Mali grad

T e D n i (K) Občine

10.02.2014

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

Poleg rednih delovnih obveznosti (opravljanje finančno računovodskih opravil, odločanje o obratovalnih časih gostinskih lokalov) je bila v preteklem tednu najpomembnejša stvar obravnava predloga Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2014 v drugi obravnavi. V skladu z Zakonom o javnih financah ter poslovnikom Občinskega sveta Občine Kamnik so bila pripravljena stališča predlagatelja do vloženih amandmajev k predlogu Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2014, ki ga je Občinski svet potrdil v sredo, 5. 2. 2014. Občinski svet Občine Kamnik je na isti seji potrdil tudi Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2014, Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada za ureditev prostorov GRS Kamnik in Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada za pokriti bazen.

Oddelek za družbene dejavnosti    

Zborovska glasba ima v Sloveniji dolgo tradicijo, Kamnik se lahko ponaša z njo, saj imamo kar nekaj zborov, ki dosegajo poleg občinskih in regijskih tudi mednarodna priznanja. Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Kamnik je v počastitev slovenskega kulturnega praznika, v soboto, 8. februarja 2014, v Domu kulture Kamnik organiziral že tradicionalno 35. Območno revijo odraslih pevskih zborov iz občin Kamnik in Komenda. Prisluhnili smo petju Mešanega pevskega zbora Cantemus, Ženskega pevskega zbora DKD Solidarnost, Mešanega pevskega zbora Odmev, Mešanega pevskega zbora Društva upokojencev Kamnik, Komornega pevskega zbora Šutna, Mešanega pevskega zbora Društva upokojencev Komenda, Moškega pevskega zbora DKD Solidarnost, Mešanega pevskega zbora Mavrica, Moškega pevskega zbora PSDP Lira in Ženske vokalne skupine Vox Annae. Strokovni spremljevalec – ocenjevalec in selektor za medobmočno/regijsko revijo odraslih pevskih zborov Gorenjske je bil Damijan Močnik. Izvedbo te tradicionalne Območne revije sta podprli Občina Kamnik in Občina Komenda.

Uredniški odbor za pripravo Kamniškega zbornika št. XXII 2014 intenzivno pregleduje še zadnje članke, lektorira ter pripravlja povzetke za angleški prevod in zaključuje svoje delo s postavitvijo prispevkov po področjih. Predvidena uradna predstavitev Kamniškega zbornika št. XXII 2014 bo v četrtek, 10. aprila 2014, na gradu Zaprice.

V pripravi so vsi razpisi vezani na sofinanciranje s strani Občine Kamnik na področju kulture in mladih.

Občinska uprava je skupaj s strokovnimi sodelavci Zavoda za turizem in šport v občini Kamnik pripravila dokončen seznam vseh prejemnikov občinskih priznanj na področju športa za preteklo leto. Vsi dobitniki priznanj bodo povabljeni na slavnostno podelitev, ki se bo odvijala v ponedeljek, 24. 2. 2014, ob 17. uri, v Dom kulture Kamnik.

Pripravili smo tudi cenik za nove vadbene prostore v Osnovne šole Toma Brejca (športni klubi in društva).

Osnovna šola Toma Brejca v teh dneh dobiva svojo končno podobo tudi znotraj objekta.

Oddelek za urejanje prostora

Oddelek za urejanje prostora je v preteklem tednu pripravil javno razgrnitev Sprememb in dopolnitev prostorskega izvedbenega akta z oznako B8- Zg. Perovo, ki je bil prvič  javno razgrnjen v letu 2011 ter obravnavan na 10. seji Občinskega sveta. Na podlagi pripomb podanih v času 1. javne razgrnitve, javne obravnave ter pripomb podanih na 10. seji občinskega sveta v letu 2011, je Občina Kamnik naročila dodatne strokovne podlage, ki bi izkazale dejansko stanje na terenu. Zaradi razjasnitve dejanskega stanja in iskanje najbolj optimalne rešitve, katera bi bila sprejemljiva tudi za krajane oziroma neposredne sosede, je bilo izvedenih šest sestankov s prizadetimi krajani. Opravljeni so bili tudi ogledi na terenu, na katerih so bili prisotni strokovnjaki, načrtovalec in krajani. Na podlagi izvedenih sestankov, izdelanih študij ter preveritve vseh predlaganih variant s strani krajanov, je družba Luz d.d. izdelala dopolnjen osnutek Zazidalnega načrta z oznako B8 Zgornje Perovo. Dopolnjen osnutek prostorskega akta je pripravljen na podlagi rezultatov nove idejne zasnove cest v območju B8 Zg. Perovo in nove geomehanske študije, ki je bila opravljena v decembru 2013. Stanje spremljanja terena se nadaljuje tudi v letošnjem letu. Rezultati nove geomehanske študije potrjujejo, da novi posegi ne bodo vplivali obstoječo pozidavo. Izvedena je bila tudi ponovna preveritev stanja komunalne infrastrukture. V zvezi s tem so bila upoštevana tudi nekatera nova dejstva in zahteve upravljavca komunalne infrastrukture. V ta dopolnjeni osnutek je bil dodatno vključen tudi objekt za potrebe Gorske reševalne službe.

