Mali grad

T e D n i (K) Občine

10.09.2018

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Izgradnja sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini

Izvajalec del, Gorenjska gradbena družba d. d., je nadaljeval z deli v Tuhinjski dolini, kjer poteka izgradnja sekundarne kanalizacije. Gradnja se bo izvajala po odsekih, zajemala pa bo vasi Vrhpolje pri Kamniku, Soteska, Markovo, Vir pri Nevljah, Podhruška, Srednja vas pri Kamniku, Loke v Tuhinju, Potok, Vaseno, Hruševka in Buč. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del. 

T e D n i (K) Občine

Ureditev meteorne kanalizacije - parkirišče Ul. Matije Blejca

Izvajalec del, Komunalno podjetje Kamnik d. d., je v preteklem tednu obnovilo dotrajano kanalizacijo na parkirišču Ulice Matije Blejca.

Oddelek za družbene dejavnosti

V mednarodnem letu kulturne dediščine želijo v Knjižnici Franceta Balantiča Kamnik javnosti predstaviti zbirko drobnega tiska in promocijskega gradiva na temo prireditve Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine v Kamniku. S pomočjo drobnega tiska, zlasti razglednic z motivi narodnih noš, so kronološko predstavili zgodovino omenjene prireditve od začetkov do danes. Pripravili so tudi predstavitev promocijskega gradiva, kot so značke in priponke, izdane ob vsakoletni prireditvi, ter ovitke s priložnostnimi žigi Filatelističnega društva Ivan Vavpotič Kamnik. Za ljubitelje narodnih noš bodo zanimiva osebna pričevanja treh legendarnih udeleženk vsakoletne povorke: Rože Neřima, Kristine Štupar in Martine Golob Bohte. Več na povezavi: https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/dnevi-narodnih-nos-in-oblacilne-dediscine-v-izbranih-virih-knjiznice-franceta-balantica-kamnik.html.

V preteklem tednu smo s strani Upravne enote Kamnik prejeli Uporabno dovoljenje za objekt "Statična sanacija stropa v Podružnični osnovni šoli Sela". Danes se otroci Podružnične šole Sela že veselijo pouka v novi telovadnici in učilnici.

Inštitut za mladinsko politiko je objavil Javni poziv za podaljšanje veljavnosti certifikata Mladim prijazna občina 2018-2022. Občina Kamnik je bila prejemnica omenjenega certifikata v letu 2014, zato se je občinska uprava ponovno pravočasno prijavila na javni poziv. O rezultatih bomo obveščeni v mesecu oktobru.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu zaznali povečano število strank, kar je v veliki meri posledica sprejetja novega gradbenega zakona - v nadaljnjem besedilu GZ (Ur. l. RS št. 61/2017), ki je stopil v veljavo 1. 6. 2018. Za izvajanje GZ sta pomembna Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (UR. l. RS št. 36/2018) ter Uredba o razvrščanju objektov (Ur. l. RS št. 37/2018), sprejeta sta bila v mesecu maju 2018 in vstopila v veljavo s 1. 6. 2018. Novi gradbeni zakon predvideva, da bo do 2021 vzpostavljena popolna digitalizacija vseh faz postopka pridobivanja projektnih pogojev, mnenj in soglasij, gradbenih dovoljen in uporabnih dovoljena, ter drugo. V ta namen so v zgoraj navedenem pravilniku že predvideni obrazci za vloge za posamezno fazo, predpisana pa je tudi obvezna vsebina projektne dokumentacije za vsako fazo postopka. Vsi obrazci in podzakonski predpisi so dosegljivi tudi na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor.

Z novim Gradbenim zakonom so bile uvedene tudi nekatere spremembe, ki jih navajamo v nadaljevanju:

Oddelek za razvoj in investicije

Javna naročila

V prejšnjem tednu je bilo na Portalu javnih naročil objavljeno naročilo male vrednosti »Gradbena in elektro instalacijska dela za izvedbo vzpostavitve avtomatiziranega sistema izposoje električnih koles v občini Kamnik«. Hkrati je bila na spletni strani pod rubriko Razpisi objavljena razpisna dokumentacija predmetna naročila (dostopna na zgornji povezavi).  Ponudniki so povabljeni k oddaji svojih ponudb preko portala e-JN do torka, 18. 9. 2018, do 9. ure. 

