Mali grad

T e D n i (K) Občine

09.12.2013

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

Pred 27. redno sejo Občinskega sveta Občine Kamnik, ki bo v sredo, 11. decembra, smo sodelavci Oddelka za gospodarske dejavnosti in finance v preteklem tednu prisostvovali na odborih Občinskega sveta, kjer smo poročali o predlogu Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2014 v prvi obravnavi ter o postopkih odprodaje kapitalskega deleža Občine Kamnik v družbi Veterina Kamnik d.o.o..

Na Ministrstvo za finance je bilo posredovano poročilo o dodeljenih državnih pomočeh na področju podjetništva in malega gospodarstva v letu 2013. Na Upravo za javnofinančne prihodke pa je bilo posredovan seznam premičnega premoženja nad določeno vrednostjo na dan 30. 11. 2013 za pripravo predloga zaključnega računa proračuna RS za leto 2012.

Aktivnosti Oddelka za gospodarske dejavnosti in finance so poleg rednih nalog – finančno računovodskih opravil, usmerjene v zaključevanje proračuna za leto 2013. Izvajati se je začela letna inventura popisa osnovnih sredstev.

Na podlagi Pravilnika o merilih in pogojih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Kamnik, imajo gostinski obrati, ki obratujejo v podaljšanem obratovalnem času, načeloma veljavne odločbe do konca koledarskega leta. Zaradi navedenega in bližajočih se praznikov, se v mesecu decembru bistveno poveča število vlog za obratovanje gostinskih lokalov v podaljšanem obratovalnem času.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Občina Kamnik si je skupaj s Krajevno skupnostjo Mekinje že več let prizadevala najti primerno lokacijo za ureditev športnega igrišča na območju te krajevne skupnosti. Po več pogovorih z lastniki raznih lokacij se je kot najprimernejša izkazala lokacija na travniku severno od mekinjskega samostana. Tako je Občinski svet Občine Kamnik že v maju 2013 sprejel sklep o soglasju k nakupu površine v približni izmeri preko 3.000 m2. V preteklem tednu je bil nakup ustreznega zemljišča formalno-pravno realiziran oziroma prodajna pogodba sklenjena. Občina Kamnik je tako za omenjene površine namenila približno 70.000 evrov. Tako so krajani Mekinj, seveda pa tudi naključni obiskovalci, pridobili površine, na katerih se bodo lahko družili in rekreirali. Na površinah, ki so predmet nakupa, sicer gradnja kakršnihkoli športnih objektov v tem trenutku ni možna. V kolikor bodo prostorski akti v tem delu spremenjeni, bo mogoča tudi gradnja športnega igrišča, do tedaj pa se predvideva ureditev travnatih površin oziroma travnatega igrišča.

Oddelek za družbene dejavnosti

V preteklem tednu je v Dnevnem centru Štacjon potekal hišni sejem, ki se ga je z velikim veseljem udeležil tudi župan Marjan Šarec. Razstavljeni izdelki, ki so jih vodstvo in uporabniki centra celo leto ustvarjali, so v tem prednovoletnem času kot nalašč za obdarovanje najbližjih. Na voljo so bili domača marmelada in bezgov sirup, različni zeliščni čaji, izdelki iz lesa (ptičje hiške, gnezdilnice, kipci), pisane svečke, barvna kazala za knjige, nakit (ogrlice, zapestnice in prstani), brisače in krpe za tuširanje iz frotirja, voščilnice, magnetki in slikarske umetnije (akvareli in akrili). V zameno za denarni prispevek so obiskovalci hišnega sejma izbrali izdelke ter tako prispevali za delovanje dnevnega centra.

Humanitarna in domoljubna društva so za svoje delovanje v letošnjem letu prejela drugo polovico sredstev, ki so jim bila dodeljena na javnih razpisih.

Dela na klubskem objektu na štadionu Prijateljstva v Mekinjah, se pospešeno izvajajo.

