Mali grad

T e D n i (K) Občine

09.07.2012

 

Oddelek za gospodarske javne službe 

V preteklem tednu so se zaključila dela pri obnovi dela lokalne ceste Buč – Hruševka – Ravne, v središču vasi Hruševka. Izvajalec KPK d.d. je zamenjal ves spodnji in zgornji ustroj ceste ter uredil meteorno odvodnjavanje. Sanirano vozišče je tudi na novo asfaltirano.

Prav tako so bila zaključena tudi dela pri obnovi dela lokalne ceste Češnjice  Okrog. Na tem odseku je bilo ravno tako potrebno zamenjati spodnji in zgornji ustroj, urediti meteorno odvodnjavanje in cestišče preplastiti z novim asfaltom. Dela je izvajalo Komunalno podjetje Kamnik d.d.

Na Podružnični Osnovni šoli Vranja Peč so izbrani izvajalci izvedli rušenje dotrajane greznice in vgradili sodobno malo čistilno napravo tipa Diamond 1 - 6PE, ki je s pričetkom novega šolskega leta že pripravljena na obratovanje. Prednosti tovrstne čistilne naprave so, stabilno delovanje, velika odpornost na večji hidravlični udar, obratovanje pri stalni aeraciji zraka in odsotnost smradu, odvoz blata na daljše časovno obdobje ter enostavnost vgradnje in vzdrževanja. Čistilno napravo je dobavilo podjetje F3M Levstek d.n.o..

Izvajalec Pavčnik d.o.o. je v Podgorju zaključil dela pri sanaciji plazu nad javno potjo JP 660116 pri kmetiji Svetlin. Zgrajen je kamnit težnostni oporni zid v dolžini 40 metrov in višine 3 metrov. Zajeli smo tudi vse talne in površinske zaledne vode in jih speljali v kanalizacijo ter na ta način, dolgoročno zavarovali javno občinsko cesto.

Izvajalci so pričeli s sanacijo plazu nad javno potjo JP 661131 pri objektu Markovo 3B. Urejena bo struga hudournika Markovski graben, tako levi kot desni breg hudournika. Za zavarovanje proti ponovni splazitvi bo zgrajen težnostni kamniti podporni zid dolžine 33 metrov. Dela bodo predvidoma zaključena do konca meseca avgusta.

Občina Kamnik bo v sredo, 11. julija 2012, pričela z interventno sanacijo opornega zidu Mlinščice ob stanovanjskem objektu Žebljarska pot 9 in Fužine 8. Dela naj bi se predvidoma končala v petek, 20. julija 2012. Vrednost investicije znaša 15.000,00€.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Na objektu Maleševe Galerije, Glavni trg 2, Kamnik bomo izvajali obnovo dimnika. Občanke in občane obveščamo, da bo od petka, 6. julija 2012 do ponedeljka, 9. julija 2012, moten peš prehod iz Glavnega trga na Prešernovo ulico.

Priprava najemne pogodbe z Župnijo Kamnik, najem prostorov (učilnice), v katerih se bo deloma izvajala dejavnost osnovnošolskega izobraževanja v času prenove Osnovne šole Frana Albrehta.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

Na Ministrstvo za finance Republike Slovenije je bilo posredovano:

V skladu z Zakonom o javnih financah je bilo izdano Navodilo za pripravo poročila o izvrševanju proračuna Občine Kamnik v prvem polletju leta 2012, saj mora župan Marjan Šarec o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta poročati Občinskemu svetu Občine Kamnik.

Oddelek za družbene dejavnosti

V preteklem tednu so se dejavnosti oziroma projekti na področju kulture, mladih, športa in sociale odvijali po začrtanih programih.

Župan Marjan Šarec je podpisal pogodbe o sofinanciranju športnih prireditev in projektov za leta 2012, pogodbe so bile posredovane športnim klubom in društvom.

Vzpostavljena je bila računalniška povezava med Občino Kamnik in Centrom za socialno delo Kamnik glede prenosa podatkov za plačevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja za brezposelne občane Občine Kamnik. Center s 1. januarjem 2012 obravnava vloge, lokalna skupnost ostaja plačnik. S spremembo zakonodaje je število upravičencev do brezplačnega zavarovanja močno naraslo, mesečno je približno 300 upravičencev (lansko leto jih je bilo približno 150 upravičencev mesečno). Zakonodaja namreč določa, da so do brezplačnega zavarovanja upravičeni vsi prejemniki denarne socialne pomoči. Mesečni znesek na osebo znaša 30, 21€.

Potekali so tudi ogledi in uvodi v delo na gradbiščih, kjer se pričenjajo sanacijska dela na Podružnično Osnovno šolo Nevlje. Preuredili se bodo prostori za potrebe jasličnega oddelka Vrtca Antona Medveda. Izvajalec del je NGD d.o.o., vrednost investicije znaša približno 77.000,00€.

Sanacijska dela na Podružnični Osnovni šoli Mekinje, bo prav tako opravil NGD d.o.o., v višini slabih 100.000,00€. Šola bo dobila novo ostrešje in fasado.

Dela na Podružnični Osnovni šoli Sela bo opravilo podjetje Ural d.o.o., v višini slabih 30.000,00€. Uredile se bodo učilnice in sanitarni prostori, ki so v zelo slabem stanju.

