija, ki ima izdelano in sprejeto Celostno prometno strategijo (CPS). V pripravo tega dokumenta je bilo vključenih 26 občin Ljubljanske urbane regije. V dokumentu so predstavljeni konkretni ukrepi (49 ukrepov) na področju urejanja trajnostne mobilnosti. To je tudi ena od ključnih strokovnih podlag za regionalni prostorski plan ter temelj za iskanje virov za izvedbo razvojnih projektov. Trajnostno prometno načrtovanje pomeni načrtovanje mobilnosti za ljudi, ne za avtomobile in povečevanje prometa. CPS je ključno orodje novega pristopa k načrtovanju prometa, ki se je do sedaj v Sloveniji že uveljavil na ravni občin, ne pa tudi na ravni regije. Celovit pristop k načrtovanju mobilnosti temelji na usklajevanju gospodarskega razvoja, socialne pravičnosti in kakovosti okolja.

S strokovnega vidika je CPS regije pod vodstvom Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) povezala ugotovitve, znanje, vire in postopke projektov SMART–MR (program Interreg Europe), Peripheral Access (program Central Europe) in InterConnect (program ADRION) ter predvsem strokovno delo ekipe pripravljavcev (Ljubljanski urbanistični zavod, d. d., Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti – Geografski inštitut Antona Melika, Prometni institut Ljubljana in Inštitut za politike prostora), katerih delo je izven omenjenih projektov financiralo vseh 26 občin LUR. Dokument si lahko ogledate na naslednji povezavi Celostna prometna strategija Ljubljanske urbane regije, in sicer TUKAJ.

Vodne zgodbe Kamniško-Savinjskih Alp

V samostanu Mekinje je potekal 2. del usposabljanja za turistične vodnike. Udeležencem je bila predstavljena interpretacija dediščine kot osnova za doživljajska vodenja in turistično etno animacijo. Poudarek je bil na tem, kako zanimivosti spremeniti v doživetja in kako pomagati obiskovalcem do pristnih doživetij. Usposabljanje sta vodila Marko Slapnik in Nejc Slapnik iz Zavoda Poseben dan d. o. o.

Udeleženci so oblikovali interpretativne predstavitve (vse na temo voda v Kamniško Savinjskih Alpah) za različne ciljne skupine in jih tudi predstavili na terenu. V nadaljevanju bo izdan načrt interpretacije za turistične vodnike.

Načrtovanje pešačenja/hodljivosti za zmanjšanje emisij in hrupa ter dvig varnosti in kvalitete bivanja v Kamniku

2. srečanje deležnikov projekta CityWalkPartnerji iz Avstrije, Bolgarije, Hrvaške, Češke, Madžarske, Romunije, Srbije, Slovaške in Slovenije so se srečali na 5. srečanju projekta CityWalk. Srečanje je potekalo v mestu Pilsen (Češka) med 26. in 28.11.2018. Občino Kamnik sta v družbi predstavnic Razvojnega centra Srca Slovenije zastopala predstavnica Oddelka za razvoj in investicije Katja Kunstelj in zunanja strokovna sodelavca CIPRE SLOVENIJA, dr. Matej Ogrin in Špela Berlot.

Udeleženci so srečanje pričeli predstavitvijo urbanega načrtovanja in inovativnih trendov mobilnosti v mestu Pilsen (zlasti sistem »Scoobike-sharing«, kot novodobna različica sistema izposoje koles BICIKE(LJ), vzbuja pozornost zaradi zanimivih, kolesu podobnih vozil). V nadaljevanju so udeleženci predstavili izvedbene dokumente hodljivosti (gre za nov prevod angleškega termina walkability),  ki jih skupaj s strokovnima sodelavcema pripravljamo tudi v Občini Kamnik, ter stanje izvedbe pilotnih aktivnosti, namenjenih spodbujanju okolju prijazne mobilnosti v urbanih centrih podonavske regije. Partnerji so srečanje sklenili s sejo upravnega odbora projekta CityWalk, namenjeno pregledu trenutnega stanja projekta in predstavitvi korakov za nadaljnje delo.

Naslednja aktivnost v okviru projekta CityWalk bo nadaljevanje izvajanja pilotov, s katerimi bo Občina Kamnik kot ena od dveh slovenskih občin aktivno spodbujala hojo kot sredstvo mobilnosti in ne le kot sredstvo za rekreacijo.

Policijska postaja Kamnik

POGREŠANA OSEBA 

Policisti so bili nekaj pred 11. uro obveščeni o pogrešani osebi na območju Kamnika. V iskanje se je vključilo več policijskih patrulj z območja PU Ljubljana in tudi policijski helikopter. Oseba je bila najdena na območju Domžal in predana v zdravstveno oskrbo.

SPUŠČENI PSI

Policisti so bili obveščeni o več spuščenih psih v Šmartnem v Tuhinju. Po vseh zbranih obvestilih bo zoper lastnika izrečen ustrezen ukrep po Zakonu o zaščiti živali.

TATVINA V TRGOVINI

V trgovini na območju Kamnika so neznanci izvršili tatvino več izdelkov. Storilci so bili kasneje izsledeni. Zaseženi so jim bili odtujeni predmeti, zoper njih pa sledi kazenska ovadba na pristojno sodišče.

POŠKODBA STEKLA NA VRATIH

Neznani storilec je v stanovanjskem bloku na območju Kamnika poškodoval steklo na vhodnih vratih stanovanja. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

SPOR V DRUŽINI

V okolici Kamnika je prišlo do spora v družini. Kršitelju bo izrečena globa po Zakonu o varstvu javnega reda in miru.