Na praznik Ta veseli dan kulture, je Medobčinski muzej Kamnik na gradu Zaprice odprl novo muzejsko trgovino. V muzejski trgovini je izoblikovan izbor umetniških in uporabnih prodajnih izdelkov mojstrov s kamniškega območja, ki so namenjeni vsem, ki cenite lepoto sodobnega umetniškega ustvarjanja in  tradicionalnih znanj naših prednikov. Muzejska trgovina ni le prodajni prostor, temveč je prostor druženja, ki je namenjen prvemu stiku obiskovalca z muzejem in s kulturno dediščino kamniškega območja. Obiskovalec si lahko ogleda prodajne izdelke, aktualno muzejsko vitrino, kratke filme iz muzejske vsebine, prebira kataloge in se nato napoti na ogled razstav.

Prav tako Matična knjižnica Kamnik nadaljuje s svojimi pripovedovalskimi večeri za odrasle. Konec tedna se je v Matični knjižnici Kamnik odvijal praznično obarvan pripovedovalski večer o »skrivnostnem Miklavžu in adventnem času«.

V četrtek, 5. decembra, je bila kamniška območna izpostava Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti gostiteljica delovnega srečanja Koordinacije JSKD za Gorenjsko, v katero so po regijskem principu povezane izpostave: Kranj, Radovljica, Jesenice, Tržič, Škofja Loka, Domžale in Kamnik. Vodje izpostav, koordinatorji in strokovni sodelavci, so po pregledu in evalvaciji izvedbe v letošnjem letu, dorekli podrobnosti glede strokovnega vrednotenja dejavnosti v različnih zvrsteh kulture in glede na aktualne okoliščine oblikovali enotna stališča v zvezi s financiranjem posameznih programov oziroma projektov. Zgolj slednjih bo na področju gorenjske koordinacije v prihodnjem letu več kot dvajset, pri čemer OI JSKD Kamnik na regijskem nivoju v letu 2014 pripadajo zadolžitve organizacije oziroma izvedbe preglednih srečanj mladinskih gledaliških skupin (festival Vizije, april 2014), pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž ter regijske revije folklornih skupin manjšinskih etničnih skupnosti, ki delujejo na Gorenjskem. Na območnem nivoju kamniška izpostava JSKD, ki pokriva področje občine Kamnik in Komenda bo poleg rednega programa izvedla tudi strokovno vrednotena  pregledna  srečanja v devetih zvrsteh ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.  Poleg naštetega bo JSKD OI Kamnik v letu 2014 izvajal tudi izobraževalne programe, s bo čimer ob spremljanju kakovostnih kulturnih dosežkov, spodbujal tudi njihovo rast in izpopolnjevanje.

Oddelek za urejanje prostora

Oddelek za urejanje prostora je v preteklem tednu ponovno začel s pregledom tekstualnega gradiva dopolnjenega osnutka OPN, ki ga je izdelovalec dopolnil in uskladil s sprejetimi stališči do pripomb, zbranih na obeh javnih razgrnitvah. Ker je bilo na razgrnjeno gradivo podanih veliko število pripomb, je treba besedilo Odloka temeljito pregledati, analizirati in dopolniti tudi v smislu uskladitve z izhodišči okoljskega poročila. Ko bo družba Locus d. o. o. Domžale, pripravila korigirano grafiko, bo gradivo posredovano v mnenja nosilcem urejanja prostora.

V zvezi z nepremičninskim davkom se je oglasilo veliko občanov, ki so ugotovili napačne podatke o namenski rabi zemljišč in so jih najprej preverili na Oddelku za urejanje prostora. Navedeni podatki so sicer v pristojnosti GURS-a. Napačne podatke je možno popraviti le na GURS-ovi internetni strani s šifro, ki so jo lastniki dobili ob prvem informativnem izračunu. Spremembe podatkov je možno urediti prav tako v vseh Geodetskih pisarnah v Sloveniji.

