Mali grad

T e D n i (K) Občine

09.06.2014

 

Oddelek za gospodarske javne službe

Sanacija zidu na Vranji Peči

Gradbena dela ob cerkvi na Vranji Peči so v polnem teku. Sanacija zidu poteka v skladu s predvidenim terminskim planom. V naslednjih dneh sledi betoniranje zidu okoli cerkve. Omenjeno sanacijo zidu poleg župnije in krajevne skupnosti sofinancira tudi Občina Kamnik.

Sanacija usada na cesti v Lazah

Ob občinski cesti Laze – Zgornji Tuhinj se je začela sanacija usada pod cesto, ki je povzročal težave voznikom predvsem v zimskih razmerah. Z izvedbo kamnite zložbe se bo utrdilo pobočje pod cesto, ter s tem preprečilo nadaljnje posedanje občinske ceste. Po končani sanaciji usada, bo sledila še utrditev in preplastitev vozišča.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

Na podlagi povabila k dajanju ponudb za zadolžitev Občine Kamnik v letu 2014 je bilo pripravljene več zahtevane dokumentacije ter pojasnil za banke, ki so izkazale interes za oddajo ponudbe. Rok za oddajo ponudb poteče v torek, 10. 6. 2014.

V sredo, 4. junija, je v Postojni potekala 7. seja Sveta zavetišča Horjul. Zavetišče je bilo ustanovljeno leta 2005 in trenutno skrbi za oskrbo zapuščenih psov in mačk na področju štirinajstih občin. Občina Kamnik je v juliju 2013 z zavetiščem podpisala 5–letno koncesijsko pogodbo. Na seji so bili poleg predstavnikov lokalnih skupnosti in vodje zavetišča prisotni še predstavnik VURSA in predstavnica DZZŽ. Osrednja točka seje sveta zavetišča je bilo poročilo o delovanju zavetišča v letu 2013 in problematika tekočega leta. V zavetišču so v preteklem letu oskrbeli 133 psov in 437 mačk, od tega 22 psov in 56 mačk iz občine Kamnik. V zavetišču so bila dokončana še zadnja dela v zvezi s posodobitvijo in dograditvijo prostorov za oskrbo zapuščenih živali. Na seji so člani Sveta zavetišča Horjul potrdili tudi cenik za občine, ki nimajo podpisane pogodbe z zavetiščem.

Porabo proračunskih sredstev v občini Kamnik v okviru področja »podjetništvo« ureja Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Kamnik (Uradni list RS, št. 86/02, 16/04, 26/10, 22/11 in 99/12). S 1. januarjem 2014 je pričela veljati nova Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013) in se uporablja do 31. decembra 2020. Nova uredba prinaša kar nekaj novosti pri dodeljevanju de minimis pomoči, med njimi so najbolj pomembne:

Zaradi novosti, ki jih prinaša nova Uredba je potrebno uskladiti veljavni pravilnik, zaradi tega je bil pripravljen Pravilnik o spremembah pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Kamnik, ki ga bo Občinski svet Občine Kamnik obravnaval na junijski seji. 

Z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje je bila podpisana pogodba o vzdrževanju gozdnih cest v letu 2014. Program vzdrževanja v skladu s pogodbo pripravi Zavod RS za gozdove. Vrednost vzdrževalnih del je za letošnje leto ocenjena na približno 36.000 evrov, financira pa se delno iz pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, ki jo plačujejo lastniki gozdov, delno pa iz državnega proračuna.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Komisija za dodeljevanje neprofitnih stanovanj v najem si je na podlagi 22. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem v preteklem tednu ogledala stanovanjske razmere desetih udeležencev razpisa.

Občina Kamnik bo v prihodnjem tednu na podlagi določb pravilnika, razpisnih pogojev določila in na občinski spletni strani ter oglasni deski objavila prednostni listi A in B upravičencev za oddajo neprofitnih stanovanj v najem. Udeležencem razpisa bodo izdane in vročene odločbe o uvrstitvi na prednostni listi upravičencev za oddajo neprofitnih stanovanj in točkovalni zapisniki.