SPOR MED SOSEDOMA

Na območju Komende je prišlo do spora med sosedoma zaradi meje. Kršitelju bo izrečena globa po Zakonu o varstvu javnega reda in miru.

POVOŽENJE DIVJADI

V nočnih urah je voznik z osebnim avtomobilom v Srednji vasi povozil srno. Na vozilu je nastala materialna škoda, za srno pa je poskrbel lovec Lovske družine Sela.

VLOM V AVTOMAT ZA PIJAČO

Neznani storilec je v okolici Kamnika preko noči vlomil v avtomat za pijačo in prigrizke. Policisti so opravili ogled kraja dejanja in zavarovali sledi. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

TATVINA V TRGOVINI

V trgovini na območju Kamnika je neznani storilec izvršil tatvino 6 steklenic alkoholne pijače. Policisti so v trgovini zasegli posnetke varnostnih kamer, sledi pa zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

INTERVENCIJA V ZASEBEN PROSTORU

Policisti so na območju Kamnika opravili intervencijo v zasebnem prostoru. Kršitelju bo izrečena globa po Zakonu o varstvu javnega reda in miru.

PROMETNA NESREČA V PODGORJU

Policisti so v krožišču v Podgorju obravnavali prometno nesrečo, v kateri sta bila udeležena voznik motornega kolesa in osebnega avtomobila. Voznik motornega kolesa je bil lažje poškodovan. Vzrok nesreče je bilo izsiljevanje prednosti, kršitelju pa je bila izrečena globa po Zakonu o pravilih cestnega prometa.

VLOM V OSEBNI AVTO

Policisti so bili obveščeni o vlomu v osebni avtomobil, ki je bil v večernem času parkiran v Stahovici na poti proti Sv. Primožu. Opravljen je bil ogled kraja dejanja. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

PROMETNA NESREČA NA PEROVEM

Na kamniški obvoznici so policisti obravnavali prometno nesrečo, ki se je zgodila brez telesnih poškodb. Vzrok nesreče je bila neprilagojena hitrost, zato je bila izrečena globa za prekršek, in sicer po Zakonu o pravilih cestnega prometa.

NA ŽALAH NAJDENA ROČNA URA

Občan je na pokopališču na Žalah v Kamniku našel ročno uro. V kolikor jo kdo pogreša, naj se zglasi na Policijski postaji Kamnik.

KRŠITEV JAVNEGA REDA IN MIRU

Policisti so obravnavali kršitev javnega reda in miru, ki se je zgodila 4. 12. 2018 na območju Kamnika. Po zbranih obvestilih bo kršitelju izrečena globa po Zakonu o varstvu javnega reda in miru.

PROMETNA NESREČA V MOSTAH

V Mostah so policisti obravnavali prometno nesrečo, v kateri je bila ena oseba lažje telesno poškodovana. Do nesreče je prišlo zaradi nepravilnega prehitevanja. Izrečena je bila globa za prekršek po Zakonu o pravilih cestnega prometa.

INTERVENCIJA V DOMŽALAH

V Domžalah je prišlo do spora med občanoma. Po zbranih obvestilih bodo policisti izvedli ukrep po Zakonu o varstvu javnega reda in miru.

ALKOHOLIZIRAN VOZNIK

Patrulja je imela v Volčjem Potoku postopek z voznikom, ki je kazal očitne znake alkoholiziranosti. Odrejen mu je bil preizkus alkoholiziranosti. Po pravilni uporabi alkotesta je le ta pokazal 1.15 mg/l. Vozniku je bilo odvzeto vozniško dovoljenje, podan pa bo obdolžilni predlog na Okrajno sodišče v Kamniku.

IZREČENE GROŽNJE

Policisti so obravnavali dve kaznivi dejanji zaradi izrečnih groženj. Prvo grožnjo so obravnavali v okolici Kamnika, drugo v okolici Komende. Po zbranih obvestilih bo podana kazenska ovadba na pristojno sodišče.

PROMETNA NESREČA V KAMNIKU

V Kamniku se je zgodila prometna nesreča z materialno škodo. Zaradi vožnje preblizu desnega roba je bila izrečena globa za prekršek po Zakonu o pravilih cestnega prometa.

PROMETNA NESREČA V TUHINJSKI DOLINI

Na cesti skozi Tuhinjsko dolino so policisti obravnavali prometno nesrečo, v kateri je bila ena oseba lažje telesno poškodovala. Do nesreče je prišlo zaradi neprilagojene hitrosti, izrečena pa je bila globa za prekršek po Zakonu o pravilih cestnega prometa.

OBNEMOGLA OSEBA V STANOVANJU

Policisti, reševalci in gasilci so v Kamniku vstopili v stanovanje, kjer je bila oseba, ki je potrebovala pomoč. Oseba je bila z reševalnim vozilom odpeljana na nadaljnje zdravljenje v UKC Ljubljana.

IZREČENA PREPOVED PRIBLIŽEVANJA

Policisti so v okolici Kamnika obravnavali spor v družini. Po zbranih obvestilih so se odločili za ukrep prepovedi približevanja. Nadaljnji postopek bo tekel pred pristojnim sodiščem.

PROMETNA NESREČA Z MATERIALNO ŠKODO

Na cesti proti Črnivcu so policisti obravnavali prometno nesrečo z materialno škodo. V nesreči je bil udeležen voznik osebnega avtomobila, ki je izpolnjeval vse pogoje za vožnjo motornih vozil, zato so policisti odstopili od ogleda prometne nesreče.


<< Nazaj | Novice