5. srečanje programskega odbora Združenja zgodovinskih mest Slovenije

V četrek, 6. 9. 2018, je v Škofji Loki potekalo srečanje članic Združenja zgodovinskih mest Slovenije, na katerem so predstavniki oblikovali predloge vsebin za promocijski video združenja z naslovom MESTA, načrtovali program dela združenja za leto 2019, pripravljali vse potrebno za prihajajočo skupščino združenja, prejeli informacije o poteku programa izobraževanj ŠOLA PRENOVE ter o izvajanju evropskega projekta vključevanja mladih v projekte oživljanja kulturne dediščine, in, kar je najpomembneje, dogovorili končne podrobnosti glede promocije mest na dogodku v Bruslju. Septembra (26. 9. 2018) bodo namreč zgodovinska mesta obeležila evropsko leto kulturne dediščine v Bruslju.  Na trgu pred Evropskim parlamentom bodo v sodelovanju s slovensko ambasado v Belgiji in slovenskimi poslanci v evropskem parlamentu na dogodku predstavila pestro kulturo in kulturno dediščino slovenskih zgodovinskih mest.

Policijska postaja Kamnik

TATVINA SEMAFORJA V ŠMARCI

Ponoči je v Šmarci, kjer se izvajajo dela na cesti, je neznani storilec izvršil tatvino semaforja z akumulatorjem in vso pripadajočo opremo. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

TATVINA KOLESA V MOSTAH

Občan iz Most je prijavil tatvino moškega gorskega kolesa znamke Kilimanjaro, tip MTB M Sport 29, bele barve. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

PROMETNA NESREČA NA LJUBLJANSKI

Policisti so na Ljubljanski cesti v Kamniku obravnavali prometno nesrečo z lahkimi telesnimi poškodbami, do katere je prišlo zaradi prekratke varnostne razdalje. Povzročitelju nesreče je bil izdan plačilni nalog po Zakonu o pravilih cestnega prometa.

ZASEG PREPOVEDANE SNOVI

V popoldanskem času so policisti na Kriškem bajerju v postopku osebo, ki so ji zasegli snov, za katero obstaja sum, da gre za prepovedano drogo – konoplja rastlina. Po opravljeni analizi bo zoper kršitelja uveden postopek o prekršku.

PREKORAČITEV HITROSTI ZA VEČ KOT 50 KM/H V NASELJU

Policista sta na Ljubljanski cesti v Kamniku izmerila hitrost voznika osebnega vozila, ki je vozil kar 89 km/h več kot je dovoljeno. Zaradi kršitve cestno-prometnih predpisov je bilo vozniku skladno s 113A ZP-1, odvzeto vozniško dovoljenje in prepovedana nadaljnja vožnja. Policisti smo zoper njega podali obdolžilni predlog na Okrajno sodišče v Kamniku.

TATVINA VOZILA NA KLAVČIČEVI ULICI

Na Klavčičevi ulici v Kamniku je neznani storilec preko noči izvršil tatvino osebnega avtomobila znamke Audi, tip A3, reg. št. LJEA-303. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

PROMETNA NESREČA S POBEGOM

V Kamniku, na parkirišču pri Zdravstvenem domu dr. Julija Polca Kamnik, je prišlo do prometne nesreče s pobegom zaradi nepravilnega premika z vozilom. Neznani voznik rdečega vozila je s kraja nesreče odpeljal, ne da bi udeležencu nudil svoje podatke.

NESREČA PRI DELU

Policisti so na Korenovi cesti obravnavali nesrečo pri delu. Delavcu je pri sestopu s cisterne spodrsnilo na stopnici, zato je padel in se lahko telesno poškodoval. O nesreči je bil obveščen delovni inšpektor. Policisti bodo o nesreči obvestili tudi pristojno državno tožilstvo.

NAJDEN MRTEV V STANOVANJU NA PARMOVI

Na podlagi prijave o pogrešanem občanu, ki ga ni bilo v službo, so policisti Policijske postaje Kamnik, zaradi možnosti oziroma suma, da se pogrešana, vendar neodzivna oseba nahaja v svojem stanovanjem na Parmovi ulici, ob pomoči gasilcev PGD Kamnik vstopili v stanovanje. Žal je bil pogrešani občan najden mrtev. Zdravnik pri pregledu trupla ni našel znakov tuje krivde. O dogodku bodo policisti obvestili pristojno državno tožilstvo.

PROMETNA NESREČA S POBEGOM

V Kamniku, na parkirišču pri Domu starejših občanov, je prišlo do prometne nesreče s pobegom zaradi nepravilnega premika z vozilom. Neznani voznik je s kraja nesreče odpeljal, ne da bi udeležencu nudil svoje podatke.

SPOR V KOMENDI

V Komendi na Glavarjevi je prišlo do spora med občanoma. Zaradi kršitve Zakona o varstvu javnega reda in miru jima je bil izdan plačilni nalog.

PROMETNA NESREČA NA OBVOZNICI

Na kamniški obvoznici je prišlo do prometne nesreče v kateri so bila udeležena tri vozila. Ob prihodu patrulje na kraj so se udeleženci med sabo že sporazumeli o krivdi in izpolnili evropsko poročilo.

