Mali grad

T e D n i (K) Občine

10.12.2012

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

V preteklem tednu so bile opravljene redne seje odborov Občinskega sveta, na katerih se je obravnaval predlog odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2013 v drugi obravnavi ter predlog pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Kamnik. 

Aktivnosti oddelka za gospodarske dejavnosti in finance so poleg rednih nalog – finančno računovodskih opravil, usmerjene v zaključevanje proračuna za leto 2012. Izvajati se je začela tudi letna inventura popisa osnovnih sredstev.

Na podlagi Pravilnika o merilih in pogojih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v občini Kamnik, imajo gostinski obrati, ki obratujejo v podaljšanem obratovalnem času, načeloma veljavne odločbe do konca koledarskega leta. Zaradi navedenega in bližajočih se praznikov, se v mesecu decembru bistveno poveča število vlog za obratovanje gostinskih lokalov v podaljšanem obratovalnem času.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

V mesecu decembru je bilo na podlagi seznama upravičencev štiričlanski družini v najem dodeljeno občinsko neprofitno stanovanje.

Najemnik poslovnega prostora – samopostrežne prodajalne z živili v Motniku, Motnik 56, p. Motnik, v izmeri 111 m2 bo s 1. 1. 2013 odpovedal najemno pogodbo. Občina Kamnik bo objavila javni razpis za oddajo trgovine v najem. Vse zainteresirane vabimo, da se prijavijo na razpis.

Oddelek za družbene dejavnosti

V četrtek, 6. decembra, je bila slovesno prevzeta nova potujoča knjižnica Kamnik - Domžale. Vrednost celotnega projekta znaša 110.280 evrov, nakup je skupni projekt Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Občine Kamnik, ki je v proračunu 2012 zagotovila dobrih 33.000 evrov, Občine Lukovica, Občine Domžale, Knjižnice Domžale in Matične knjižnice Kamnik kot nosilke projekta.

Medobčinski muzej Kamnik se zopet prijavlja na javni razpis za podelitev pooblastila za opravljanje državne javne službe muzejev in galerij. S pridobitvijo pooblastila bo država v muzejih, katerih ni ustanoviteljica in ki opravljajo državno javno službo financirala izvajanje javne službe. Medobčinski muzej Kamnik je leta 2009 že pridobil pooblastilo za opravljanje državne javne službe, ker izpolnjuje predpisane strokovne, tehnične in prostorske pogoje za opravljanje javne službe. Vendar so vsi muzeji in galerije dobili pooblastilo za določen čas, novi razpis pa bo podelil pooblastila za opravljanje državne javne službe do preklica. Kot ustanovitelj seveda podpiramo podelitev pooblastila muzeju s soglasjem. Na javni razpis pod oznako JR-PJS 2013 se morajo muzeji prijavi do nedelje, 30. 12. 2012.

Na objektu Maistrove hiše se bodo pričela obnovitvena dela namenjena ureditvi Spominske sobe Rudolfa Maistra. Danes pričnemo z uvedbo v delo in v naslednjih dneh, kljub nizkim temperaturam pričakujemo, da se bodo dela odvijala po terminskem planu in v pričakovanju otvoritve Spominske sobe v mesecu marcu 2013.

Oddelek za urejanje prostora

Nadaljujejo se tudi postopki v zvezi s sprejemanjem Občinskega prostorskega načrta. Skupaj z izdelovalcem pripravljamo stališča do pripomb, ki so bile podane v času javne razgrnitve.

V preteklem tednu je bilo izdelanih več lokacijskih informacij za gradnjo, zelo pa se je povečalo število vlog za izdajo potrdil o namenski rabi. Za Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS smo v preteklem tednu izdelali več potrdil o namenski rabi zemljišč, kjer je bilo treba poleg potrdil o trenutno veljavni namenski rabi zemljišč izdelati tudi historični izpisek namenske rabe v preteklih obdobjih. Za tovrstna potrdila je značilno, da poleg predpisanih podatkov vsebujejo potrdila še podatke iz starih planskih aktov, ki pa so zgolj v analogni obliki. Število vlog se je povečalo tudi zaradi potrdil o spremembi namenske rabe zemljišč, ki se potrebujejo za potrebe DURS, saj je vlada z uveljavitvijo Zakona o uravnoteženju javnih financ uvedla plačilo davka na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč.

Policijska postaja Kamnik

Patrulja je bila poslana v okolico Kamnika, kjer je prišlo do prometne nesreče. Ugotovljeno je bilo, da je voznica osebnega avtomobila zaradi izsiljevanja prednosti trčila v osebni avtomobil druge voznice, ki ni vozila po desni strani vozišča. V nesreči ni bil nihče poškodovan, obema voznicama pa je bil izdan plačilni nalog zaradi kršitve določil Zakona o pravilih cestnega prometa.