V preteklem tednu smo pripravili tudi večje število lokacijskih informacij, potrdil o namenski rabi. Precej je bilo tudi vlog za izdajo soglasja za manjši odmik od 4 m od javnih - občinskih površin. Proti koncu leta namreč opažamo, da se je povečala izdaja gradbenih dovoljenj, ki  so večkrat vezana na izdajo soglasij in potrdil izdanih na našem oddelku.

Policijska postaja Kamnik

Policisti so obravnavali vlom v stanovanjsko hišo v okolici Kamnika. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec preko noči v okolici Kamnika vlomil v stanovanjsko hišo in iz notranjosti odtujil denar in dokumente. Z dejanjem je neznani storilec povzročil za okoli 800 evrov materialne škode. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so bili obveščeni o prometni nesreči v Kamniku. Z zbiranjem obvestil in ogledom prometne nesreče je bilo ugotovljeno, da je prišlo na Perovem na bencinskem servisu do prometne nesreče, pri čemer je 41-letnik iz okolice Kamnika  zaradi nepravilnega premika z vozilom trčil v vozilo, ki ga je pravilno vozila 79-letnica iz okolice Kamnika. V prometni nesreči ni bil nihče poškodovan; nastalo pa je za okoli 600 evrov materialne škode. Policisti so 41-letniku zaradi kršitve Zakona o pravilih cestnega prometa izdali plačilni nalog.

Policisti so bili obveščeni o kršitvi javnega reda in miru na avtobusu na relaciji Ljubljana – Kamnik. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da sta se 20- in 26-letnik iz Kamnik med vožnjo na avtobusu nedostojno vedla, poleg tega pa nista želela zapustiti avtobusa. Zaradi kršitve določil zakona o varstvu javnega reda in miru sta bila obema kršiteljema izdana plačilna naloga.

Policisti so obravnavali tatvino osebnega avtomobila v Kamniku. Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je neznani storilec preko noči iz parkirnega prostora v Kamniku odtujil osebni avtomobil znamke Renault Clio, bele barve, z registrsko številko LJ SN-222. Z dejanjem je neznani storilec povzročil za okoli 7.000 evrov materialne škode. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so bili obveščeni o prometni nesreči v Kamniku. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je 29-letnik vozil po regionalni cesti v smeri proti Perovemu, pri čemer je zaradi neprilagojene hitrosti zavil na nasprotni prometni pas, kjer je trčil v vozilo, ki ga je v tem trenutku pravilno vozil 40-letnik. V prometni nesreči je nastalo za nekaj tisoč evrov materialne škode. V prometni nesreči je 40-letnik utrpel lahke telesne poškodbe in je zdravniško pomoč iskal sam. Policisti so 29-letniku zaradi kršitve Zakona o pravilih cestnega prometa izdali plačilni nalog.

Policisti so bili obveščeni o delovni nesreči v okolici Kamnika. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je 57-letnik v okolici Kamnika pri čiščenju električne sejalnice padel, utrpel telesne poškodbe in bil z reševalnim vozilom odpeljan v ljubljanski klinični center. Policisti bodo o delovni nesreči obvestili pristojno inšpekcijsko službo in pristojno državno tožilstvo.

Policisti so imeli postopek s 30-letnikom, kateri je pri postopku izročil cigaretni ogorek v katerem je bila zeleno-rjavo rastlinska snov, za katero se sumi, da gre za prepovedano drogo konopljo. Zoper navedenega bodo policist izdali odločbo v hitrem postopku.

Policisti so obravnavali vlom v stanovanjsko hišo v okolici Kamnika. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec v popoldanskem času v okolici Kamnika vlomil v stanovanjsko hišo in iz notranjosti odtujil dve moški uri, več kosov predmetov iz rumene kovine in denar. Z dejanjem je neznani storilec povzročil za nekaj tisoč evrov materialne škode. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

 


<< Nazaj | Novice