PROMETNA NESREČA NA PARKIRIŠČU

Policisti so bili obveščeni o prometni nesreči na parkirišču v centru Kamnika. Ugotovljeno je bilo, da je voznik tujega vozila pri vožnji vzvratno z vlečno kljuko vozila zadel korito za rože in ga poškodoval. Povzročitelju je bilo na kraju izdano potrdilo o plačani globi zaradi kršitve ZPrCP in izdano potrdilo o poškodbi vozila tuje registracije.

SPOR MED PARTNERJEMA

Policisti so na javnem kraju obravnavali intervencijo, ker je prišlo do spora med partnerjema. Po zbranih obvestilih je bil kršitelju izdan plačilni nalog po Zakonu o varstvu javnega reda in miru.

PROMETNA NESREČA NA LJUBLJANSKI

Policisti so na Ljubljanski cesti v Kamniku obravnavali prometno nesrečo z materialno škodo, do katere je prišlo zaradi neprilagojene hitrosti. Povzročitelju nesreče je bil izdan plačilni nalog po Zakonu o pravilih cestnega prometa.

PROMETNA NESREČA Z MATERIALNO ŠKODO V KAMNIKU

Policisti so v križišču Šolske ulice in Novega trga v Kamniku obravnavali prometno nesrečo z materialno škodo. Udeleženca sta izpolnjevala pogoje za vožnjo, zato jima je bilo izdano obvestilo o odstopu od ogleda prometne nesreča.

PROMETNA NESREČA Z MATERIALNO ŠKODO V SUHADOLAH

Policisti so v Suhadolah obravnavali prometno nesrečo z materialno škodo. Udeleženca sta izpolnjevala pogoje za vožnjo, zato jima je bilo izdano obvestilo o odstopu od ogleda prometne nesreča.

PROMETNA NESREČA Z MATERIALNO ŠKODO NA KORENOVI

Policisti so v križišču regionalne ceste s Korenovo cesto obravnavali prometno nesrečo z materialno škodo. Udeleženci so izpolnjevali pogoje za vožnjo, zato jim je bilo izdano obvestilo o odstopu od ogleda prometne nesreča.

BREZ DOVOLJENJA PRODAJA SREČKE NA PRIREDITVENEM PROSTORU

Na prireditvenem prostoru v Kamniku je ženska prodajala in ponujala srečke mimoidočim, čeprav za omenjeno dejavnost ni imela dovoljenja. Policisti so ji zasegli  23 belih zapakiranih vrečk z vsebino, ki bodo odstopljene drugemu prekrškovnemu organu.

MED VOŽNJO ZAGORELO VOZILO

Voznici se je med vožnjo iz Ljubljane proti Žejam pričelo smoditi in kaditi iz motornega dela vozila Peugeot 206. Vozilo je ustavila in na pomoč poklicala gasilce, ki so tlenje v motornem delu vozila pogasili. Ugotovljeno je bilo, da je prišlo do okvare motorja na prednjem delu pri hladilnem sistemu. Znakov kaznivega dejanja ni bilo, prav tako je tuja krivda izključena.

SPOR OBČANK V KAMNIKU

Policisti so obravnavali spor med občankama na Tunjiški v Kamniku. Kršiteljica je pred prihodom policistov kraj zapustila. Po zbranih obvestilih ji bo izdan plačilni nalog zaradi kršitve Zakona o varstvu javnega reda in miru.

ZASEG PREPOVEDANE SNOVI

V Kamniku smo eni osebi zasegli snov za katero obstaja sum, da gre za prepovedano drogo. Po opravljeni analizi bo zoper kršitelja uveden postopek o prekršku.

KRAVE POŠKODOVALE VOZILO NA KISOVCU

Občanka je podala prijavo o poškodbi vozila na Kisovcu. Ugotovljeno je bilo, da so parkirano vozilo poškodovale krave, saj so vidne sledi zob in slinjena živali. Z vozila so bili odtrgani znaki znamke vozila.

PROMETNA NESREČA V SPODNJIH STRANJAH

Do nesreči v Spodnjih Stranjah je prišlo zaradi neprilagojene hitrosti in vožnje pod vplivom alkohola. Zoper povzročitelja bo podana kazenska ovadba zaradi nevarne vožnje v cestnem prometu (324. člen KZ-1). Na podlagi ZKP mu je bilo odvzeto vozniško dovoljenje in izdana odredba za strokovni pregled, ki je bil opravljen v Zdravstvenem domu dr. Julija Polca Kamnik.

 VLOM V PODJTJE V SPODNJIH STRANJAH

Policisti so bili obveščeni o vlomu v podjetje v Spodnjih Stranjah, o zadevi še zbirajo obvestila. Po zaključku preiskave sledi kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

 


<< Nazaj | Novice