Oddelek za družbene dejavnosti

Mladinski svet Kamnik, kot glavni organizator projekta »Mesto mladih«, ki se je odvijal v soboto, 7. junija 2014, na lokaciji Parka Evropa in njegovi okolici, je želel s tem projektom predvsem predstaviti delovanje kamniške mladine. Poleg predstavitve aktivne kamniške mladine ter zabave, pa je imel dogodek tudi dobrodelno noto.  Poleg glavnega organizatorja MSK, so bili soizvajalci še: ŠD Debela Veronika, Študentski klub Kamnik, društvo KulKura, Rod bistriških gamsov, Mamutov steg, Mlada Slovenija in pub Pod Malim gradom. Občina Kamnik, ki projekt tudi sofinancira, je mladim priskočila nasproti pri organizaciji projekta med drugim tudi  s  Pogodbo o brezplačnem najemu javnih površin, pri izdaji Dovoljenja za zaporo cest, hrupa,…. Pri tovrstnem projektu je sodelovalo veliko število mladinskih organizacij, društev, posameznikov kot so MC Kotlovnica, Zavod za turizem in šport v Občini Kamnik Športno-kulturno društvo Mekinje, kamniški mladi prostovoljci, glasbene skupine,….Dogodek je potekal od 11. ure dopoldne preko celega dneva z različnimi aktivnostmi, zvečer pa se je zaključil s koncerti treh glasbenih skupin in tekmovanjem skaterjev.

Konec tedna se je v Motniku odvijal 3. Križnikov pravljični festival, ki se je pričel v petek, 6. junija, s pripovedovanjem za odrasle. Letošnji častni pokrovitelj festivala je bil pisatelj in dolgoletni predsednik Bralne značke Slovenije, gospod Slavko Pregelj, ki je posredoval naslednje sporočilo: »Ljudske pravljice so modrost, ki nam jih sporočajo naši predniki. Dokler bodo pravljice in dokler bodo pravljičarji, bomo vedeli za prav in za narobe, za nesrečo in za ljubezen, Dokler bodo z nami, bo za otroke tlakovana pot, da bodo lahko zrasli v dobre ljudi«. Gašper Križnik je to vedel. Sijajno je, da se volja in prizadevnost organizatorjev Matične knjižnice Kamnik, KD Motnik, TD Motnik, Irene Cerar, Ivanke Učakar, skupaj z njegovim delom razraščajo v pravljični festival. Prireditev je omogočila Občina Kamnik, ki je festival tudi finančno podprla. Križnik bi začel: »Jenkret je biv en festival….«.

Za likovno-glasbeno prireditev v rovih pod Malim gradom, v organizaciji Dušana Sterleta, ki se bo odvijala v petek, 13. junija, je Občina Kamnik z javnimi delavci, ki so zadolženi za čiščenje javnih površin, očistila in uredila prostor pred in v samem »rovu pod Malim gradom«. Prav tako je organizatorju s podpisom pogodbe omogočila brezplačen najem javnih površin za omenjeno prireditev.

Gradbena dela na atletski stezi na stadionu Prijateljstva v Mekinjah so v zaključni fazi. Komunalno podjetje Kamnik je pretekli teden asfaltiralo atletsko stezo in izvedlo vso potrebno zatravitev.

V tem tednu bo asfaltirana površina mirovala, nato pa se bodo izvedla zaključna dela oziroma polaganje umetne mase. Pooblaščeni izvajalec je že izvedel izmero robnika atletske steze, kar pomeni, da je bila s tem zagotovljena homogena natančnost vseh koordinatnih točk na robniku. Na malem loku je bila izmerjena detajlna točka na vsakem drugem robniku, na velikem loku pa na vsakem tretjem robniku. Izvedena je bila tudi izmera glavnih točk, ki so stabilizirane z betonskim kvadrom in kovinskim čepom. S tem je omogočen vklop na predhodne kontrolne meritve glavnih točk. Na podlagi izmerjenih točk, znaša izmerjena dolžina notranje proge 399,996 m.Tudi dela na večnamenskem prostoru na stadionu Prijateljstva v Mekinjah se izvajajo v skladu s terminskim planom.

Danes zjutraj ob 5. 30 uri so prvi zaposleni na OŠ Marije Vere opazili, da je v WC za dečke na razredni stopnji počila cev za vodo pri umivalniku. Voda je zalila tri učilnice 2. razreda, kabinet za učitelje razredne stopnje, sanitarije za otroke in hodnik. Deset zaposlenih je malo kasneje začelo s črpanjem in odstranjevanjem vode. Ob 8. uri so zaključili z odstranjevanjem vode, premaknili vse lesene omare v učilnicah, na katerih je uničen lesen podstavek. Učenci 2. razreda so bili preseljeni v druge prostore na šoli.  Učilnice šola trenutno zrači, o škodi je bila obveščena zavarovalnica. Šele v naslednjih dneh bo znano, kakšna je škoda. Obstaja nevarnost, da se bo kljub hitri odstranitvi vode, začel dvigovati tlak po prostorih.