Obveščeni smo bili o vlomu v stanovanjsko hišo v okolici Kamnika. Ugotovljeno je bilo, da je neznani storilec preko dneva skozi okno skušal priti v notranjost stanovanjske hiše, vendar mu to ni uspelo. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o poškodbi vozila na parkirnem prostoru. Ugotovljeno je bilo, da je neznani voznik z neznanim vozilom trčil v parkiran osebni avtomobil in s kraja odpeljal ne da bi oškodovanki nudil podatke in izpolnil evropsko poročilo o prometni nesreči. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo v primeru ugotovitve voznika izdali plačilni nalog.

Obveščeni smo bili, da dva mlajša moška ob parkiranem vozilu v Kamniku vpijeta in razgrajata. Patrulja je kršitelja izsledila in jima zaradi kršitve določil Zakona o varstvu javnega reda in miru izdala plačilni nalog.

Obveščeni smo bili o prometni nesreči v okolici Kamnika. Ugotovljeno je bilo, da je voznik osebnega avtomobila, zaradi vožnje na prekratki varnosti razdalji, trčil v zadnji del pred njim vozečega osebnega avtomobila. V nesreči ni bil nihče poškodovan, kršitelju je bil izdan plačilni nalog zaradi kršitve določil Zakona o pravilih cestnega prometa.

Obveščeni smo bili, da se v gostinskem lokalu nahaja alkoholiziran moški, ki razgraja in želi alkoholno pijačo. Policisti so moškega izsledili v neposredni bližini lokala. Ker je moški kljub opozorilom in ukazom policistov nadaljeval s kršenjem javnega reda in miru, je bilo zoper njega odrejeno pridržanje do iztreznitve. Zaradi kršitev določil Zakona o varstvu javnega reda in miru mu je bil izdan plačilni nalog.

S strani sodišča smo prejeli odredbo za privedbo osebe, ki se na vabila sodišča ni odzivala. Policisti so osebo izsledili in jo privedli na sodišče.

Obveščeni smo bili o prometni nesreči v okolici Kamnika. Ugotovljeno je bilo, da je voznica osebnega avtomobila, zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo, trčila v osebni avtomobil, ki ga je voznik ustavil zaradi okvare. Voznica se je pri tem telesno poškodovala in je zdravniško pomoč iskala sama. Zaradi kršitve določil Zakona o pravilih cestnega prometa ji je bil izdan plačilni nalog.

Ker je voznik, ki je bil udeležen v prometni nesreči, vozil neregistrirano vozilo, na katerem je imel nameščene tablice, ki ne pripadajo njegovemu vozilu, mu je bil izdan plačilni nalog. Prav tako je kazal znake alkoholiziranosti, zaradi česar so policisti odredili preizkus, ki je pokazal, da je imel imenovani 1,60 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Začasno mu je bilo odvzeto vozniško dovoljenje, na Okrajno sodišče v Kamniku pa je bil podan obdolžilni predlog. Ker je moški tožil za bolečinami, je bil z reševalnim vozilom odpeljan na UB UKC Ljubljana.

Obveščeni smo bili o tatvini osebnega avtomobila Audi Q7 črne barve reg. številk LJ SC-866. Ugotovljeno je bilo, da so neznani storilci ponoči z dvorišča stanovanjske hiše odpeljali omenjeno vozilo. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.

Iz ene od poslovalnic banke v Kamniku smo bili obveščeni o izločitvi bankovca za 50 evrov za katerega sumijo, da je ponarejen. Policisti so bankovec proti potrdilu zasegli in poslali v analizo. V primeru, da gre za ponarejen bankovec, bodo policisti podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Patrulja je pri kontroli prometa v okolici Kamnika ustavila voznika osebnega avtomobila. Ker je pri postopku kazal znake alkoholiziranosti je bil odrejen preizkus, ki je pokazal, da ima voznik 1,16 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Na Okrajno sodišče je bil podan obdolžilni predlog.

Obveščeni smo bili o metanju petard v okolici Kamnika. Policisti so pri kontroli izsledili mlajšega moškega, ki je kršil javni red in mir. Izdan mu je bil plačilni nalog.

Obveščeni smo bili o prometni nesreči s telesnimi poškodbami v Kamniku. Ugotovljeno je bilo, da je voznica osebnega avtomobila na prehodu za pešce trčila v peško, ki je prečkala vozišče. Zaradi poškodb je bila peška z reševalnim vozilom odpeljana na UB UKC Ljubljana. Voznici je bil zaradi kršitve določil Zakona o pravilih cestnega prometa izdan plačilni nalog.

Policista sta pri kontroli terena opravila postopek z voznikom osebnega avtomobila. Ker je pri postopku voznik kazal znake alkoholiziranosti, je bil odrejen preizkus, ki je pokazal, da je imel voznik 0,83 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Začasno mu je bilo odvzeto vozniško dovoljenje in na Okrajno sodišče podan obdolžilni predlog.

Obveščeni smo bili o okvari zapornic na prehodu ceste čez železniško progo v Kamniku. Policisti so prehod zavarovali do prihoda delavcev Slovenskih železnic, ki so napako odpravili.<< Nazaj | Novice