Na spletni strani Občine Kamnik je bilo objavljeno Javno naročilo (NMV): »Zamenjava oken na OŠ 27. julij«.

Vloge za enkratne denarne pomoči komisija rešuje tedensko.

Območnemu združenju Rdečega križa Kamnik so bila nakazana finančna sredstva v višini 2.950,00€. Namenjena so bila za letovanje socialno in zdravstveno ogroženih otrok naše občine.

Oddelek za urejanje prostora

V tem tednu smo aktivno pregledovali pripombe in pobude, ki so jih podali občani v času javne razgrnitve Občinskega prostorskega načrta. Poslali smo dopise s pozivom za dopolnitev pripomb na Občinski prostorski načrt.

V preteklem tednu smo se udeležili  srečanja v zvezi z ustanavljanjem Regijskega parka Kamniško – Savinjske Alpe. Predstavniki občin Preddvor, Jezersko, Solčava, Luče in Kamnik so dosegli načelni dogovor o nadaljevanju projekta ustanavljanja regijskega parka, s katerim bodo občine seznanile pristojno ministrstvo.

Še vedno je zaznano povečanje vlog za izdajo Lokacijskih informacij in Potrdil o namenski rabi zemljišča.

Policijska postaja Kamnik

Obveščeni smo bili o vlomu v podjetje v okolici Kamnika. Policisti so z ogledom ugotovili, da je neznani storilec tekom noči na silo odprl vrata podjetja in iz notranjosti odtujil večjo količino bakra. Policisti zbirajo obvestila in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o vlomu v osebni avtomobil. Policist je na kraju ugotovil, da je neznani storilec v parkirano vozilo vrgel kamen, iz njega pa odtujil torbo z vsebino. Policisti zbirajo obvestila in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o tatvini stanovanjske hiše. Policisti so ugotovili, da je neznani storilec v popoldanskem času odtujil več prenosnih računalnikov in denarja. Policisti zbirajo obvestila in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

V nočnem času smo bili obveščeni o obratovanju lokala v centru Kamnika. Patrulja je na kraju ugotovila, da je bil lokal odprt po zaključku obratovalnega časa. Policisti bodo pristojnim inšpekcijskim službam podali predlog za uvedbo postopka o prekršku.

Obveščeni smo bili o prometni nesreči v okolici Kamnika. Patrulja je na kraju ugotovila, da je voznica osebnega vozila, zaradi vožnje na prekratki varnostni razdalji, trčila v pred seboj vozeče vozilo. V prometni nesreči sta bili dve osebi telesno poškodovani in sta sami poiskali zdravstveno pomoč. Povzročiteljici je bil izdan plačilni nalog.

Obveščeni smo bili o prometni nesreči v okolici Kamnika. Patrulja je na kraju ugotovila, da je prišlo do trčenja med motornim in osebnim vozilom. V trčenju je ena oseba huje telesno poškodovana. Nesrečo so obravnavali policisti iz Postaje prometne policije Ljubljana.

Patrulja je v Kamniku ustavila voznika. Ker je kazal znake alkoholiziranosti, je bil odrejen preizkus, ki je pokazal, da je imel voznik v izdihanem zraku 0,83 mg/l alkohola. Zaradi kršitve določil Zakona o pravilih cestnega prometa je bilo zoper njega odrejeno pridržanje in izdan plačilni nalog. 

Patrulja je v okolici Kamnika ustavila voznika. Ker je kazal znake alkoholiziranosti je bil odrejen preizkus, ki je pokazal, da je imel voznik v izdihanem zraku 0,31 mg/l alkohola. Zaradi kršitve določil Zakona o pravilih cestnega prometa mu je bil izdan plačilni nalog.

Obveščeni smo bili, da so pri štetju denarja v enoti banke v Kamniku izločili bankovec za 200 evrov za katerega sumijo, da je ponarejen. Policisti so bankovec zasegli in ga poslali v nadaljnjo analizo. V kolikor se ugotovi, da gre dejansko za ponarejen bankovec, bodo policisti podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Patrulja je v okolici Kamnika ustavila voznika kolesa z motorjem. Pri postopku je bilo ugotovljeno, da je kolo z motorjem neregistrirano, voznik pa ni imel opravljenega vozniškega dovoljenja. Zaradi kršitve določil Zakona o pravilih cestnega prometa mu je bilo kolo z motorjem začasno zaseženo. Policisti bodo na Okrajno sodišče v Kamniku podali obdolžilni predlog.

Na Policijsko postajo Kamnik je prišla oškodovanka in prijavila tatvino nahrbtnika. Policist je ugotovil, da je neznani storilec, v popoldanskem času, iz odklenjenega vozila odtujil nahrbtnik črne barve z vsebino. Policisti zbirajo obvestila in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Patrulja je v Kamniku ustavila voznika začetnika. Ker je kazal znake alkoholiziranosti mu je bil odrejen preizkus. Slednji je pokazal, da je imel voznik v izdihanem zraku 0,15 mg/l alkohola. Zaradi kršitve določil Zakona o pravilih cestnega prometa mu je bil izdan plačilni nalog.

Obveščeni smo bili o vlomu v stanovanjsko hišo v Kamniku. Policisti so na kraju ugotovili, da je neznani storilec tekom noči skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo. Iz enega od prostorov je odtujil bančno kartico. Policisti zbirajo obvestila in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.


<< Nazaj | Novice