Mali grad

T e D n i (K) Občine

10.09.2012

 

Oddelek za gospodarske javne službe

V soboto, 8. septembra, so se zaključila gradbena dela »Ureditev ceste Okrog - Biglez«. Dela na dolžini 230 m so obsegala širitev vozišča, zamenjavo spodnjega in zgornjega ustroja ceste, ureditev odvodnjavanja ter asfaltiranje. Del sredstev za ureditev ceste so prispevali občani. V času del je bila občasno vzpostavljena popolna zapora ceste.

Občina Kamnik, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu se ves čas trudi osveščati voznike vozil, da s svojo vožnjo na območju občine predvsem pa območjih šol in šolskih poti, vozniki vozil spoštujejo omejitve hitrosti in posvečajo kar največjo pozornost najšibkejšim udeležencem v prometu. V ta namen je bila pred začetkom novega šolskega leta 2012/2013 na Ljubljanski cesti, v neposredni bližini objekta Ljubljanska cesta 4/K, nameščena preventivna radarska tabla 'VI VOZITE'. Nameščena preventivna radarska tabla voznike opozarja na prekoračitve dovoljene hitrosti, pri prekoračitvah nad 5 km/h pa izmerjena hitrost tudi prične utripati. Namen namestitve je predvsem preventivno delovanje umirjanja hitrosti na zelo prometni Ljubljanski cesti, da se poizkuša s preventivnimi ukrepi voznike vozil opozarjati na morebitne prekoračitve dovoljenih hitrosti na tem območju, kjer se nahaja šolska pot ter večje število ostalih šibkejših udeležencev v prometu.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

V preteklem tednu je bil opravljen prevzem gozdnih cest v občini Kamnik, ki jih je letošnji izvajalec Trimark d.o.o. že uredil v skladu s programom vzdrževanja za leto 2012. V prvi fazi so bile urejene gozdne ceste  v zasebnih gozdovih na območju Tuhinjske doline. Ureditev gozdnih cest na območju Kamniške Bistrice ter Kamnika pa bo opravljena predvidoma do konca meseca septembra.

V skladu s Pravilnikom o merilih in pogojih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Kamnik, je bilo izdanih več odločb o podaljšanju obratovalnega časa gostinskim lokalom, ki se nahajajo na območju, kjer so potekali tradicionalni 42. Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine. Izdana so bila tudi soglasja za prodajo na stojnicah v okviru omenjene prireditve.

V ponedeljek, 3. septembra, je bil izveden sestanek s predstavniki Vrtca Antona Medveda ter predstavniki koncesijskih vrtcev Peter Pan in Zarja glede predloga spremembe cen programov za predšolsko vzgojo v Občini Kamnik. Cene programov za predšolsko vzgojo v Občini Kamnik veljajo že od leta 2009, v letošnjem letu sprejet zakon o uravnoteženju javnih financ pa narekuje potrebo po spremembi cen. Občinski svet Občine Kamnik bo predlog obravnaval predvidoma na naslednji seji.

Na podlagi Zakona o lovstvu in divjadi je Občina Kamnik upravičena do koncesije za trajnostno gospodarjenje z divjadjo. Po nakazilu koncesijske dajatve iz državnega proračuna so bila upravičenim lovskim družinam, ki imajo lovišča na območju občine Kamnik, poslana obvestila o razdelitvi sredstev v skladu s sprejetim odlokom o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo.

Pripravljen je bil tudi predlog odloka o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2012, ki ga bo občinski svet Občine Kamnik obravnaval predvidoma na 17. seji, v sredo, 26. 9. 2012.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Zaradi sprememb Statuta Občine Kamnik in sprejema Pravilnika o obveznih sestavinah poročila Nadzornega odbora Občine, smo pripravili predlog novega Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Kamnik, ki ga bo obravnaval in sprejel Nadzorni odbor na eni od naslednjih sej.

Pripravili smo tudi prodajno pogodbo za  prodajo  dela podstrešne enote v Kulturnem domu Laze ter razne najemne pogodbe za najem javnih površin.