V skladu z veljavno zakonodajo je zaradi vseh zgoraj navedenih dejstev potrebno izvesti ponovno javno razgrnitev. V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani podajo pripombe in predloge na dopolnjenem osnutek prostorskega akta. Javna razgrnitev poteka od 3. 2. 2014 do 4. 3. 2014, javna obravnava pa bo v sredo, 12. 2. 2014, ob 17. uri, v prostorih Občine Kamnik. Na javni obravnavi bo prisoten tudi izdelovalec geomehanske študije, ki bo podrobno predstavil izsledke geomehanske študije. Gradivo za javno razgrnitev se nahaja v prostorih Občine Kamnik in na uradni spletni strani Občine Kamnik, tukaj.

Oddelek za urejanje prostora je v preteklem tednu ponovno začel s pregledom  tekstualnega gradiva dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta, ki ga je izdelovalec dopolnil in uskladil s sprejetimi stališči do pripomb, zbranih na obeh javnih razgrnitvah. Gre za zelo obširno gradivo, ki ga je potrebno pred posredovanjem v mnenja nosilcem urejanja prostora še temeljito pregledati. Ko bo družba Locus d.o.o. pripravila korigirano grafiko, bo potrebno pregledati tudi vse grafične karte.

Policijska postaja Kamnik

Policisti so bili obveščeni o prometni nesreči v Kamniku. Z zbiranjem obvestil in ogledom kraja prometne nesreče je bilo ugotovljeno, da je 23-letni voznik tovornega vozila vozil po Jurčičevi ulici v Kamniku in v križišču z ulico Antona Smolnikarja izsilil prednost 42-letni voznici osebnega avtomobila. V prometni nesreči sta 42-letna voznica in sopotnica v vozilu udeleženke utrpeli telesne poškodbe in sta pomoč iskali v Zdravstvenem domu Kamnik. V prometni nesreči je nastalo za približno 5000 evrov materialne škode. 23-letnemu povzročitelju je bil zaradi kršitve cestno-prometnih pravil izdan plačilni nalog.

Policisti so imeli pri cestno-prometni kontroli postopek z 38-letnikom iz Ljubljane. Pri postopku je bilo ugotovljeno, da je navedeni vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, prav tako pa mu je bilo zaradi suma, da je vozil pod vplivom alkohola odrejen in opravljen preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 0.50 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Policisti so 38-letniku zaradi navedenih kršitev in predhodne kaznovanosti zasegli osebni avtomobil in bodo zoper omenjenega podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

Policisti so imeli v Kamniku postopek z 20-letnikom iz Kamnika. Pri postopku je bila omenjenemu zasežena PVC samozapiralna vrečka, v kateri se je nahajala neznana snov zeleno-rjave barve za katero se sumi, da gre za prepovedano drogo konopljo – rastlino. Zoper navedenega kršitelja bodo policisti podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

Policisti so obravnavali tatvino artikla v enem izmed bencinskih servisov v Kamniku. Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je 27-letnica v bencinskem servisu izvršila tatvino prehrambnih artiklov. Pri dejanju jo je videl uslužbenec, ki jo je na kraju zadržal do prihoda policistov. Policisti bodo zoper 27-letnico podali kazensko ovadbo na pristojno tožilstvo.

Policisti so obravnavali tatvino mobilnega telefona v enem izmed gostinskih lokalov v Kamniku. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec v dopoldanskem času v enem izmed lokalov v Kamniku odtujil mobilni telefon znamke Lenovo P770 in z dejanjem oškodovanko oškodoval za približno 150 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.


<< Nazaj | Novice