Oddelek za urejanje prostora

Na oddelku za urejanje prostora smo se v preteklem tednu udeležili več terenskih meritev. Izdali smo tudi več odločb za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavnih zemljišč, potrdil o namenski rabi zemljišč ter potrdil o uveljavljanju oziroma ne uveljavljanju predkupne pravice Občine Kamnik za namen prometa z nepremičninami. Poleg prej navedenega smo izdali tudi večje število soglasij za odmik od mej za potrebe gradnje, ter lokacijskih informacij za gradnjo.

Na tem mestu obveščamo vse občane, ki bodo vložili vloge za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča po 1. 6. 2014, da se morajo nujno osebno oglasiti na Oddelku za urejanje prostora.

Policijska postaja Kamnik

Policisti so imeli pri cestno prometni kontroli postopek s 53-letnico iz Kamnika. Pri postopku je bilo zaradi suma, da je vozila pod vplivom alkohola odrejen in opravljen preizkus alkoholiziranosti v izdihanem zraku z alkotestom, ki je ob pravilni uporabi pokazal 0.64 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Policisti so 53-letnici začasno odvzeli vozniško dovoljenje in bodo zoper omenjeno podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

Obveščeni smo bili o tatvini kolesa v Kamniku. Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je neznani storilec v dnevnem času v Kamniku izpred poslovnega objekta odtujil mestno kolo znamke Rog, roza barve. Z dejanjem je oškodovanko oškodoval za okoli 200 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so obravnavali vlom v osebni avtomobil v okolici Kamnika. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec v popoldanskem času v okolici Kamnika vlomil v osebni avtomobil znamke Alfa Romeo in iz notranjosti odtujil denar in ključe. Z dejanjem je neznani storilec povzročil za okoli 250 evrov materialne škode. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so imeli pri cestno prometni kontroli postopek s 33-letnikom iz okolice Kamnika. Pri postopku je bilo ugotovljeno, da je navedeni vozil neregistriran osebni avtomobil, brez veljavnega vozniškega dovoljenja in z nameščenimi registrskimi tablicami na vozilu, ki le temu ne pripadajo. Policisti so 33-letniku zaradi navedenih kršitev in predhodnih že obravnavanih kršitev zasegli osebni avtomobil in bodo zoper omenjenega podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

Policisti so bili obveščeni o prometni nesreči v Kamniku. Z zbiranjem obvestil in ogledom kraja prometne nesreče je bilo ugotovljeno, da je 78-letni voznik osebnega avtomobila iz Kamnika zaradi vožnje preblizu desnega roba vozišča Ljubljanske ceste v Kamniku zapeljal na cestni robnik in trčil v drog javne razsvetljave. V prometni nesreči je voznik utrpel telesne poškodbe in je zdravniško pomoč iskal v UBKC. V prometni nesreči je nastalo za približno 3.000 evrov materialne škode. 78-letnemu povzročitelju je bil zaradi kršitve cestno prometnih pravil izdan plačilni nalog.

Policisti so obravnavali vlom v kletne prostore v Kamniku. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec v večernem času v Kamniku vlomil v dva kletna prostora in iz notranjosti odtujil prehrambne izdelke in avtomobilsko dvigalko. Z dejanjem je neznani storilec povzročil za okoli 250 evrov materialne škode. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so na cesti Podgorje obravnavali prometno nesrečo. Z zbiranjem obvestil in ogledom je bilo ugotovljeno, da je 33-letni voznik zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo izgubil nadzor nad motornim kolesom zapeljal izven vozišča ter trčil v steber. Pri postopku je bilo zaradi suma, da je vozil pod vplivom alkohola odrejen in opravljen preizkus alkoholiziranosti v izdihanem zraku z alkotestom, ki je ob pravilni uporabi pokazal 0.99 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Policisti so 33-letniku začasno odvzeli vozniško dovoljenje in bodo zoper omenjenega podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

Policisti so bili obveščeni, da so neznanci poškodovali skulpturo Rudolfa Maistra na Šutni. Na kraju je bilo ugotovljeno, da je neznana oseba okoli 3. Ure zjutraj s kamenjem poškodovala skulpturo Rudolfa Maistra na naslovu Šutna 16. Z dejanjem je neznani storilec po nestrokovni oceni povzročil za okoli 300 evrov materialne škode. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

 


<< Nazaj | Novice