Oddelek za družbene dejavnosti

Občina Kamnik se je skupaj z Zavodom Oreli odločila, da bo pristopila k vseslovenskemu prostovoljskemu projektu Simbioz@. Namen projekta je preko medgeneracijskega sodelovanja dvigniti računalniško pismenost starejših. V tednu od 15. do 19. oktobra 2012 bodo mladi prostovoljci predstavnike generacije svojih dedkov in babic navduševali za rabo računalnika, in sicer v prostorih svetovalne pisarne za varstvo starejših občanov na Tomšičevi ulici 23 v Kamniku. K projektu sta za enkrat pristopili tudi osnovni šoli Frana Albrehta in Marije Vere.

Policijska postaja Kamnik

Obveščeni smo bili o vlomu v stanovanjsko hišo v okolici Kamnika. Policisti so ugotovili, da je neznani storilec vlomil skozi okno ter iz stanovanjske hiše odtujil zlatnino. Policisti zbirajo obvestila in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o vlomu v vozilo v Volčjem potoku. Policisti so na kraju ugotovili, da je neznani storilec vlomil v vozilo ter iz vozila odtujil bančno kartico. Policisti zbirajo obvestila in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o tatvini registrskih tablic v Kamniku. Policisti so ugotovili, da je neznani storilec odtujil registrsko tablico. Policisti zbirajo obvestila in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o vlomu v počitniško hišo v okolici Kamnika. Policisti so ugotovili, da je neznani storilec pri vlomu iz hiše odtujil več orodja in tehničnih predmetov. Policisti zbirajo obvestila in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o tatvini denarja v Kamniku. Policisti so ugotovili, da je neznani storilec, ki je prodajal ure izkoristil nepazljivost oškodovanca in mu iz žepa odtujil denar. Policisti zbirajo obvestila in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o tatvini registrskih tablic v Kamniku. Policisti so ugotovili, da je neznani storilec odtujil registrsko tablico. Policisti zbirajo obvestila in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o tatvini registrskih tablic v Kamniku. Policisti so ugotovili, da je neznani storilec odtujil registrske tablice. Policisti zbirajo obvestila in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o tatvini kolesa pred Glasbeno šolo v Kamniku. Policisti so ugotovili, da je neznani storilec odtujil gorsko kolo znamke FUJI ODESSA zelene barve. Policisti zbirajo obvestila in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o vlomu v novogradnjo v okolici Kamnika. Policisti so z ogledom ugotovili, da je neznani storilec vlomil v objekt ter iz notranjosti odtujil sode z gorivom. Policisti zbirajo obvestila in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o prometni nesreči v okolici Kamnika. Policisti so na kraju ugotovili, da je prišlo do trčenja med motoristom in voznikom traktorja, in sicer zaradi nepravilnega premika voznika traktorja. Voznik motornega kolesa je bil poškodovan in je bil z reševalnim vozilom odpeljan na nudenje zdravniške pomoči. Povzročitelju je bil izdan plačilni nalog.

Obveščeni smo bili o prometni nesreči v Kamniku. Patrulja je na kraju ugotovila, da je do prometne nesreče prišlo zaradi izsiljevanja prednosti. V prometni nesreči ni bil nihče poškodovan, povzročitelju je bil izdan plačilni nalog.

Obveščeni smo bili o tatvini goriva na bencinskem servisu na Perovem. Policisti so ugotovili, da je neznani voznik z osebnim avtomobilom znamke Renault Clio črne barve pripeljal na bencinski servis, natočil gorivo ter odpeljal ne da bi plačal. Policisti zbirajo obvestila in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o prometni nesreči na RC Stahovica – Kamniška Bistrica. Patrulja je na kraju ugotovila, da je do prometne nesreče prišlo zaradi nepravilnega prehitevanja. Eden od udeležencev je v prometni nesreči dobil telesne poškodbe, zaradi česar je bil z reševalnim vozilom odpeljan na nudenje zdravniške pomoči. Povzročitelju je bil izdan plačilni nalog.

Obveščeni smo bili o vlomu v stanovanjsko hišo v okolici Kamnika. Policisti so ugotovili, da je neznani storilec vlomil skozi okno ter iz stanovanjske hiše odtujil bančne kartice. Policisti zbirajo obvestila in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o prometni nesreči v okolici Kamnika. Patrulja je na kraju ugotovila, da je do prometne nesreče prišlo zaradi vožnje voznika preblizu desnega roba vozišča, zaradi česar je z bočnim delom trčil v obcestno ograjo. V prometni nesreči ni bil nihče poškodovan, povzročitelju je bil izdan plačilni nalog.<< Nazaj | Novice